18. 2. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 2. 2004

"Naši" v Evropském parlamentu

Výzkumy volebních preferencí nabízejí v případě voleb do Evropského paramentu přesnější výsledky než při volbách do Poslanecké sněmovny. Startovní výstřel zahajující kampaň před volbami do Evropského parlamentu ještě nezazněl. Přesto je možné již dnes, čtyři měsíce před hlasováním, blahopřát některým kandidátům ke zvolení za poslance. Důvodem je skutečnost, že předvídání výsledku voleb do Evropského parlamentu je snazší než předvídání výsledku voleb do Poslanecké sněmovny. Jména možných eurposlanců přináší přiložená tabulka.

POSLANCI ZVOLENÍ DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

propočet z poloviny února 2004; v závorce uvedeno jméno možné změny

 
volební preference
počet mandátů
zvolení poslanci
CVVM
STEM
TNS-Factum
průměr tří agentur
ODS
33
33,9
21,4
29,4
10,3
Jan Zahradil
Petr Duchoň
Miroslav Ouzký
Hynek Fajmon
Nina Škottová
Ivo Strejček
Oldřich Vlasák
Milan Cabrnoch
Ivan Knížátko
Jaroslav Zvěřina
(Zdeněk Vostracký)
KSČM
16
19,8
12,4
16,1
5,6
Miloslav Ransdorf
Vladimír Remek
Jaromír Kohlíček
Jiří Maštálka
Věra Flasarová
(Daniel Strož)
ČSSD
17,5
16,5
11,8
15,3
5,4
Libor Rouček
Richard Falbr
Milan Ekert
Petr Lachnit
Bohumil Fišer
(Olga Sehnalová)
KDU-ČSL
9
8,4
5,6
7,7
2,7
Zuzana Roithová
Jan Březina
(Pavel Jajtner)
US-DEU
2
2,6
1,4
2
0
(Helena Rögnerová)

VĚTŠÍ JISTOTU nedávají výzkumy volebních preferencí proto, že se změnila metodika. Kouzlo je skryto v tom, že význam chyby ve výzkumu se snižuje, neboť se nevolí 200, ale pouze 24 poslanců. V případě voleb do Evropského parlamentu odchylka výzkumu od skutečnosti například o 4 procentní body nemusí pro politickou stranu znamenat ztrátu či zisk mandátu.

Také struktura kandidátek jednotlivých stan je pevnější. Zákon číslo 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu sice stejně jako zákon o volbách do Poslanecké sněmovny předpokládá, že lze posunout kandidáta z libovolného místa na čelo kandidátky pomocí 5 % preferenčních hlasů. Jenže v případě voleb do Evropského parlamentu bude jen jeden volební obvod v rozsahu celé republiky, zatímco v případě voleb do Poslanecké sněmovny je nutné shánět preferenční hlasy pouze v jednom ze 14 volebních krajů. Například v roce 2002 v Karlovarském kraji se při volbách poslanců propočítávalo 5 % ze stranického podílu na přibližně 122 tisících odevzdaných hlasech; v rámci celé republiky ale hlasovalo 58 % oprávněných voličů, tedy téměř 4,8 miliónů lidí. V posledních výzkumech byla deklarovaná účast 60 % voličů. Podle odborníků se sice očekává nižší zájem voličů, podle některých odhadů dokonce pouze 40 %, to by ale na zmíněné skutečnosti nemělo nic zásadního změnit.

Testem této hypotézy by mohla být kandidátka ČSSD. Tam je na čtvrté pozici Petr Lachnit, tedy člověk, který má zkušenosti z regionální politiky, Parlamentu i vládní exekutivy, což modelově odpovídá ideálnímu europoslanci. Naopak Libor Rouček na čele kandidátky není v stranických strukturách pevně zakotven. V červnu uvidíme, co v daném případě dokáží volební preference.

Ohrožený druh na kandidátkách stran tvoří ti, kteří jsou v tabulce uvedeni v závarce -- tedy Zdeněk Vostracký za ODS, Daniel Strož za KSČM, Olga Sehnalová z ČSSD a Pavel Jajtner od lidovců. Lze v této souvislosti hovořit i o Heleně Rögnerové z US-DEU, ale zatím tato strana nepřekračuje ze zákona povinné kvórum 5 % hlasů, které by ji opravňovalo k zisku mandátu -- a nelze s ní tudíž při propočtech budoucích europoslanců kalkulovat. V tabulce uvedení ohrožení kandidáti mohu, ale nemusejí být zvoleni. O jejich osudu by mohla rozhodnout předvolební kampaň. Ani ta by ale neměla výrazněji změnit množství mandátů, které jednotlivým stranám přisuzují výzkumy volebních preferencí. Koncepce kampaní zatím strany ještě dolaďují, je ale zřejmé, že budou centralizovanější než v případě voleb do Poslanecké sněmovny -- lídři kandidátek nemají na starost pouze kraj, ale celou republiku.

DŮLEŽITÉ JSOU PENÍZE. Výdaje na kampaň se budou pohybovat na od 6 milionů u KSČM po 30 miliónů v případě ČSSD. Tato skutečnost staví na první pohled ČCSD před KDČM, ale význam kampaně je v případě těchto dvou stran odlišný. Výzkumy CVVM totiž ukazují, že ze všech parlamentních stran právě ČSSD je neslaběji spojena se svou volební základnou. V ukazatelích týkajících se ztotožnění voličů s programem a s ideovým zaměřením, ale i důvěry voličů k přestavitelům strany a přesvědčivosti stranické práce dopadá ČSSD nejhůře -- a KSČM naopak nejlépe. Jinými slovy, k dosažení stejného mobilizačního výsledku potřebuje ČSSD víc peněz než KSČM.

Pro komunisty je problémem, že nejméně ochoty jít k volbám do Evropského parlamentu vykazují dotázaní nad 65 let, nezaměstnaní a méně kvalifikovaní pracovníci, respondenti se špatnou životní úrovní, tedy sociální skupiny, které tvoří součást jejich elektorátu. Ovšem za KSČM kandiduje Vladimír Remek, který je celoplošně známý a osvědčil se i jako obchodní zástupce republiky v zahraničí. Navíc je to člověk, který je důležitý i tím, co není -- nemá žádnou stranickou legitimaci. A podíl lidí, kteří v Česku o sobě tvrdí, že jsou posvědčenými přívrženci nějaké politické strany, klesl od května roku 1995 do letošního ledna z 22 na 12 %, zatímco podíl těch, kterým se nelíbí žádná politická strana vzrostl ze 17 na 32 %.

V CENTRÁLE ODS mohou začít oslavovat. Jan Zahradil, lídr jejich kandidátky, je podle výzkumů jedním z nejperspektivnějších politiků této země. Nejenže se s jistotou dostane do Evropského parlamentu, ale čísla mu téměř s jistotou přisuzují post ministra zahraničních věcí po příštích volbách do Poslanecké sněmovny. Zároveň nejvíce odhodlání jít k červnovým volbám vykazují ekonomicky aktivní lidé, absolventi středních škol s maturitou nebo vysokých škol, dotazovaní s dobrou životní úrovní, osoby samostatně výdělečně činné nebo řídící pracovníci, občané ve věku od 30 do 40 let -- tedy lidé, kteří tvoří jádro voličů ODS a US-DEU. Bude zajímavé sledovat, jako se o tuto sociální skupinu podělí eurooptimisté a europesimisté.

Lidovci postavili do čela kandidátky Zuzanu Roithovou. Jedná se o uznávanou odbornici s politickými zkušenostmi a ženu -- což představuje nejen sympatický, ale i další velmi nadějný model europoslance. Lidovcům by měla pomoci i skutečnost, že volby do proběhnou necelý měsíc a půl po vstupu Česka do Evropské unie. V té době bude vrcholit mediální nadšení, na kterém by měly získat prémiové body vládní strany. V případě US-DEU ale čísla naznačují, že této straně jakákoliv stimulující injekce pomůže jen náhodou.

Článek vyjde ve čtvrtečním čísle týdeníku Ekonom

                 
Obsah vydání       18. 2. 2004
18. 2. 2004 Rada Evropy: Státní instituci by neměl před novináři chránit zákon o pomluvě
18. 2. 2004 OSN: Epidemie HIV/AIDS vážně ohrožuje Rusko
18. 2. 2004 Gendalos a jiná zrcadla Štěpán  Kotrba
18. 2. 2004 Víte, že Telecom si nahrává některé telefonické hovory? Ladislav  Kahoun
18. 2. 2004 Evropská unie se může stát pro české občany zastáncem vůči politikům Jan  Čulík
18. 2. 2004 Británie: Přistěhovalci ze střední Evropy nedostanou podporu v nezaměstnanosti
18. 2. 2004 Holandsko se rozhodlo hromadně deportovat neúspěšné žadatele o azyl
18. 2. 2004 Nechcení chudobní príbuzní Radovan  Geist
18. 2. 2004 Má to pan poslanec Křeček (dobře) spočítané? Jan  Hošek
18. 2. 2004 Demagogický článek pana Křečka Aleš  Svoboda
18. 2. 2004 Poslanec Křeček to má dobře spočítané... Zuzana  Nielsenová
18. 2. 2004 I regulované nájemné je výnosné
18. 2. 2004 "Naši" v Evropském parlamentu Oskar  Krejčí
17. 2. 2004 Očekávání vstupu do EU smiřuje Kypr Štěpán  Kotrba
18. 2. 2004 Cyprus: Daňové raje škodia všetkým Radovan  Geist
18. 2. 2004 Cyprus: Integrácia prináša nové pravidlá hry Radovan  Geist
18. 2. 2004 Slovensko: Morálka v tradičnej povrchnosti Martin  Muránsky
18. 2. 2004 Prečo nie som liberál Eduard  Chmelár
17. 2. 2004 Der Spiegel: Stolpe vypovídá smlouvu s Toll Collect
18. 2. 2004 Militarizace Evropské unie Zdeněk  Štefek
17. 2. 2004 Cesta je prach a štěrk a udusaná hlína
17. 2. 2004 Británie: na krabičkách cigaret budou snímky nemocných plic a hnijících zubů
17. 2. 2004 Boston Globe: Krizi v BBC způsobila honba za komercializací
17. 2. 2004 Ostře sledované vraky (kromě AJL) Tomáš  Koloc
17. 2. 2004 Odvaha k lásce Martin  Škabraha
17. 2. 2004 Otázka pro náměstka policejního presidenta plk. Jaroslava Macháně: Proč není policie v odhalování padělatelů výtvarného umění aktivní tak, jak by mohla být? Jan  Paul
16. 2. 2004 Americko-britská špionážní operace pomohla USA prosadit útok proti Iráku
4. 2. 2004 Hospodaření OSBL za leden 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
18. 2. 2004 Gendalos a jiná zrcadla Štěpán  Kotrba
18. 2. 2004 "Naši" v Evropském parlamentu Oskar  Krejčí
18. 2. 2004 Rada Evropy: Státní instituci by neměl před novináři chránit zákon o pomluvě   
18. 2. 2004 OSN: Epidemie HIV/AIDS vážně ohrožuje Rusko   
18. 2. 2004 Víte, že Telecom si nahrává některé telefonické hovory? Ladislav  Kahoun
18. 2. 2004 Noční můra ministerské byrokracie Luboš  Kotek
17. 2. 2004 Pro tisíce lidí je i regulovaný nájem nezaplatitelný Stanislav  Křeček
17. 2. 2004 Je společná evropská armáda jedním z bilderbergských projektů? Štěpán  Kotrba
17. 2. 2004 Otázka pro náměstka policejního presidenta plk. Jaroslava Macháně: Proč není policie v odhalování padělatelů výtvarného umění aktivní tak, jak by mohla být? Jan  Paul
17. 2. 2004 Přelévání peněz: Ekonomie či politika? Jan  Hošek
17. 2. 2004 Británie: na krabičkách cigaret budou snímky nemocných plic a hnijících zubů   
17. 2. 2004 Ostře sledované vraky (kromě AJL) Tomáš  Koloc
17. 2. 2004 Boston Globe: Krizi v BBC způsobila honba za komercializací   
16. 2. 2004 Americko-britská špionážní operace pomohla USA prosadit útok proti Iráku   
16. 2. 2004 Luxus internet aneb Odyssea Český Telecom Michal  Rusek