18. 2. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 2. 2004

Deklarace o svobodě politické debaty v médiích:

 • Stát, vláda a všechny ostatní instituce výkonné, legislativní či soudní větve se smějí stát terčem kritiky ve sdělovacích prostředcích. Vzhledem k jejich dominantnímu postavení by neměly být tyto instituce jako takové ochraňovány trestním zákonem před difamačními či urážlivými výroky.
 • Političtí činitelé se rozhodli apelovat na důvěru veřejnosti a přijali [povinnost] podrobit se veřejné politické debatě, musejí se proto podrobovat intenzivnímu veřejnému zkoumání a potenciálně robustní a silné veřejné kritice prostřednictvím médií ohledně způsobu, jímž vykonávají své funkce.
 • Žánr humoru a satiry, jak ho ochraňuje článek 10 Konvence, dovoluje širší míru přehánění i provokací, pokud není veřejnost uváděna v omyl ohledně faktů.
 • Politickým činitelům by se nemělo dostávat větší ochrany jejich pověsti ani jiných práv než jiným jednotlivcům, a tak by podle domácího práva neměly být vůči sdělovacím prostředkům uplatňovány přísnější tresty, když média kritizují politické činitele.
 • V případech, kdy političtí činitelé a úředníci veřejné správy přitahují zájem veřejnosti ke svému soukromému životu, sdělovací prostředky mají právo tyto části jejich života zkoumat.
 • Rada Evropy vydala Deklaraci, která výrazně posiluje novináře v postavení vůči politikům. Zároveň se obrátila na členské země EU, s výzvou, aby daly této deklaraci ve svých zemích širokou publicitu.

  Sloupek

  Neustálé nářky euroskeptiků, xenofobů a přehnaných nacionalistů a la Klaus o tom, jak se ČR po vstupu do EU stane obětí "socialistů", "rozplyne se v evropském moři", a "bude muset poslouchat Brusel" mi připomínají kreslený komentář z českého tisku někdy z podzimu roku 1968. Český národ tam byl zobrazen jako malý chlapeček, kterého musí před zlým světem ochránit Rudoarmějec, protože přece "imperialisté zuří". Ve skutečnosti byla ovšem ta "ochrana" zotročením.

  Čeští euroskeptikové od samého začátku zkreslovali étos Evropské unie - zamlčovali české veřejnosti, kolikrát průběžná hodnocení EU toho, jak se ČR připravovala změnou zákonů na vstup do evropské organizace, kritizovala například slabou obranu spotřebitelských zájmů českých občanů vůči obchodním řetězcům, atd. Od euroskeptiků v ČR se člověk nedověděl, že Brusel je na straně občana proti politikům a bude - právě proti politikům - i v nových členských zemích - prosazovat západoevropské procedury na ochranu občanských práv.

  Potíž samozřejmě je, že existuje jazyková bariéra. Češi jsou sami pro sebe a Západoevropané do toho, co se vlastně v českém prostředí děje, moc nepronikají - pokud v ČR dlouhodobě nežijí. Je tedy možné, že Evropská komise dost dobře neví, jaký je v podrobnostech vlastně život v ČR či na Slovensku - a od českých či slovenských politiků se to nedoví. Pak může občan nabýt pocitu zhrzenosti, že nemá ani v tom Bruselu zastání. Jeho pocit zhrzenosti může být dost intenzivní v těchto dnech, kdy začínají propadat některé západoevropské státy - zejména nyní hodně xenofobní Holandsko - obavám z údajné "přílivové vlny" přistěhovalců ze středovýchodní Evropy a chystají se před 1. květnem novým občanům EU činit různé překážky. (Politikové v západoevropských zemích si to ovšem zavinili sami. Nikdo ve "starých zemích" Evropské unie lidi v médiích nikdy neinformoval o rozšiřování EU na východ a co to vlastně znamená a co je to za země, které se k EU nyní mají přičlenit. Středo a Východoevropany na Západě nikdo nezná, a tak není možná divu, že z nich nepoučení místní lidé - jejichž xenofobie je vyvolávána bulvárním tiskem - mají trochu obavy.) Jenže tohle je všechno bouře ve sklenici vody - po 1. květnu obavy pominou, až se i lidem na Západě ukáže, že Středoevropané jsou - překvapivě - normální lidské bytosti, stejné jako oni.

  Brusel tedy možná nemá podrobné porozumění tomu, co se odehrává v jednotlivých středoevropských zemích. Má však demokratický étos a ten bude prosazovat i v nových členských zemích EU, bez ohledu na kvičení tamějších politiků i na poměry.

  Jedním z důkazů je nová deklarace Rady Evropy o svobodě tisku v médiích. (Rada Evropy vyzvala členské země EU, aby o této deklaraci ŠIROCE INFORMOVALY své občany. Deklarace byla vydána už skoro před týdnem. Viděli jste jakoukoliv zmínku o ni v českém tisku?)

  V ČR je svoboda projevu omezenější než na Západě. Na Západě dávno zavedený princip, že v konfliktu novinář - politik či státní úředník musí mít navrch novinář se dosud v ČR prosazoval jen obtížně. Je dobře, že se nyní otevřeně staví Rada Evropy na stranu novinářů, na stranu kritické novinářské práce, na stranu zájmů občana a na stranu svobody. Velmi důležitý je princip, že státní instituce by neměly mít právo zahajovat proti novinářům trestní stíhání za pomluvu či difamaci. Důležitá je i zásada, že politik, který zneužívá svého soukromého života k sebereklamě, se tím otevírá tomu, aby tuto část jeho soukromého života novináři beztrestně zkoumali, případně na ni reagovali i satirou.

  Co na to týdeník Reflex? Zdá se, že by po 1. květnu 2004 už neměl mít podobné problémy, jaké zaznamenal např. s Karlem Březinou, když Reflex české soudy skandálně odsoudily k tomu, aby se Březinovi omluvil. Zdá se také, že po vstupu ČR do EU by už asi nebylo možné, aby někdejší prezident Václav Havel vyhrál soudní spor ve věci plakátu Václavka a Dášenka. (Ono se to totiž prostě nedělá, aby se politikové soudili ve věci své "cti".)

  Deklarace Rady Evropy o svobodě vyjadřování ve sdělovacích prostředcích poskytuje naději, že Evropská unie je schopna i Čechům podat pomocnou ruku k tomu, aby se sami začali chovat hrdě a vzpřímeně jako skuteční občané Evropy. Brusel ovšem může věci jen začít. Závisí na občanech všech jednotlivých samostatných zemí, jaké klima si ve vlastní zemi udělají. Tolik nezávislosti budou i nadále mít.

  Je totiž docela dobře možné, že by Česká republika - Brusel Nebrusel, deklarace nedeklarace - mohla skončit jako Berlusconiho Itálie. Je to na občanech samých, co si z vlastního prostředí udělají - Brusel může činit jen nápomocná gesta.

  18. 2. 2004

  Epidemie HIV/AIDS by mohla mít katastrofální důsledky pro ruské hospodářství tím, že "brutálně pozmění" strukturu obyvatelstva, varuje zpráva rozvojového programu OSN, zveřejněná v úterý.

  18. 2. 2004
  vpravdě "zrcadlová" polemika Jana Jařaba s dopisem, který Janu Jařabovi nikdy nebyl odeslán

  Jedno přísloví říká, že je nemoudré zlobit se na zrcadlo, mám-li křivou hubu. Druhé říká, že v zrcadle vidíme vždy sebe. Křivých hub je v tomto smutném příběhu víc. Předně Jakub Polák, který svému zaměstnavateli zatajil mnohá rozhodnutí, která učinil bez jeho vědomí a s nezanedbatelnými ekonomickými důsledky a kvůli kterým byl nakonec propuštěn. Vzápětí nato pak zcizil vytvořené a zaplacené grafické řešení časopisu svého bývalého zaměstnavatele, přizpůsobil si původní název a logotyp jako napodobeninu původního titulu a Naše zrcadlo se rázem změnilo v Zrcadlo zrcadla. Jako negace negace... Polák pak tvrdil, že na titul má morální právo, neboť na počátku porevolučních let zakládal se spolkem romských autorů časopis Romano Gendalos, který se po mnoha proměnách stal titulem vydávaným romským sdružením Dženo. Prohlásil také, že jeho "právo" vyplývá z toho, že se o titul nynější majitel špatně staral. Squatterská logika...

  18. 2. 2004
  Vždycky jsem si myslel, že znám rozdíl mezi slovy nahrávat a odposlouchávat. Myslel jsem si, že "nahrát" hovor znamená něco jako, že ještě před tím, než může druhá strana říci cokoli, co by si třeba nepřála, aby bylo nahráno, tak se musí zřetelně a jasné dozvědět, že hovor budu nahrávat. Pod slovem "odposlouchávat" jsem si představoval situaci, kdy to jasné není a to i v případě, že neinformovaná strana si snad měla prostudovat něco jako "všeobecně podmínky" něčeho a je její vina, že ji nenapadlo to udělat. Věděl jsem ještě, že v zákoně se píše něco o nahrávání (pořizování záznamu) pro novinářské nebo publicistické účely a to je snad výjimka. Inu, každý se může mýlit a stává se to i mně.
  18. 2. 2004

  V úterý večer schválila britská vláda opatření, jejichž cílem je zabránit "vlně přistěhovalců" z nových členských zemí EU, aby se v Británii ucházeli po 1. květnu 2004 o sociální podporu. Britská vláda rozhodla, že občané z nových členských zemí EU budou v Británii smět pracovat, ale budou mít nárok na britskou podporu v nezaměstnanosti až po uplynutí dvou let.

  Toto rozhodnutí bylo přijato poté, co došlo v britské vládě k rozkolu ohledně toho, jak reagovat na očekávaný příjezd pracovních sil ze zemí, jako je Polsko a České republika.

  18. 2. 2004

  Dědictví Pima Fortuyna:

  Někteří kritikové srovnávali nynější situaci v Holandsku s deportacemi židů za druhé světové války. Holandská vláda se rozhodla, že ze země vyhostí 26 000 žadatelů o azyl, jejichž žádosti byly odmítnuty, ale kteří v Holandsku dosud dál žili - mnohdy až deset let. V Holandsku je otázka přistěhovalců nesmírně citlivým problémem a chtějí-li být tamější politikové zvoleni, musejí před voliči jednat, jako že ho řeší. O dramatickém rozhodnutí holandské vlády informovalo v úterý večer zpravodajství televize Channel Four News.

  18. 2. 2004

  Volný pohyb pracovnej sily v EÚ

  Radovan Geist

  Jednou zo základných slobôd v Európskej únii je sloboda pohybu osôb. Občania z desiatich pristupujúcich krajín by sa však na ňu po 1. máji tešiť nemali. Už v predvstupových rokovaniach si krajiny európskej pätnástky vydobyli právo obmedziť prechodne voľný pohyb osôb. Strach z prílivu lacnej pracovnej sily pôsobil najmä v krajinách susediacich s pristupujúcimi -- aj preto možnosť obmedzení žiadalo hlavne Nemecko a Rakúsko. Argumentom tiež bolo, že ak majú ich občania rozšírenie EÚ politicky "kúpiť", treba sa vysporiadať s ich strachom zo záplavy chudobných bratrancov zo strednej a východnej Európy, ktorí budú ochotní robiť každú prácu za minimálne polovičný plat a niektorí budú zneužívať sociálny systém.

  18. 2. 2004
  reakce na článek Stanislava Křečka Pro tisíce lidí je i regulovaný nájem nezaplatitelný

  Sleduji se zájmem vývoj kauzy regulovaného nájemného, ale ne zase tak moc do hloubky, abych měl při ruce potřebná čísla. Proto se v krátkosti omezím jen na pár obecných postřehů (z nichž většina není z mé hlavy, ale připadají mi jaksi logické) a na pár otázek jak pro pana poslance, tak pro jeho voliče.

  18. 2. 2004

  Vážení, chtěl bych reagovat na demagogický článek pana Křečka.

  18. 2. 2004

  Sociální bydlení v Evropské unii

  Zuzana Nielsenová

  Ve většině evropských zemí existuje kromě soukromého (ziskového) nájemního sektoru také tzv. sektor neziskový (veřejný), označovaný často jako sociální bydlení. Výraz "neziskový" v této souvislosti znamená, že cílem provozování tohoto nájemního bydlení není dosažení zisku, ale uspokojení bytových potřeb určité části populace. Výraz "veřejný" znamená, že nájemní bydlení je často vlastněno a poskytováno veřejnoprávním subjektem, tj. nejčastěji obcí. Konečně výraz "sociální", který je významově nejširší, vyjadřuje funkci určitého typu bydlení, tj. fakt, že toto bydlení je určeno především sociálně slabším skupinám obyvatel.

  18. 2. 2004
  stanovisko SON k deregulaci nájemného

  Zkušenosti z minulého roku, kdy došlo k mnoha pokusům (a některé se podařily) využít neexistence pravidel, naznačují, co by znamenala volná tvorba cen nájmu. Oprávněně se jí obávají starší lidé, kteří už nemají šanci zvýšit svůj příjem nebo si zajistit vlastní bydlení koupí bytu s pomocí státem zvýhodněných úvěrů. A mezi sociálně slabé by se rychle zařadili i lidé z tzv. střední vrstvy.

  18. 2. 2004

  Výzkumy volebních preferencí nabízejí v případě voleb do Evropského paramentu přesnější výsledky než při volbách do Poslanecké sněmovny. Startovní výstřel zahajující kampaň před volbami do Evropského parlamentu ještě nezazněl. Přesto je možné již dnes, čtyři měsíce před hlasováním, blahopřát některým kandidátům ke zvolení za poslance. Důvodem je skutečnost, že předvídání výsledku voleb do Evropského parlamentu je snazší než předvídání výsledku voleb do Poslanecké sněmovny. Jména možných eurposlanců přináší přiložená tabulka.

  17. 2. 2004

  Evropská komise vítá oběma stranami na Kypru učiněný závazek k jednáním na základě Annanova plánu. Vyjednávání o vstupu Kypru do EU přispělo ke společnému setkání obou do té to doby znesvářených kyperských stran, které se uskuteční za měsíc - 19. března v bývalé odbavovací hale letiště v Nikosii. Děje se tak v souvislosti s přípravami na referendum, které se má na Kypru uskutečnit 21. března. Kypr by měl vstoupit do EU spolu s dalšími kandidátskými zeměmi do EU na 1. máje 2004. Romano Prodi při té příležitosti řekl: "Komise zvažuje, že šance pro úplné urovnání kyperského sporu nikdy nebyly lepší. To by připspělo k ukončení pobytu vojsk OSN, která zde byla už přespříliš dlouho. V Evropské Unii jnení místo pro ostnaté dráty, minová pole a mírové síly."

  18. 2. 2004
  Radovan Geist

  Finančné škandály amerického Enronu či krach talianskeho potravinárskeho koncernu Parlamat opäť obrátili pozornosť na problém "daňových rajov" -- území, ktoré nízkym daňovým zaťažením finančného kapitálu a minimálnou či nijakou kontrolou transakcií a vlastníckych vzťahov lákajú firmy, aby si na nich otvorili dcérske spoločnosti. Vytváranie takéhoto "offshore" sektora nie je z právneho hľadiska ilegálne a jeho možnosti využívajú veľké firmy i banky. Renomované finančné inštitúcie dokonca svojim klientom ponúkajú otvorenie dcérskej spoločnosti na Bermudách, Kajmanských ostrovoch, v Barbadose, Paname, Hongkongu, Monaku, na Cypre či na Malte (aby sme spomenuli aspoň niektoré z najznámejších daňových rajov) ako jednu zo služieb.

  18. 2. 2004
  Radovan Geist

  Ostrov Cyprus je rozdelený už tri desaťročia. Konflikt so zložitým pozadím sa začal ako občianska vojna medzi gréckou a menšinovou tureckou komunitou, do ktorej v roku 1974 zasiahla turecká armáda. Oficiálne chcela chrániť práva tureckej menšiny, no skutočnou príčinou bola hrozba, že sa celý ostrov pripojí ku Grécku, čo Ankara chápala ako ohrozenie svojich bezpečnostných záujmov. Bola vytvorená Severocyperská turecká republika, ktorú však okrem Turecka (a neskôr Azerbajdžanu) neuznala ani jedna krajina. Ostrov ostal fakticky rozdelený, výsledkom čoho bolo mnoho vnútorných utečencov, ktorí nemali šancu vrátiť sa do svojich domovov nachádzajúcich sa na druhej strane hranice a stála hrozba potenciálneho konfliktu, ktorý mohol prerásť aj do konfliktu medzi Tureckom a Gréckom.

  Mierové iniciatívy OSN priniesli síce zastavenie bojov, no s problémom politického rozdelenia ostrova sa vysporiadať nedokázali. Keď Cyprus požiadal o členstvo v Európskej únii, stal sa z jeho rozdelenia celoeurópsky problém, zároveň však vznikla veľká nádej na jeho vyriešenie.

  18. 2. 2004

  Opäť niekomu chýba politická etika -- na konzervatívny spôsob. Po komunistoch, nacionalistoch, večných antireformistoch to schytala antimečiarovská elita. Poznáte to už naspamäť: Nejde im o pravdu, ale o kompromisy. Naučili sa čítať západné diskusie, chodia už v pekných oblekoch.

  18. 2. 2004

  Byť liberálom je teraz veľmi moderné. O svojich liberálnych postojoch či liberálnych hodnotách dnes dokonca hovoria aj mnohí konzervatívci a sociálni demokrati, takže by sa mohlo zdať, že tu vzniká akýsi pozoruhodný ideologický konsenzus. V skutočnosti sme svedkami masívneho skresľovania tohto pojmu, ktorý sa tak v súčasnosti nestáva prázdnym, ale preplneným. Pritom jeho časté používanie evidentne mätie celú verejnosť.

  Najmä niektorí slovenskí ľavičiari vysvetľujú sebaidentifikáciu s liberalizmom svojou oddanosťou ideálom slobody, rovnosti a bratstva. Takáto definícia je nekompetentná (alebo falošná) prinajmenšom z dvoch dôvodov.

  17. 2. 2004

  Elektronické mýtné v Německu zkrachovalo

  Přetahovaná o smlouvu o elektronické mýto je u konce. Spolkovému ministru dopravy Manfredu Stolpemu se nepodařilo dojít ke shodě s provozovatelem, konsorciem Toll Collect.

  Nabídka Toll Collect není udržitelná ani obhajitelná, řekl Stolpe po více než jedenáctihodinovém vyjednávacím maratónu s provozovatelským konsorciem, které sestává z firem Daimler Chrysler, německého Telekomu a francouzské firmy Cofiroute. Především u bodů o odškodném a zárukách se podle ministra nedošlo k žádné shodě. "Nedostali jsme přiznánu ani dostatečnou smluvní pokutu ani ani dostatečnou záruku vzhledem k nebezpečím, která mohou nastat". Namísto toto nyní ztroskotaného elektronického mýtného systému, podporovaného satelitem, měla by být s okamžitou platností zavedena opět tzv. Eurovigneta.

  Lobbista Peltrám a "německé" elektronické mýtné: Telematika jako TÉMA BL

  18. 2. 2004

  ANALÝZA

  I tváří tvář k poslednímu neúspěšnému jednání o smlouvě o evropské ústavě a k II. Evropskému sociálnímu fóru probíhá v Evropské unii stále více proces výstavby "evropské supervelmoci" pod vedením Německa a Francie. Důležitým prvkem tohoto projektu je militarizace Evropské unie, schopnost vojensky zasahovat kdekoliv na světě. Právě s EADS (Evropská společnost pro vzdušnou obranu a vesmír) se tento cíl ocitá na dosah ruky.

  17. 2. 2004
  Demokracie panuje
  od Aše po Humenné
  samet i něha v pánu je
  a zuby vylomené
  dali nám nové postroje
  a ač nás chomout pálí
  zaujímáme postoje
  místo abychom stáli...

  Karel Kryl "Demokracie", 1993 (úryvek)

  Vojtěch Klimt, předseda Klubu Karla Kryla, nám poslal seznam akcí na počest tohoto velkého básníka, které se budou konat v nadcházejících týdnech.

  17. 2. 2004

  Britská vláda plánuje, že od příštího roku se budou zřejmě na krabičkách od cigaret povinně tisknout drastické fotografie nemocných tělesných orgánů a hnijících zubů. Ministři připravují zákony, podle nichž budou zřejmě muset tabákové společnosti tisknout na krabičkách cigaret barevné fotografie, dokumentující zkázu, kterou lidskému organismu způsobuje kouření, zlozvyk, na nějž v Británii umírá 120 000 lidí ročně.

  V Kanadě už nyní na krabičkách cigaret odrazují fotografie ucpaných mozkových cév a znetvořeného srdce a plic kuřáky od kouření. Obdobné metody hodlá použít také Thajsko, Brazílie a Singapur.

  V Evropské unii budou o této věci probíhat veřejné konzultace, poté, co Evropská komise vybere katalog vhodných fotografií pro své členské státy. Balíčky cigaret už nyní musejí na sobě mít větší, varovnější a drastičtější nápisy, odrazující od kouření. Britský ministr zdravotnictví konstatoval: "Musíme pokračovat s novými, ostře efektivními nápady - budeme poskytovat více informací, které umožní kuřákům pomoci, aby přestali kouřit."

  Podrobnosti v angličtině ZDE

  17. 2. 2004

  Někteří dlouholetí nadšenci pro BBC, jako například Jeffrey Dvorkin, ombudsman amerického National Public Radio, považují Huttonovu kritiku BBC nejen za kritiku nepořádné novinářské práce v jednom izolovaném, i když senzačním případě. Huttonova zpráva podle Dvorkina zpochybnila úsilí BBC "získat co největší publikum", které je podle něho v rozporu s jejími úkoly jako vysílatele veřejné služby. Americký list Boston Globe zajímavě vypočetl nejrůznější příklady sporné novinářské praxe v BBC:

  17. 2. 2004
  S Antonínem Jaroslavem Liehmem jsem se seznámil blahé paměti v Divadle na Vinohradech. Ten den jsem s ním četl rozhovor v Mladé frontě DNES a ve chvíli, kdy "Děvka" Zlaty Adamovské ve hře "Sto let samoty" kvílela do hlediště, poklepal jsem známé postavě na záda.

  - Promiňte, nejste pan Liehm?

  - Jsem.

  - Tak pojďte ven.

  17. 2. 2004
  Nedávno jsem s několika přáteli diskutoval o problematice tzv. registrovaného partnerství. Uvědomil jsem si při té příležitosti, že podstatou jejich odmítavých postojů je strach. Ne ovšem strach ledasjaký, nýbrž strach, který je třeba brát velmi vážně, aby jej bylo možno se vší vážností překonat.
  17. 2. 2004

  Monitor Jana Paula

  Zvolil jsem záměrně lehce provokativní otázku, avšak z dobrého důvodu.

  Zrekapitulujme si následující fakta: Od počátku devadesátých let, tedy od doby nastartování trhu s uměním v České republice, byl v souvislosti s nezákonnou činností, jakou je padělání obrazů, údajně obviněn pouze jeden jediný člověk! Přitom není žádným tajemstvím, že například mnohé banky poskytovaly štědré úvěry buď na zástavu falz a nebo zcela bezcenných děl. Podle důvěryhodných zdrojů, které nechtějí být jmenovány, se to tehdy týkalo většiny bank. Jejich ztráty musejí jít do milionů.

  Dnes mlčí a nic nechtějí novinářům k této problematice sdělit, proč asi?

  16. 2. 2004

  (V důsledku technické chyby vyšel v pondělí ráno jen první odstavec tohoto důležitého článku, publikujeme nyní celé.)

  Čelní diplomati v OSN, zastupující Mexico a Chile poskytli týdeníku Observer nové důkazy, že jejich mise se staly terčem americko-britských odposlouchávacích operací, což bylo flagrantním porušením mezinárodního práva. Loni v březnu, několik dní před útokem na Irák, zasáhli američtí činitelé, aby zabránili tajnému vyjednávání v OSN, jehož cílem bylo připravit rezoluci, která měla dát zbrojním inspektorům více času. Podle svědectví Adolfa Aguilara Zinsera, bývalého mexického velvyslanece v OSN, se o tomto jednání mohli američtí činitelé dovědět pouze špionážním odposlechem.

  4. 2. 2004

  Po havárii serveru Britských listů v první polovině ledna 2004 zareagovali čtenáři velmi rychle na náš apel o finanční pomoc na koupi nového serveru. Za leden 2004 celkově přispěli čtenáři částkou 139 691,65 Kč. Za finanční pomoc upřímně děkujeme. Pořídili jsme nový server a nyní ho postupně zprovozňujeme. Čtenáře prosíme o trpělivost: uvedeme časopis do plné funkčnosti co nejdříve.

  Finanční dary Občanskému sdružení Britské listy jsou v ČR odečitatelné ze základu daně z příjmu. Vydáváme k tomu na požádání písemné potvrzení.

  Děkujeme všem, kteří podporují provoz Britských listů finančními dary i zadáváním reklamy.

  Jsme vám velmi vděčni za finanční záchranu našeho serveru, prosíme však: nepřestávejte úplně přispívat, umožníte nám dělat naši práci lépe a efektivněji, budeme si moci například systematicky financovat právníka, což byl mělo být pro náš list nezbytné. Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník.

  Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2.

  Čtenáři ze zahraničí mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

  22. 11. 2003

  Britským listům můžete psát na adresu redakce@blisty.cz, šéfredaktor Jan Čulík má adresu culik@blisty.cz a také J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk , pražský redaktor Štěpán Kotrba má adresu stepan@kotrba.cz a skype stepan.kotrba, technickému správci Dominiku Joe Pantůčkovi pište na adresu joe@joe.cz.

  18. 6. 2004

  Ceník reklamy na BL

  29. 12. 2003

  Jak Češi bojují

  Na autogramiádě knihy Jak Češi bojují jsme se dověděli, že čtenáři v Německu tisknou Britské listy svým příbuzným v ČR, kteří nemají připojení na internet, a v papírové formě jim je rozesílají poštou. Totéž lze učinit jednodušeji, koupíte-li svým přátelům a příbuzným bez přístupu k internetu naši novou knihu.

  Nový knižní výbor z Britských listů Jak Češi bojují, který představuje to, co je podle našeho názoru na časopise nejzajímavější, je k dostání v internetovém knihkupectví Kosmas ZDE a v dobrých knihkupectvích - například v pražském knihkupectví Fišer v Kaprově ulici na Starém Městě (nedaleko stanice metra Staroměstská) a v knihkupectví Academia na Václavském náměstí. Kniha obsahuje informace, které jinde v České republice nenajdete. Objednat si ji můžete i emailem na adresu libri@libri.cz.

  Kniha, kterou sestavil Jan Čulík, má 704 stran, její obsah je ZDE. Ve čtrnácti oddílech zahrnuje výbor texty sedmi autorů (Jana Čulíka, Fabiana Golga, Štěpána Kotrby, Radka Mokrého, Kathryn Murphy, Jana Paula a Jakuba Žytka) a desítky barevných i černobílých fotografií s mnohdy pikantním pohledem do zákulisí české politiky, všedního dne či událostí, které stály za zaznamenání.

  Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
  18. 2. 2004 Gendalos a jiná zrcadla Štěpán  Kotrba
  18. 2. 2004 "Naši" v Evropském parlamentu Oskar  Krejčí
  18. 2. 2004 Rada Evropy: Státní instituci by neměl před novináři chránit zákon o pomluvě   
  18. 2. 2004 OSN: Epidemie HIV/AIDS vážně ohrožuje Rusko   
  18. 2. 2004 Víte, že Telecom si nahrává některé telefonické hovory? Ladislav  Kahoun
  18. 2. 2004 Noční můra ministerské byrokracie Luboš  Kotek
  17. 2. 2004 Pro tisíce lidí je i regulovaný nájem nezaplatitelný Stanislav  Křeček
  17. 2. 2004 Je společná evropská armáda jedním z bilderbergských projektů? Štěpán  Kotrba
  17. 2. 2004 Otázka pro náměstka policejního presidenta plk. Jaroslava Macháně: Proč není policie v odhalování padělatelů výtvarného umění aktivní tak, jak by mohla být? Jan  Paul
  17. 2. 2004 Přelévání peněz: Ekonomie či politika? Jan  Hošek

  Česká literatura RSS 2.0      Historie >
  13. 2. 2004 Cesta na jihozápad Tomáš  Koloc
  3. 2. 2004 Andělé Jaroslav  Hutka
  6. 1. 2004 Opusy o nevěře Josef  Švéda
  11. 12. 2003 Hrabal jako žvýkačka Štefan  Švec
  10. 12. 2003 Co znamená Kunderův škleb Štefan  Švec
  9. 12. 2003 Exil jako otevření mysli Jan  Čulík
  9. 12. 2003 Osud lidí ve střední Evropě je nesdělitelný - a obráceně Jan  Čulík
  3. 12. 2003 Ohlédnutí Jaroslav  Hutka
  2. 12. 2003 Než zemřete, proměníte se v klišé Jan  Čulík
  1. 12. 2003 Má nyní Havlova hra Vernisáž levicově anarchistický význam? Jan  Čulík

  Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
  16. 2. 2004 Americko-britská špionážní operace pomohla USA prosadit útok proti Iráku   
  16. 2. 2004 Sousedé Iráku chtějí, aby v něm OSN hrála významnější roli   
  13. 2. 2004 Kofi Annan: Dohoda o přímých volbách v Iráku je nablízku   
  13. 2. 2004 USA: Bushova popularita poklesla   
  13. 2. 2004 Lékaři: Oficiální verdikt o Kellyho smrti protiřečí důkazům   
  13. 2. 2004 OSN: Volby se v Iráku v dohledné době konat nebudou   
  12. 2. 2004 Pentagon: Tři měsíce v Iráku stály 14 miliard dolarů   
  11. 2. 2004 Jak americká vláda mlčí o svých raněných   
  7. 2. 2004 51% Britů: Blair by měl rezignovat   
  7. 2. 2004 Je Tony Blair idiot nebo lhář?   

  BBC, Alastair Campbell, Saddám Husajn a "45 minutová hrozba" z Iráku RSS 2.0      Historie >
  17. 2. 2004 Boston Globe: Krizi v BBC způsobila honba za komercializací   
  15. 2. 2004 Británie: Vláda plánuje rozbít BBC   
  15. 2. 2004 BBC je ve zdemoralizovaném stavu   
  13. 2. 2004 Lékaři: Oficiální verdikt o Kellyho smrti protiřečí důkazům   
  12. 2. 2004 Jak by lord Hutton posoudil ukřižování Ježíše Krista a smrt Tomáše Becketta   
  11. 2. 2004 Andrew Gilligan dostal nabídku od konzervativního týdeníku Spectator   
  10. 2. 2004 Úkolem našeho vysílání je dostat ministry pod tlak, aby řekli něco, co nechtěli   
  9. 2. 2004 Napadl sníh, vlaky mají zpoždění: může za to BBC   
  9. 2. 2004 O Blairovu budoucnost nejde. Je to daleko závažnější   
  8. 2. 2004 Intriky a cenzura v BBC?   

  Americká strategie národní bezpečnosti RSS 2.0      Historie >
  6. 1. 2004 Co si lidé myslí o novém americkém "bezpečnostním opatření"   
  29. 12. 2003 Existuje americké impérium? Michael  Walzer
  18. 11. 2003 Brzeziński: Amerika se musí vzdát paranoidní politiky   
  16. 10. 2003 "George W. Bush je omezenec a podvodník"   
  8. 10. 2003 Veľká hra pokračuje Peter  Stupavský
  25. 9. 2003 Európska škodoradosť? Martin  Muránsky
  17. 9. 2003 Jsou Spojené státy v úpadku?   
  9. 9. 2003 Nový pohled na americkou zahraniční politiku Veronika  Valachová
  6. 9. 2003 Michael Meacher: "Americká vláda předem věděla o útoku z 11. září"   
  6. 9. 2003 Meacher: "USA zneužily 11. září k prosazování politiky světové nadvlády"   

  Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
  9. 2. 2004 Misogynní rezoluce irácké Vládní rady je odsouzena k neúspěchu   
  20. 1. 2004 Jak bít manželku   
  19. 1. 2004 Sexuální obtěžování a zcestná logika pana senátora Kubery Radmila  Dobešová
  19. 1. 2004 Model, který dobře padne ve Švédsku, nemusí padnout v Čechách Radmila  Dobešová
  19. 1. 2004 Parlamentní harašení Petr  Jánský
  26. 11. 2003 Jiříkovo vidění, zázrak, anebo konečně terapie na obzoru? Miloš  Dokulil
  26. 11. 2003 Netolerujme domácí násilí   
  24. 11. 2003 V Brně proti domácímu násilí   
  20. 11. 2003 Indie: skrytá epidemie AIDS: do roku 2010 bude nakaženo 10 milionů lidí   
  13. 11. 2003 Jessica Lynch a mýtus americké vojákyně   

  Práva homosexuálů RSS 2.0      Historie >
  17. 2. 2004 Odvaha k lásce Martin  Škabraha
  19. 1. 2004 Stávající volební období je šancí pro partnerské soužití osob téhož pohlaví Andrea  Cerqueirová
  5. 11. 2003 Festival MEZIPATRA 2003   
  2. 10. 2003 Nepovedená koláž ČT: Homosexuální karneval-heterosexistický parlament Věra  Sokolová
  9. 9. 2003 Ještě jednou o "léčbě homosexuality" Vojtěch  Polák
  9. 9. 2003 Homosexualita a potraty: Objektivní fakta versus subjektivní interpretace Pavel  Mareš
  5. 9. 2003 O možnosti "léčit" homosexualitu: mýlí se pan Mareš Vojtěch  Polák
  4. 9. 2003 "Někomu pomůže, nikomu neublíží" Josef  Veger
  3. 9. 2003 O homosexualitě: Omyly pana Žaloudka Pavel  Mareš
  28. 8. 2003 Gayové nepotřebují registrované partnerství   

  Zelení RSS 2.0      Historie >
  11. 2. 2004 Není pravda, že česká Strana zelených má v Evropě špatnou pověst   
  11. 2. 2004 Britské listy nechodí ke kováříčkovi, když mohou dojít ke kováři   
  11. 2. 2004 Neztrácet zelenou naději Martin  Škabraha
  10. 2. 2004 Zelené facky na pokračování   
  10. 2. 2004 Tmavozelení proti temným silám aneb paměť jazyka aparátnického Karel  Dolejší
  5. 2. 2004 Zelení jsou v pořádku, problém má Pavel Pečínka Jan  Beránek
  4. 2. 2004 Zelená na levačku aneb Proč nemohu být "novodemokratem" Karel  Dolejší
  2. 2. 2004 Nadace Heinricha Bölla se distancuje od Patočky a Beránka Pavel  Pečínka
  8. 12. 2003 Zelení hledají dobrovolníky proti Sládkovi Pavel  Pečínka
  25. 11. 2003 Jak se zocelovala strana - aneb V žáru temnězeleného slunce Pavel  Pečínka

  Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
  6. 2. 2004 Úžasná lehkost disidentství Zdeněk  Bárta
  29. 1. 2004 Blahoslavení chudí duchem Zdeněk  Bárta
  29. 1. 2004 Křesťané či pánbíčkáři? Zdeněk  Bárta
  17. 1. 2004 Držet hubu a krok Zdeněk  Bárta
  9. 1. 2004 Slabomyslní a malověrní - o podlehnutí kdekomu a kdečemu Zdeněk  Bárta
  2. 1. 2004 Věta z římského kriminálu Zdeněk  Bárta
  28. 12. 2003 Fundamentální člověčí touhy Zdeněk  Bárta
  19. 12. 2003 Svědectví Zdeněk  Bárta
  12. 12. 2003 Koho má Pán Bůh rád Zdeněk  Bárta
  7. 12. 2003 Bruselská modlitba Zdeněk  Bárta

  Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
  17. 2. 2004 Boston Globe: Krizi v BBC způsobila honba za komercializací   
  15. 2. 2004 Británie: Vláda plánuje rozbít BBC   
  15. 2. 2004 BBC je ve zdemoralizovaném stavu   
  13. 2. 2004 Dostál: Novákové návrh, který psal Janeček ? Štěpán  Kotrba
  8. 2. 2004 Nedělní rozhovor o českých médiích, o BBC a o novinářské práci   
  8. 2. 2004 Intriky a cenzura v BBC?   
  6. 2. 2004 ČT i digitalizace ve Sněmovně Zdeněk  Duspiva
  6. 2. 2004 Bývalý ředitel BBC má dostat půl milionu liber za knihu o kontroverzi s vládou   
  6. 2. 2004 Rozšíření programové nabídky a vylepšená televize - nebo sen? Štěpán  Kotrba
  5. 2. 2004 Rada BBC se vzdala bez boje