11. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 7. 2007

Boj proti klimatickým změnám trochu jinak

Dnes se můžeme skoro na každém kroku setkat s naléhavými výzvami k boji proti globálnímu oteplování, požadavky na omezení osobní automobilové dopravy, ke střídmosti ve spotřebě všeho druhu atd. Jinak nám prý co nevidět odpojí vodu, elektřinu a s planetou a s námi to dopadne špatně. Je to téma vděčné, neboť materiál k myšlenkám a duchaplnému rozumování "jak na to" je nevyčerpatelný. Zastánci opačných názorů se stávají "popírači". Zde se lze velmi snadno dostat na příliš tenký led, do problematiky zasahuje řada vědních oborů a bez jejich znalostí si člověk může lehce vysloužit posměch. Nicméně -- jak se vyrovnat s některými výhradami, které se nabízejí i těm, kteří nejsou v příslušných vědách odborníky?

My, kteří jsme ve věku kolem deseti let četli Štorchovy Lovce mamutů a prožívali osudy chrabrého Mamutíka, jaksi máme v podvědomí, že nepříliš dávno (tedy již za naší existence coby druhu homo sapiens) zde vládlo poněkud jiné klima. Z gymnázia si ještě pamatuji, že žijeme ve čtvrtohorách (období posledních dvou miliónů let), které se vyznačují střídáním dob ledových (glaciály) a dob meziledových (interglaciály). Těch velkých bylo čtyři nebo pět, menších mnohem víc. Žijeme v době meziledové. Dnes se v odborných publikacích pro glaciály ve střední Evropě uvádí průměrná roční teplota okolo 0 stupňů Celsia a pro interglaciály 10-15 stupňů Celsia, přičemž současná průměrná roční teplota je 8-9 stupňů Celsia. Četné klimatické změny v rámci každého glaciálu a interglaciálu jsou pravidlem. Příčiny těchto cyklických změn se dříve příliš nerozebíraly, bralo se to jako prokázané faktum. Dnes se můžeme dovědět o nesmírné složitosti toho všeho (např. Milankovičovy cykly jako astronomická teorie klimatických změn). Raději ale pryč od toho...

Jako by se v posledních letech vracelo něco ze středověkého tmářství, z dogmatu o nezměnitelnosti stavu stvořeného světa. Sice již ve starověku dospěli někteří hloubavci k poznání, že v dávné minulosti zemi obývala jiná zvířata a vládlo na ní jiné podnebí, ale ještě v 18. století se v některých zemích ve vydáních Bible v knize Genesis uváděla poznámka, že akt stvoření Země nastal roku 4004 před Kristem. To však již s postupem vědy představa o neměnnosti žijících druhů a neměnnosti klimatu brala rychle za své.

Bojovník proti klimatickým změnám je v situaci jepice, která vyhlásila boj příchodu nového dne. Buď to je neupřímné nebo naivní. Nemáme, bohužel, uzavřenou pojistku, která by nám navždy zaručovala dnešní stav klimatu.

Oprostit se od auta a nechat se nést ubíhající krajinou vláčkem nebo na turistické značce míjet vesničky, překračovat údolí a kopce, to jsou jistě skvělé zážitky. Jistě jsou také lepší způsoby topení, než každodenní dřina s hnědým uhlím. Je však neslušné sekýrovat lidi výzvami a příkazy k omezování toho či onoho. Zvlášť činí-li to ti, kteří mají vše ve městě na dosah, žádné pracovní povinnosti je k mobilitě nenutí (MHD jezdí pořád a všude) a ekologií se jen tak baví.

Jistě, lidská společnost není zcela bez viny. Nepobíháme nazí po lesích ani si nehloubíme v zemi nory. Žijeme v domech, máme šaty a je nás také mnoho. A také poměrně energeticky náročně komunikujeme. Servis musí nutně něco stát. Každá doba má své třeštění, svůj tanec svatého Víta. Tím dnešním je, zdá se, boj vyhlášený klimatickým změnám.

Je rozumné chovat se uvážlivě, být ohleduplný k prostředí a nespotřebovávat víc, než je nezbytné. U moralizování, které straší odpojením elektrické energie, ukončením dodávek vody apod. jde ale zřejmě o něco jiného. Za moudře se tvářícími radami a úvahami o skromnosti a střídmosti se rýsuje buď fantasmagorická vize společnosti složené ze samozásobitelných komun nešťastníků, kteří se touží vrátit někam do středověku nebo společnost Pol Potových koncentráků. Přát si to může jedině naprostý blázen nebo ten, kdo by v něčem podobném rád dělal kápo. Pokud by se podobné abnormality samy vzájemným bojem nevyhubily, učinila by jim konec právě ona klimatická změna, proti které tak usilovně bojují. Té by bojovníci proti klimatickým změnám nezabránili ani tím, že by se přestalo dýchat. Není proto rozumnější se na něco, co přijde, spíše připravovat?

                 
Obsah vydání       11. 7. 2007
11. 7. 2007 Irák: Bush požaduje podporu od Kongresu
11. 7. 2007 Fanatik Pacner trvá na mediálních mýtech Štěpán  Kotrba
11. 7. 2007 ■ ■ ■ Michal  Šanda
11. 7. 2007 Kdo má vládnout Karibiku i Jižní Americe - lampasácké vlády z inkubátoru SOA? Josef  Mikovec
11. 7. 2007 Pravda o kubánském zdravotnictví Fabiano  Golgo
11. 7. 2007 Lživé výpady proti Castrovi... Petr  Wagner
10. 7. 2007 Fidel je stejným vrahem jako CIA Fabiano  Golgo
11. 7. 2007 Zemřel význačný židovský publicista Leon Zelman Richard  Seemann
11. 7. 2007 Proč nezavést pokladny?
11. 7. 2007 Úspěch jednacího maratonu, aneb Nesmyslná ritualizace vyjednávacího procesu? Uwe  Ladwig
11. 7. 2007 Kubišová a Kačer pro referendum
11. 7. 2007 Boj proti klimatickým změnám trochu jinak Miroslav  Uhlíř
11. 7. 2007 Peníze dělají peníze. Už i ve Francii Lukáš  Kantor
9. 7. 2007 Transparency International: problém zůstává - kde zůstala transparence? Štěpán  Kotrba
10. 7. 2007 Zápis z Valné hromady Občanského sdružení Britské listy
10. 7. 2007 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem: většině u nás chutná !
10. 7. 2007 Stroj na zabíjení Fidel Castro Ruz
10. 7. 2007 OFCOM považuje zpravodajství za důležitou součást digitální éry Irena  Ryšánková
10. 7. 2007 Mediální fízlování v 21. století Štěpán  Kotrba
10. 7. 2007 Dluhy na daních zastavily chorvatské noviny Irena  Ryšánková
10. 7. 2007 Je nevěra normální mezi homosexuály? Fabiano  Golgo
9. 7. 2007 Je nevěra "normální"?

Globální oteplování RSS 2.0      Historie >
11. 7. 2007 Boj proti klimatickým změnám trochu jinak Miroslav  Uhlíř
9. 7. 2007 S planetou to vidím modře Adam  Votruba
9. 7. 2007 Live Earth: placebo pro přesvědčené Fabiano  Golgo
7. 7. 2007 Live Earth - megaakce rockových hudebníků na záchranu planety   
26. 6. 2007 Británie: Přívalové deště a záplavy   
26. 6. 2007 Hodlá Klaus dezinformovat českou veřejnost záměrně?   
25. 6. 2007 Chládek pod stromem   
23. 6. 2007 Zpráva OSN varuje před válkami, vyvolanými globálním oteplováním   
22. 6. 2007 Má-li být planeta modrá, musí zůstat zelená Pavel  Havránek
22. 6. 2007 Zakažte Číně znečišťovat ovzduší .... Jan  Hošek
21. 6. 2007 Čína předstihla Spojené státy a je nyní největším globálním znečišťovatelem ovzduší   
21. 6. 2007 Klaus, neexistence globálního oteplování a britský tisk   
20. 6. 2007 Boj s větrnými mlýny   
19. 6. 2007 Planeta Země je přímo ohrožena bezprostředním nebezpečím   
6. 6. 2007 Spojené státy jsou stále proti dohodě o skleníkových plynech