18. 2. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 2. 2004

Víte, že Telecom si nahrává některé telefonické hovory?

Vždycky jsem si myslel, že znám rozdíl mezi slovy nahrávat a odposlouchávat. Myslel jsem si, že "nahrát" hovor znamená něco jako, že ještě před tím, než může druhá strana říci cokoli, co by si třeba nepřála, aby bylo nahráno, tak se musí zřetelně a jasné dozvědět, že hovor budu nahrávat. Pod slovem "odposlouchávat" jsem si představoval situaci, kdy to jasné není a to i v případě, že neinformovaná strana si snad měla prostudovat něco jako "všeobecně podmínky" něčeho a je její vina, že ji nenapadlo to udělat. Věděl jsem ještě, že v zákoně se píše něco o nahrávání (pořizování záznamu) pro novinářské nebo publicistické účely a to je snad výjimka. Inu, každý se může mýlit a stává se to i mně.

Prohlášení autora: autor v tomto článku nechce tvrdit (ani vzbudit dojem), že v článku popsané nahrávání telefonických hovorů společností Český Telecom a.s. je porušením zákona nebo jiného závazného právního předpisu.

Když jsem se dozvěděl, že Český Telecom a.s. (dále jen Telecom) si nahrává hovory minimálně na lince pro hlášení a urgenci odstranění poruch, překvapilo mě to. Je to linka 13129 a podívejte, jak to zde uvádím zdarma, protože pokud budete mít poruchu na telefonní stanici, tak přestože jste tu poruchu nezavinili, bude vás zjištění této informace stát peníze, alespoň pokud se budete Telecomu dotazovat telefonicky.

Samotnou linku 13129 můžete volat ze svého mobilu za svý prachy nebo z linky Telecomu zadarmo, což je vám jistě opravdu velmi užitečné v situaci, když právě tato linka Telecomu je ne vaší vinou porouchaná a stejně jim to musíte zavolat z mobilu a za svý! Já v současné době pevné linky Telecomu v podstatě nepoužívám, ale přiznávám, že dokud jsem tak činil a musel občas hlásit poruchu nebo urgovat její odstranění, tak jsem občas (při té urgenci) mohl mluvit poněkud "prudce", no prostě, mohl jsem nadávat jako prase! Ona vás ta slušnost po pár dnech bez telefonu někdy trochu přejde... A ASI SE TO VŠECHNO NAHRÁLO! No to si případný teoreticky posluchač užije!

Je škodou pro toho teoretického posluchače, že Telecom nenapadlo dát do automatického hlášení pro volajícího prostou vsuvku jako třeba "váš hovor bude z toho a toho důvodů nahrán a po tak a tak dlouhý čas bude záznam uchováván a pak zničen, čestný pionýrský". To bych pak možná zapomněl kolik milostných schůzek jsem si mohl porouchaným telefonem domluvit a křičel bych mnohem civilněji a operátoři Telecomu by nikdy nepoznali moje pravé já naštvaného Kahouna a nenaučili se ode mne několik hezkých nových slov... Zkrotli by i moji přátelé a rodinní příslušníci, kteří, netušíce, že hovor je nahráván, v pozadí hlučně se veselili a hloupě kdoví jaké důvěrnosti vykřikovali či prováděli...

Když po sametové revoluci (nebo možná ještě těsně před ní, kdo si to má furt pamatovat, kdy co bylo) do naší, tehdy technicky trochu zaostalé, země dorazily první telefonní záznamníky z Německa, šlo sice spustit funkci nahrávání probíhajícího telefonického rozhovoru, ale ta pitomá německy slušná mašina začala pravidelným pípáním druhou stranu na nahrávání upozorňovat a vy jste tak přišli o tu švandu si třeba nepozorovaně nahrát toho parchanta na druhé straně linky a pak si dopřát tu nádhernou zábavu hovor nějak sestříhat, přidat pár dívčích vzdechů a užít si všelijaké legrace až to pustíte třeba jeho ženě... No vidíte, další zajímavý námět pro Telecom. Co takhle ptáčky zpěvačky kanárky chovat v komůrce operátora, přijímajícího vzteklý hovor klienta, urgujícího odstranění poruchy. Ptáček by pípal, operátor při pohledu na něj pookřával a volající by hned ve svých výrazech zkrotl vědouce, že jsou zaznamenávány bdělým uchem nahrávacího zařízení Telecomu.

A tak jsem si řekl, že tu celou situaci vyřeším tím, že Telecomu prostě vysvětlím, co, alespoň já (hovořím zde jen za sebe), považuji za prostou lidskou slušnost. Tedy ALESPOŇ POKUSIT SE v rámci možnosti volajícího ALESPOŇ INFORMOVAT, že hovor bude nahráván.

Chtěl jsem Telecomu vysvětlit, že si myslím, že není hezké, že jeho klient musí strpět nahrávání svého hlasu ve chvíli, kdy je NUCEN hlásit závadu, KTEROU NEZPŮSOBIL a není to tedy celé jeho vina a on není třeba vůbec nadšen z toho, že Telecomu musí volat a ještě se při tom nechat nahrávat. Třeba by Telecom něco změnil a já bych pak mohl napsat druhý díl článku, kde bych chválil nezměrnou dobrotu Telecomu, jakožto i jiných božstev. Inu, rozhodl jsem se zavolat linku 13129 a popovídat si o tom.

Celý hovor jsem si zcela sprostě a bez jediného upozornění druhé strany nahrál na diktafon, právo k čemuž odvozují z toho, že:

1 - z toho, že se tak stalo pro publicistický účel neb ten hovor třeba ještě převedu do digitální formy a pustím místo hudby na své publicistické stránce nebo jinak publicisticky využijí.

2 -- z toho, že jsem to uvedl předem ZDE ve "VšeobecnýchKahounovýchPodmínkáchProKomunikaciStelecomem, může být kdykoli jakkoli změněno bez předchozího upozornění, koho nenapadlo si tohle přečíst má smůlu "(podobnost s jakýmikoliv "Všeobecnými podmínkami poskytování (nějakých -- třeba telekomunikačních) služeb" je čistě náhodná ....)

3 - ze zlaté Kahounovy zásady "kdo po tobě kamenem, ty po něm ještě větším a koukej se trefit".

Hovor probíhal asi následovně:

Telecom: Český Telecom, služba ohlašovny poruch, bezplatná pro volání že stanic sítě Českého Telecomu. Dobrý den.

Kahoun: Dobry den, já ...

Telecom (skáče Kahounovi do řeči): Tu du dum...

Kahoun: Aha, to je ňáká za.raná mašina ...

Telecom: ...dum dum!

Kahoun: No jen si kecej, já si počkám..

Telecom: ...dum dum dum!

Telecom: Operátorovi, který se přihlásí jménem uveďte prosím číslo telefonní stanice v poruše. Volba číslice jedna je vyhrazena pro bytový sektor...

Kahoun: stiskne jedna

Telecom: ...dum dum dum!

Kahoun: Mlčí, protože už pochopil, že mluví se strojem.

Telecom: ...dum dum dum!

Telecom: Nyní budete spojeni s operátorem, prosíme Vás o strpení...

Telecom: ...dum dum dum!

Kahoun: ... přemýšlí, zda a kolik ho tahle sranda bude stát...

Telecom: Tu du dum dum dum!

Telecom: Prosíme o chvilku strpení, všichni naši operátoři vyřizují požadavky zákazníků, kteří se dovolali před vámi, jakmile ukončí hovor, budete okamžitě obslouženi. Tum, du dum dum. Tum du dum dum! Tum du dum du du dum. Tum, du dum dum. Tum du dum dum. Tum du dum du du dum....

STOP, PŘESTAŇTE ČÍST A VYČKEJTE SKORO 6 MINUT, ať si to také užijete, protože asi tak dlouho jsem já blbě čučel, než to položila mašina a vzal člověk bližní můj ... A pozor, ne abyste si na tu dobu odešli něco zařídit, protože to by nebyla žádná hra - já taky nevěděl, jak dlouho budu čekat a tedy jsem nemohl odejít a zase se za čas vrátit, ta mašina mi neřekla např. "před vámi je tolik a tolik volajících". No co, vždyť voláte (alespoň pokud z linky Telecomu) zadarmo, co byste taky za ty prachy chtěli.

Nakonec, pokud nebudete chtít otravovat s opravou vaší telefonní linky, nikam volat nemusíte a pokud snad na opravě trváte a nechcete být nahráni nahrávacím zařízením Telecomu, tak to třeba můžete jít Telecomu nahlásit pěšky nebo si zajít někam postěžovat - třeba do lampárny na Hlavním nádraží.

Telecom: ...dum dum dum!

... a konečně, po předem neznámé době:

Telecom: Dobry den (operátorka řekla své jméno), jak vám mohu pomoci?

Kahoun: Dobrý den, nejdřív vás chci poprosit, abyste vypla nahrávání. Já nesouhlasím s tím, aby se tento hovor nahrál.

Telecom: Nóó, to není v mé moci, je mi líto.

Kahoun: ...protáh dr.ku, přestal mluvit a začal si jen myslet, protože myšlení si velký bratr nenahraje... - I když, člověk nikdy neví, Alláh a Telecom je veliký.... "kašlu na to, ať si tam čtenáři, kteří mají zájem, zavolaj sami. Maj to ostatně zadarmo..."

Konec článku.

Pro úplnost snad jen dodám, že, alespoň podle mých informací, hovory s vámi si nahrávají i některé další organizace. Důvody jsou vždy pochopitelné, např. telefonické bankovnictví, telefonické obchodování atp.

                 
Obsah vydání       18. 2. 2004
18. 2. 2004 Rada Evropy: Státní instituci by neměl před novináři chránit zákon o pomluvě
18. 2. 2004 OSN: Epidemie HIV/AIDS vážně ohrožuje Rusko
18. 2. 2004 Gendalos a jiná zrcadla Štěpán  Kotrba
18. 2. 2004 Víte, že Telecom si nahrává některé telefonické hovory? Ladislav  Kahoun
18. 2. 2004 Evropská unie se může stát pro české občany zastáncem vůči politikům Jan  Čulík
18. 2. 2004 Británie: Přistěhovalci ze střední Evropy nedostanou podporu v nezaměstnanosti
18. 2. 2004 Holandsko se rozhodlo hromadně deportovat neúspěšné žadatele o azyl
18. 2. 2004 Nechcení chudobní príbuzní Radovan  Geist
18. 2. 2004 Má to pan poslanec Křeček (dobře) spočítané? Jan  Hošek
18. 2. 2004 Demagogický článek pana Křečka Aleš  Svoboda
18. 2. 2004 Poslanec Křeček to má dobře spočítané... Zuzana  Nielsenová
18. 2. 2004 I regulované nájemné je výnosné
18. 2. 2004 "Naši" v Evropském parlamentu Oskar  Krejčí
17. 2. 2004 Očekávání vstupu do EU smiřuje Kypr Štěpán  Kotrba
18. 2. 2004 Cyprus: Daňové raje škodia všetkým Radovan  Geist
18. 2. 2004 Cyprus: Integrácia prináša nové pravidlá hry Radovan  Geist
18. 2. 2004 Slovensko: Morálka v tradičnej povrchnosti Martin  Muránsky
18. 2. 2004 Prečo nie som liberál Eduard  Chmelár
17. 2. 2004 Der Spiegel: Stolpe vypovídá smlouvu s Toll Collect
18. 2. 2004 Militarizace Evropské unie Zdeněk  Štefek
17. 2. 2004 Cesta je prach a štěrk a udusaná hlína
17. 2. 2004 Británie: na krabičkách cigaret budou snímky nemocných plic a hnijících zubů
17. 2. 2004 Boston Globe: Krizi v BBC způsobila honba za komercializací
17. 2. 2004 Ostře sledované vraky (kromě AJL) Tomáš  Koloc
17. 2. 2004 Odvaha k lásce Martin  Škabraha
17. 2. 2004 Otázka pro náměstka policejního presidenta plk. Jaroslava Macháně: Proč není policie v odhalování padělatelů výtvarného umění aktivní tak, jak by mohla být? Jan  Paul
16. 2. 2004 Americko-britská špionážní operace pomohla USA prosadit útok proti Iráku
4. 2. 2004 Hospodaření OSBL za leden 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
18. 2. 2004 Gendalos a jiná zrcadla Štěpán  Kotrba
18. 2. 2004 "Naši" v Evropském parlamentu Oskar  Krejčí
18. 2. 2004 Rada Evropy: Státní instituci by neměl před novináři chránit zákon o pomluvě   
18. 2. 2004 OSN: Epidemie HIV/AIDS vážně ohrožuje Rusko   
18. 2. 2004 Víte, že Telecom si nahrává některé telefonické hovory? Ladislav  Kahoun
18. 2. 2004 Noční můra ministerské byrokracie Luboš  Kotek
17. 2. 2004 Pro tisíce lidí je i regulovaný nájem nezaplatitelný Stanislav  Křeček
17. 2. 2004 Je společná evropská armáda jedním z bilderbergských projektů? Štěpán  Kotrba
17. 2. 2004 Otázka pro náměstka policejního presidenta plk. Jaroslava Macháně: Proč není policie v odhalování padělatelů výtvarného umění aktivní tak, jak by mohla být? Jan  Paul
17. 2. 2004 Přelévání peněz: Ekonomie či politika? Jan  Hošek
17. 2. 2004 Británie: na krabičkách cigaret budou snímky nemocných plic a hnijících zubů   
17. 2. 2004 Ostře sledované vraky (kromě AJL) Tomáš  Koloc
17. 2. 2004 Boston Globe: Krizi v BBC způsobila honba za komercializací   
16. 2. 2004 Americko-britská špionážní operace pomohla USA prosadit útok proti Iráku   
16. 2. 2004 Luxus internet aneb Odyssea Český Telecom Michal  Rusek