3. 9. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 9. 2003

O homosexualitě: Omyly pana Žaloudka

Cením si věcného a emocím nepodléhajícího přístupu pana Žaloudka k tématu, jež u tolika lidí rozpoutává bojovné vášně. Nicméně musím upozornit, že se ve svém článku z 27. 8. 2003 mýlí.

Pan Žaloudek se mýlí nejen v bodě 9, jak ZDE (BL 28.8.) správně poukázal A. V. Kratochvíl, ale už v bodech 2, 3 a 4. Neví např. o studii MUDr. Ruckého, ve které je řada odkazů na vědecké publikace popírající genetickou determinovanost a tudíž neměnnost homosexuální orientace. Neví ani o nové Spitzerově studii vypracované na Columbia University, která zjišťuje, že u skupiny dvou set vyšetřovaných mužů, z nichž homosexuální cítění původně uvedlo 78 %, klesl tento podíl po absolvované terapii na pouhých 8 %. V jiné, ještě početnější skupině, kde uvádělo výlučně nebo převážně homosexuální orientaci 68 % dotazovaných, došlo ke snížení na 13 %, terapie tedy byla úspěšná ve čtyřech případech z pěti! (Pramen: IDEA-Spektrum č. 32/2002). Nejde přitom pouze o změněné chování, nýbrž o změněné vnímání sebe sama a své sexuální afinity.

Paní Čurdová si ZDE (BL 15.8.2003) vybrala jednu moji větu z loňského článku, aby na ní demonstrovala mou nekompetentnost a ideologickou zaslepenost. Ta věta zněla "Emancipací homosexuální deformace se dláždí cesta pro legalizaci kriminálních výstřelků", a podle paní Čurdové není takový názor ničím podložen. Signál k této emancipaci dala Americká psychiatrická asociace (APA) v r. 1973 vyškrtnutím příslušné diagnózy ze seznamu psychických poruch. (Jenom mimochodem, průběh tehdejšího projednávání a hlasování je velmi poučný -- z odborné otázky se stala nakonec otázka ryze politická.)

A ejhle, co letos v květnu na sympóziu APA prohlásil jeden z jeho účastníků: "Jestliže není úchylkou homosexualita, neměly by se za úchylné označovat ani jiné sexuální praktiky, jako např. sadomasochismus a pedofilie." Netrvalo tedy ani celý rok, než onen vážený psychiatr nechtě potvrdil, že ta moje kritizovaná věta nebyla jen malováním čerta na zeď. Pravda, u nás zatím nikdo s takovým požadavkem nevystoupil, ale nedělejme si iluze, že v této zemi půjde vývoj jinudy. Naopak, v naší nesrovnatelně ateističtější společnosti na sebe podobné hlasy určitě nedají čekat 30 let jako v tradičně zbožných Spojených státech.

Pro orientaci zejména dospívajících chlapců je nezbytná jednoznačná "definice normy". Z nedávného vědeckého průzkumu mezi dvanáctiletými vyplynulo, že celá čtvrtina si není svou sexuální orientací jistá. Ještě před dvaceti lety by o tom dvanáctiletého kluka ani nenapadlo uvažovat. Odkud ta dnešní nejistota? Z čeho jiného než z rozkolísaných norem, zrelativizované morálky, matení, mlžení, lží a podvodů ve jménu vědy, pokroku a politiky? Mládež, místo jednoznačného vedení, je povzbuzována k experimentování. Můžeme se pak divit, že svou sexuální identitu hledá tak tápavě?

Nicméně i v USA, které si naši liberálové rádi berou za vzor demokratických svobod, se situace začíná měnit. Podle průzkumu provedeného Gallupovým ústavem ještě letos v květnu byla homosexuální manželství přijatelná pro 54 % respondentů, kdežto v červnu už jen pro 46 % (IDEA-Spektrum 34/2003).

Panu Žaloudkovi ani paní Čurdové však jejich neinformovanost asi nelze příliš zazlívat. V současném společenském klimatu mají díla jako je studie Dr. Ruckého jen nepatrnou naději na zveřejnění. Místo diktátu strany vládne dnes diktát trhu a sex - zejména sex perverzní - je artikl, který jde na odbyt naprosto spolehlivě. Kdo si nedá tu práci, aby si zmíněné informace sám vyhledal na internetu, nemá moc příležitostí nějak se k nim dostat. Homosexualita je dnes už navíc vnímána spíše jako politikum než problém zdravotní či morální, takže větší váhu než věcná správnost argumentů má jejich politická využitelnost. Nenávistné výpady proti papeži a církvi, jichž jsme v posledních dvou měsících svědky, si nijak nezadají s komunistickou protináboženskou rétorikou let padesátých. Je to náhoda?

K všeobecnému zmatku v hodnocení homosexuality přispívá také nedostatečné rozlišování mezi homosexuální orientací a homosexuálním chováním. To první pochopitelně nelze paušálně odsuzovat, jako nelze odsuzovat nevidomé pro jejich slepotu, byť si tuto újmu třeba i způsobili sami. Jako ale chuť na sladké nikomu nedává právo rozbít výlohu cukrárny a nacpat se dortem, tak nelze tolerovat ani homosexuální (a ovšem ani heterosexuální) nevázanost. Je zajisté pokrytecké pranýřovat homosexuální praktiky a současně zavírat oči před heterosexuální promiskuitou. Tím méně však lze jedno druhým ospravedlňovat.

Pokud je někdo postižen homosexuální deviací, nemusí být proto ještě horším člověkem než ostatní, zdravě a přirozeně orientovaní občané. Těžko však bude dobrým otcem, vychovatelem, učitelem či knězem, stejně jako barvoslepý nikdy nebude dobrým malířem a hluchý zpěvákem, aniž jsou tím zpochybněny jeho ostatní kvality. Pro některá povolání a funkce proto homosexualita, při vší úctě k jejím nositelům či zastáncům, je a musí zůstat diskvalifikujícím handicapem, a jakékoli pokusy o emancipaci této "menšiny" jsou scestné a nesmyslné.

Ale který politik se to dnes odváží vyslovit nahlas?

                 
Obsah vydání       3. 9. 2003
3. 9. 2003 Rána britské vládě: podle vysokého výzvědného pracovníka byla vládní zpráva o iráckých ZHN nepřípustně zdramatizována
3. 9. 2003 Náboženství je duševní choroba
3. 9. 2003 Dva roky nesmyslů
3. 9. 2003 Kniha Jamese Manna About Face a jedno neslavné výročí Petr  Fiala
3. 9. 2003 Sdružení za kvitance Petr  Říha
3. 9. 2003 Británie: Chystá se zuřivá bitva o univerzitní školné
3. 9. 2003 Romové: Osud nejzranitelnější menšiny v Evropě Jarmila  Balážová, Soňa  Kalejová, Zdeněk  Ryšavý
2. 9. 2003 Psychiatr: "Kelly spáchal sebevraždu, protože se octl pod tlakem médií"
2. 9. 2003 Případ Kelly a Gilligan: Rada BBC potlačila své pochybnosti a rozhodla se bojovat proti vládě
2. 9. 2003 Čelný britský konzervativec útočí: "Kellyho smrt byla pro Blaira záchranou"
2. 9. 2003 Svědectví vdovy po dr. Kellym vede k pochybnostem nad tvrzeními Blairových poradců
2. 9. 2003 Mrtvolu dr. Kellyho nalezla policie "zhroucenou u stromu"
3. 9. 2003 O homosexualitě: Omyly pana Žaloudka Pavel  Mareš
3. 9. 2003 Modrá šance neexistuje Zdeněk  Verner
2. 9. 2003 Český novinář je dobrá anebo špatná značka? Jan  Paul
2. 9. 2003 ČRo 6 neví, pro koho vysílá Štěpán  Kotrba
1. 9. 2003 Hospodaření OSBL za srpen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Práva homosexuálů RSS 2.0      Historie >
3. 9. 2003 O homosexualitě: Omyly pana Žaloudka Pavel  Mareš
28. 8. 2003 Gayové nepotřebují registrované partnerství   
27. 8. 2003 Jak se pletou odpůrci leseb a gayů Petr  Žaloudek / Fid
18. 8. 2003 Malá provokativní poznámka nejen k homosexualitě Aleš  Kubeczka
14. 8. 2003 Gayové chtějí jen normálně žít   
13. 8. 2003 Homosexuálové "by neměli mít právo vychovávat děti", není radno se odlišovat   
12. 8. 2003 Dokument úzkoprsého fanatizmu Radovan  Geist
12. 8. 2003 Proč BL publikují bláboly o homosexualitě Vojtěch  Polák
11. 8. 2003 Co homosexuali vlastne chcu?   
7. 8. 2003 "Poučení z krizového vývoje" bylo demokratickým čajíčkem Pavel  Mareš
5. 8. 2003 Kladivo na ...?! Ladislav  Žák
5. 11. 2002 Rebelie v britské Konzervativní straně   
29. 9. 2002 Feminismus - zbraň ženské emancipace Jean Bethke Elshtain
18. 7. 2002 Rovnoprávnost... Kdo mi odpoví? Petr  Kupka
18. 7. 2002 Proč by děti měly mít právo na homosexuální rodiče