19. 2. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 2. 2004

Noční můra ministerské byrokracie

31.12.2003 odesílám dotaz na Úřad vlády ČR s tímto zněním, píše autor. (Asi to neměl dělat, protože tím rozjel neuvěřitelnou spirálu událostí...) :

Dobrý den,

obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí předložených materiálů 829/02. Zajímají mě zejména informace o získávání a správě finančních prostředků a o lidských a materiálních zdrojích, které budou projektu Česká Kvalita přiděleny. Také mě zajímá časový plán projektu. V podstatě tedy zejména části 2,3,4 a 5.

S pozdravem

Luboš Kotek

Žádost byla samozřejmě opatřena všemi potřebnými formalitami, které požaduje zákon 106/1999Sb.

2.1. 2004 jsem dostal odpověď.

Pro pana ing.Lubose Kotka

Vazeny pane, k Vasemu dotazu z 31.prosince 2003 ohledne podkladu k usneseni vlady 685/2002 Vam doporucujeme, abyste se obratil na predkladatele materialu na zaklade ktereho bylo uvedene usneseni vydano. Predkladatelem tohoto materialu bylo Ministerstvo pro minstni rozvoj, Ministerstvo prumyslu a obchodu a Ministerstvo zemedelstvi. Na techto ministerstvech obdrzite nejen potrebne informace, ale i material v elektronicke podobe.

S pozdravem

Ing.Zdenek Med

reditel odboru vladni agendy

Vyrizuje:

JUDr.Richard Ulman

Ještě téhož dne jsem žádost, ve které jsem se odvolal na rozhodnutí Úřadu vlády, odeslal na Ministerstvo pro místní rozvoj, na adresu info@mmr.cz, která je určena pro poskytování informací veřejnosti (dle zákona č.106/1999 Sb.).

A čekal jsem.

Protože se nic nedělo a čtrnáctidenní lhůta uplynula, dne 19.1.2004 jsem napsal další dopis, tentokrát na adresu pro styk s veřejností public@mmr.cz, protože jsem celý problém nechtěl prozatím řešit pomocí odvolání a rozkladů, jak to definuje zákon.

Můj dotaz tedy zněl:

Dobrý den,

dne 2.1.2004 jsem podal elektronicky žádost o poskytnutí informací na MMR.

Rád bych se informoval, z jakého důvodu mi nebyla poskytnuta v souladu se zákonem 106/1999 odpověď do 14 dnů od podání. V případě, že by se má žádost ztratila, zasílám její znění jako přílohu tohoto dopisu.

S pozdravem

Ing. Luboš Kotek

Na to mi přichází překvapující odpověď od paní Kláry Vaňkové:

I Vám dobrý den,

bohužel odbor vnějších vztahů žádný Váš dotaz z 2.1. 2004 ani jindy neobdržel.

Myslím, že jsme ale spolu telefonicky již o lidských zdrojích a dotacích určených vědě a výzkumu hovořili. Oboustranně jsme danou problematiku brali jako uzavřenou.

Tento Váš nový dotaz bude samozřejmě podle zákona zodpovězen.

S úctou Klára Vaňková,

odbor vnějších vztahů

224 861 663

Na tento mail, ve kterém není pravdivá ani jedna informace, odpovídám:

Dobrý den,

myslím, že se jedná o omyl, protože jsem kvůli tomuto problému na ministerstvo nevolal a s Vámi tudíž nemluvil. Moje žádost se navíc problémem vědy a výzkumu vůbec nezabývá. Takže nevím, z čeho jste vyvodila tento závěr.

Pro Vaši kontrolu znovu přeposílám můj dopis ze 2.1.2004

S pozdravem

Ing. Luboš Kotek

Nato přichází odpověď:

Samozřejmě že nejsem odborník na tuto problematiku, ale je mi jasné, že se o vědu a výzkum nejedná!!!

Jestliže jsem toto neřešila s Vámi, pak nemá cenu probírat do detailů, jak jsem k tomu dospěla, a co se vlastně řešilo. Prosím, vynechte urážky.

Vaši věc jsem předala na odbor ředitele úřadu. Dále se už na mě neobracejte, pokud budete cokoli potřebovat, obracejte se v této záležitosti na Ing. Veroniku Vokounovou, která přebírá Váš případ. E-mail: veronika.vokounova@mmr.cz.

Klára Vaňková.

Na to reaguji dopisem:

Dobrý den,

v žádném případě bych si nemyslel, že víte něco o problematice spadající do pravomoci MMR, jehož jste zaměstnancem, a proto jsem Vás tím nechtěl urazit.

Každopádně Vám děkuji za Váš dopis a snahu, kterou jste projevila.

Luboš Kotek

Bohužel se stále nic neděje, a tak opět píši dopis na MMR, ale bez odpovědi. Píši také paní Vokounové, paní Vaňkové a nakonec nevidím jiné řešení, než podat oficiální odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace. A tak dne 13.2 2004 píši tento dopis:

Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace

Předmět původní žádosti o informace (jaká informace byla požadována): Poskytnutí materiálů 829/02 do jednání vlády, zejména informace o získávání a správě finančních prostředků (rozpočtu), o lidských a materiálních zdrojích, které budou projektu Česká kvalita přiděleny a o časovém plán projektu. V podstatě tedy zejména části 2,3,4 a 5.

Datum podání žádosti: 19.1.2004

Datum odmítnutí žádosti: 4.2.2004 uplynutím lhůty bez poskytnutí informace (§15 odst.4 106/1999Sb.)

V čem je spatřováno porušení zákona: Byl porušen zákon 106/1999Sb §14, protože nebyla poskytnuta informace, která nespadá do oblasti definované v §7 Zákona ani nepodléhá omezením definovaným v §11 Zákona.

Čeho se žadatel domáhá: Poskytnutí požadovaných informací.

Za tři dny, tedy 16.2.2004, přichází odpověď od pana Bartoše. Píše krátce, ale úderně:

Upřesněte o co jde, Ministerstvo pro místní rozvoj primárně agendu Česká kvalita neřeší.

Ihned jsem odpověděl:

Dobrý den,

jde o to, že jsem již podal 3 x žádost o poskytnutí informace. Nejprve na Úřad vlády, ten mě odkázal na vaše ministerstvo a později 2 x na Ministerstvu pro místní rozvoj. Tam se totiž poprvé má žádost ztratila a zřejmě se tak stalo i podruhé (a to po korespondenci s vaší zaměstnankyní a poté, co by má žádost měla být na MMR zaregistrovaná.

Nerozumím tomu, jak je možné, že dochází k evidentnímu porušování zákona 106/1999Sb.

Zasílám opět jako přílohu soubor se svou žádostí i se svým odvoláním.

Věřím, že toto není poslední dopis, který jsem od Vás obdržel, jak to ovšem bývá na vašem ministerstvu obvyklé.

S pozdravem

Ing. Luboš Kotek

Ještě téhož dne mi poslal mail, který obsahoval dva nezávislé texty, které zřejmě vznikaly mezi otevřením jednotlivých příloh:

Prosíme o informaci, kdo vydal Rozhodnutí o neposkytnutí informace, o němž se zmiňujete ve svém e-mailu. To jistě nevyšlo z MMR- patrně jste v lednu o svém požadavku napsal na Min. průmyslu ( věcně správně), ale nynější urgenci směřujete k MMR ( věcně nepříslušně). Patrně tedy nejde o nesplnění zákona č. 106 , ale o nepřesně směrovaný požadavek. Jak název tématu naznačuje (a jak bylo také o věci často psáno v tisku) Vámi poptávané téma Česká kvalita vychází z Min. průmyslu a obchodu, které je zpracovatelem. S pozdravem Inform. středisko

Sdělení: po otevření přílohy a zjistění obsahu otázky Vás informujeme, že Vámi požadovaný materiál n e n í zpracován MMR, ale jde o tématiku Ministerstva průmyslu ČR. Proto se obracejte výhradně tam = ke zpracovateli. S pozdravem Inform. středisko

Bylo to jako zlý sen. Proč ze mě dělají hlupáka, který si nedokáže zapamatovat, s jakým ministerstvem si dopisuje? A proto následoval další dopis:

Vážený pane,

abych shrnul Vaši reakci, kterou si dokáži vysvětlit snad pouze tím, že jste si můj předchozí dopis ani nepřečetl, opět zopakuji to, co už jsem Vám poslal.

1) Se svojí žádostí jsem se obrátil na úřad vlády. Ty bylo v prosinci 2003.

2) Odpověď, kterou jsem následně dostal, mě odkázala na -- cituji: "Ministerstvo pro minstni rozvoj, Ministerstvo prumyslu a obchodu a Ministerstvo zemedelstvi", jako na předkladatele zprávy, které mají potřebné informace.

3) 2.1.2004 jsem podal první žádost o poskytnutí informace na MMR.

4) Nic se neděje, lhůta stanovená zákonem vypršela a proto se 19.1 obracím znovu na vaše ministerstvo o vysvětlení. Konzultuji to se zaměstnankyní MMR Kláru Vaňkovou, která po několika mailech pochopila, o co mi vlastně jde a přislíbila nápravu, tehdy jsem jí zaslal svůj požadavek znovu a čekal.

5. Vypršela další lhůta a stále se nic neděje. Napsal jsem mail Kláře Vaňkové, Veronice Vokounové, na informační centrum a mluvčímu MMR. Stále nic.

6. Píši odvolání proti rozhodnutí, které nabylo právní moci (cituji můj dopis: uplynutím lhůty bez poskytnutí informace (§ 15 odst. 4 106/1999Sb.))

Nevím, jak jasněji bych Vám dovedl vysvětlit, že na svém požadavku trvám a odmítám znovu absolvovat dva měsíce děsu, které jsem ztratil komunikací s vaším ministerstvem. Vím naprosto přesně, že jsem komunikoval s MMR a doufám, že z mého případu vyvodíte náležitá organizační a personální opatření.

S pozdravem

Luboš Kotek

Dne 17.2. 2004 přišel dopis, který jako by odpovídal na nějaký dotaz, který jsem vznesl.

Potvrzujeme, že Vaše informace -jak uvádíte z ledna- nedošly. Stále nevíme, co je předmětem Vašeho dotazu. S pozdravem Inform. středisko MMR.

Ihned jsem na to reagoval:

Vážený pane,

již posedmé zasílám na MMR svoji žádost o poskytnutí informace jako vyplněný standardní formulář, který je k tomuto dopisu přiložen.

S pozdravem

Luboš Kotek

Ještě tentýž den jsem dostal dopis:

Sdělení: uveďte telef. spojení - Váš dotaz u nás není na seznamu ani 2. ani 19. ledna 04. Prosíme zopakujte obsah. S pozdravem Inform. středisko

A 18.2.2004 jsem, aniž bych reagoval, dostal další dopis:

Sdělení: Formulář s bližšími údaji o požadované informaci jsme dostali do Informačního střediska dnes po prvé.K ověření způsobu vyřízení Vašich žádostí podaných před 19.1.t.r. prosíme o sdělení,kdy,v jaké formě/e-maily?/ a na jakou adresu jste je posílal.

S pozdravem Informační středisko MMR

A tak jsem tento soubor odeslal také na Ministerstvo pro místní rozvoj.

                 
Obsah vydání       19. 2. 2004
18. 2. 2004 Noční můra ministerské byrokracie Luboš  Kotek
19. 2. 2004 5 z 9 britských občanů, vězněných v zálivu Guantánamo, má být propuštěno
19. 2. 2004 Irsko zakázalo kouření v hostincích
19. 2. 2004 "Velká trojka" z EU popírá, že by chtěla uchvátit moc
19. 2. 2004 Britští politikové se hádají ohledně "vlny přistěhovalců" z východu
19. 2. 2004 Válečný prezident propadající se do bahna Immanuel  Wallerstein
19. 2. 2004 Několik otázek na George Bushe
19. 2. 2004 Častý návrat k fundamentálním principům je absolutně nezbytný pro zachování požehnaných darů svobody Boris  Cvek
19. 2. 2004 O italských politických atentátnících v komunistickém Československu Jan  Čulík
19. 2. 2004 Itálie: Euro jako nástroj ožebračení?
19. 2. 2004 Vyrovnání se s totalitní minulostí Eduard  Vacek
19. 2. 2004 Regulované nájemné je výnosný obchod Přemek  Štipl
19. 2. 2004 Také Vaše dítě čeká, až Vám umřou rodiče? Ladislav  Červinka
18. 2. 2004 Demagogický článek pana Křečka Aleš  Svoboda
18. 2. 2004 Má to pan poslanec Křeček (dobře) spočítané? Jan  Hošek
18. 2. 2004 Poslanec Křeček to má dobře spočítané... Zuzana  Nielsenová
18. 2. 2004 I regulované nájemné je výnosné
19. 2. 2004 Epigramy Václav  Jumr
18. 2. 2004 Rada Evropy: Státní instituci by neměl před novináři chránit zákon o pomluvě
18. 2. 2004 Doporučení Rady Evropy je deklarativní, nikoliv právně závazné
19. 2. 2004 Biblická brána
18. 2. 2004 Slovensko: Sociálna katastrofa už natvrdo Lubomír  Sedláčik
18. 2. 2004 Gendalos a jiná zrcadla Štěpán  Kotrba
18. 2. 2004 OSN: Epidemie HIV/AIDS vážně ohrožuje Rusko
18. 2. 2004 Víte, že Telecom si nahrává některé telefonické hovory? Ladislav  Kahoun
18. 2. 2004 Británie: Přistěhovalci ze střední Evropy nedostanou podporu v nezaměstnanosti
18. 2. 2004 Nechcení chudobní príbuzní Radovan  Geist
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
4. 2. 2004 Hospodaření OSBL za leden 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
19. 2. 2004 O italských politických atentátnících v komunistickém Československu Jan  Čulík
19. 2. 2004 Válečný prezident propadající se do bahna Immanuel  Wallerstein
18. 2. 2004 Gendalos a jiná zrcadla Štěpán  Kotrba
18. 2. 2004 "Naši" v Evropském parlamentu Oskar  Krejčí
18. 2. 2004 Rada Evropy: Státní instituci by neměl před novináři chránit zákon o pomluvě   
18. 2. 2004 OSN: Epidemie HIV/AIDS vážně ohrožuje Rusko   
18. 2. 2004 Víte, že Telecom si nahrává některé telefonické hovory? Ladislav  Kahoun
18. 2. 2004 Noční můra ministerské byrokracie Luboš  Kotek
17. 2. 2004 Pro tisíce lidí je i regulovaný nájem nezaplatitelný Stanislav  Křeček
17. 2. 2004 Je společná evropská armáda jedním z bilderbergských projektů? Štěpán  Kotrba
17. 2. 2004 Otázka pro náměstka policejního presidenta plk. Jaroslava Macháně: Proč není policie v odhalování padělatelů výtvarného umění aktivní tak, jak by mohla být? Jan  Paul
17. 2. 2004 Přelévání peněz: Ekonomie či politika? Jan  Hošek
17. 2. 2004 Británie: na krabičkách cigaret budou snímky nemocných plic a hnijících zubů   
17. 2. 2004 Ostře sledované vraky (kromě AJL) Tomáš  Koloc
17. 2. 2004 Boston Globe: Krizi v BBC způsobila honba za komercializací