21. 9. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 9. 2007

Setkání s "idolem"

Předmluva k jednomu rozhovoru

Na mnoho lidí měl Egon Bondy formující myšlenkový vliv. Mnohé ovlivnilo setkání s tímto "guru undergroundu". Autor následujících řádků se s Bondym setkal také -- až poté, co od něj přečetl stovky nebo možná tisíce stran textu. Setkání bylo spíše než čím jiným ozdravným šokem... Byl podzim 2004. Malý bělovlasý a bělovousý muž v modrém kabátu šel na chodbě staroslavné Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy. Bylo věcí chvilky se s ním představit, vnutit mu několik kusů A-kontra a domluvit si s ním na zítřek rozhovor. Ten se odehrál v malé kavárně Divadla v Celetné a vlastně ani nešlo o rozhovor, spíš o přednášku, občas přerušovanou pokusy o nesouhlas.

Bondy kouřil a očividně ho moc nebavilo odpovídat na námitky mladšího a méně chápajícího tazatele. Mně zas poměrně brzy začaly deptat nejen některé Bondyho názory, ale i argumenty, kterými je podkládal.

Viděl jsem před sebou autora ohromného básnického, fi lozofi ckého i politického díla, jak oslavuje "rudého Felixe", tedy zakladatele bolševického tajné policie Čeky Felixe Džerdžinského (celkem nepodstatné bylo, že uvedl chybnou chronologii a udělal tohoto svého heroje mrtvým už k roku 1921, ač zemřel až roku 1926).

Viděl jsem před sebou politického myslitele, který stále dokázal obhajovat jedny z nejotřesnějších zločinů 20. století, k nimž došlo během takzvané "kulturní revoluce", nebo je přinejmenším bagatelizovat jako "rekreaci". Ano, zločiny Pinocheta a řady dalších diktátorů z Latinské Ameriky jsou rovněž otřesné, sotva ale mohou sloužit ke snížení zločinů maoismu v Číně.

Viděl jsem člověka, který namísto chladné analýzy struktur a trendů, která je oceněníhodná na marxistické tradici, k níž se hlásí, vykládá sotva uvěřitelné teorie o globalizaci coby "programu" a spiknutí, které má nahradit lidi jejich klony.

A především jsem viděl tři rady, které dával. Ta první z nich, absence jakýchkoli struktur pro hnutí, by byla nejméně nebezpečná. Bondy měl naprostou pravdu, že po zkušenostech z minulého století je třeba si dávat na jakékoli organizační struktury pozor. Řešením ale i tak dle mého názoru není odmítnutí struktur a chaos, v němž na sebe pak snadno strhne moc nějaká dobře organizovaná menšina, ale struktura vyrostlá zdola, organizační forma, která se nebude cpát do všech oblastí života a dá prostor spontaneitě, zároveň ale umožní samosprávné utváření světa kolem nás za účasti všech.

Druhá dvě řešení, diktatura a teror, jsou již zcela nepřijatelná. Obojího si dvacáté století užilo měrou vrchovatou, obojí nevedlo naprosto nikam. Obojí je nejen politicky, ale i hluboce lidsky nepřijatelné. Spojovat se s terorem a diktaturou a dávat našim nepřátelům možnost zaštítit se hesly o "svobodě", byť se bude jednat o svobodu polovičatou, jedinou, jakou dokážou zajistit, je i politická chyba.

Asi v polovině rozhovoru selhal diktafon, a tak jsem jeho zbytek zrekonstruoval podle rukou psaných poznámek a po paměti. S Bondym jsem pak ještě chvíli diskutoval a snažil se jej přimět, aby alespoň naslouchal názoru, podle nějž globalizace kapitalismu poskytuje nové možnosti boje a společenské změny, která právě proto, že může být celosvětová, nemusí ani zdaleka vést k diktatuře. O to více mě potěšilo přečíst si v posledním rozhovoru s Bondym v Právu mimo jiné tato slova: "Nedalo se ani čekat, že globalizace, která se nám původně jevila jenom jako restaurování kapitalismu v jeho nejodpornějších projevech, najednou vytvoří podmínky, v nichž je možno -- pro nejmladší generaci už to začíná platit -- objevovat předpoklady pro nový konstruktivní postoj, který pochopitelně nenavazuje na levicovou orientaci tak, jak byla typická a jak byla i teoreticky formulována v podstatě od počátku 19. století až do sedmdesátých let 20. století. Historické období tohoto určitého typu vědomí, určitého typu přístupu k nazírání společenské a celosvětové problematiky je uzavřeno a nám se najednou otevírá situace, která, jakkoli nám ze začátku připadala jenom jako debakl, vyjevuje možnosti nových konstrukčních začátků."

Rozhovor jsem přepsal a zaslal Bondymu k autorizaci. Řekl mi, že až na drobnosti je přepis správný, ale že mi publikaci textu zakazuje. Nevezme si prý na svědomí, aby nás kvůli němu zavřeli. Nevěděl jsem tehdy, a nevím vlastně ani dnes, zda Bondy skutečně myslel vážně takto absurdní důvod, nebo zda se lekl vlastních slov. Řekl mi nicméně, abychom rozhovor diskutovali interně. Upřímně řečeno, uložil jsem ho s lehkým srdcem k ledu a dál si užíval Bondyho básníka a romanopisce (a nejnověji, po vydání jeho her, i jako skvělého dramatika), v některých případech i Bondyho jasnozřivého politického autora, s vědomím jeho limitů...

Nyní Bondy zemřel a rozhovor se mi v myšlenkách vrátil jako tížící kámen. Dlouho jsme v redakci diskutovali, zda nyní můžeme porušit jeho vůli, když byla zdůvodněna argumentem, který je očividně absurdní. Nakonec jsme došli k závěru, že koneckonců rozhovor obsahuje i mnoho inspirativního, že i ty části, s nimiž hluboce nesouhlasíme, podněcují k přemýšlení a že intelektuál má zodpovědnost za všechna svá slova. I za ta, která by se podle něj měla diskutovat "interně".

Bondy pro nás zůstal velkým autorem -- a rozhovor s ním potvrzením punkového hesla "no idols".

                 
Obsah vydání       21. 9. 2007
21. 9. 2007 Když budeme dnes přihlížet k tomuhle Mojmír  Babáček
22. 9. 2007 Gmar chatima tova
22. 9. 2007 Najde se v ČRo 6 ještě více mluvčích? Určitě ano... Štěpán  Kotrba
21. 9. 2007 Usáma bin Ladin vyzval Pákistánce, aby svrhli "renegáta" Mušarafa
21. 9. 2007 Amerika: Policejní stát Fabiano  Golgo
21. 9. 2007 Rusko vysílá vážné varování západní Evropě
21. 9. 2007 Kdo komu prodává auta aneb obcházení zákona na MŠMT online Jan  Wagner
21. 9. 2007 Egon Bondy: V boji proti kapitalismu nelze být pokryteckými humanisty Ondřej  Slačálek
21. 9. 2007 Setkání s "idolem" Ondřej  Slačálek
20. 9. 2007 Egon Bondy je mrtev, jeho dílo ne Ondřej  Slačálek
21. 9. 2007 Právo jako PR Lidového domu? Štěpán  Kotrba
21. 9. 2007 Charta 77 ve světle teorie elit Lukáš  Kantor
21. 9. 2007 Bída a pád českého komunismu Vít  Procházka
20. 9. 2007 Senát: Kdo je proti lásce, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko NE Štěpán  Kotrba
21. 9. 2007 V hodině studeného slunce se mi zdá Inka  Machulková
20. 9. 2007 Olympiáda a veřejné finance Jiří  Kalous
21. 9. 2007 Chudoba dětí a odpovědnost státu za vzdělání, aneb Kde jsou vlastně otcové a prarodiče všech těch chudých dětí? Uwe  Ladwig
21. 9. 2007 Zbořme Národní památník na Vítkově
21. 9. 2007 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -15. září 2007
21. 9. 2007 Starosta Malešic ignoruje názory občanů
21. 9. 2007 Stávky a zkazky a vzkazy Václav  Dušek
21. 9. 2007 Statistika vtipnosti občanů ČR Wenzel  Lischka
21. 9. 2007 Odhalenie: tajné vládne konzultácie ohladom radaru Sylvia  Rychlá
21. 9. 2007 Prahou na kole: Kde to vázne? Hynek  Hanke
20. 9. 2007 Madlenka na Hrad aneb úvaha o příštím prezidentském kandidátovi Štěpán  Kotrba
20. 9. 2007 VŠUP: Nýmand v křesle rektora určuje, co je umění a co ne Štěpán  Kotrba

Bondy RSS 2.0      Historie >
21. 9. 2007 Setkání s "idolem" Ondřej  Slačálek
21. 9. 2007 Egon Bondy: V boji proti kapitalismu nelze být pokryteckými humanisty Ondřej  Slačálek
20. 9. 2007 Egon Bondy je mrtev, jeho dílo ne Ondřej  Slačálek
10. 1. 2006 Věk dezinformací Jiří  Stehlík
21. 9. 2004 Morálka podle Bondyho Jan  Motal
14. 4. 2004 Různými taktikami proti společnému nepříteli Egon  Bondy
14. 4. 2004 Minulost, přítomnost, budoucnost... Ondřej  Slačálek
1. 10. 2003 Bondy: Sme opäť na samotnom začiatku Miroslav  Brada
24. 6. 2003 Bondyho marxistický manifest Ivan  Lesay