30. 1. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
31. 1. 2009

SPORY VE STRANĚ ZELENÝCH:

Bursík píše Kuchtové

Martin Bursík

Praha sobota 31. ledna 2009

Milá Dano,

dlouhou dobu mne nevyděsilo v souvislosti s budoucností Strany zelených nic tak, jako včerejší telefonický rozhovor s Tebou. Zavolal jsem Ti v reakci na Tvůj dopis, kterým jsi mne požádala o jednání se signatáři Výzvy. Zavolal jsem Ti v dobré víře dozvědět se, co chceš Ty, co chce Jiří Čáslavka, co chce Matěj Stropnický a co chtějí další. Očekával jsem, že budu kritizován (to k břemenu, jež nesu, patří) a že se dozvím sérii požadavků na vedení strany. Nakonec, v tomto duchu byl i dopis, který jsi mně adresovala minulou neděli před půlnocí a který obsahoval téměř třicet požadavků z oblasti zdravotnictví, radaru a zahraniční politiky a dopravy.

Je naprosto legitimní vést vnitrostranickou diskusi o politice strany a já jsem rád, že jsi zvolila tuto formu. Jsem ochoten vést dialog uvnitř strany a vysvětlovat a obhajovat dovnitř strany spolu s ostatními členy předsednictva strany a ministry a poslanci naši politiku. Potud vše v pořádku.

Z telefonátu jsem se ale současně dozvěděl, že dialog mezi předsedou strany a Tebou (spolu s Čáslavkou nebo Šlégrem) má být veden na pozadí hrozby, že založíte vnitrostranickou frakci a že část straníků pracuje dokonce na odchodu ze strany, s čímž nemáš Ty nic společného. Nemohu nikomu bránit v jeho rozhodnutí odejít ze strany a založit si novou. Nemohu nikomu bránit ani v tom, aby založil frakci ve straně. Mohu však, a je mojí povinností -- poté, co jsem se tyto informace od Tebe včera večer dozvěděl -- vysvětlit, jaké dopady bude mít podle mého názoru každý tento krok na preference strany a výsledek strany v nejbližších volbách, tedy červnových volbách do Evropského parlamentu. Velmi varuji před těmito kroky a prosím Tě, aby sis mé úvahy níže přečetla velmi pečlivě.

Nejprve k záměru založit stranickou frakci. Předesílám, že stranické frakce považuji za legitimní projev příslušnosti skupiny straníků k podrobněji definovanému programovému akcentu strany. Frakce vznikají na programovém základě. Více než rok například uvažuji o tom, že by ve Straně zelených mohla vzniknout křesťanská frakce. Ano, vedou mne k tomu rozhovory s několika autoritami katolické církve i úvaha nad tím, že bychom tak mohli otevřít dveře do strany novým lidem. Vznikla by platforma, která by hledala odpovědi na otázky přesahu náboženství a udržitelného rozvoje naši Planety, na otázky solidarity s chudými a na celou řadu dalších otázek. Takový dialog bych považoval nejen za legitimní, ale i za přínosný - jak pro stranu, tak pro společnost.

Zakládat stranickou frakci na bázi vnitrostranické opozice ale nedává smysl. To nebude vnímáno jinak, než jako další konflikt uvnitř Strany zelených. Další štěpení, hádání se. Řekneš asi, ale to tak není, my máme také programový základ. Jistě: odmítání radaru, pacifismus, požadavky v oblasti dopravy, zdravotnictví etc. Ano, znám je, vždyť jsi mi je poslala ve formě požadavků v dopisu. Dokáži o každém jednom z nich vést politickou diskusi a definovat na bázi mé politické zkušenosti realistickou pozici Strany zelených. A nejsem sám, tohle dovedou naši ministři, poslanci Poslaneckého klubu i členové předsednictva. Umíme nést odpovědnost za politiku strany. Umíme o politice debatovat, umíme předstoupit před republikovou radu a krajské konference, a naši politiku vysvětlovat a debatovat o ni.

O vnitrostranický dialog ale podle všeho nejde, že? Kdyby ano, pak jsem ochoten se s Vámi zavřít na den někam do stodoly a diskutovat až do bezvědomí. Jestli to dobře chápu, jde spíše o to, že se někteří lidé, kteří jsou součástí vnitrostranické opozice, chtějí dostat na volitelná místa na kandidátce do Evropského parlamentu. A nástrojem k "vyjednání" této dohody s opozicí má být hrozba dalšího štěpení strany. Máš k tomu Dano všechny předpoklady. Poslankyně Zubová a Jakubková už ukázaly, že umí sklopit ve Sněmovně vyslání našich profesionálních vojáků na zahraniční mise, včetně plnění našich spojeneckých závazků NATO a tento názor změnit, když ho změní předseda Paroubek. Ukázaly, že umí napínat vládu na schvalování rozpočtu do poslední vteřiny. Ukázaly, že umí držet pod krkem i předsedu vlády. Ukázaly, že umí vyjednat za zády vedení strany i sekce zdravotní vlastní představu o poplatcích ve zdravotnictví. A mohl bych pokračovat. Ale nebudu. Není mým cílem otáčet se do zpětného zrcátka.

Vidím perspektivní Stranu zelených, která znovuzískává sympatie veřejnosti. Vidím stranu, na kterou ostatní strany nemají v tématech klima, zelená pracovní místa, nízkouhlíková ekonomika, odklon od ropy, obnovitelné zdroje energie a ochrana životního prostředí obecně, ochrana lidských a občanských práv, ochrana menšin, gender, ochrana spotřebitele, ekologicky a sociálně orientované tržní hospodářství a další a další témata. Máme na to vrátit se zpět až na neuvěřitelných deset procent a držet tuto laťku společně co nejvýše. Ale tohle Dano nejde s lidmi, jejichž cílem je neúspěch jako prostředek k převzetí moci ve straně. Takhle se politika nedá dělat. Tobě a řadě lidí v Tvé blízkosti chybí dvě vlastnosti. Respekt a pokora k tomu, kam jsme se dostali a odpovědnost za to, že předáme stranu další generaci politiků v co nejlepším stavu (můžeme tomu říkat "udržitelný rozvoj strany"). Jak si čtu vyjádření řady kritiků, oni se radují z toho, když se nám nevede. Věřím, že u Tebe to tak není. A pak loajalita ke straně. Mluvím o tom opakovaně. Každý straník by měl posuzovat svůj krok, dřívě než jej udělá, z perspektivy zda tím prospěje či naopak ublíží straně.

S tímhle souvisí i mé úvahy nad tím, proč strana v podstatě nemá minulost. Proč nemá kontinuitu. Proč? Protože dějiny Strany zelených tvoří kontinuální revoluce. Ten, kdo neuspěje ve vnitrostranické soutěži se s tím nesmíří a bojuje otevřeně proti legitimnímu vedení strany. Strany mění vedení, to je v demokracie. Ale současně patří k vnitrostranickým kulturám respektovat vedení strany do doby, než prohraje v soutěži na sjezdu a je vystřídáno. Tohle by ses měla Dano pokusit vysvětlit těm nejradikálnějším z Tvých přátel.

Jestli si něco nemůžeme teď dovolit, tak je to další vnitrostranický konflikt vynesený před veřejnost. Balancujeme na hranici volitelnosti. Jak předsednictvo, tak ministři a poslanci dřeme jako koně, abychom obnovili důvěru veřejnosti v naši politiku. Předsednictvo jedná každý týden, připravujeme program do voleb do Evropského parlamentu a vymýšlíme spolu s externími profesionály strategii volební kampaně, hledáme optimální sestavu naši kandidátky, kterou nabídneme Republikové radě. Přemek Rabas a Katřina Jacques se nerozhodli kandidovat do Evropského parlamentu kvůli osobním ambicím, ale proto, že je strana v úzkých a potřebuje pomoci. Všichni víme, že Evropské volby jsou pro SZ veledůležité. Když neuspějeme, bude velmi těžké obstát v parlamentních volbách. Když uspějeme, bude to překonání dalšího milníku, další historický úspěch české Strany zelených. Tvá argumentace, že volby do Evropského parlamentu jsou stejně prohrané a že bychom jich měli "využít" pro gesto dovnitř strany, kterým budeme deklarovat jednotu, je pro mne nepřijatelná. Politiku neděláme pro sebe, pro straníky, ale pro veřejnost. Politické strany nemohou ve volbách spoléhat jen na hlasy straníků. Cílem politiky není klid ve straně, ale prosazení zelené politiky do reálného života lidí. Ostatně, v žádné z parlamentních stran není klid -- vnitrostranický boj o moc je součástí života všech politických stran. Vedle toho ale v těchto stranách převažuje pud sebezáchovy. Když jde do tuhého, strana se semkne a vystupuje na veřejnosti v zásadě jednotně. Samozřejmě, že v žádné straně jednota neexistuje, ale existuje elementární ctění mandátu, který dostalo vedení strany.

Druhým tématem, které jsem se od Tebe dozvěděl, byla iniciativa některých lidí odejít ze strany a založit stranu novou. Nic nového. Podívejme se na Libertas a tu druhou stranu, jejíž jméno si ani nepamatuji. K tomu nemohu než říci, že odchod kohokoli ze strany, i těch největších kritiků, by mne mrzel a považoval bych to za nerozumné. Současně znám ve straně lidi, kteří ani po dvou letech vládního působení Strany zelených nepochopili, co je to stranická politika a pletou si mechanismy tvorby politické vůle ve straně se sny o anarchii a s aktivismem. Takoví lidé se skutečně mohou v politické straně cítit špatně a pro ně může být odchod řešením. A pak jsou tu nedoceněné ambice lidí, pro které je Strana zelených jednoduše příliš malou, protože "se na ně nedostalo" při volbách do stranických funkcí. Z jejich pohledu je nejjednodušším řešením založit si stranu novou, vlastní. Nu, dojde-li k tomu, přejme jim mnoho štěstí a doufejme, že se budou starat především o vlastní štěstí a jejich motivací nebude škodit svým bývalým spolustraníkům. Ale opakuji. Nepřeji si odchod, sic největších radikálů a nepovažuji to ani za politicky prozíravé.

Co napsat nakonec? Prosím Tě, abys ten připravovaný proces další destrukce Strany zelených zastavila. Tuhle možnost máš a nepiš mi prosím, že to je mimo Tvoji kontrolu. Že ten proces běží spontánně a že už s tím nic neuděláš. To není pravda.

Jsem připraven s Tebou i dalšími pokračovat v rozhovorech. Mám i představu, jak zapojit Tebou zmíněné straníky na kandidátku. Přirozeně za podmínky, že pomohou přitáhnout voličské hlasy a současně budou jako oni, tak Ty dodržovat pravidla loyajality ke společnému úspěchu ve volbách.

Přeji Ti Dano vše dobré,

martin bursík

P.S. zasílám tento dopis předsednictvu strany protože jeho obsah považuji za klíčový pro budoucnost Strany zelených

                 
Obsah vydání       30. 1. 2009
31. 1. 2009 Bursík píše Kuchtové Martin  Bursík
31. 1. 2009 "Demokratická výzva": Ustavena vnitrostranická frakce Strany zelených
1. 2. 2009 Zelení volným pádem Milan  Daniel
1. 2. 2009 Bursík Kuchtové: O vnitrostranický dialog nejde, Zubová a Jakubková už ukázaly, že že umí držet pod krkem i předsedu vlády Štěpán  Kotrba
31. 1. 2009 Černý scénář mediálního trhu se začíná naplňovat Štěpán  Kotrba
31. 1. 2009 O filosofech, manažerech a nenápadném půvabu buržoazie Karel  Dolejší
1. 2. 2009 Resources in English on Czech film, literature and politics
31. 1. 2009 Tony Blair: Je nutno vyjednávat s organizací Hamas
31. 1. 2009 Iluze o hospodářském růstu Jaroslav  Ungerman
30. 1. 2009 Čurdová: Jak české předsednictví sladí Evropu? Anna  Čurdová
30. 1. 2009 Proč je Římanova státní energetická koncepce nepřijatelná? Petr  Petržílek
30. 1. 2009 Obrovské množství lidí se účastnilo stávek ve Francii
30. 1. 2009 Co jsem slyšel a viděl mezi Bastilou a Operou Karel  Košťál
30. 1. 2009 Dobře mi tak
30. 1. 2009 Ke sporu o Radio Wave Václav  Žák
30. 1. 2009 WAVE: Soukromý názor soudu není rozsudek Štěpán  Kotrba
30. 1. 2009 Elektronický způsob vedení zdravotnické dokumentace: ochrana dat především Štěpán  Kotrba
30. 1. 2009 Potrebná zmena Radovan  Geist
30. 1. 2009 Teherán "bude moci spolupracovat s USA"
30. 1. 2009 Nabucco – plynárenský sen, alebo realita? Karol  Palkovič
30. 1. 2009 Soudce odmítl Obamovu žádost suspendovat procesy v Guantánamo
30. 1. 2009 Mluvčí Novy obvinila "elitní" policii, že vynáší informace z vyšetřování - co na to Langer a co na to Vesecká?
30. 1. 2009 Světlo v temnotě permanentní války: rozum ministryně zahraničí
30. 1. 2009 Turecký premiér hněvivě odešel v Davosu z pódia kvůli hádce o Gaze
30. 1. 2009 Obama a raketová obrana, aneb Zkouška odvahy nejen pro české novináře Uwe  Ladwig
30. 1. 2009 Michael  Marčák
30. 1. 2009 Bída behaviorálního vysvětlování bídy Zdeněk  Rous
29. 1. 2009 Za levné léky se v ČR vydaly jen 4 promile z celkových nákladů na léčiva Petr  Wagner
29. 1. 2009 Rada Českého rozhlasu stále lže - a to nejen o Rádiu Wave Štěpán  Kotrba
29. 1. 2009 Přímou volbou ke zvolení dalšího pravicového prezidenta Ivan  David
29. 1. 2009 Existuje v ČR "moderní" a všestranně adekvátní výuka? Miloš  Dokulil
29. 1. 2009 Obamův Bílý dům asi pošle Íránu dopis, jehož cílem je rozmrazit americko-íránské styky
29. 1. 2009 Nejen technické aspekty radaru v Brdech Stanislav  Kaucký, Milan  Hlobil, Petr  Pokorný
29. 1. 2009 Zachrání nový ministr dopravy nádraží v Ústí nad Orlicí? Štěpán  Kotrba
29. 1. 2009 Putin a ruská vláda nabízejí Spojeným státům smířlivý postoj
28. 1. 2009 Vraždy, k nimž Kreml mlčí
28. 1. 2009 Zavádění otrokářského řádu: výsledek arogance zaměstnavatelů vůči zákoníku práce
28. 1. 2009 Slaďme noty s "našimi" cizinci Milan  Daniel
31. 1. 2009 Hospodaření OSBL za leden 2009

Zelení RSS 2.0      Historie >
1. 2. 2009 Zelení volným pádem Milan  Daniel
31. 1. 2009 Bursík píše Kuchtové Martin  Bursík
31. 1. 2009 "Demokratická výzva": Ustavena vnitrostranická frakce Strany zelených   
25. 11. 2008 Bývalý kpt. StB Miloslav Málek. Loajální zaměstnanec Milan  Daniel
25. 11. 2008 Pochybnosti   
25. 11. 2008 Jak se dláždí cesta k moci Milan  Daniel
24. 11. 2008 Bursíkova izolace se prohlubuje Milan  Daniel
24. 11. 2008 Hlasujte v souladu s programem, nebo odejděte! Ondřej  Slačálek
22. 11. 2008 Poslankyně Věra Jakubková a Olga Zubová opustily klub SZ   
21. 11. 2008 Zelené divadlo na provázku Milan  Daniel
13. 11. 2008 Stanislav Penc odchází ze Strany zelených Stanislav  Penc
4. 11. 2008 Zubová: Jednou z příčin propadu SZ ve volbách byl odklon od zeleného programu Matěj  Stropnický
23. 10. 2008 ČSSD dostala příležitost, které se zřekla Bursíkova Strana zelených Jakub  Rolčík
18. 10. 2008 Účet za ignoranci Milan  Daniel
15. 9. 2008 Zelení na cestě k politické bezvýznamnosti Miroslav  Pořízek