24. 9. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 9. 2007

Radar XBR Brdy - Technická analýza a odhad výkonových parametrů II.

Jaroslav BRDSKÝ

Na internetových stránkách „www.radarbrdy.cz“ provozovaných ministerstvem zahraničních věcí ČR je k dispozici oficiální materiál s názvem „Předběžné posouzení vlivu radiolokační stanice EBR (European Based Radar) na zdravotní stav populace v okolí vojenského újezdu Brdy“. Jak je už známo se sdělovacích prostředků, výstupem tohoto materiálu jsou závěry o nezávadnosti radaru EBR a jeho vyzařování mimo stanovené ochranné zóny. Podkladem pro vyslovení uvedených závěrů jsou hodnoty hustot zářivého toku pro vzdálenosti do 21,6 km, vypočtené na základě zadaných technických parametrů radaru (střední výkon 170 kW, šířka vyzařovací charakteristiky 0,18o, kmitočet radaru 9-10 GHz, plocha apertury antény 105 m2). Technické parametry radaru a vypočtené hodnoty hustot zářivého toku jsou uvedeny v tabulkách a v grafu v příloze č. 1 citovaného materiálu.

Při pohledu na tyto tabulky každého technicky vzdělaného člověka určitě překvapí přesnost, s jakou jsou hodnoty hustot zářivého toku uváděny. Ačkoliv je údaj o vyzařovaném výkonu radaru udán s přesností jednotek kW, a o přesnosti udání velikosti ozářené plochy se můžeme jen dohadovat (vůbec věrohodnost udání všech parametrů radaru je sporná), jsou hodnoty hustot zářivého toku udávány s přesností na 5 desetinných míst (na desítky μW/m2).

Vnucuje se otázka, zda to autor těchto tabulek myslel opravdu vážně, a nebo to byl šprýmař?

Radar v Brdech: základ rozbití Evropy nebo základ bezpečnosti Evropy - Klíčové argumenty TÉMA BL

Sloupek

Jan Skácel

je slyšet vůni stůně růže
a vítr usnul znaven v seně
měsíček jako malé slůně
po nebi chodí obráceně

ze sbírky Naděje s bukovými křídly, nakl. Mladá fronta, 1983, vybral Michal Černík

Uveřejněno s laskavým svolením agentury Aura-Pont

24. 9. 2007

V únoru tohoto roku informovaly Britské listy o situaci v Iráku čtyři roky po invazi Spojených států, v článku s názvem Irák: Peklo na zemi. Jak to vypadá v Iráku dnes, půl roku poté?

Stále hůře. Podle Sary Flounders, jež publikuje např. na stránkách www.globalresearch.ca nebo www.workers.org, je bezpečnostní situace v Iráku katastrofální. Během posledního roku vzrostl počet veškerých útoků iráckého odboje a iráckých teroristů za jeden měsíc na 4 až 5 tisíc, tedy na přibližně 150 denně. Z tohoto počtu tvoří 15 až 20 procent útoky teroristické, zbytek pak útoky proti americkým nebo iráckým vládním vojskům.

24. 9. 2007

Bulvár je neodmyslitelnou součástí postmoderní společnosti. Je to takový katalyzátor toho, co se ve společnosti odehrávalo vždy před tím a co při jejím vzájemném propojování zcela logicky vyplavalo na povrch. Interkonektivita společnosti v sobě zahrnuje nejen přenos informací racionálního charakteru, ale také možnost přenášet stejnými cestami i nejrůznější emocionální podněty, tedy zejména ty, o nichž se ví, že si je společnost ráda koupí. Je potřeba to nejen vzít na vědomí, ale také respektovat.

24. 9. 2007

1) Přestože ČR je členem EU, USA nejednají s představiteli EU, ale přímo s ČR.
2) Přestože USA i ČR jsou členy NATO, nejedná s ČR zástupce NATO, ale přímo USA.
3) Není jasné, proč si USA vybraly z mnoha zemí právě ČR.
4) Radar nebude sloužit obraně území ČR. Radar bude součástí obrany USA. Zcela chybějí informace, jakým způsobem by mohly USA technicky zajistit ochranu svého radaru umístěného na území ČR. .

24. 9. 2007

Monitor Jana Paula:

Co je to život? Říká se, že jenom muška zlatá, v obecné rovině jde stále o složitou otázku, na kterou dává i nedává odpověď věda, filozofie, náboženství i kultura. Pro mnoho lidí je spojena s jejich osudy stejně tak, jako v případě Miroslava Zikmunda, známého a slavného českého cestovatele, který spolu s Hanzelkou zasvětili cestování většinu svého času.

Říká se také, že všechno něco stojí a daň, kterou lidé platí za své životy, je vždycky individuální a vždycky různě vysoká. Miroslav Zikmund o tom ví své a něco málo ze své zkušenosti vyprávěl v dokumentu z cyklu Ztráty a nálezy, který 19.září 2007 odvysílal Český rozhlas 3 Vltava, pod názvem Svět Miroslava Z za pět uplynulých let.

24. 9. 2007

Za normálních okolností by mě ten odstaveček Š. Kotrby nestál ani za pozornost, natož za nějakou reakci. Nehodlám se snížit na stejnou úroveň a chladným mě nechávají osobní útoky na mne a kolegu Kubička, nebo nepřesnosti a nepravdy v textu, stranou ponechám i velmi sporné tvrzení o lobbování, stejně jako bolševicko-kádrovácké hodnocení členky Rady ČRO Dany Jaklové.

To vše vypovídá spíše o úrovni autora, než o čemkoli jiném, píše Milan Bouška v reakci na poznámku Štěpána Kotrby "Najde se v ČRo 6 ještě více mluvčích? Určitě ano..."

Co však nemohu a nesmím nechat bez povšimnutí, už vzhledem k mé budoucí funkci, je autorovo tvrzení, že se ODS snaží ovládnout média veřejné služby, a že může být do Rady ČT zvolen mluvčí strany. Toto musím kategoricky odmítnout.

24. 9. 2007

(Štětina napovídá)

Senátor Štětina má podle posledních nadšených zpráv českých médií nadosah zákon o zákazu propagace komunismu, respektive komunistické symboliky. Možná je cesta k prosazení Štětinova zákona ještě dlouhá a možná lex Štětina ani neprojde přes pana prezidenta, ale očekávání oficiální mediální fronty jsou v tomto případě optimistická. Uplatnění tohoto zákona by mělo znamenat (žurnalisté v rámci zřejmě srozumitelné, úsporné zkratky oznamují že "bude") přejmenování komunistické strany.

24. 9. 2007

Lehká negrace

Obyvatelé i návštěvníci Prahy mohli být v sobotu dne 22.9.2007 svědky utajené akce FBI v ulicích našeho hlavního města. Náhodný chodec by si jistě ničeho zarážejícího na první pohled nevšiml. Jednalo se přece o akci dobře utajených profesionálů. Avšak vděčný divák amerických filmů ihned pochopil, o co se ve skutečnosti jedná.

Měli bychom ocenit otevřenost americké demokracie, která nám ve svých filmech bez obalů a zakrývání ukazuje všechny praktiky tajných i veřejných zpravodajských služeb jako jsou FBI, CIA, ČTK a jiné.

24. 9. 2007

Koncem minulého týdne si Česká rada pro oběti nacismu postěžovala, že německá vláda ze svého programu odškodnění lidí nasazených na práci v ghettech stále vylučuje české žadatele. Ta sice minulou středu plošně uznala utrpení lidí v ghettech, na konkrétní finanční pomoc však zřejmě čeští žadatelé nebudou mít nárok, protože spolková vláda počítá s odškodněním obětí pouze na území bývalé Třetí říše.

25. 9. 2007

V sobotu zasedalo vedení ODS, aby jednalo o výsledcích volebních preferencí podle posledních výzkumů. Preference ODS klesají a ČSSD už je předběhla o 3%. Večer v televizi vysvětlovali, že je to způsobeno špatnou komunikací, malým vysvětlováním výhod reforem a podobně. Kdyby si pánové přečetli páteční noviny, věděli by proč jejich preference padají dolů. A to ještě není všech dnů konec. V pátek totiž agentury STEM a Faktum Invenio uveřejnily výsledky průzkumu veřejného mínění o nově schválených reformách vlády.

24. 9. 2007

POZNÁMKA NA OKRAJ:

79 % lidí myslí, že homosexualita není překážkou pro největší vládní funkci, alespoň v Německu.

Někdy si myslíme, že se svět vlastně moc nemění, ačkoliv vlastně skoro všechno se mění nepředstavitelnou rychlostí. Někdy ale se ukazuje, že jsou nesmyslné předsudky obzvlášť odolné.

Jak ale víte, máme v Německu už dva roky kancléřku, a většina lidí dokonce zastává názor, že to, co dělá, dělá dobře a že by měla kancléřkou zůstat, aspoň ve srovnání s možnými konkurenty.

21. 9. 2007

KAUZA

Když jsme v roce 1988 chtěli koupit osobní počítač pro do našeho podniku, kamarád ho dovezl z Německa, proclila ho jeho babička, odnesli jsme ho do bazaru a tam ho naše zásobovací oddělení koupilo. Spokojeni byli všichni, jak už to tenkrát chodilo, kamarádovi se cesta vyplatila, stát dostal vysoké clo, podnik měl hned nový počítač za poloviční cenu, než od JZD Slušovice, kde by musel zaplatit "všimné" za program na evidenci dojivosti krav. Tohle všechno se mi mihlo hlavou po přečtení výzvy k předložení nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Nákup osobních automobilů pro MŠMT".

22. 9. 2007

Konečně to prasklo. Kandidoval do Rady Českého rozhlasu, kandidoval na generálního ředitele ČRo , kandidoval do Rady České televize. Nikdy neuspěl. Přestože byl podporován a lobbován kamarádíčkem ze Syndikátu novinářů, kolegou z redakce Radkem Kubičkem. Nakonec skončil jako mluvčí ODS. To je jeho pravé místo.

Milan Bouška, dnes už bývalý parlamentní zpravodaj Českého rozhlasu 6, bývalý redaktor Rádia Svobodná Evropa. V roce 2001 jej do Rady ČT navrhlo hnutí Mladých konzervativců, mládežnická organizace ODS. Neuspěl. V březnu 2002 se stal šéfredaktorem publicistiky České televize. Prozatímní ředitel České televize Klimeš ho vyhodil v prosinci téhož roku. "Brali mě jako cizorodý prvek", tvrdil tehdy v rozhovoru pro Britské listy. V roce 2005 do Rady ČT získal Bouška pouze 58 hlasů . Kandidoval i na ředitele rozhlasu. Neuspěl a vzápětí byl jedním z těch, kteří lobbovali za to, aby se ředitelem rozhlasu stal namísto Kasíka alespoň Richard Medek. Do Rady ČT kandidoval opakovaně i na jaře 2007. Tehdy ho nominovaly pražská občanská sdružení "Média -- věc otevřená" a "OLIVA" a ODS ho protlačila do užšího výběru. Definitivní volba doposud neproběhla a vzhledem k chuti ODS ovládnout média veřejné služby může být zvolen mluvčí strany členem Rady, stejně jako byla do rady ČRo zvolena členka ODS Prahy 2 Dana Jaklová, bývalá manželka mluvčího Václava Klause Ladislava Jakla ...

ČRo 6 a někdejší Svobodná Evropa TÉMA BL

24. 9. 2007 iDnes: Za ODS bude mluvit redaktor Českého rozhlasu ZDE

21. 9. 2007

Předmluva k jednomu rozhovoru

Na mnoho lidí měl Egon Bondy formující myšlenkový vliv. Mnohé ovlivnilo setkání s tímto "guru undergroundu". Autor následujících řádků se s Bondym setkal také -- až poté, co od něj přečetl stovky nebo možná tisíce stran textu. Setkání bylo spíše než čím jiným ozdravným šokem... Byl podzim 2004. Malý bělovlasý a bělovousý muž v modrém kabátu šel na chodbě staroslavné Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy. Bylo věcí chvilky se s ním představit, vnutit mu několik kusů A-kontra a domluvit si s ním na zítřek rozhovor. Ten se odehrál v malé kavárně Divadla v Celetné a vlastně ani nešlo o rozhovor, spíš o přednášku, občas přerušovanou pokusy o nesouhlas.

21. 9. 2007

Rozhovor z podzimu 2004

Vznik rozhovoru s Egonem Bondym je popsán v předchozím článku , který obsahuje i kritiku Bondyho názorů, z velké části pro redakci A-kontra naprosto nepřijatelných, byť mnohdy podnětných. Zde lze jen stručně říct, že zatímco první část textu je přepisem rozhovoru (upravovaným jen zcela minimálně), druhá část, oddělená poznámkou, je rekonstrukcí toho, jak rozhovor pokračoval po selhání diktafonu.

21. 9. 2007

"Ve společnosti se vytváří kontraelita, do níž se seskupují odpadlí příslušníci elity a nejzdatnější příslušníci mas." Tak tato poučná slova nám zanechal Miroslav Jodl ve své vynikající knize Teorie elity a problém elity (str. 58). Vyšla nanejvýš příznačně v roce 1968, kdy se na další dvě dekády rozhodlo o osudu tisíců lidí, zejména příslušníků elity. Náš autor, donedávna představitel "pracující inteligence" a tedy intelektuální elity se pomalu ale jistě dostává ze hry, až je z něj v roce 1977 definitivně "ztroskotanec". Recenzentu a odbornému lektorovi knihy, panu Miloši Pojarovi je ve stejné době znemožněno oficiálně publikovat. Oba mají blízko k prostředí Charty 77 (Jodl je signatář), jejíž třicáté výročí si letos připomínáme.

21. 9. 2007

Stávka. Modrá armáda úspěšně stávkuje za plného provozu a slušného zisku. Upozornění: jezdit do severního regionu je pro povahy obzvláště otrlé. Tři cesty vlakem: první -- čtyřicet minut zpoždění, druhá -- třicet, třetí dvacet...možná bude následovat deset, a pak přijde kouzelník a zruší naše milené dráhy pro nespolehlivost a věrolomnost.

21. 9. 2007

Je samozřejmostí českého mediálního koloritu, že mezi často propíraná témata, kterým neunikne mysl nejednoho komentátora, je komunismus a jeho dědictví v naší společnosti na počátku nové doby. Za novou dobu považuji tu, jejíž jsme současníky a která se někdy nazývá jako vstupní stanice informační éry. Politicky pro nás může být ohraničena útoky 11.září 2001.

Svět 2050 RSS 2.0      Historie >
7. 8. 2007 Stroje, humanismus a evoluce society Miroslav  Vejlupek
31. 12. 2006 Jak sesbírat moudrost civilizace na rozcestí Tibor  Vaško
22. 12. 2006 Bude nás budoucnost potřebovat? Jan  Baltus
2. 11. 2006 Svět 2050: Padesátiletí čtvrté světové války Miloš  Balabán, Antonín Rašek
19. 10. 2006 Svět 2050: Jak se vyrovnat s budoucností aneb potřebujeme prognostiku? Martin  Potůček
17. 10. 2006 Svět 2050: Nová supertechnologie Bohumír  Štědroň, Peter Mikulecký
16. 10. 2006 Svět 2050 - nové téma Britských listů   
6. 8. 2004 Global Trends 2015: A Dialogue About the Future With Nongovernment Experts   

Karl Marx RSS 2.0      Historie >
30. 3. 2007 Marx nebyl prorok, ale ... Milan  Neubert
28. 3. 2007 Marx nebyl prorok ani historicista Petr  Kužel
26. 3. 2007 Marx prorok rozhodně nebyl Milan  Valach
21. 3. 2007 Dvojí tvář prorokova -- filosof Marx si vulgarizaci nezaslouží Luděk  Toman
19. 3. 2007 Marx a zákony Milan  Valach
16. 3. 2007 Prorok Karel Marx Luděk  Toman
5. 3. 2007 Dialektika není nevědecká, musí se jí ale rozumět Michael  Kroh
5. 3. 2007 Marxisté všech zemí, nemýlíte se? Uwe  Ladwig
2. 3. 2007 Nekonečná bída antikapitalismu Luboš  Zálom
2. 3. 2007 Argumenty Josefa Víta jsou omezené Jiří  Holý

Írán RSS 2.0      Historie >
19. 9. 2007 Immanuel Wallerstein: Je na programu útok na Írán? Immanuel  Wallerstein
19. 9. 2007 DEBKA: Írán nemá veké množství střel Shahhab-3   
18. 9. 2007 Schyluje se k válce s Íránem?   
18. 9. 2007 Směřujeme nezadržitelně k válce s Íránem, varuje OSN   
17. 9. 2007 EU: Namísto radaru v Brdech plynovod z Íránu Štěpán  Kotrba
15. 9. 2007 Stredoázijské energetické lišiactvo Peter  Stupavský
12. 9. 2007 Svět se změnil - 11.9.2001 Antonín  Hubený
7. 9. 2007 Immanuel Wallerstein: Nešíření jaderných zbraní aneb odpočívej v pokoji Immanuel  Wallerstein
6. 9. 2007 V předvečer útoku na Írán? Daniel  Veselý
31. 8. 2007 Bushův příští cíl: Írán Tomáš  Krček