17. 2. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 2. 2004

Pro tisíce lidí je i regulovaný nájem nezaplatitelný

Sociální demokracie se v bytové oblasti opět ocitá na křižovatce, kde jedna cesta vede k plnění volebního programu a druhá k vyhovění ideologickým zájmům koaličních partnerů, na jejichž voliče nepříznivé sociální důsledky reformy nedopadají. Kterou cestou se vydá, není dosud zřejmé, ale obávám se, že svým postojem v této věci ČSSD voliče nezíská. Kolem bydlení panuje celá řada nesmyslných představ a je zajímavé, že se nad těmito tvrzeními někdo hlouběji nezamyslí.

Oblíbeným argumentem odpůrců ČSSD je tvrzení, že existují tisíce neobsazených bytů. Jednak to není pravda -- ČSÚ zjišťoval pouze byty, ve kterých není nikdo přihlášen k trvalému pobytu, ačkoliv jsou plně obsazeny, a zejména, pokud by tomu tak bylo, pak by podle zákona trhu měly nájmy naopak klesat, jak se děje vždy, je-li některé komodity nadbytek. To se však v žádném případě neděje. Stejně tak jsme stále znovu a znovu konfrontováni s tvrzením, že zvýšení nájemného pomůže těm, kteří marně byt shánějí nebo kteří musí platit vysoké nájemné požadované majiteli domů. To samozřejmě není pravda. Pokud majitelé domů budou moci, na rozdíl od většiny států v Evropě, při uzavírání nové smlouvy požadovat jakékoliv nájemné, pak tak činit budou, bez ohledu na to, zda již v obsazených bytech se nájemné zvýší nebo nezvýší.

Hlavní problém deregulace nájemného spočívá paradoxně v tom, že žádná regulace nájmu v této chvíli neexistuje. Neexistuje žádný předpis, který by určoval nájemné a všichni nájemci platí jen takové nájemné, které mají uvedeno v nájemní smlouvě. Nejsem ovšem tak naivní, abych neviděl, že je podstatný rozdíl mezi těmi, kteří uzavírají nájemní smlouvu dnes (a musí platit to, co pronajímatel požaduje) a těmi, kteří uzavírali nájemní smlouvu před 40 lety (a kterým se jejich nájem zvyšuje zákonem).

Neúspěšnost dosavadních pokusů o nápravu tohoto stavu spočívá v tom, že tento problém se řeší v České republice plošně: všem se zdražuje. Nejen těm, kteří snadno mohou zvýšené náklady zaplatit, ale současně i těm, kteří již další zdražování nejsou schopni unést. A tak se diskuse zbytečně točí kolem toho, proč někteří bohatí lidé bydlí v bytech s regulovanými nájmy a současně se vůbec nebere v úvahu to, že v nich bydlí také tisíce lidí, pro které i regulovaný nájem je nezaplatitelný.

K nápravě tohoto stavu je třeba vytvořit některé další zásadní podmínky. Přitom návrhy vlády obsažené v novém zákoně o nájemném takovými podmínkami rozhodně nejsou. Především musíme vytvořit definici místně obvyklého nájemného, jako je tomu v Německu, Rakousku a dalších zemích a jako lichvu trestat stav, kdy majitel zneužívá svého postavení vůči nebydlícím a požaduje například nájemné o polovinu vyšší, než je místně obvyklé. Tím by se výše volně sjednávaných nájmů ustálila na nějaké rozumné výši, a bylo by možné regulované nájmy k této reálné ceně přiblížit. To se však nemůže podařit za současného stavu, kdy horní cena volného nájemného není nijak regulována. Dále je třeba vytvořit nový příspěvek na bydlení, který pomůže hradit náklady na bydlení těm, kteří již dnes nejsou schopni náklady na bydlení platit. Jednočlenné domácnosti důchodců při průměrném důchodu a při zaplacení průměrných nákladů na bydlení zbude na všechno ostatní pouze několik set korun.

Problém českého bydlení spočívá v tom, že na rozdíl od západní Evropy jsou neúměrně vysoké náklady na energie a služby, proti kterým je nájem velmi nízký. Zatímco, pokud jde o poměr nákladů na bydlení k průměrné mzdě, tak je ČR na úrovni ostatních států EU (kolem 20 %), avšak poměr čistého nájemného k těmto nákladům na bydlení je v Česku nejmenší v celé Evropě. V ČR je to 6,9 % a menší podíl má už jen Irsko - 5,2 %.

Lze tedy pochopit nářky majitelů domů, že nájemné je nízké, ale stejně tak je třeba chápat obavu sociálně slabých lidí, že náklady na bydlení nebudou schopni při zvyšování všech cen zaplatit.

Osudovou chybou ČSSD je podle mého názoru skutečnost, že si od koaličních partnerů nechala vnutit opuštění původního vládního zákona o nájmu, který již v Parlamentu prošel druhým čtením, zákona, který definoval místně obvyklé nájemné a všechny další nezbytné okolnosti nápravy věcí lépe, než tak činí současné pokusy o zvýšení nájemného bez sociální kompenzace. Ty jsou pouhým zdražováním.

Autor je poslanec Parlamentu a předseda Sdružení nájemníků

                 
Obsah vydání       17. 2. 2004
17. 2. 2004 Der Spiegel: Stolpe vypovídá smlouvu s Toll Collect
17. 2. 2004 Británie: na krabičkách cigaret budou snímky nemocných plic a hnijících zubů
17. 2. 2004 Otázka pro náměstka policejního presidenta plk. Jaroslava Macháně: Proč není policie v odhalování padělatelů výtvarného umění aktivní tak, jak by mohla být? Jan  Paul
17. 2. 2004 Pro tisíce lidí je i regulovaný nájem nezaplatitelný Stanislav  Křeček
17. 2. 2004 Je společná evropská armáda jedním z bilderbergských projektů? Štěpán  Kotrba
16. 2. 2004 Americko-britská špionážní operace pomohla USA prosadit útok proti Iráku
17. 2. 2004 Boston Globe: Krizi v BBC způsobila honba za komercializací
15. 2. 2004 Británie: Vláda plánuje rozbít BBC
15. 2. 2004 BBC je ve zdemoralizovaném stavu
17. 2. 2004 Odvaha k lásce Martin  Škabraha
17. 2. 2004 Přelévání peněz: Ekonomie či politika? Jan  Hošek
17. 2. 2004 O puči v únoru 1948 František  Hanzlík
17. 2. 2004 Cesta je prach a štěrk a udusaná hlína
16. 2. 2004 Británie: Chudší rodiny dostanou zadarmo ovoce a zeleninu
17. 2. 2004 Ostře sledované vraky (kromě AJL) Tomáš  Koloc
16. 2. 2004 Finové odmítají evropskou armádu
16. 2. 2004 Francie a Británie chtějí společně stavět letadlové lodě nové generace
16. 2. 2004 Jak Západ vyzbrojuje brutálního tyrana v Uzbekistánu
16. 2. 2004 Telecom zkrátil intervaly v telefonních automatech a zase dělá mrtvého brouka
16. 2. 2004 Luxus internet aneb Odyssea Český Telecom Michal  Rusek
13. 2. 2004 Dobré vládnutí: nové ideologie rozvoje z africké perspektivy Mesfin  Gedlu
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
4. 2. 2004 Hospodaření OSBL za leden 2004
14. 2. 2004 Britské listy: Tematické archivy zprovozněny
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
17. 2. 2004 Pro tisíce lidí je i regulovaný nájem nezaplatitelný Stanislav  Křeček
17. 2. 2004 Je společná evropská armáda jedním z bilderbergských projektů? Štěpán  Kotrba
17. 2. 2004 Otázka pro náměstka policejního presidenta plk. Jaroslava Macháně: Proč není policie v odhalování padělatelů výtvarného umění aktivní tak, jak by mohla být? Jan  Paul
17. 2. 2004 Přelévání peněz: Ekonomie či politika? Jan  Hošek
17. 2. 2004 Británie: na krabičkách cigaret budou snímky nemocných plic a hnijících zubů   
17. 2. 2004 Ostře sledované vraky (kromě AJL) Tomáš  Koloc
17. 2. 2004 Boston Globe: Krizi v BBC způsobila honba za komercializací   
16. 2. 2004 Americko-britská špionážní operace pomohla USA prosadit útok proti Iráku   
16. 2. 2004 Luxus internet aneb Odyssea Český Telecom Michal  Rusek
16. 2. 2004 Jak Západ vyzbrojuje brutálního tyrana v Uzbekistánu   
16. 2. 2004 Vzniká v EU vládnoucí triumvirát Francie, Británie a Německo?   
15. 2. 2004 Británie: Vláda plánuje rozbít BBC   
14. 2. 2004 Interpretace dezinterpretace Rudolf  Převrátil
13. 2. 2004 Finsko: informační společnost jako národní projekt   
13. 2. 2004 Cesta na jihozápad Tomáš  Koloc