26. 11. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 11. 2003

Marx, marxismus, my a ... např. Václav Klaus

David Janus se ve svém zoufale povrchním článku Komunismus: Idealismus či zvěrstvo? zabýval otázkou, zda je komunismus spíše idealismem, nebo prostě zvěrstvem. Pár upovídaných odstavečků o represi za komunismu, k tomu pár odposlouchaných klišé z Marxe a Lenina a odpověď byla na světě: komunismus byla sice původně doktrina v jádře humanistická, leč při praktické realizaci se NUTNĚ stává zvěrstvem. Autor tuto údajnou nutnost v žádném případě neosvělil, spíš jen prokázal, že je sám v zajetí myšlenky o "dějinách, jež nutně kamsi kráčí", myšlenky původem hegelovské, ale zároveň typicky marxistické.

Ten nepovedený článek mi znovu připomněl fakt, který mě čas od času zamrzí: v této zemi není ani 14 let po převratu nikdo, kdo by se seriózně a kriticky zabýval Marxem a marxismem, tj. oním složitým a velmi pestrým duchovním proudem, který na Marxe tak či onak navazuje. Nevychází u nás žádná literatura a ani filozofická fakulta v Praze nevypisuje žádné semináře k tématu. Mluvím za svou alma mater a zároveň pochybuju, že na jiných univerzitách v této zemi je tomu jinak.

Ten nezájem je snadno pochopitelný: do r. 1989 byli a museli být Marx a Lenin všude, nejčastěji přežvýkáváni do upadlé podoby, která měla s originálem už velmi málo společného. Po listopadu bylo jednou z prvních starostí marxismus-leninismus odevšad vymýtit a důkladně si od něj odpočinout; jen tak se totiž daly jednotlivé obory - humanitní a společenské zejména - uvést do stavu relativního normálu. Už je to ale 14 let a snad je čas s tím odpočinkem skončit. Vůbec ne proto, abychom vyvolávali zpět noční můry minulosti, nýbrž proto, abychom je (a skrze ně i sami sebe) lépe pochopili. Publicistika tu stačit nemůže, článek p. Januse je toho dokladem, je třeba soustředěného studia, u Marxe a marxismu to znamená někde na pomezí filozofie, historie, ekonomické a politické teorie.

I to je jeden z důvodů dnešního nezájmu -- Marxe nelze jednoznačně zařadit do žádné škatulky, do žádné akademicky vymezitelné "vědecké disciplíny". Když se před časem studenti na Ústavu filozofie FFUK pídili, proč se vlastně Marx nepřednáší, odpověděl jim mimo jiné jeden z pedagogů, že "Marxe a marxismus ani nepovažuje za filozofii".

Proč ne, proti gustu žádný dišputát, každý chápeme filozofii trochu jinak. Nelze však oddiskutovat, že tím, že se vyhýbáme Marxovi a všemu, co ho následuje, nám vzniká ve studiu našich i evropských duchovních dějin neodpustitelná mezera. Jak vypadala recepce a kritika Marxe před vznikem našeho státu? Jak se konstituovala česká levice za první republiky, ta sociálnědemokratická i ta komunistická? Jak to vypadalo na akademické rovině, jak na kulturní, jak na politické? A jak v evropském kontextu? Z toho všeho víme jen velmi málo, stačí připomenout, že jediné slušné dějiny naší komunistické strany napsal Francouz Jacques Rupnik, a je tomu už nějaký pátek.

Klást otázku "Komunismus -- idealismus, či zvěrstvo?", řešit ji v několika odstavcích a snažit se jednoznačně odpovědět... je od počátku scestné. Komunismus prostě byl v dějinách obojím. V 19. století především ideálem, k němuž má lidstvo směřovat (najdeme to i u Masaryka); v tíživé sociální situaci, kterou si dnes v době materiálního dostatku jen těžko představujeme, to bylo zcela pochopitelné. Druhá polovina 20. století pak zná komunismus především jako nepodařený společenský experiment, včetně oněch zvěrstev. Hledat v tom vývoji dějinnou nutnost je pohodlné, ale nepříliš objevné. Mnohem prospěšnější bude vrátit se k ideovým kořenům -- tedy i k Marxovi, poctivě studovat spletité historické okolnosti a bez předsudků se z odstupu zeptat "Jak bylo možné, že... že ideály se zvrátily ve zvěrstva?"

Marxova filozofie postupně tuhla ve stále rigidnější politickou ideologii, lze snad obecně konstatovat. Leč "marxismus" jako duchovní a politický proud je příliš komplikovaná a různorodá škatulka na to, aby se dala rozřešit jedním všeobjímajícím hodnocením. Už mezi Marxovou analýzou stávajícího ekonomického systému a Leninem s jeho sklony k sociálnímu inženýrství je obrovský myšlenkový posun. Paranoidní a brutální politický praktik Stalin představuje zase něco zcela jiného. A přesto: jako by nám to dnes všechno chtělo splývat: "Marxova komunistická doktrina nutně vedla ke stalinistickým zvěrstvům".

I u nás to bylo všechno mnohem pestřejší, než jak to v jediné větě vyložil p. Janus poukazem na Gottwalda. Do škatulky "marxismus" patří v posledním půlstoletí - vedle vedoucích stranických funkcionářů -- i užvanění publicisté a straničtí ideologové typu V. Kopeckého či G. Bareše, ale i vážení a pozoruhodní myslitelé, jako např. M. Machovec či K. Kosík. K tomu všemu je třeba se vrátit, máme-li se, jak se dnes říká, "vyrovnat s naší minulostí".

Ale zdaleka nemusí jít při studiu Marxe jen o minulost a její pochopení. Naše přítomnost je přece "věkem globalizace", věkem kapitalismu ve světovém měřítku. Marx se tímto systémem vědecky zabýval, a i když v jeho díle není radno hledat odpovědi na naše přítomné problémy (prostě proto, že nás dělí už více než 100 let), můžeme ho i dnes s prospěchem číst.

Jednak zjistíme, že nejde jen o čistě ekonomickou analýzu, nýbrž i o člověka a jeho důstojnost (je to neaktuální v době, kdy 1/5 obyvatel planety žije v často nesmyslném nadbytku, zbývající 4/5 vedle ní živoří a my se stále většinově ženeme za vidinou většího a ještě většího ekonomického Růstu?)

A jednak Marx dává pozoruhodnou perspektivu k pochopení dnes dominující ekonomické doktríny -- neoliberalismu. Budete-li srovnávat, často se podivíte. Politická ekonomie jako klíč k pochopení reality, vědomí, že dějiny někam přirozeně směřují a že jsou na naší straně. Atd. Ano, chci říct, že pokud čtete pozorněji Kapitál a myslíte přitom na současnou politickoekonomickou realitu, užasnete, kolik z Marxe -- jenže vulgárně pojatého, redukovaného pouze na jediný, ekonomický rozměr -- je například v myšlení našeho pana prezidenta.

Autor studuje filozofii a češtinu na FFUK

                 
Obsah vydání       26. 11. 2003
26. 11. 2003 Vysoký britský soudce odsoudil "protizákonné" zadržování vězňů v zálivu Guantánamo
26. 11. 2003 Infekce virem HIV je ve světě na rekordní výši
26. 11. 2003 Nejen Ikony moderny od Karla Trinkewitze Jan  Paul
26. 11. 2003 Marx, marxismus, my a ... např. Václav Klaus Robin  Ujfaluši
25. 11. 2003 Demokracie made in Great Britain Jan  Čulík
3. 12. 2003 Pozor! Nekupujte to! Nový knižní výbor z BL neobsahuje žádné informace o milostných aférách českých hereček!
26. 11. 2003 Netolerujme domácí násilí
26. 11. 2003 Pravda není krajnost Jiří  Karas
26. 11. 2003 Křikem o cenzuře šíří Jiří Karas jen cílenou demagogii Jan  Čulík
26. 11. 2003 Nemohu souhlasit se zabitím ani oplodněného vajíčka
26. 11. 2003 PPP - bratření veřejného a soukromého sektoru Štěpán  Kotrba
26. 11. 2003 Politické miesto pre Boha Karol  Moravčík
26. 11. 2003 Červený Paríž Radovan  Geist
26. 11. 2003 Diskriminace postižených v České republice
26. 11. 2003 Jiříkovo vidění, zázrak, anebo konečně terapie na obzoru? Miloš  Dokulil
26. 11. 2003 Matrix Revolutions Peter  Konečný
26. 11. 2003 Žádám veřejnou omluvu od Pavla Pečínky Darius  Nosreti
25. 11. 2003 Jak se zocelovala strana - aneb V žáru temnězeleného slunce Pavel  Pečínka
26. 11. 2003 Vysílání ČT "bude i nadále zajímavé"
25. 11. 2003 Zavraždily Čecha Roberta Maxwella západní špionážní služby?
25. 11. 2003 Futurologie centrálně celosvětově plánovitého komunismu jako protipól k Fukuyamovi Stanislav  Heczko
25. 11. 2003 Čelní britští lékařští odborníci požadují zákaz kouření na veřejnosti
24. 11. 2003 Vezměte rozum do hrsti, než vstoupíte do diskuse o škole a dějepise! Ondřej  Hausenblas
22. 11. 2003 Adresy redakce
1. 11. 2003 Hospodaření OSBL za říjen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
26. 11. 2003 Žádám veřejnou omluvu od Pavla Pečínky Darius  Nosreti
26. 11. 2003 Podnikatelská univerzita - po česku Robin  Healey
26. 11. 2003 Kuba: Kriminálne embargo Ivan  Štefunko
26. 11. 2003 Marx, marxismus, my a ... např. Václav Klaus Robin  Ujfaluši
26. 11. 2003 Nejen Ikony moderny od Karla Trinkewitze Jan  Paul
26. 11. 2003 Vysoký britský soudce odsoudil "protizákonné" zadržování vězňů v zálivu Guantánamo   
25. 11. 2003 Jak se zocelovala strana - aneb V žáru temnězeleného slunce Pavel  Pečínka
25. 11. 2003 Čelní britští lékařští odborníci požadují zákaz kouření na veřejnosti   
25. 11. 2003 Demokracie made in Great Britain Jan  Čulík
24. 11. 2003 Boj o moc ve Střední Asii   
24. 11. 2003 Nepoučitelné Tesco Petr  Raška
24. 11. 2003 Komunismus: Idealismus, zvěrstvo a banální argumentace Jan  Čulík
24. 11. 2003 Česká policie zveřejnila na svých stránkách nové padělky Jan  Paul
24. 11. 2003 Vezměte rozum do hrsti, než vstoupíte do diskuse o škole a dějepise! Ondřej  Hausenblas
24. 11. 2003 Prázdná skořápka, čekající na české uhlí? Štěpán  Kotrba

Karl Marx RSS 2.0      Historie >
26. 11. 2003 Marx, marxismus, my a ... např. Václav Klaus Robin  Ujfaluši
25. 11. 2003 Futurologie centrálně celosvětově plánovitého komunismu jako protipól k Fukuyamovi Stanislav  Heczko
24. 11. 2003 Komunismus: Idealismus či zvěrstvo? David  Janus
3. 11. 2003 Diskutujme skôr, ako bude neskoro Andrej  Sablič
30. 10. 2003 Karel Marx: Amerika je typicky dělnická země   
1. 10. 2003 Bondy: Sme opäť na samotnom začiatku Miroslav  Brada
29. 9. 2003 "Kubánský socialismus přežil, protože je nezávislý" Zdeněk  Jemelík
1. 9. 2003 Dnešní kapitalismus se vyvinul tak, jak přepověděl Marx   
1. 8. 2003 Francis Fukuyama - konec dějin a poslední člověk Stanislav  Heczko
24. 7. 2003 Ontológia postkomunistickej pravice Joseph Grim Feinberg
3. 7. 2003 Co psal Toni Negri před rokem:
Obnova italské levice mimo rámec sociáldemokratismu
Toni  Negri
24. 6. 2003 Bondyho marxistický manifest Ivan  Lesay
10. 6. 2003 Obnova má v Nemecku tradíciu Tomáš  Kuchtík
26. 5. 2003 Zamyšlení nad Marxem a marxismem na počátku 21. století Marcel  Zachoval
20. 5. 2003 Co prozrazuje odkaz na Darwina nad Marxovým hrobem? Miloš  Dokulil