12. 12. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 12. 2002

Milan Bouška: Propustili mě z ČT, protože ve mně viděli cizorodý element

V březnu 2002 zvítězil Milan Bouška, dlouholetý pracovník rozhlasové stanice Čro6/Svobodná Evropa, se svým projektem v konkursu na funkci nového šéfredaktora publicistiky v České televizi. Dlouho v ČT nepobyl: v minulých dnech ho prozatímní ředitel České televize Klimeš vyhodil. Je to v každém případě podivné, neboť dosavadní prozatímní vedení České televize snad nemá realizovat novou politiku řízení, propouštění a jmenování nových pracovníků -- to snad by měl dělat až nový ředitel ČT, s řádným mandátem. V následujícím rozhovoru s Janem Čulíkem vysvětluje propuštěný šéfredaktor publicistiky, o co se v posledních měsících v České televizi (marně) pokoušel a proč ho vyhodili.

 • Kdy jste šel do České televize, z jakých pohnutek a v co jste doufal, že tam dosáhnete?

  Šel jsem tam v březnu letošního roku, účastnil jsem se konkursu, který byl vypsán na místo šéfredaktora publicistiky, vypracoval jsem projekt a s tím projektem jsem se zúčastnil výběrového řízení, které jsem vyhrál. Chtěl jsem se pokusit zlepšit stav publicistiky České televize podle projektu, který jsem vypracoval. Chtěl jsem dosáhnout vyváženosti publicistiky. Chtěl jsem, aby publicistika dostala veřejnoprávní parametry: aby nebyla zaujatá a aby se v ČT neobjevovaly věci na objednávku nebo věci, které zjevně někomu stranily nebo které by mohly někoho záměrně poškodit. To jsem chtěl odstranit a doufám, že se mi to do jisté míry i podařilo.

  Nemohu ty nedostatky prokázat na konkrétních příkladech, protože se konkrétní příklady nedají přesně rozkrýt. Často se díváte na nějaký pořad, říkáte si, že není něco úplně v pořádku, ale nemůžete to dokázat. Alespoň z mého pohledu se zdálo, že preference k určité orientaci v ČT jsou.

 • Jak konkrétně jste chtěl ČT přimět k vyváženosti?

  Chtěl jsem některé pořady, které se přežily, vyměnit za jiné a v nich nastavit určité parametry tohoto typu. Myslím si, že třeba příklad diskusního pořadu Špona, o němž si můžeme každý myslet leccos, to je ten příklad, kdy se jak dramaturgie, tak moderátor úzkostlivě snaží, aby pořad byl vyvážený a byl politicky nenapadnutelný.

 • Jakými zárukami jste zajistil, aby byl pořad Špona vyvážený?

  Především je to otázka dohody dramaturgické a dohody s moderátorem pořadu, který sám má zájem na to, aby tento pořad takovýmto způsobem působil.

 • Které předchozí pořady se přežily?

  Pořad Bez imunity se přežil. V době, kdy jsem já přicházel do televize, byl přeformátován do předvolebního diskusního pořadu a po volbách v této podobě ztratil význam. Po volbách jsme ho tedy zrušili a snažili jsme se vyvinout a připravit nový pořad, nového typu. Tento pořad se měl vysílat od Nového roku a jeho pilotní vydání se připravuje na čtvrtek 12. 12. Jak dopadne a jak s ním bude dál naloženo, to já už nemohu ovlivnit.

 • V co jste v tomto pořadu doufal? V čem by měl být tento pořad nový, úspěšný, podnětný?

  V tom pořadu měli vystupovat regionální politici. Pořad měl jít do regionů , měl jít za problémy lidí a měl za nimi i jezdit, po vlastech českých do míst, která jsou zajímavá, kde se řeší nějaký problém, který ale není jenom lokální, dá se zobecnit a má přesah přes region i přes hranici do Evropy, aby se ukázalo, jak se ten problém řeší v ČR a jak za hranicemi. Všechno to bohužel skončilo na financích. Takže jsme postupem doby trochu ustoupili a dnes se tento pořad připravuje ve studiu, kam bychom naopak lidi z regionu vozili.

  Ono to naráží trochu na takovou zkostnatělost v České televizi, protože když někam vyrazí přenosový vůz do vzdálenějších oblastí, po večerním přenosu už se většinou nevrací nazpátek. Ti lidé tam přespí, to máte hned třeba deset dvoulůžkových pokojů a to jsou všechno náklady navíc, které ten pořad prodražují.

 • Jak bude ten pořad dlouhý?

  Ten pořad měl být padesát minut, mělo to být rozděleno na dvě části, na zahřívací kolo, které by se nevysílalo, v něm by si diváci s moderátory vyříkali své základní problémy -- zapomněl jsem, že to měl být diskusní pořad s diváky - -

 • Kotel jakýsi, ano?

  No, to neměl být Kotel, pozor. Do Kotle se přivážejí hosté, kteří křičí na jednoho ministra. Tady to mělo být o místě těch lidí, oni si tam měli řešit problémy svoje. Mělo se to zobecňovat. V Kotli by asi nikdy nedošlo k žádné řízené diskusi a toto měla být řízená diskuse na základě znalosti místního problému. V momentě, kdy se mělo vstupovat do přímého přenosu, přicházeli hosté, což měl být třeba hejtman toho kraje, senátor za ten kraj, poslanec za ten region a s nimi měli ti lidé diskutovat.

 • Jak se ten pořad jmenuje a kdo bude dnes jeho moderátorem?

  Ten pořad by se měl jmenovat Dotazník a ve čtvrtek by se měli předvést v tom pilotním díle paní Marcela Augustová a pan Martin Veselovský.

 • Pohovořte trochu obecněji o tom, co dál bylo ve vašem projektu, na jehož základě jste vyhrál konkurs.

  Stanovil jsem si programovou strategii: vycházel jsem ze situace, která tehdy v ČT panovala. Psal jsem, že je třeba zajistit ochranu nezávislosti publicistiky proti vnějším vlivům a tlakům. V určité fázi se totiž mohlo dít, že se v ČT projevovaly politické vlivy.

 • Jak jste to chtěl ale zajistit?

  Chtěl jsem to zajistit tím, co se děje normálně jinde -- jistě znáte tuto praxi i ze Svobodné Evropy. Zcela průhledným systémem zjišťování informací a jejich ověřováním ze dvou zdrojů, samozřejmě. Vždycky jsem se ptal, například v případě pořadu Fakta, když tvořili nějakou reportáž, přicházeli s tím, že mají nějaké materiály od někoho, já jsem chtěl přesně vědět od koho. Zdroj jsme samozřejmě neprozradili, to ne, ale chtěl jsem vědět, že je to čistá záležitost, že nám někdo nepodsouvá některé věci. Vyhnout se tomu do jisté míry nelze nikdy.

 • Ale jak se dá zajistit, že reportér, který navrhuje určité téma, nemá ve skutečnosti nějaké soukromé kamarádšoftské styky s tou či onou skupinou, atd?

  Snažil jsem se zavést systém oponentury. Když někdo přinesl námět, dostal k sobě člověka, s nímž tu záležitost prodiskutovává a ten druhý, když se mu na tom něco nezdá, měl by mít právo si zjistit z dalších zdrojů další okolnosti a souvislosti této záležitosti. Samozřejmě, záleží také na typu redaktora, o kterého se jedná. Jsou lidé, o kterých člověk může víceméně spolehlivě říct, že to jsou lidé, kteří jsou neúplatní, pak jsou lidé, kteří občas přinášejí velmi zajímavé informace, ale u nich je potřeba se mít trošku na pozoru.

 • Jedna z hlavních věcí, s níž jste tedy do ČT přišel, byl požadavek nestrannosti a vyváženosti a důvěryhodnosti, a oni vás teď po tři čtvrtě roce vyhodili. Znamená to tedy, že se Česká televize už nehlásí k těmto zásadám?

  To já myslím, že se hlásí, ale ten vyhazov -- já bych to tak úplně nenazval, i když - -

 • I když nejste už zaměstnancem.

  Nejsem zaměstnancem. Byl jsem odvolán z funkce, na což má vedení plné právo - -

 • Neexistuje nějaká výpovědní lhůta?

  Ne, v tomhle případě ne. Protože na funkci jmenovanou, na které jsem byl já, se nic takového nevztahuje.

 • Takže můžete být vyhozen na hodinu.

  Můžete být odvolán z hodiny na hodinu. Vyhozen úplně ne, protože pak by vám ta organizace měla nabídnout nějaké volné místo, odpovídající vaší kvalitě, a pokud ho nemá, tak odcházíte s výpovědní lhůtou, pokud se nedohodnete jinak. Tady byla dohoda taková, že odejdu ihned a dostanu na odchodnou nějakou sumu, která se rovná v podstatě tříměsíční výpovědní lhůtě.

 • Musí vedení televize v takovém případě, kdy se rozhodne rozvázat spolupráci s nějakým vysokým činitelem, vysvětlovat, proč to dělá?

  Vysvětlovat nemusí. Odvolání nemusí být zdůvodněno. Může být bez udání důvodů.

 • Tedy, zatímco řadového zaměstnance České televize lze propustit pouze pro porušení pracovní kázně a paragrafu 53, u vedoucích pracovníků to není.

  Můžete být vedoucí pracovník, pokud to není "jmenovaná" funkce, teoreticky sice můžete být odvolán, ale prakticky skoro ne, protože s tím odvoláním ta odvolávaná osoba musí souhlasit. To je jeden z velkých paradoxů. Kdybych byl o stupínek níže, kdybych byl třeba vedoucí redaktor, tak mé odvolání by bylo velmi složité.

 • Takže tato právní struktura zamezuje možnosti reformy v České televizi. Protože když přijde nový příchozí, pobude v ČT pár měsíců a znelíbí se jako vedoucí pracovník, tak ten může být odvolán okamžitě, ale lidé na nižších úrovních, kteří mohou být obviněni z toho, že jsou tam jako žába na prameni, ti propuštěni být nemohou, nebo jen s velkými potížemi.

  S velkými potížemi. Přesně tak. To byl velký problém, jak obměnit celý pracovní tým v redakci publicistiky, a musím říct, že se to v podstatě nepodařilo, až na pár výjimek, které odešly samy a to jenom z určitého segmentu mého osazenstva. Spíš proto, že odcházely za lepší nabídkou než že by byly nuceny k odchodu.

 • Vy jste tam přišel s představou, že někteří lidé by měli z toho týmu odejít. Je to tak?

  Já bych neřekl, že by měli odejít, já bych býval uvítal, kdybych si mohl někoho s sebou přivést. A to jsem nemohl, protože byla všechna místa obsazena a nikdo nemohl být propuštěn.

 • Nebyl to donkichotský boj? Co jste tam mohl dělat, když tam byli pořád jenom titíž lidé?

  Může se to zdát, že to byl donkichotský boj, ale znáte to. Jsou věci, které jsou výzvou, challenge a člověk by je měl zkusit a zkusit to břemeno zdvihnout a posunout ho o kousek dál.

 • I s těmi samými lidmi.

  I s těmi samými lidmi. Pokoušel jsem se některé z nich přesvědčit, že se to dá dělat takovým způsobem. Některé jsem možná přesvědčil, některé jsem spíš nepřesvědčil, některé jsem naopak utvrdil v tom, že je to potřeba dělat úplně jinak než já.

  Ve svém projektu jsem mimo jiné měl, že v takto malém kolektivu, tehdy 23 stálých zaměstnanců, byla poměrně velká hierarchická rozvrstvenost. Byl tam šéfredaktor (ten nebyl obsazen, když jsem já přišel), pak zástupce šéfredaktora, vedoucí, každý diskusní pořad pak měl svého dramaturga, byl tam vedoucí reportér ve vztahu k pořadům, které se natáčejí. Chtěl jsem tuto hierarchickou strukturu zrušit a přímo pod šéfredaktorem měli být navěšeni jenom dramaturgové jednotlivých pořadů -- ti budou přímo odpovědni mně. Řídící mezičlánek měl být zrušen. To se nesetkalo s žádnou velkou sympatií, protože ti, co na těch postech byli, se cítili ukřivděni, že se jim umenšuje, co dělají -- rozhodovali totiž už jen každý o svém jednom pořadu.

 • Byla tato mocenská centralizace, jak by to jistě oni nazvali, moudrá?

  V projektu jsem argumentoval, že v první fázi je potřeba udělat tuto centralizaci, aby se potom mohla udělat důsledná decentralizace. Každý pořad měl mít svou autonomii. Měl svého přesně stanoveného člověka, který zodpovídal za svůj pořad a byl pánem na svém úseku. Mohl svobodně rozhodovat. Já jsem jen byl koordinátorem celé záležitosti.

 • Přesto jste rozbil ty škatulky a rozbil jste vlivové skupiny do určité míry, ne?

  Možná se to může zdát, i když já si nemyslím, že jenom tím, že člověk odbourá nějaké mezičlánky, rozbije vlivové skupiny.

 • Mluvíte velmi opatrně a velmi diplomaticky, ale mám pocit, že jste do ČT přišel jako cizorodé těleso a mnozí vás upřímně nenáviděli. Je to tak?

  Takový výklad bych si asi nedovolil. Jako cizorodé těleso, to jistě. Přicházel jsem zvenku, z úplně jiné oblasti. Nedůvěra existovala -- přicházel jsem z rozhlasu, ale měl jsem určité zkušenosti i z filmové branže. Brali mě pochopitelně jako cizorodý prvek. Nejen, že jsem přicházel zvenku, ale i že jsem názorově jinde, než jsou oni?

 • Byl jste názorově jinde a v čem, pokud ano?

  Nikdy jsem se netajil tím, když byla televizní krize, že nejsem jejich sympatizant. Já jsem v té době nestál na žádné straně.

 • Proč jste nebyl jejich sympatizant?

  Protože si myslím, že se mají respektovat určité postupy. Lze samozřejmě nesouhlasit se svým vedením, ale dá se všechno udělat jiným způsobem než tím, že si s odpuštěním tu televizi vezmu za své a že ji používám k tomu, abych nějakým způsobem prezentoval své, byť třeba oprávněné požadavky.

 • Takže jste nyní přišel o zaměstnání, protože jste byl považován za odpůrce televizní rebelie?

  To ne. Když jsem přišel, hned na začátku jsem řekl, že mě nezajímá, jestli někdo byl takový nebo makový, že mě zajímá, jak se bude pracovat na jednotlivých projektech. Nikdy jsem nerozděloval lidi na to, kdo kde při té rebelii stál. Byla to sice nešťastná doba, ale je za námi a měli bychom se chovat trošku jinak, jako profesionálové a jít za principem věci a ne se neustále vracet k tomu, co bylo.

 • Proč jste ale tedy byl donucen odejít. Máte na to nějaké vysvětlení? Proč už nejste přijatelný jako šéf redakce publicistiky po odchodu Jiřího Balvína?

  Víte, já jsem byl trošku neprávem vnímám jako člověk pana Balvína a člověk pana Honyse. Nepopírám, že pana Honyse znám, znám ho z dob revoluce v osmdesátém devátém z rozhlasu, kde jsme spolu zakládali Občanské fórum a tehdejší první a svobodné vysílání Občanského fóra. Z té doby ho znám. Pak jsem ho deset let neviděl. Nicméně jsem byl brán, že jsem jeho člověk.

 • Tak je pravda to, co se opakovaně dovídám z České televize, že se tam hlavně lidi hodnotí podle toho, kdo s kým mluví a co kdo na koho ví?

  No, já bych to takhle asi nehodnotil úplně. Uvedu to na jednom příkladu. Kdykoliv jsem měl buď poradu nebo vyhrocenější debatu, někteří lidé neopomněli říkat: "Tady v té kanceláři jsem spal já, viď, a tady jsi spal ty..." Vzpomínali, jak před dvěma lety o Vánocích spolu bojovali za televizi... Ono je to takový, Kriegskameraden, ti lidi to mají v sobě, já jim to nezazlívám, jsou to lidé, kteří se poznali asi ve velmi těžkých a složitých situacích pro ně a věří si a jsou naladěni na stejné struně...

 • A mohou takoví lidé dělat nezávislou publicistiku, když mají tak vyhraněný názor?

  Tak mohou se o to pokusit a pokoušejí se o to. Nemohu říct, že by se snažili obsah pořadů ovlivňovat.

 • Pokoušel jste se o rozumné profesionální reformy, ale bohužel, protože se hodně dá na to, kdo se považuje za společníka koho, jste byl neprávem považován za kamaráda pana Honyse, a proto jste musel s ním odejít.

  Tak -- dá se to tak říct. Věděl jsem, že jsem tak vnímán a po odchodu pana Balvína a po odchodu pana Honyse jsem byl zkrátka další na řadě. Nikdo jiný z té televize tak vnímán nebyl a nikdo jiný taky z té televize veřejně neodejde, přestože jsem vyhrál konkurs a vyhrál jsem ho stejným způsobem, jak ho vyhrál kolega, který vede zpravodajství -- ten zůstává, protože -

 • - nebyl proti vzbouřencům ...

  On byl jeden z nich.

 • Kdo vás odvolal?

  Odvolal mě zastupující generální ředitel pan Klimeš svým rozhodnutím, které mi bylo doručeno prostřednictvím zastupujícího ředitele zpravodajství. Očekával jsem to. Věděl jsem, že v poslední době, kdy vzrůstaly tlaky na odvolání pana Balvína, se poněkud aktivizovaly tyto skupiny.

 • Proč byl odvolán pan Balvín podle vás?

  K odvolání pana Balvína bych se nechtěl vyjadřovat, protože to mi nepřísluší.

 • Jaký postoj zaujali k odvolání pana Balvína pracovníci redakce publicistiky a proč?

  Proč, to nevím, ale vím, že to uvítali. Ne všichni, samozřejmě. Někteří si uvědomovali, že může následovat nestabilní mezidobí, kdy se čeká, než rada vybere nového ředitele. Lidé, kteří jsou ve vedení ČT dnes, mají ty funkce jen propůjčeny a mají se starat, aby podnik překlenul toto tříměsíční období, aby zajistili chod, aby podnik nebyl vytunelován či rozkraden, aby fungoval. Měli počkat, až přijde nový generální ředitel a tomu ten podnik odevzdat a teprve nový generální ředitel má právo říct, já to chci takové a takové změny. Teprve pak jsou oprávněné jakékoliv kroky včetně personálních a programových změn.

 • Odvoláním generálního ředitele došlo opětně k oslabení vedoucích struktur v ČT ve prospěch interních neformálních nižších seskupení.

  Řekl bych, že nynější vedení trochu nepochopilo svou roli. Oni se tváří, že mají všechny pravomoci a práva, ale jsou to jen dočasní správci. Neměli by tvořit nové koncepce, protože co když přijde zvenku někdo a bude to chtít dělat úplně jinak?

 • To se asi nestane, vzhledem k historii krátkodobé a slabé vlády už čtyř generálních ředitelů. Ale dovolte mi zeptat se na toto: Když přece byl na jaře roku 2001 jmenován nejprve prozatímní a potom na podzim natrvalo Jiří Balvín, to přece tehdy přijala většina lidí v ČT s velkou satisfakcí, jako vítězství. Co se stalo za tu dobu, že se jim Balvín tak zprotivil?

  On samozřejmě v první fázi, když byl ještě prozatímní ředitel, byl vítán jako element, který uklidní situaci. Také ji uklidnil, dohodou se zaměstnanci že - -

 • - jim ustoupil -

  - je všechno zapomenuto a že všechno je odpuštěno. Ale pak postupně samozřejmě - -

 • se pokusil tu televizi řídit?

  - řídit a dělat ji k obrazu svému. Vím, že se nesetkalo s velkým pochopením právě jmenování pana Honyse do postu ředitele zpravodajství.

 • Přišel Balvín o svou funkci hlavně kvůli Honysovi?

  Nemyslím, že to bylo jenom kvůli Honysovi, ale to bych nechtěl rozkrývat ani komentovat, protože mi to opravdu nepřísluší.

 • Co si myslíte, že se stane teď v ČT? Z toho, co říkáte, vyplývá, že ten kolos není řiditelný. Možná, že by se každý další generální ředitel měl pokoušet televizi spoluřídit s nižšími zaměstnanci, když je nelze propustit a je nutno řídit ten kolos s jejich souhlasem...

  Je to zapeklité, protože v ČT mají velké slovo odbory. Je to skutečně velmi těžce řiditelný podnik. Jestli si někdo myslí, že přijde generální ředitel, přijde sám a najednou bude mít na všechno vliv, to je opravdu velký klam, nebude.

 • Avšak po těchto čtyřech ředitelích si to jistě nikdo nemyslí. Ale má ČT vůbec nějakou budoucnost? Vždyť se neproměňuje v souladu s technologickým rozvojem a s rozvojem společnosti?

  Ono se to jistým způsobem mění, i technologicky, v přechodu na digitální systémy. Je tam mnoho lidí, kteří jsou profesionálové, umějí, mají vizi. Není to úplně zkostnatělý moloch.

 • Ale musejí být, jak říkávala Margaret Thatcherová, "jedním z nás". Nesmí to být nikdo zvnějšku.

  To asi ano. Víte, já jsem nad tím trošku uvažoval a připadá mi to, že Česká televize je v pozici člověka, který má smrtelnou chorobu a brání se jakékoliv léčbě.

 • Jaká je ta smrtelná choroba? Co to je za chorobu?

  Neustálé střídání vedení, změny, každý rok je to jinak. Mění se orientace, mění se lidé, kteří dělají program. Ten zbytek, který tam zůstává, je už velmi -- ne opotřebován, ale už nemá motivaci. Jen vyčkává, jaká další změna přijde, kdo to bude a proč to bude.

 • Ano, ale ty změny se zdají být paradoxně důsledkem toho, že jádro ČT je tak pevné a nezměnitelné kýmkoliv, kdo by přišel zvnějšku. Neustále se lidé o něco pokoušejí, prohrávají a odcházejí. A zůstává to neměnné.

  Proto já říkám, že se brání terapii. Ale ten důvod, proč se brání terapii, ten neznám. Jestli nevěří, že by to ČT mohlo uzdravit, anebo jestli nemá důvěru doktora, který dává tu medicínu, nevím.

 • Co do budoucna? Bude to pořád stejné?

  Stejné, no stejné... Někdo jednou řekl, že klid na Kavčích horách zavládne, až tam bude ředitel, který bude přijatelný pro zaměstnance. Řeknu to jinak: ve středu se konal seminář, kde se mluvilo o veřejnoprávních otázkách. Mám to sice zprostředkovaně, ale tomu člověkovi věřím, že to mohlo tak být. Byl tam přítomen i pan Kraus a ten doporučoval, když nějaký člověk z auditoria vznesl námitku právě tohoto typu, Jan Kraus mu řekl něco v tomto duchu: "Tak já vás navrhnu a jděte to dělat vy. Ale já vás upozorňuju, že my s vámi spolupracovat nebudeme, anebo tam bude někdo jinej za ředitele a já ho odstřelím jako tohohletoho, co jsme právě odstřelili." (Že prý to myslel jako nadsázku.)-- Takže ono je to velmi složité. Není jednoduché vystopovat, proč se ten podnik brání.

 • Zlé jazyky by mohly říct, vy to nebudete chtít potvrdit, protože hovoříte velmi diplomaticky, že existuje poslední instituce, kde občané musejí povinně platit určitý poplatek a ta instituce se odmítá podřídit veřejné kontrole.

  Ona by se měla podřídit veřejné kontrole prostřednictvím Rady ČT, ale Rada se někdy má tendenci chovat jako kolektivní vedení ČT. To také není dobré, protože jestliže ředitel odchází z každé Rady s taškou domácích úkolů, které má do čtrnácti dnů splnit, takový ředitel nedělá nic jiného, než že plní domácí úkoly a na řízení toho podniku mu nezbývá čas.

 • Obávám se, že po poslední historii ČT a po výrocích lidí, jako je pan Kraus, žádný možný nový ředitel ČT nikdy nepokusí o nic radikálnějšího v ČT. Myslíte si, že jsem příliš velký pesimista?

  Asi jste velký pesimista, protože se možná najdou ještě nějací donkichoti, kteří to zkusí, ale jestli budou úspěšní, to já nevím.

  Mezi jiné "reformátory", kteří se pokusili přivést Českou televizi do moderního věku, patřili Ivan Kytka (nyní v české redakci BBC v Londýně) a Jana Bobošíková. Je docela instruktivní přečíst si v souvislosti s rozhovorem s Milanem Bouškou i rozhovory s nimi, uskutečněné v době, kdy jejich "kariéra" v ČT už skončila. Rozhovor s Ivanem Kytkou z 2.9.1998 naleznete zde, rozhovor s Janou Bobošíkovou z 23. 10. 1998 je zde.

 •                  
  Obsah vydání       12. 12. 2002
  12. 12. 2002 Milan Bouška: Propustili mě z ČT, protože ve mně viděli cizorodý element Jan  Čulík
  12. 12. 2002 Totalita v nás: Multibestia triumphans et incorporata Jan  Čulík st.
  12. 12. 2002 Media Observatory ČR protestovala Evropské komisi proti monopolním praktikám v ČR
  12. 12. 2002 Monitor Jana Paula : David jako rukojmí v efektní prázdnotě Jan  Paul
  12. 12. 2002 Týmy expertů v cizí zemi a čekání na atentát Jaroslav  Pour
  11. 12. 2002 Británie: průměrná britská domácnost má dluh ve výši 27 000 liber (1,4 milionu Kč) Jan  Čulík
  11. 12. 2002 Drahý prachy Radek  Mokrý
  11. 12. 2002 Mluvčí Ústeckého kraje rozesílá zprávy ODS David  Hertl
  11. 12. 2002 V Turkmenistánu diktatura nevadí, je tam zemní plyn Ondřej  Rojčík
  5. 2. 2003 Pošta redakci
  9. 12. 2002 Být černoch není povolání
  10. 12. 2002 Jak "veřejní intelektuálové" bezostyšně šíří bludy
  10. 12. 2002 Nepravdy v Bibli Josef  Veger
  9. 12. 2002 Jak sociální demokraté volili nezvolitelného kandidáta na prezidenta Štěpán  Kotrba
  2. 12. 2002 Hospodaření OSBL za listopad 2002 Jaroslav  Štemberk
  2. 12. 2002 Statistiky čtenosti Britských listů
  18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

  Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
  12. 12. 2002 Totalita v nás: Multibestia triumphans et incorporata Jan  Čulík st.
  12. 12. 2002 Týmy expertů v cizí zemi a čekání na atentát Jaroslav  Pour
  12. 12. 2002 Monitor Jana Paula : David jako rukojmí v efektní prázdnotě Jan  Paul
  12. 12. 2002 Milan Bouška: Propustili mě z ČT, protože ve mně viděli cizorodý element Jan  Čulík
  11. 12. 2002 Mluvčí Ústeckého kraje rozesílá zprávy ODS David  Hertl
  11. 12. 2002 V Turkmenistánu diktatura nevadí, je tam zemní plyn Ondřej  Rojčík
  11. 12. 2002 Tabákové firmy prohrály další právní bitvu   
  11. 12. 2002 Británie: průměrná britská domácnost má dluh ve výši 27 000 liber (1,4 milionu Kč) Jan  Čulík
  11. 12. 2002 Drahý prachy Radek  Mokrý
  10. 12. 2002 Nepravdy v Bibli Josef  Veger
  9. 12. 2002 Británie: vrcholí zuřivá diskuse o přistěhovalectví   
  9. 12. 2002 Poslanec Vidím: Referendum? Rozhodovat za občany je moje právo! Radek  Batelka
  9. 12. 2002 Zákonné dupání po občanských právech Zdeněk  Jemelík
  9. 12. 2002 Zemědělci přišli pozdě. Bush už tu není Topí  Pigula
  9. 12. 2002 Hradčany se budou dobře prodávat se Srdcem i bez něho Jan  Paul

  Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
  12. 12. 2002 Milan Bouška: Propustili mě z ČT, protože ve mně viděli cizorodý element Jan  Čulík
  7. 12. 2002 Hrůzné informace o řediteli brněnského studia ČT Zdeněk  Drahoš
  5. 12. 2002 Kterak Jan Čulík pomáhal České televizi pochovat Netopýra Karel  Mašita
  4. 12. 2002 Nával do televízneho kresla Lubomír  Sedláčik
  3. 12. 2002 Investigace nebo propaganda? Jan  Čulík
  2. 12. 2002 Zákon o ČT anebo jablko sváru? Vladimíra Al-Maliki Levá, Lubomír Brožek
  2. 12. 2002 Veřejná služba a televizní prostituti Jan  Paul
  28. 11. 2002 Otevřený dopis pěti členům Rady ČT, kteří se zasloužili o setrvání Jiřího Balvína ve funkci generálního ředitele ČT   
  28. 11. 2002 ČT: zvykové právo a kamarádšoft Jan  Čulík
  28. 11. 2002 K dopisu FITESU a ARASU Štěpán  Kotrba
  28. 11. 2002 Situace je jiná než za Chmelíčka Jana  Dědečková
  28. 11. 2002 Nekvalitní dokument Jana  Dědečková
  28. 11. 2002 Plnění úkolů projektu, který předložil Jiří Balvín do "výběrového řízení na generálního ředitele České televize v  2001" Jana  Dědečková
  28. 11. 2002 Dopis předsedovi Rady ČT Mrzenovi Jiří  Balvín

  ČRo 6 a někdejší Svobodná Evropa RSS 2.0      Historie >
  12. 12. 2002 Milan Bouška: Propustili mě z ČT, protože ve mně viděli cizorodý element Jan  Čulík
  4. 12. 2002 Bude se "Svobodka" stěhovat do Kunratic? Štěpán  Kotrba
  1. 10. 2002 "Nebylo samozřejmé dostávat ve Svobodné Evropě do vysílání československé disidenty" Milan  Schulz
  29. 9. 2002 Jaký dopad mělo rozhodnutí USA nefinancovat českou Svobodnou Evropu Jan  Velinger, Jan Čulík
  20. 9. 2002 České vysílání Rádia Svobodná Evropa končí Štěpán  Kotrba
  7. 6. 2002 Mohou mít nezávislí novináři milostný poměr s politiky? ČRo se omlouvá za hanopis o Haně Marvanové Jan  Čulík
  6. 6. 2002 O čem se ve Svobodné Evropě nemluvilo Karel  Mašita
  15. 5. 2002 Úpadek dobrých mravů v Radiu Svobodná Evropa Karel  Mašita
  12. 2. 2002 Olga Kopecká stále cenzuruje Jan  Čulík
  29. 1. 2002 RFE, CIA, Charta 77 a staré "tanky" Martin D. Brown
  10. 1. 2002 Emigruje Svobodná Evropa? Štěpán  Kotrba
  10. 1. 2002 "Štvavá" Svobodná Evropa? Kritická poznámka k sloupku Štěpána Kotrby Jan  Čulík
  4. 12. 2001 Braňte demokracii, ne diktátory: Češi zatkli uzbeckého "demokrata"   
  24. 10. 2001 Tohle divadlo platit nechci Jan  Paul