23. 12. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 12. 2003

Virtuální bohoslužba na první neděli po vánocích

Fundamentální člověčí touhy

Na Hod Boží Vánoční jsme slyšeli v kázání, jak je dobře, že i atheistický svět slaví s námi křesťany Vánoce bohatým dáváním dárků jako odpovědí -- byť bezděčnou - na ten nesmírný a bohatý Boží dar v Ježíši. A také jsme slyšeli, jaký to bude nářez, až začne svět s námi slavit i Velikonoce se vším, co Velikonoce představují.

Centrálním pilířem křesťanské víry jsou skutečně Velikonoce s událostí ukřižování a vzkříšení Ježíše a s jeho vyhlášením generální amnestie všem lidem. Tak tomu bylo od prvních dní existence církve, teprve od čtvrtého století se začaly slavit vánoce. Zprávy o Ježíši se totiž postupně rozvíjely tak říkajíc od konce -- právě od té základní zprávy o smrti a zmrtvýchvstání. To bylo první a základní vyznání církve: Byl ukřižován, umřel a vstal z mrtvých, a tak otevřel novou etapu lidských dějin.

Postupně se k tomuto faktu však připojovaly další a další prvky vyznání a další příběhy ze života Ježíšova, jak si je jejich svědkové pamatovali, či jak je postupně dotvářeli a které dokazovaly Ježíšovu mimořádnost a jedinečnost. K těmto prvkům vyznání patří právě známé vánoční vyprávění o Ježíšově narození v Betlémě. A hlavně: postupně přibývala v křesťanské tradici a literatuře - zejména v evangeliích - theologická argumentace, která chce čtenářům a posluchačům ukázat, že Ježíš je skutečným dovršitelem všech starých a základních nadějí nejen Izraele, ale celého lidstva. Ježíš je naplněním nadějí po životě v míru, pokoji, spravedlnosti, smíření, po životě bez hladomorů, plenění, nenávisti, vyvražďování se navzájem, bez trýzně a bolesti. K takovýmto textům patří i dnešní čtení o Simeonovi, který dosvědčuje při malém Ježíškovi jeho budoucí mesiášství. Starý Simeon to vyjadřuje tím, že cituje starozákonní proroky, kteří jako první tyto naděje lidstva artikulovali, navazuje na jejich prorotví, zejména na Izaiáše. Simeon navazuje na tu starou prorockou touhu a vizi světa, v němž všechny národy, nejen Izrael přijmou za své Hospodinovy řády o spravedlnosti, lidských právech, ohledu na slabé, utištěné, o svobodě pro všechny. A říká, že právě v tom malém dítěti, které drží v náručí, je nabídka všem lidem a všem národům, aby jeho následováním a poslušností jeho učení o odpuštění a smíření tyto fundamentální člověčí touhy naplnili. Následování Ježíše se vším, co představuje, není sice jednoduché - opět citátem z Izaiáše Simeon připomíná, že mnozí se budou této cestě vzpírat a bude se jim zdát nereálná. I matce Ježíšově prorokuje Simeon bolest a říká, že Ježíš bude nejen k povstání mnohým, ale bude mnohým i k pádu. Možná to zní trochu pateticky, možná trochu teoreticky.

Pokusme se tedy přijmout dnešní biblickou zvěst a vzít jí vážně. Dotáhnout jí do našeho každodenního života. Pokusme se například v jejím světle nahlédnout jeden případ, pro který se Ježíšovo smíření hodí a který se nás a našeho národa bytostně týká, totiž náš vztah k našim západním sousedům, k Němcům. Nejprve: je to dodnes nesmírně bolestný vztah, zejména poté, co Němci dvanáct let, od roku 33 do roku 45 podlehli zrůdné, nekřesťanské a vražedné ideologii nacionálního socialismu Adolfa Hitlera a pod vlivem tohoto pohanského náboženství trýznili a vraždili i v našem národě tisíce, vesměs těch nejlepších lidí, včetně žen, starců a dětí.

My, Češi, jsme se po porážce hitlerovského Německa za nacismus pomstili a vyhnali téměř tři miliony Němců z jejich domovů zde v Čechách a na Moravě a tisíce jich přitom povraždili, opět včetně žen, dětí a starců.

To je klasická patová situace. Tolik strašlivé bolesti na obou stranách se nedá běžnými metodami lidského chování napravit. Bez Ježíšova evangelia o odpuštění a smíření se nedá nic dělat. Však to byli také právě pohanští komunisté, kteří přes čtyřicet let tu nenávist v nás jen jitřili a rozdmýchávali. I na straně sudetských Němců byli a jsou lidé, kteří také živí staré bolesti a odmítají pochopit, že to byla nejprve německá nenávist, která vyprovokovala onu nenávist českou. I když jich je jen menšina mezi sudeťáky, jejichž drtivá většina si přeje čisté smíření a odpuštění bez jakýchkoliv nároků na jakákoliv, i hmotná vyrovnání z naší strany, přeci jen jednotlivci plní nezahojených křivd mezi sudetskými Němci jsou. A co teď s tím?

Je to čím dál aktuálnější, protože za pár měsíců budeme spolu s Němci v jednom soustátí bez hranic, se společnou obrannou politikou, trhem, předpisy a zákony, naši poslanci budou sedět s německými v jednom Evropském parlamentu, bude platit společné právo, za pár let budeme mít společnou měnu... Co s těmi po desetiletí hýčkanými starými nenávistmi, bolestmi, křivdami? Dodnes se u nás najdou publicisté a politici, kteří tuto starou nenávist živí, a na této nenávisti staví svou popularitu a kariéru. Dodnes i slušní a moudří lidé se bojí nahlas vyjádřit to Kristovo poselství o odpuštění a smíření, aby nebyli vláčeni tiskem jako "pomahači revanšistů"! Stále ta stará ideologie nacistů a komunistů o odplatě, pomstě, nenávisti, strachu! Dodnes se my Češi bojíme nazvat pravým jménem svou pomstu na Němcích a tak sami sobě bráníme svobodně hledět smíření vstříc a pracovat pro něj. Bez kritického a pravdivého pohledu na minulost není přeci spravedlivé budoucnosti!

Simeon říká v dnešní perikopě, že Ježíš bude znamením spásy všech národů. O kousek dál v našem evangeliu (Luk 11,29) Ježíš mluví o Jonášově znamení. Tím jednoznačně ukazuje k Božímu odpuštění dříve neuvěřitelně krutému a krvelačnému státu Ninive, jehož pomstu a zničení si Jonáš přál a vede své vyznavače k podobnému jednání. A tak kdo jiný, než právě křesťané by měli ve světle své víry pro opravdové síření pracovat -- nejen v osobních vztazích, ale i v těch mezi národy! Vždyť ten před pár dny narozený Ježíš nás k tomu výslovně nabádá!

Slavit vánoce znamená vztahovat se k Ježíši Kristu se vším, co k němu patří. I s tím, a právě i s tím, co se nám zdá bolestným, i s tím mečem, který probodává naši vlastní duši, jako tu duši Mariinu, aby "vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí", jak říká Simeon. Pojďme si ještě pod čerstvým zážitkem Kristova narození slíbit, že budeme pro jeho smíření aktivně a statečně, napříč svým zlým zážitkům a nenávistem pracovat. Že budeme pro jeho smíření pracovat v osobním životě, v rodinách, ale i v městech a vesnicích, i mezi jednotlivými národy po celý příští rok! To bude nářez, až všichni lidé dobré vůle se spojí! Pojďme nazývat pravým jménem všechny, kdo šíří nenávist a strach a pojďme utvářet kristovskou koalici se všemi lidmi dobré vůle, neboť právě v nich má Bůh zalíbení. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!

Amen

> 4. advent 21. 12. 2003 Svědectví
> 3. advent 14. 12. 2003 Koho má Pán Bůh rád
> 2. advent 7. 12. 2003 Bruselská modlitba
                 
Obsah vydání       23. 12. 2003
23. 12. 2003 Proglas
23. 12. 2003 Jiná vánoční a novoroční vydání Britských listů
28. 12. 2003 Paul Bremer "odmítl" Blairovo tvrzení o iráckých ZHN
26. 12. 2003 Při zemětřesení v Íránu "zahynulo 20 000 lidí"
28. 12. 2003 Datle nad Saddámovým příklopem skutečně visí i v prosinci
28. 12. 2003 Fundamentální člověčí touhy Zdeněk  Bárta
25. 12. 2003 R.I.P. pro "svíčkové" demonstranty Štěpán  Kotrba
25. 12. 2003 Českou televizi podpořilo na Boží hod vpodvečer jen sto lidí
25. 12. 2003 Bush rozeslal 1,5 milionu vánočních přání
25. 12. 2003 Jan Pavel II. odsoudil "terorismus"
24. 12. 2003 Vánoční přání ve stovce jazyků a nářečí
24. 12. 2003 Britská vláda: "Saddámovi lživě tvrdili podřízení, že má ZHN"
23. 12. 2003 Vánoční příběh: Každý dobrý skutek bývá po zásluze potrestán? Petr  Lébr
23. 12. 2003 Miloslav Vlk: Žena je jen schránkou pro nenarozeného člověka
27. 12. 2003 Jak čeští studenti rozčílili vatikánský rozhlas
23. 12. 2003 Předvánoční skandál v Británii: Je zákon EU o ochraně osobních údajů nebezpečný?
23. 12. 2003 Vyvrácení práva na práci: Právo na lenost
24. 12. 2003 Mikuláš Hrozný Szilárd  Podmaniczky
23. 12. 2003 Bydlíme dráž než v EU Radek  Mokrý
23. 12. 2003 Kolosy válcují knihkupce Radek  Mokrý
23. 12. 2003 Čapek a Beneš - boj za svobodu ducha a srdce Věra  Olivová
23. 12. 2003 Dopis poslancům Karel  Čapek
23. 12. 2003 Máme ještě záchrannou službu? Petr  Jánský
23. 12. 2003 Záchranné služby jezdí různě
23. 12. 2003 Kdo zaznamená naši dobu?
23. 12. 2003 Ako možno vyhrať šťastie Marta M. Hillová
23. 12. 2003 Musíme nájsť spôsob, ako zastaviť vietor
23. 12. 2003 Politik má provokovať Ivan  Štefunko, Martin  Muránsky, Michal  Feik, Jaroslav  Hrenák
23. 12. 2003 Slobodomurárske tajomstvo Táňa  Jajcayová
23. 12. 2003 Zatracený datle
20. 12. 2003 Saddámovo zatčení: Datle v prosinci?
21. 12. 2003 Sunday Express: Saddáma zajali Kurdové, nikoliv Američané
21. 12. 2003 Saddám měl být zadržen kurdskými jednotkami, zdrogován a poté vydán Američanům Josef  Brož
22. 12. 2003 Ad datle: Proč nekontaktujete odborníky?
22. 12. 2003 Ad datle: Byl Saddám zajat v červenci? Jan  Čulík
16. 12. 2003 Tip na vánoční dárek: nový výbor z Britských listů
23. 12. 2003 Světová obchodní organizace: stále na rozcestí Ludmila  Štěrbová
22. 12. 2003 České školství se už nemá kam dál rozkládat Hynek  Hanke
22. 12. 2003 Je české školství skutečně tak mizerné? Ivo  Poláček
22. 12. 2003 Předvánoční úvaha o institutu milosti Zdeněk  Jemelík
22. 12. 2003 Teze averroistické
20. 12. 2003 Vykašlete se na New York, nakupte vánoční dárky v Bratislavě,
22. 11. 2003 Adresy redakce
30. 11. 2003 Hospodaření OSBL za listopad 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
19. 12. 2003 Svědectví Zdeněk  Bárta
12. 12. 2003 Koho má Pán Bůh rád Zdeněk  Bárta
7. 12. 2003 Bruselská modlitba Zdeněk  Bárta

Velikonoce RSS 2.0      Historie >
22. 8. 2003 Slovanská výspa trnem v saském oku Jaromír  Kohlíček
24. 4. 2003 Za velikonocemi Darius  Nosreti
18. 4. 2003 Velikonoce - po stopách Ježíšových Štěpán  Kotrba
18. 4. 2003 Tři hodiny odpoledne   
17. 4. 2003 Velikonoce jsou výzvou pro všechny generace Ivo V. Fencl
16. 4. 2003 Pesach 5763:
Stvoření mých rukou se utopilo v moři a vy chcete zpívat píseň?
Štěpán  Kotrba
16. 4. 2003 Velikonoční zajíčci z krmiva pro dobytek Radek  Mokrý