9. 12. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 12. 2003

Pět osob bylo usmrceno sebevražedným atentátníkem na jedné z hlavních moskevských ulic nedaleko Rudého náměstí, uvedla agentura Itar-Tass. Mezinárodní pozorovatelé v pondělí odsoudili ruské parlamentní volby za to, že nedodržovaly mezinárodní normy férovosti, a obvinili ruské státní sdělovací prostředky, že nadržovaly politickým seskupením kolem prezidenta Putina.

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě konstatovala, že využívání státního aparátu a sdělovacích prostředků na podporu strany Sjednocené Rusko, což je hlavní proputinovská strana, "vytvořilo neférové prostředí pro ostatní strany a kandidáty". Americký Bílý dům konstatoval, že sdílí znepokojení OBSE. Postoj Bílého domu zřejmě vyvolá v Kremlu podráždění. Moskva měla v poslední době neshody se Spojenými státy ohledně jejich údajné role při svržení Edvarda Ševarnadzeho v Gruzii po tamějších neférových parlamentních volbách.

Všeobecné volby v Rusku zjevně vyhrála strana Sjednocené Rusko a další proputinovská seskupení. Naopak byla silně poražena ruská komunistická strana.

Podrobnosti v angličtině ZDE
Sloupek

V polemice s příspěvkem Jaromíra Fridricha ZDE odmítá Štěpán Kotrba ZDE názor, že by existovala na světě nějaká všeobecně platná lidská práva, a dokonce prosazuje přesvědčení, že je prosazování lidských práv cestou jejich exportu "prvkem fašizujícím".

Tím se svým způsobem přibližuje argumentaci představitelů bývalých komunistických totalitních režimů, které byly vybudovány na určité míře potlačování individuálních lidských práv, a to bylo tedy pro ně výraznou slabostí. Bylo možno je totiž ze zahraničí oslabovat právě poukazováním na to, že jsou komunistické totalitní režimy nespravedlivé a že porušují lidská práva. Je zcela zjevné, že Západ, a zejména Spojené státy, "bojovaly proti komunismu" nikoliv proto, aby občany, žijící pod tamějším totalitním jhem, osvobodily, ale proto, aby oslabily či zlikvidovaly konkurenční globální impérium, impérium Sovětského svazu. Dnes se totiž většině lidí na území bývalého Sovětského svazu nežije o tolik lépe než za komunistické totality, mnohým se pravděpodobně žije hůře, ale Spojené státy už to nezajímá.

Ovšem pozor, nemůžeme vylévat dítě s vaničkou: To, že Západ a Spojené státy možná zneužívaly za komunismu agendu lidských práv k prosazování svých vlastních sobeckých zahraničněpolitických cílů, přece proboha neznamená, že potřeba podporovat univerzálně platná lidská práva neexistuje nezávisle na mocenských touhách světových imperiálních seskupení různých ér.

Kotrbův relativismus mi paradoxně připomíná z mého hlediska naprosto absurdní kulturní toleranci, kterou projevovali hlavně na Západě za komunismu zase především Američané. Když jste si jim totiž stěžovali, že v totalitním komunistickém systému vládne útlak, vysvětlili vám, že je to tak v pořádku, protože země jako třeba Československo jsou přece od západních demokracií "etnicky odlišné" a mají právo na jiné (čti: třeba totalitní) uspořádání - demokracii přece nemůžeme vnucovat jiným kulturám a v Československu už vládne diktatura skoro padesát let... (Paradoxně je možné, že do určité míry měli tito "tolerantní jedinci" pravdu, neboť ani čtrnáct let po pádu komunismu se dosud česká společnost nepřizpůsobila zvyklostem, běžným v zavedených, pomalu se během dlouhých desetiletí rozvíjejících demokratických společností, s vládou práva a zákonnosti. Ale to je trochu jiná debata.)

Tito lidé mi také vážně tvrdili, že útlak v komunistických zemích těm lidem vlastně nevadí, protože jsou na něj zvyklí. Bylo to obdobné, jako když mi po pádu komunismu začali tvrdit zcela vážně někteří studenti z České republiky, že amputace končetin za banální trestné činy v zemích, jako je Saúdská Arábie, či ženská obřízka v muslimských zemích, oběti "nebolí tolik, kolik by bolela lidi na Západě, protože jsou na to už zvyklí". Tohle je, prosím, fašismus, nikoliv prosazování všeobecně platných lidských práv po světě.

Štěpán Kotrba prosazuje právo národů na kulturní odlišnost a cituje přitom dokumenty OSN. To je sice strašně krásné, jenže tyto dokumenty OSN se jaksi nezabývají případem, co se stane, jestliže se nějakého národa zmocní diktátor a začne ho terorizovat.

Jestliže do domu mých sousedů vtrhne zločinec a zajme jeho obyvatele jako rukojmí, dlouho je terorizovat asi nevydrží, neboť proti němu dříve nebo později zasáhne policie. Jestliže však zločinec vtrhne do země vedle mé země, zotročení občané jaksi nemají, kam se obrátit o pomoc. Žádná mezinárodní policie zatím neexistuje - anebo donedávna neexistovala. Nyní byl alespoň vytvořen mezinárodní trestní soudní dvůr.

Myslím si, že je arogantní a nepřijatelné argumentovat, že Iráčané či Afghánci jsou natolik primitivní, že vražední diktátoři jako Saddám Husajn či vražedné režimy jako Taliban byly vrcholem jejich samostatného, domácího, kulturního vývoje a že snaha Západu Iráku či Afghánistánu vnucovat demokracii, ať už upřímně či neupřímně míněná, je snahou imperialistickou.

Je tomu zrovna obráceně: vznik režimu Saddáma Husajna v Iráku i Talibanu v Afghánistánu byl patologickým vývojem, který v obou zemích způsobily právě západní vlády. Západ měl povinnost lidi těchto zemí režimů, které jim způsobil, zbavit. Udělal to ovšem až na poslední chvíli a až teprve tehdy, kdy se to jemu hodilo z vlastních sobeckých imperiálních zájmů.

To, že jsou často lidská práva zneužívána k sobeckým zahraničněpolitickým zájmům mocností, neznamená, že na jejich dodržování nemají právo lidé, ať žijí kdekoliv na světě. Konec konců i to je potvrzeno deklaracemi OSN.

Stejně jako jeden z nejvýznamnějších světových antropologů, vědec českého původu Ernest Gellner, který předčasně zemřel v roce 1995 (v dnešním vydání BL se vracíme k dvěma starším článkům, věnovaným jeho životu a jeho argumentaci) ZDE a ZDE jsem hluboce přesvědčen, že hodnotový relativismus je škodlivý a že základní lidská práva platí všeobecně - i když se to filozoficky nedá (bez použití konzumeristického "argumentu ledničky" - totiž že režimy, které dodržují lidská práva, jsou ekonomicky úspěšnější než diktatury) vůbec dokázat.

9. 12. 2003

V ČR se zejména mezi Romy lavinovitě šíří úžera - lichvářské půjčování peněz na vysoký úrok, v jehož rámci provozovatelé tohoto "podnikání" tvrdě zotročují nejubožejší a nejnevzdělanější obyvatelstvo. Stejný problém existuje mezi nejchudšími a nevzdělanými lidmi ve Velké Británii, kde se však vláda nyní rozhodla proti úžeře podstatnou reformou zákona o půjčkách podniknout razantní kroky: mimo jiné i tím, že na dělnických sídlištích s vysokou nezaměstnaností budou působit policejní agenti v civilu, jejichž úkolem bude lichváře chytit.

9. 12. 2003

Takto radí britským občanům poradenské organizace na ochranu zákazníků.

Zaprvé, zadluženost není nic, za co byste se museli stydět.

9. 12. 2003
tisková zpráva Amnesty International

AI je znepokojena tím, že v rámci boje proti terorismu podporují demokratické země vojensky a politicky často také státy, ve kterých dochází k hrubému porušování lidských práv.

10. prosinec se tradičně slaví jako Den lidských práv. Organizace Amnesty International se od svého vzniku v roce 1961 věnuje prosazování lidských práv na základě přesvědčení, že tato práva jsou univerzální a nedělitelná a že jejich porušování kdekoliv na světě představuje současně ohrožení pro celý svět.

9. 12. 2003

Zapomenuté přátelství

"Děkujeme našim rakouským bratrancům za pomoc v roce 1968," stojí na památníčku Rodina v Mikulově. Je asi jedinou připomínkou zapomenutého přátelství a je příznačné, že jej financovala rodina Kynclových, žijící v USA a vytvořil sochař Jan Koblasa, žijící v SRN. Z pěti příhraničních měst, kterým manželé Kynclovi v roce 1996 výstavbu pomníčku nabídli, projevil zájem pouze Mikulov.

9. 12. 2003

Amnesty International a NESEHNUTÍ požadují bezpečné útočiště pro čečenské uprchlíky

tisková zpráva

Jednou z nejsprostších věcí, jakou dělají evropské vlády už od třicátých let, (viz Erich Maria Remarque, Komu zvoní hrana) je, když si přehazují uprchlíky jako horký brambor. Pevně doufáme, že se nelidští úředníci, kteří tyto křivdy páchají, také jednou v životě octnou v situaci bezprizorných uprchlíků, vydaných na milost a nemilost kruté a sobecké byrokracii. - Podle zprávy organizací Amnesty International a Nesehnutí, viz níže, se obětí krutého přehazování si uprchlíků mezi Rakouskem a Českou republikou nyní stala skupina Čečenců.

Na přelomu října a listopadu t. r. skupina šedesáti čečenských uprchlíků žádajících v ČR o azyl překročila v oblasti Českých Velenic hranici do Rakouska, kde rovněž požádala o azyl. Poté, co byli dva dny rakouskou pohraniční policií zadržování v ponižujících podmínkách, byli vráceni zpět do ČR. V důsledku toho bylo rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR jejich azylové řízení zastaveno a cizineckou policí jim bylo uloženo správní vyhoštění. V současné době probíhá soudní řízení, které projednává jejich žalobu proti rozhodnutí MV ČR. Pokud soud tomuto jejich opravnému prostředku nevyhoví, hrozí jim deportace z ČR.

9. 12. 2003

Dovolte mi trochu doplnit příspěvek Miroslav Polreicha, "Situace v Číně je jiná, než jak ji prezentuje Česká televize".

Domnívám se, že v případě diskutovaného dynamického rozvoje Číny jako stále sílícího hráče na globální politické scéně je třeba také mít pořád na zřeteli velkou nerovnováhu onoho procesu změn odehrávajícího se uvnitř této velké země a s tím souvisejících možných úskalí. Přístup České televize k tomuto tématu je dlouhodobě veskrze povrchní až tendenční - rovněž nehledá možné rozpory či neukazuje na rýsující se trendy.

9. 12. 2003

Několik poznámek k US-DEU

Podivná mlha byla kolem odchodu Ratibora Majzlíka. Majzlík tvrdil, že má mandát mluvit za celou DEU: "Republikové předsednictvo DEU rozhodlo o ukončení svazku s US." Naproti tomu někteří delegáti z řad DEU prohlásili, že odchod nebyl projednán se členskou základnou a že tudíž Majzlík mluví pouze za sebe. V tomto duchu se vyjádřil Karel Kühnl: "R. Majzlík ať si jde, kam chce, ale těch zbývajících 200 členů platformy ať zůstane."

9. 12. 2003
"Když čeští poslanci našeho znovu probuzeného národa během francouzsko-německé války mluvili o mezinárodních evropských otázkách, prohlásili ve svém memorandu ze dne 8. prosince 1870. Všechny národy, ať velké nebo malé, mají stejné právo na sebeurčení a jejich rovnosti má stejnou měrou býti dbáno. Jen z uznání rovnoprávnosti a ze vzájemného ocenění svobodného sebeurčení všech národů může vykvésti volnost a bratrství, všeobecný mír a skutečné lidství."
Vlastimil Tusar - tříkrálová deklarace 6. ledna 1918

Nebezpečí, plynoucí z relativizace rovnoprávnosti států, zásady svrchované rovnosti a státní suverenity, či práva každého státu na vlastní sebeurčení, které ukazuje článek Jaromíra Fridricha, ve jménu jakýchsi "lidských práv" patří do rodiny argumentů, které nelze nazvat jinak než jako latentně fašizující.

9. 12. 2003

V rok své smrti, r. 1995, předpověděl celou řadu problémů, včetně terorismu, s nimiž se potýkáme až teď

Filozof českého původu Ernest Gellner varuje, že liberalismus, dominantní světová politická teorie, spočívá na nepevných základech.

Zpráva Jana Čulíka, napsaná v listopadu 1995 pro tehdejší pražskou tiskovou kancelář ČTA. V BL původně vyšla dne 7. července 1997

GLASGOW (ČTA) - V rozsáhlém článku, který o víkendu (4. 11. 1995) přinesl list Guardian, varuje filozof a sociální antropolog českého původu Ernest Gellner, že liberalismus, dnešní dominantní světová politická teorie, má velmi nepevné filozofické základy.

9. 12. 2003

Velcí Češi dvacátého století: Ernest Gellner

Zpráva z období, kdy Jan Čulík v roce 1995 pracoval pro pražskou tiskovou kancelář ČTA. V BL vyšlo původně dne 7. července 1997 ZDE

GLASGOW (ČTA) - V neděli zemřel na infarkt ve věku 69 let na pražském letišti významný světový filozof a antropolog Ernest Gellner. Tři britské deníky dnes (7.11. 1995) přinesly jeho rozsáhlé nekrology.

9. 12. 2003
Píšu už delší dobu, že snad nejzajímavějším rysem literatury, kterou za komunismu psali a publikovali Češi v zahraničí, je jejich snaha "ohledávat" vnější svět a snažit se mu porozumět. Nejlepší česká exilová literatura zaznamenává proces psychologické adaptace českých myslí na vnější svět - něco, co je v dnešní době, kdy se ČR chystá vstoupit do EU a kdy "zuří globalizace", nesmírně aktuální.

Jedním z nejzajímavějších autorů je v tomto smyslu Jaroslav Hutka, který strávil 11 let svého života v Holandsku a napsal tam celou řadu fejetonů, které dobře mapují jeho proces psychologické adaptace na nové poměry - i zpochybňování svého vlastního kulturního dědictví. Vydal je v knížce Požár v bazaru nejprve vlastním nákladem v emigraci, pak těsně po pádu komunismu v Československu. Lidi v Čechách tomu nemohli rozumět. Myslím, že dnes nastala doba, kdy jsou schopni Hutkovu "rozdírání jistot" z osmdesátých let naslouchat daleko lépe.

Hutka o svých zahraničních zkušenostech donedávna nechtěl mluvit, domníval se, že by ho nikdo v ČR nepochopil, viz tento rozhovor. Zaujalo mě, že se nyní rozhodl k své exulantské zkušenosti vrátit, vydáním svých písní z té doby, viz ZDE.

Povšimněme si dnes podstatného posunu v Hutkově vnímání jeho nové "domovské země", Holandska. Srovnejme Hutkův fejeton "Holandská místnost", ZDE, který napsal jako čerstvě přibyvší Čech těsně po vyhoštění z Československa, v době, kdy ještě "nerozuměl ničemu" (jak by řekl Milan Kundera) s textem jeho písně "Nizozemí" ZDE ze začátku osmdesátých let. Právě tuto píseň nyní Hutka vydává na jednom ze svých nových cédéček.

K Hutkovým "podvratným" fejetonům se v BL v příštích dnech ještě vrátíme. O jeho prozaické tvorbě jsem kdysi napsal toto:

9. 12. 2003

Rozhovor s Jaroslavem Hutkou o české identitě

Rozhovor natočil pro rozhlasovou stanici Svobodná Evropa s Jaroslavem Hutkou Jan Čulík v únoru 1993 pro tehdejší pořad Gong. Pořad se nevysílal: editor Milan Schulz JČ sdělil, že pořad nezařadil do vysílání, protože se obával, "že by si lidi stěžovali". - Jan Čulík poznamenává: Zdá se mi skutečně politováníhodné, že Svobodná Evropa nenašla odvahu odvysílat tento rozhovor, který se dotýkal nejzávažnějších otázek, jimž museli čelit po odchodu z Československa všichni její čeští a slovenští pracovníci a dotýkal se také nejzávažnějších otázek české totožnosti i vztahu ČR ke světu." Přirozeně, rozhovor spíše nastoluje otázky, než aby vnucoval hotové odpovědi.

Původně vyšlo v BL v březnu 1999 ZDE, knižně též v publikaci ...jak Češi jednají, Chomutov, Milenium Publishing, 2000, str. 546-558.

9. 12. 2003

Holandská místnost je nekonečná spousta drobných předmětů a na ty nejhezčí svítí lampičky. Kolik světla předměty odrazí, tolik ho dopadne do místnosti. Lustry neznají. A tak vypadá celé Holandsko. Každý člověk je osvětlen svou privátní lampičkou a kolik světla odrazí, tolik ho dopadá na společný prostor života a historie. Život tu neoslňuje, ale láká a vypráví. Tisíce titěrných maličkostí, které se sestavují v šišaté celky, které zase upoutávají svými detaily.

9. 12. 2003
Ticho rodí světlo.
Světlo půvab třídí
Nebem vane prostor.
Zem se v mracích vidí.
9. 12. 2003

Před několika dny došlo k dohodě zúčastněných institucí nad základními tezemi nové Koncepce přechodu na digitální vysílání. V těchto dnech se čeká na písemné zpracování aktuální podoby návrhu pravidel pro zahájení regulérního digitálního vysílání. Dokument zpracovává Ministerstvo informatiky, které je hlavním vládním garantem. Podle nedávných prohlášení zástupců MI by měl být dokument také k dispozici veřejnosti na příslušných ministerských webových stránkách.

3. 12. 2003

Jak Češi bojují

Nový knižní výbor z Britských listů Jak Češi bojují, který představuje to, co je podle našeho názoru na časopise nejzajímavější, je k dostání v internetovém knihkupectví Kosmas ZDE a v dobrých knihkupectvích - například v pražském knihkupectví Fišer v Kaprově ulici na Starém Městě (nedaleko stanice metra Staroměstská) a v knihkupectví Academia na Václavském náměstí. Kniha obsahuje informace, které jinde v České republice nenajdete. Ovšem POZOR! - o milostných aférách českých hereček se v ní nedočtete, a ani neobsahuje žádné kuchařské recepty! A není v knize ani zmínka o starém seriálu televize BBC Červený trpaslík!! Objednat si ji můžete i emailem na adresu libri@libri.cz.

Kniha, kterou sestavil Jan Čulík, má 704 stran, její obsah je ZDE. Ve čtrnácti oddílech zahrnuje výbor texty sedmi autorů (Jana Čulíka, Fabiana Golga, Štěpána Kotrby, Radka Mokrého, Kathryn Murphy, Jana Paula a Jakuba Žytka) a desítky barevných i černobílých fotografií s mnohdy pikantním pohledem do zákulisí české politiky, všedního dne či událostí, které stály za zaznamenání.

Atilio Borón
9. 12. 2003
Atilio Borón

V důsledku poválečného světového pořádku a šílené militarizace podněcované Bílým domem a předkládané jako jediný lék na řešení problémů současné epochy, prochází mezinárodní systém mimořádně nebezpečnou fází. V souvislosti s tím stojí Spojené státy před nemilosrdným paradoxem: jsou jedinou vojenskou supervelmocí planety drtivě dominující na tomto poli, avšak současně jsou zranitelnější než kdy předtím, jak dosvědčují atentáty z 11. září.

9. 12. 2003

Jinak docela dobrý článek Martina Kunšteka ZDE bohužel obsahuje informace, které jsou nepravdivé, upozorňuje Vít Černý: Jednak léková komise na ministerstvu zdravotnictví neexistuje. Autor ji zřejmě zaměnil s Komisí pro kategorizaci léčiv. Taková komise existuje, ovšem nemá ve svém složení žádného zástupce z ministerstva financí, takže se tam ani nemůže vyskytovat pí. Maštálková, která je zaměstnankyní Ministerstva financí, natož ve funkci předsedkyně komise. Pí. Maštálková registruje ceny léků ma MF ČR a její muž ing. Pavel Maštálka je ředitel odboru metodiky cen a místopředseda Rady ČR pro jakost. Článek tedy obsahuje řadu údajů, které nejsou pravda. Někteří čtenáři to poznají.

8. 12. 2003

Britský ministr vnitra David Blunkett chce zavést "vstupní poplatek do Británie" ve výši 500 liber (cca 23 000 Kč) který se bude vybírat od cca 900 000 hospodářských přistěhovalců či studentů, kteří každoročně do země přijíždějí. Chce tím vydělat asi 450 milionů liber ročně a tím uhradit čtvrtinu ročních nákladů na britský azylový a imigrační systém. Tento poplatek 500 liber budou muset příchozí do Británie platit kromě jiného poplatku, ve výši 155 liber, za pracovní a studijní povolení. Britská vláda poukazuje na to, že vstup do Británie bude stát "pouhých" 625 liber, kdežto např. Austrálie požaduje za vstup do země od svých hospodářských přistěhovalců 770 liber. Žadatelé o azyl budou od poplatků osvobozeni, poplatky se nebudou týkat občanů z členských zemí Evropské unie.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Čína - Lise Sarfati/Magnum for Time
8. 12. 2003

Vzhledem k celkovému světovému vývoji a nutné spolupráci v oblasti globální odpovědnosti se stále častěji setkáváme s novým aktivním faktorem při řešení současných problémů - se závažnou rolí Číny. Unilaterální postavení Spojených států ustupuje do pozadí a multipolarita dostává pozvolna formu "trojky". Úloha spolupráce americko - ruské je známá, a je proto nutno se soustředit na další článek - Čínu. Nejde jen o impozantní ekonomický rozvoj, ale i o diplomatickou aktivitu, která již nesleduje pouze specifické čínské zájmy, ale má i daleko širší charakter.

7. 12. 2003

Virtuální bohoslužba na druhou adventní neděli

Čtení: Izaiáš 49,14-19; Text kázání: Marek 4,21-23
Je Advent -- a právě v adventu si máme připomínat, že nebloudíme nahodile dějinami od trampoty k trampotě, od režimu k režimu, ale že naše směřování má svůj hluboký smysl, svůj cíl, a že je v tom cíli obrovská, krásná a nikým nezrušitelná naděje.

Měl jsem tuto středu vzácnou příležitost zúčastnit se ekumenického modlitebního shromáždění politiků, diplomatů a zástupců zemí celého světa, konaného každoročně v Evropském parlamentu v Bruselu. A protože to byla pro mne velmi silná a pozitivní duchovní zkušenost, rád bych se o ní rozdělil v tomto kázání. Text z Izaiáše, který jsme slyšeli i dnes, tam četl Isikeli Mataitoga, velvyslanec z Fidži, Markův text o nezastínitelném světle četl evropský komisař Samuele Furfari a na oba texty kázal pozorovatel v evropském parlamentu za Estonsko a bývalý ministerský předseda Estonska Mart Laar.

8. 12. 2003
Organizace British Medical Association požaduje, aby britská vláda zvedla cenu cigaret nad 5 liber (cca 230 Kč) za jeden balíček. (V současnosti stojí v Británii balíček dvaceti cigaret přibližně 4,50 liber.) Britští lékaři argumentují, že cena je jediným možným způsobem, jak od kouření odradit dospívající mládež. Opakované varování před kouřením přichází znovu poté, co britský lékařský časopis The Lancet požadoval, aby byl postaven tabák mimo zákon, a argumentoval, že kdyby byl tabák objeven teprve dnes, byl by okamžitě umístěn na seznam zakázaných narkotik. V Británii umírá předčasně na kouření 120 000 osob ročně.
8. 12. 2003

Monitor Jan Paula

Pořad České televize Na stopě reagoval minulý týden na aktivitu policie, která v den zveřejnění rozhovoru s Georgem Novotnym v BL, přidala na své stránky čtyřicet nových "uměleckých" falz. Ty se také staly jediným obrazovým doprovodem nebývale obsáhlé hlavní části pořadu, který byl věnován problematice machinací a korupce v obchodu s uměním. Jakoby se zveřejněním rozhovoru začínal projevovat efekt "dědek tahá řepu"; jsem ale zvědav, co se vytáhne. A tak bravo, chce se zvolat trochu ironicky, i když prý nikdy není pozdě.

Záběr z filmu Mazaný Filip
8. 12. 2003

V rámci 3. zimní filmové školy bylo v Uherském Hradišti k vidění mnoho filmů. Kromě programových cyklů, v nichž byly uváděny filmy Terence Daviese, Romana Polanského či filmy z Projektu 100 -- 2004, se nabízelo i několik mimořádných projekcí.

Jednou z nich byla i hradišťská premiéra filmu Mazaný Filip od režiséra Václava Marhoula. Marhoul film osobně uvedl. Vysvětlil publiku, že jeho film nemá žádnou "přidanou hodnotu", jeho cílem je pobavit diváka...

22. 11. 2003

Britským listům můžete psát na adresu redakce@blisty.cz, šéfredaktor Jan Čulík má adresu culik@blisty.cz a také J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk , pražský redaktor Štěpán Kotrba má adresu stepan@kotrba.cz a skype stepan.kotrba, technickému správci Dominiku Joe Pantůčkovi pište na adresu joe@joe.cz.

30. 11. 2003

Z přibližně 6000 čtenářů Britských listů přispělo v listopadu 2003 na jejich provoz celkovou částkou 8615,99 Kč 14 osob. Zadavatel jednoho z inzerátů v knižní publikaci Jak Češi bojují zaplatil 25000 Kč; tím bude uhrazena část výrobních nákladů na publikaci.

Čtenáři z celého světa mohou nyní přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

Finanční příspěvek na provoz Britských listů vás nic nemusí stát - Finanční dary Občanskému sdružení Britské listy jsou v ČR odečitatelné ze základu daně z příjmu. Vydáváme k tomu na požádání písemné potvrzení.

Děkujeme všem, kteří podporují provoz Britských listů finančními dary i zadáváním reklamy.

Kdyby Britským listům věnoval každý čtenář pouhou korunu denně, mohl by si časopis např. financovat právníka a analyzovat kauzy, jimž se v současnosti nemůže věnovat.

Apelujeme na všechny čtenáře, aby si na provoz BL finančně přispěli. S minimálním rozpočtem je velmi obtížné udržet veřejnoprávní službu Britských listů. Všichni spolupracovníci BL pracují pro časopis zadarmo, mnozí s podstatným nasazením, po své normální práci.

Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník.

Veškeré informace o tom, jak jsou darované peníze využívány, pravidelně zveřejňujeme. V současnosti především postupně hradíme účetní firmě výdaje za vypracování finančních zpráv za léta 2001 a 2002.

Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2. Finanční dary Občanskému sdružení jsou odečitatelné od základu daně z příjmu.

18. 6. 2004

Ceník reklamy na BL

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
9. 12. 2003 Rakousko a Pražské jaro Přemysl  Janýr
9. 12. 2003 7. 11. 1995: Čelný světový antropolog českého původu zemřel na pražském letišti Jan  Čulík
9. 12. 2003 Ernest Gellner byl prognostik Jan  Čulík
9. 12. 2003 Znovu o lidských právech Jan  Čulík
9. 12. 2003 Situace v Číně je skutečně jiná - velmi složitá Michal  Brož
9. 12. 2003 Británie: Vláda tvrdě zasáhne proti úžeře   
9. 12. 2003 Jak bojovat proti zadluženosti   
9. 12. 2003 Nizozemí Jaroslav  Hutka
9. 12. 2003 Holandská místnost Jaroslav  Hutka
9. 12. 2003 Exil jako otevření mysli Jan  Čulík

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
9. 12. 2003 Exil jako otevření mysli Jan  Čulík
9. 12. 2003 Osud lidí ve střední Evropě je nesdělitelný - a obráceně Jan  Čulík
3. 12. 2003 Ohlédnutí Jaroslav  Hutka
2. 12. 2003 Než zemřete, proměníte se v klišé Jan  Čulík
1. 12. 2003 Má nyní Havlova hra Vernisáž levicově anarchistický význam? Jan  Čulík
20. 11. 2003 O zdřevěnělé řeči: důležitá příručka pro novináře Jan  Čulík
20. 11. 2003 Neptejme se zásadně "do kdy?" Vladimír  Just
20. 11. 2003 Zařízení k zabránění opuštění místa nedovoleného parkování Vladimír  Just
20. 11. 2003 Třešnička na dortu Vladimír  Just
20. 11. 2003 Smysluplný Vladimír  Just

Americká strategie národní bezpečnosti RSS 2.0      Historie >
18. 11. 2003 Brzeziński: Amerika se musí vzdát paranoidní politiky   
16. 10. 2003 "George W. Bush je omezenec a podvodník"   
8. 10. 2003 Veľká hra pokračuje Peter  Stupavský
25. 9. 2003 Európska škodoradosť? Martin  Muránsky
17. 9. 2003 Jsou Spojené státy v úpadku?   
9. 9. 2003 Nový pohled na americkou zahraniční politiku Veronika  Valachová
6. 9. 2003 Michael Meacher: "Americká vláda předem věděla o útoku z 11. září"   
6. 9. 2003 Meacher: "USA zneužily 11. září k prosazování politiky světové nadvlády"   
26. 8. 2003 Je možné ztratit lásku k Americe?   
22. 8. 2003 Co je americký neokonzervatismus?   

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
1. 12. 2003 Vyriešiť hádku o spoločnej európskej obrane   
28. 11. 2003 Velké zvíře, Miloš Forman, Milan Kundera, Jerzy Stuhr a současné Polsko Jan  Čulík
22. 10. 2003 Je sociálny model EÚ prekážkou konkurencieschopnosti? Brigita  Schmögnerová
15. 10. 2003 Ústava EU neboli debata o prázdnu Ondřej  Čapek
10. 10. 2003 Proč zaostáváme za Evropou, do které vstupujeme Štěpán  Kotrba
10. 10. 2003 Olomoucká diskuse o EU: České strachy jsou zbytečné Martin  Myant
10. 10. 2003 Olomouc debate on the European Union: The Czech fears are groundless Martin  Myant
9. 10. 2003 Co nejmenší role státu v informatice a telekomunikacích Mirek  Topolánek
23. 9. 2003 Prodi versus Giscard: Dva kohouti na evropském smetišti Josef  Brož
2. 9. 2003 Proč podporuje EU Jásira Arafata? Milan  Krčmář

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
26. 11. 2003 Jiříkovo vidění, zázrak, anebo konečně terapie na obzoru? Miloš  Dokulil
26. 11. 2003 Netolerujme domácí násilí   
24. 11. 2003 V Brně proti domácímu násilí   
20. 11. 2003 Indie: skrytá epidemie AIDS: do roku 2010 bude nakaženo 10 milionů lidí   
13. 11. 2003 Jessica Lynch a mýtus americké vojákyně   
7. 11. 2003 Ženská práva jsou lidská práva   
26. 9. 2003 Nigerijka nebude ukamenována   
5. 9. 2003 Pavel Mareš a potraty -- méně argumentů je někdy více Pavel  Urban
3. 9. 2003 Náboženství je duševní choroba   
15. 8. 2003 Odmítání interrupcí - žádný pokrok od roku 1588 Anna  Čurdová

Školství RSS 2.0      Historie >
4. 12. 2003 Ano, buďte aktivní Petr  Jánský
4. 12. 2003 Británie: Obrovská kontroverze ohledně univerzitního školného   
3. 12. 2003 Asociace školských odborů: Zákon o pedagogických pracovnících je zbytečný   
1. 12. 2003 Vzdelanie na dlh Michal  Feik
27. 11. 2003 Oč nám asi ve škole taky jde (i běží) Miloš  Dokulil
27. 11. 2003 The Enterpreneurial University - Czech Style Robin  Healey
26. 11. 2003 Podnikatelská univerzita - po česku Robin  Healey
25. 11. 2003 Tisková zpráva: Vznikla Asociace školských odborů   
24. 11. 2003 Co s čerstvými absolventy? Pavel  Mareš
24. 11. 2003 Vezměte rozum do hrsti, než vstoupíte do diskuse o škole a dějepise! Ondřej  Hausenblas

Práva homosexuálů RSS 2.0      Historie >
5. 11. 2003 Festival MEZIPATRA 2003   
2. 10. 2003 Nepovedená koláž ČT: Homosexuální karneval-heterosexistický parlament Věra  Sokolová
9. 9. 2003 Ještě jednou o "léčbě homosexuality" Vojtěch  Polák
9. 9. 2003 Homosexualita a potraty: Objektivní fakta versus subjektivní interpretace Pavel  Mareš
5. 9. 2003 O možnosti "léčit" homosexualitu: mýlí se pan Mareš Vojtěch  Polák
4. 9. 2003 "Někomu pomůže, nikomu neublíží" Josef  Veger
3. 9. 2003 O homosexualitě: Omyly pana Žaloudka Pavel  Mareš
28. 8. 2003 Gayové nepotřebují registrované partnerství   
27. 8. 2003 Jak se pletou odpůrci leseb a gayů Petr  Žaloudek / Fid
18. 8. 2003 Malá provokativní poznámka nejen k homosexualitě Aleš  Kubeczka

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
4. 12. 2003 Hrozí Itálii diktatura?   
27. 11. 2003 Svobodné názory + "svobodné názory" = podivné souvislosti Jiří  Koubek
27. 11. 2003 Nesnesitelná lehkost informování: ČTK a Appian Ivan  Feranec
26. 11. 2003 Vysílání ČT "bude i nadále zajímavé"   
15. 11. 2003 Digitalizace na rozcestí - vidět dopředu znamená i vědět Štěpán  Kotrba
15. 11. 2003 Sporné rozhodnutí parlamentní komise o budoucnosti veřejného rozhlasu a televize Jan  Čulík
15. 11. 2003 BBCi: internetové stránky společnosti BBC Jan  Čulík
13. 11. 2003 Deset bodů na obranu médií veřejné služby před Břéťou Rychlíkem a jeho přáteli... Štěpán  Kotrba
8. 11. 2003 Ústup televizních revolucionářů bez boje Štěpán  Kotrba
30. 10. 2003 ČT nebude ve svém přímém přenosu nijak komentovat vlastní obsah soudního jednání   

Karl Marx RSS 2.0      Historie >
8. 12. 2003 Diskutovať či nediskutovať o Marxovi Andrej  Sablič
3. 12. 2003 Proč se s komunisty nemluví Jakub  Jirsa
28. 11. 2003 Diskuse nad bývalým vládnoucím komunismem je zbytečná Pavel  Urban
27. 11. 2003 Kdo se bojí Karla Marxe? Milan  Valach
27. 11. 2003 Kolektivistické ideály vedou nevyhnutelně k totalitě Jan  Holeček
26. 11. 2003 Marx, marxismus, my a ... např. Václav Klaus Robin  Ujfaluši
25. 11. 2003 Futurologie centrálně celosvětově plánovitého komunismu jako protipól k Fukuyamovi Stanislav  Heczko
24. 11. 2003 Komunismus: Idealismus či zvěrstvo? David  Janus
3. 11. 2003 Diskutujme skôr, ako bude neskoro Andrej  Sablič
30. 10. 2003 Karel Marx: Amerika je typicky dělnická země