18. 2. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 2. 2004

Demagogický článek pana Křečka

Vážení, chtěl bych reagovat na demagogický článek pana Křečka.

Sociální demokracie se v bytové oblasti opět ocitá na křižovatce, kde jedna cesta vede k plnění volebního programu a druhá k vyhovění ideologickým zájmům koaličních partnerů, na jejichž voliče nepříznivé sociální důsledky reformy nedopadají. Kterou cestou se vydá, není dosud zřejmé, ale obávám se, že svým postojem v této věci ČSSD voliče nezíská.

NEZÍSKÁ. Ekonomiku totiž ideologie nezajímá. A je dokázané, že pan Křeček sleduje výhradně své osobní cíle a ne "blaho" voličů.

Kolem bydlení panuje celá řada nesmyslných představ a je zajímavé, že se nad těmito tvrzeními někdo hlouběji nezamyslí.

Další nesmysl -- otázkami kolem nájemného se zabývá veliké množství velmi kvalifikovaných odborníků. Pouze pan Křeček není ochoten tyto názory slyšet, protože sám patří mezi regulované nájemníky a z regulace nájemného si udělal velmi dobrý "business".

Oblíbeným argumentem odpůrců ČSSD je tvrzení, že existují tisíce neobsazených bytů. Jednak to není pravda - ČSÚ zjišťoval pouze byty, ve kterých není nikdo přihlášen k trvalému pobytu, ačkoliv jsou plně obsazeny, a zejména, pokud by tomu tak bylo, pak by podle zákona trhu měly nájmy naopak klesat, jak se děje vždy, je-li některé komodity nadbytek.

Problém je v tom, že obrovská skupina regulovaných nájemníků již dávno bydlí ve svých bytech či domech ( my takové nájemníky máme také ) , platí regulované nájemné, ale nechávají si platit TRŽNÍ nájemné. Tedy své majitele pěkně okrádají -- a ještě z inkasovaného nájemného neplatí daně.

Stejně tak jsme stále znovu a znovu konfrontováni s tvrzením, že zvýšení nájemného pomůže těm, kteří marně byt shánějí nebo kteří musí platit vysoké nájemné požadované majiteli domů.

To je demagogie -- majitelé domů požadují DEREGULACI -- tedy soubor právních opatření, které s deregulací souvisí. Nejedná se POUZE o zvýšení nájemného.

To samozřejmě není pravda. Pokud majitelé domů budou moci, na rozdíl od většiny států v Evropě, při uzavírání nové smlouvy požadovat jakékoliv nájemné, pak tak činit budou, bez ohledu na to, zda již v obsazených bytech se nájemné zvýší nebo nezvýší.

To také není pravda -- majitelé bytů budou požadovat takové nájemné, aby byli schopní v nich udržet nájemníky. Extrémně vysokým nájemným o nájemníky přijdou a a tím i o příjmy z nemovitosti. Tuto situaci dokazuje stav v nových zemích SRN. Ze dne na den byla zrušena regulace, byly přijaty "západní" normy a výsledek ? V Gorlitz se regulované nájemné zvýšilo, tržní nájemné šlo výrazně dolů a nyní je volných bytů dostatek. Spokojení jsou všichni.

Majitelé domů volají po Zákonu o nájemném, který by dával oběma stranám stejnou právní ochranu. S panem Křečkem si dopisuji a napsal mi, že jsem blázen, když si myslím, že majitelé domů budou mít stejná práva, jako nájemníci. On "a priori" odmítá jakákoliv práva majitelů domů. To je nemorální.

Nejsem ovšem tak naivní, abych neviděl, že je podstatný rozdíl mezi těmi, kteří uzavírají nájemní smlouvu dnes (a musí platit to, co pronajímatel požaduje).

OMYL -- nemusí -- pokud jim nájemní smlouva nevyhovuje, nemusí ji podepsat.

Neúspěšnost dosavadních pokusů o nápravu tohoto stavu spočívá v tom, že tento problém se řeší v České republice plošně: všem se zdražuje. Nejen těm, kteří snadno mohou zvýšené náklady zaplatit, ale současně i těm, kteří již další zdražování nejsou schopni unést.

Nemorálnost postoje ČSSD i pana Křečka spočívá v tom, že náklady na bydlení pro sociálně potřebné přesouvají ze státu na majitele domů.

A tak se diskuse zbytečně točí kolem toho, proč někteří bohatí lidé bydlí v bytech s regulovanými nájmy a současně se vůbec nebere v úvahu to, že v nich bydlí také tisíce lidí, pro které i regulovaný nájem je nezaplatitelný.

Pan Křeček zapomíná na hlavní fakt tohoto stavu : díky regulaci NEEXISTUJE trh s byty, a tak lidé MUSÍ bydlet tam, kde nyní bydlí. Máme případy, kdy sociálně slabá nájemnice s dcerou bydlí v bytě 85m2 a nemá šanci si najít menší, a tedy levnější, byt . Takových případů jsou tisíce.

K nápravě tohoto stavu je třeba vytvořit některé další zásadní podmínky.

Rovné pro obě strany -- a ne jenom pro nájemníky. Pan Křeček zcela účelově opomíjí existenci nálezů Ústavního soudu, který zcela jednoznačně regulaci označil za neústavní a stanovil podmínky, které má nový Zákon o nájemném splňovat, aby OPĚT nebyl protiústavní. Tato vláda ignoruje nálezy Üstavního soudu a podporuje protiústavní stav. To je skutečně skandální a v rozporu s demokracií.

Především musíme vytvořit definici místně obvyklého nájemného, jako je tomu v Německu, Rakousku a dalších zemích a jako lichvu trestat stav, kdy majitel zneužívá svého postavení vůči nebydlícím a požaduje například nájemné o polovinu vyšší, než je místně obvyklé.

To ano, ale není možné vypočítávat místně obvyklé nájemné jako průměr VŠECH stávajících nájmů, kdy 90% bytů jsou byty regulované. To je zákeřná matematická finta. Místně obvyklé nájemné by se totiž téměř nezvýšilo. A přitom existují kvalifikované rozbory, které efektivní nájemné v daných oblastech vypočítávají.

Dále je třeba vytvořit nový příspěvek na bydlení, který pomůže hradit náklady na bydlení těm, kteří již dnes nejsou schopni náklady na bydlení platit.

To ale vláda leta odmítá, protože špatně hospodaří a nemá na tyto sociální dávky peníze. Ministr Sobotka to zcela otevřeně přiznal.

Problém českého bydlení spočívá v tom, že na rozdíl od západní Evropy jsou neúměrně vysoké náklady na energie a služby, proti kterým je nájem velmi nízký.

Ceny energií vychází z tržních nákladů -- proč by nemělo i bydlení vycházet ze stejného typu výpočtu ?

Lze tedy pochopit nářky majitelů domů, že nájemné je nízké, ale stejně tak je třeba chápat obavu sociálně slabých lidí, že náklady na bydlení nebudou schopni při zvyšování všech cen zaplatit.

Nářky majitelů domů spočívají v tom, že na ně stát přenesl finanční břímě své sociální politiky bydlení.

Osudovou chybou ČSSD je podle mého názoru skutečnost, že si od koaličních partnerů nechala vnutit opuštění původního vládního zákona o nájmu, který již v Parlamentu prošel druhým čtením, zákona, který definoval místně obvyklé nájemné a všechny další nezbytné okolnosti nápravy věcí lépe, než tak činí současné pokusy o zvýšení nájemného bez sociální kompenzace. Ty jsou pouhým zdražováním.

Výpočet místně obvyklého nájemného podle představ soc.dem. - je podvod. ČSSD má ve svém volebním programu cíl : do roku 2002 zrušit regulaci nájemného. Tento cíl nesplnila. Před zraky voličů se jednotlivé frakce ČSSD hádají o vítězství ideologie nad ekonomikou.

Veřejná vystoupení pana Křečka jsou nekorektní a demagogická. Jeho postoj je nefér.

S pozdravem

Ing. Aleš Svoboda -- Liberec

Autor je správce bytového fondu.

                 
Obsah vydání       18. 2. 2004
18. 2. 2004 Rada Evropy: Státní instituci by neměl před novináři chránit zákon o pomluvě
18. 2. 2004 OSN: Epidemie HIV/AIDS vážně ohrožuje Rusko
18. 2. 2004 Gendalos a jiná zrcadla Štěpán  Kotrba
18. 2. 2004 Víte, že Telecom si nahrává některé telefonické hovory? Ladislav  Kahoun
18. 2. 2004 Evropská unie se může stát pro české občany zastáncem vůči politikům Jan  Čulík
18. 2. 2004 Británie: Přistěhovalci ze střední Evropy nedostanou podporu v nezaměstnanosti
18. 2. 2004 Holandsko se rozhodlo hromadně deportovat neúspěšné žadatele o azyl
18. 2. 2004 Nechcení chudobní príbuzní Radovan  Geist
18. 2. 2004 Má to pan poslanec Křeček (dobře) spočítané? Jan  Hošek
18. 2. 2004 Demagogický článek pana Křečka Aleš  Svoboda
18. 2. 2004 Poslanec Křeček to má dobře spočítané... Zuzana  Nielsenová
18. 2. 2004 I regulované nájemné je výnosné
18. 2. 2004 "Naši" v Evropském parlamentu Oskar  Krejčí
17. 2. 2004 Očekávání vstupu do EU smiřuje Kypr Štěpán  Kotrba
18. 2. 2004 Cyprus: Daňové raje škodia všetkým Radovan  Geist
18. 2. 2004 Cyprus: Integrácia prináša nové pravidlá hry Radovan  Geist
18. 2. 2004 Slovensko: Morálka v tradičnej povrchnosti Martin  Muránsky
18. 2. 2004 Prečo nie som liberál Eduard  Chmelár
17. 2. 2004 Der Spiegel: Stolpe vypovídá smlouvu s Toll Collect
18. 2. 2004 Militarizace Evropské unie Zdeněk  Štefek
17. 2. 2004 Cesta je prach a štěrk a udusaná hlína
17. 2. 2004 Británie: na krabičkách cigaret budou snímky nemocných plic a hnijících zubů
17. 2. 2004 Boston Globe: Krizi v BBC způsobila honba za komercializací
17. 2. 2004 Ostře sledované vraky (kromě AJL) Tomáš  Koloc
17. 2. 2004 Odvaha k lásce Martin  Škabraha
17. 2. 2004 Otázka pro náměstka policejního presidenta plk. Jaroslava Macháně: Proč není policie v odhalování padělatelů výtvarného umění aktivní tak, jak by mohla být? Jan  Paul
16. 2. 2004 Americko-britská špionážní operace pomohla USA prosadit útok proti Iráku
4. 2. 2004 Hospodaření OSBL za leden 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů