28. 1. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 1. 2009

Zavádění otrokářského řádu: výsledek arogance zaměstnavatelů vůči zákoníku práce

Otevřený dopis zoufalých zaměstnanců Crystalexu předsedovi vlády

Zřejmě poslední způsob, jak se zaměstnanci mohou domáhat svých práv v bezprávním státě, jakým se Česká republika stala, je trestní oznámení, zaslané Mezinárodnímu soudnímu dvoru v Haagu, píše čtenářka Britských listů (jméno je redakci známo), zaměstnankyně Crystalexu a posílá nám otevřený dopis, zaslaný zaměstnanci premiérovi. Smutné je, že jako právní laik se mýlí, protože trestný čin otrocké práce byl liberalizovaným zákoníkem práce v podstatě legalizován. Za lhostejného přihlížení zaměstnanců, odborářů, občanů, voličů. Za jásání většiny novinářů a podnikatelů. Selhání preventivní a koordinační role ČMKOS jako centrály odborů považuji osobně za fatální. A byla to právě tato vláda, která kombinací úmyslu, podpořeného Svazem průmyslu (zaměstnavatelskou lobby) a lhostejnosti MPSV o ČMKOS k tomuto stavu přispěla... Nekonala se generální stávka, nechodilo se na náměstí. Odbory jakoby neexistovaly, nebo se staraly pouze o stravenky a vánoční bonboniéry... Nezbývá nyní, než - jako kdekoliv na Západě - vzít cepy a sudlice a táhnout na hlavní město, před honosný palác těch, kteří o zavedení otroctví v Česku rozhodli - před Úřad vlády. Teprv teď možná poznají dělníci nejen z Crystalexu, co znamená odborářská práce a hájení svých práv. A NIKOLIV HOLÉ RUCE, ALE HOLE V RUCE. Dokud nebude před Strakovou akademií nejméně deset tisíc lidí, kteří si nebudou brát servítek, a nebudou připraveni i na násilný střet s policií, nestane se nic. Dokud do Úřadu vlády nebude foukat studený vítr vytlučenými okny, nestane se nic. │ŠOK

My zaměstnanci sklárny Crystalex a.s., se sídlem v Novém Boru, ČR, podáváme trestní oznámení pro nedodržování platných zákonů, uvedených v Zákoníku práce ČR, porušování lidských práv a zavádění otrokářského řádu v ČR.

Crystalex a.s. Nový Bor dne 22.9.2008 vyhlásil insolvenci. Od 2.10. 2008 bylo zahájeno insolvenční řízení, včetně vyhlášení moratoria do 31.12.2008. Crystalexu tak bylo umožněno pokračovat ve výrobě a dokázat, že je schopný se udržet na trhu. Dle dopisu výkonného ředitele CX a.s. Martina Faita ze dne 5.1.2009 vyplývá, že CX a.s. se podařilo získat dostatek ekonomicky efektivních zakázek, které zaručovaly výplatu mezd v lednu 2009.Zvolená strategie (omezení výroby, maximální odprodej skladových zásob), tím zinkasování maxima prostředků, zajišťovalo plné najetí výroby po 19.lednu 2009 a stabilizaci celé situace.

Zaměstnanci CX a.s. řádně odpracovali veškeré směny, včetně přesčasů až do 19.12. 2008. Vedení CX a.s. pak vyhlásilo odstávku do 05.1.2009. Zaměstnanci čerpali řádnou dovolenou, nebo náhradní volno.

Dne 31.12.2008 v dopoledních hodinách, (tedy před vypršením moratoria) věřitelské banky vynulovaly veškeré účty. V důsledku konání a výsledku negativního postoje syndikátu bank se představenstvo společnosti Bohemia Crystalex Trading, společně se správkyní konkurzní podstaty, rozhodlo ukončit výrobu v CX a.s. Nový Bor.

Dne 5.1. 2009, po nástupu zaměstnanců na určené směny, byla vedením CX a.s. tato skutečnost oznámena. Vedení CX a.s. následně oznámilo ukončení výroby a hromadné propouštění zaměstnanců. Dle nařízení ZP vedení CX a.s muselo tuto skutečnost oznámit příslušnému Úřadu práce. Úřad práce obdržel oznámení o hromadném propouštění zaměstnanců CX a.s. dne 7.1.2009.

Vedení CX a.s. spolu se zástupci úřadu práce, odborových zástupců a zástupců správy soc. zabezpečení svolali všechny zaměstnance a sdělili jim následující :

Zaměstnanci CX a.s. neobdrží mzdu za měsíc prosinec v termínu (výplatní den 9.1.2009), ani v následujících dnech či týdnech.

  • Zaměstnanci CX a.s. obdrží výpověď z pracovního poměru k datu 7.2.2009. dle § 52 a, § 62 odst. 1 písm.c, odst. 2 – 7 , § 63 a § 64 Zákoníku práce ČR Od tohoto data běží 30.denní výpovědní lhůta až do 7.3.2009. Po celou tuto dobu musí zaměstnanec docházet na pravidelné směny. Pokud se nedostaví bude mít absenci a nebude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. Po celé dva měsíce se nemůže přihlásit o žádnou podporu, přesto, že neobdrží žádnou mzdu. Po skončení výpovědní lhůty má nárok na odstupné dle ZP + zvýšené odstupné, dle platné Kolektivní smlouvy CX a.s..
  • Zákon umožňuje, aby zaměstnanec ukončil pracovní poměr dohodou okamžitě dle § 49 ZP ČR . Umožní mu to přihlásit se na úřadu práce, ale nedostane odstupné dle zákona, ani vyrovnání za odpracovanou dobu, (viz. výše) a je tudíž absolutně bez finančních prostředků až do doby, než dostane první podporu v nezaměstnanosti. Podle údajů úřadu práce, je v současné době na jedno volné místo přes 20 evidovaných nezaměstnaných, tedy šance na znovu získání zaměstnání je mizivá. Podobná je v celé ČR, krom Prahy. Praha, ale nemá dostačující ubytovací kapacity , a ani její pracovní trh není schopen v krátké době pojmout tisíce nezaměstnaných z venkovních regionů.
  • Zákon umožňuje ukončení pracovního poměru dohodou, nejdříve k datu 26.1.2009 (po uplynutí 15denní lhůty v níž zaměstnanec neobdržel mzdu). § 49 a § 56 písm b s odvoláním na § 141 odst. 1 ZP. V tomto případě by měl zaměstnanec právo na odstupné dle ZP ČR

Výše uvedeným končí možnosti zaměstnance na řádném ukončení pracovního poměru dle ZP ČR, v případě hromadného propouštění. Přesto, že jsou zaměstnanci věřiteli CX a.s., ( v rámci nevyplacených mezd a odstupného), nemají stejná práva, jako ostatní věřitelé ( např. banky). Věřitelské banky jsou v současné době vlastníky veškerého majetku CX a.s. Nový Bor. Z tohoto faktu vyplývá, že zaměstnanci se nikdy nemohou dočkat ani dlužných mezd, ani odstupného. Nerovnost právního postavení zaměstnanců a bank, je z tohoto zcela zřejmé. Vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem lze přirovnat ke vztahu otroka a otrokáře. Zaměstnanec je nucen vykonávat práci dle pracovní smlouvy bez vyhlídek na mzdu za vykonanou práci a v případě výpovědi, bez nároků na finanční vyrovnání. Celé rodiny zaměstnanců se nezaviněně dostávají do absolutní hmotné nouze. Nemají šanci platit nájemné, hypotéky, lékařskou péči, léky a udržet chod rodiny). Takovéhle podmínky pro „život“ nemá ve svých volebních programech žádná politická strana !!!!

Zdlouhavé konkursní řízení nezaručuje finanční vyrovnání se zaměstnanci. Veškeré výnosy z prodejů jdou do věřitelských bank, na neuhrazené fa. dodavatelům, a na zaměstnance se nic nedostane. Vrcholový management, který je původcem úpadku firmy CX a.s., není hnán k žádné zodpovědnosti a nemusí se obávat, ani o svůj majetek. Jsou bohatými rentiéry a podnikají v dalších oblastech. Nenesou žádnou zodpovědnost za naprosté zbídačení zaměstnanců. Nemají, ani tolik odvahy, aby předstoupili před zaměstnance, situaci (úpadek) vysvětlili a deklarovali řešení celé situace.

Z těchto všech výše uvedených důvodů, a po vyčerpání všech prostředků jak upozornit na porušování lidských práv v ČR - zaměstnavatele, odbory, poslance, senátory, ministry, ombudsmana - vše bez odezvy z jejich strany. Zbývá pouze možnost poslední, kterou je podání trestního oznámení. Toto trestní oznámení bude adresováno Evropskému soudnímu dvoru, se sídlem v Lucembursku.

Zaměstnanci CX, a.s. N.Bor

V Novém Boru dne 26.1.2009

podpisy zaměstnanců Crystalexu ZDE

                 
Obsah vydání       28. 1. 2009
28. 1. 2009 Rusko zruší plány na raketovou obranu
28. 1. 2009 Zavádění otrokářského řádu: výsledek arogance zaměstnavatelů vůči zákoníku práce
28. 1. 2009 Vraždy, k nimž Kreml mlčí
28. 1. 2009 FRAŠKA V ROZHLASE: Rada zaslala svou odpověď posluchačům dřív, než zasedla
28. 1. 2009 Cabrnoch referuje: Zaměstnavatelé v Evropském parlamentu prohrávají se zaměstnanci
28. 1. 2009 Ochrana osobních údajů -- není co slavit
28. 1. 2009 Máme mezi sebou krtka, domnívají se diskutéři v ČSSD Štěpán  Kotrba
28. 1. 2009 Britská vláda "musí zveřejnit" záznam kabinetních jednání o válce v Iráku
28. 1. 2009 Slaďme noty s "našimi" cizinci Milan  Daniel
28. 1. 2009 Michael  Marčák
28. 1. 2009 Nabucco... nomen omen Ladislav  Žák
28. 1. 2009 Nevěřím, že Kaplický byl oběť Jan  Paul
28. 1. 2009 Motorkáři, automobily, devastace lesů a nezájem policie Petr  Vařeka
28. 1. 2009 Co by ČR měla dělat, aby obstála v budoucí konjunktuře? Vít  Klíma
28. 1. 2009 Krize: Nevědomost, nebo neprofesionalita? Jaroslav  Ungerman
28. 1. 2009 Ateisté se počítají, aneb Obama promluvil oficiálně i k nevěřícím Uwe  Ladwig
27. 1. 2009 Bankrotář v USA prodat dům pod cenou nesmí
27. 1. 2009 Ruský spisovatel, který kritizoval vládu, od ní dostal vyznamenání
28. 1. 2009 Developeři si stanovili maximální cenu za koupi Masarykova nádraží. Stát nemůže ustoupit
28. 1. 2009 Proč vedou média proti Drymlovi a Rathovi totální válku? Petr  Wagner
28. 1. 2009 Předseda Parlamentního shromáždění Rady Evropy žádá "Čtyřicetsedmičku", aby přijala nevinné z Guantánama
28. 1. 2009 Konflikt mezi ministerstvy kvůli novému územnímu plánu státu
28. 1. 2009 Asistent, který nebyl asistentem, se stal vedoucím PR ČSSD
28. 1. 2009 Nezabiješ? Luděk  Toman
28. 1. 2009 ČTK: Bude veřejný pohřeb kvality práce Rady Českého rozhlasu
28. 1. 2009 Dalrymple a britská psychiatrie: Existuje cesta zpět? Alena  Breuerová
28. 1. 2009 Chcete opravdu poskytnout svá data společnosti Google? Jan  Molič
28. 1. 2009 Nabucco proslavil sbor otroků Miloslav  Štěrba
28. 1. 2009 Zvláštní politická nálada redaktorů z Respektu
28. 1. 2009 Cesty regionalismu třetího tisíciletí Miroslav  Vejlupek
27. 1. 2009 Schopná absolventka University of Glasgow hledá v ČR zaměstnání u filmu či v médiích
28. 1. 2009 "Entropou" vyslalo Česko obraz svojí mizerie Jaroslav  Kuba
27. 1. 2009 Obama zahajuje diplomatické úsilí vůči Blízkému Východu
27. 1. 2009 Francie : "Nemáme v úmyslu platit jejich krizi" Karel  Košťál
27. 1. 2009 Tak zle, a tak taky zle? Miloš  Dokulil
27. 1. 2009 Vězeň z Guantánama, kterého mučila al Kajda a Američané ho pohřbili
27. 1. 2009 Vlastníci křišťálové koule Jiří  Drašnar
27. 1. 2009 Řidič nebo krajina, ještě pár slov Pavel  Zoch
27. 1. 2009 Navážet se do neziskovek umí každý Martin  Keder
1. 1. 2009 Hospodaření OSBL za prosinec 2008