1. 12. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 12. 2003

Slovensko: Školné na vysokých školách

Vzdelanie na dlh

Zavedenie školného vo výške 3500 až 21 tisíc korún a úplne nová filozofia sociálneho systému, to sú atribúty návrhu financovania vysokého školstva, ktorý prezentovali minulý týždeň ministerstvá školstva, financií a sociálnych vecí. Kým predošlá verzia návrhu rezortu školstva niesla až prekvapujúco silný sociálny akcent, rukopis ministra Ivana Mikloša a štátneho tajomníka Miroslava Beblavého ju zmenil na nepoznanie. "Do školstva príde väčšie množstvo peňazí a vytvorí sa tak priestor na lepšie narábanie s peniazmi daňových poplatníkov," odôvodňuje svoj návrh minister školstva Martin Fronc. Už prvé reakcie predstaviteľov univerzít ho však spochybnili a rektori vyhlásili, že školné vysokým školám nepomôže. Rovnako diskutabilné sú aj úvahy, že poplatky "umožnia lepšiu výučbu a študenti sa budú viac zaujímať o kvalitu štúdia, keďže ho budú platiť".

Nejeden študent, ktorý sa usiloval prejaviť svoj názor, by vedel rozprávať, aké dôsledky za to niesol. Nehovoriac o tom, že financie vyzbierané z poplatkov sotva budú stačiť na to, aby si študenti mohli vybrať skutočne kvalitného pedagóga. Hoci súčasní predstavitelia školských reforiem hovoria o akejsi konkurencii a súťaživosti medzi vysokými školami, pre študenta bude podstatná celkom iná otázka: bude mať nárok na vrátenie školného, ak nebude spokojný s kvalitou? Asi sotva.

Pôvodný návrh rátal so školným od sedem do štrnásťtisíc korún ročne a tretina vybraných prostriedkov mala ísť na sociálne štipendiá. Spoplatnenie denného aj externého štúdia však ešte v júni tohto roku odmietla prakticky celá akademická obec. Aj keď Slovenská rektorská konferencia mala proti návrhu asi najmenej výhrad, bojovala o posun dolnej hranice poplatkov na nulu. Túto požiadavku minister školstva Martin Fronc akceptoval iba čiastočne. Argumentujúc slovami, že za takýchto okolností by jeho návrh nemal zmysel, znížil spodnú hranicu na 3500 korún. Zároveň však zvýšil strop na dvadsaťjedentisíc korún ročne. Námietka rektorov najmä technických škôl, že zavedenie školného ešte viac zníži počet uchádzačov, teda odozvu nenašla.

Sociálny systém na slovenský spôsob

Návrh spoplatnenia vysokého školstva má sprevádzať celkom nový sociálny podporný systém, o ktorom sa len ťažko dá povedať, že je podporný. Diskutabilné je aj to, nakoľko je sociálny. Platiť za štúdium budú všetci študenti bez ohľadu na sociálnu situáciu. Jediný rozdiel bude v tom, že tým chudobnejším bude formou sociálnych štipendií štát prispievať na náklady spojené so štúdiom (ubytovanie, strava, cestovné, učebné pomôcky a podobne). Na zaplatenie školného si však už budú zrejme musieť požičať. Pôžičky študentom má poskytovať štát za úrokovú mieru, za ktorú si požičiava on sám. To je dnes 4,7 až 5,7 percenta ročne. Oproti súčasnému Študentskému pôžičkovému fondu nielenže nebude garantovaná trojpercentná úroková miera, ale úroky sa začnú študentovi pripisovať už počas štúdia. Nehovoriac o tom, že komerčná pôžička nepozná také pojmy ako odklad splátky kvôli materskej dovolenke či základnej vojenskej službe.

Vysoká nezamestnanosť, nízke nástupné platy, veľké regionálne rozdiely a neistá budúcnosť len ťažko budú pre študentov motiváciou k poberaniu stotisícovej pôžičky. Podľa výskumu Ústavu informácií a prognóz školstva už dnes vníma 80 percent študentov náklady spojené so štúdiom ako veľmi vysoké. Mladým ľuďom asi nezostane nič iné ako pracovať alebo sa výrazne uskromniť. Samozrejme, ak na štúdium vôbec nastúpia alebo sa nerozhodnú ho ukončiť.

Isté pozitívne prvky v navrhovanom pôžičkovom systéme predsa len možno nájsť. Výška splátky sa má odvíjať od príjmu absolventa a určite nebude vyššia ako 10 percent mesačnej mzdy. Absolventi s nižšími príjmami budú tak mať garanciu, že ich splátka za vzdelanie nebude príliš vysoká. Za strategické možno považovať aj úsilie o odpustenie splácania pôžičky učiteľom a pracovníkom verejnej správy. V záplave ostatných návrhov je to však len kvapka v mori.

Väčšina študentov bude na tom rádovo horšie

Radikálnej zmeny sa majú dočkať aj sociálne štipendiá. Kým dnes ide na ne zo štátneho rozpočtu dvesto miliónov, ráta sa s navŕšením o ďalších päťsto miliónov. Štipendiá v priemernej výške dvetisíc korún mesačne má tak poberať približne 30 percent študentov a ich maximálna výška bude predstavovať 1,2-násobok životného minima. Ak zoberieme do úvahy , že v súčasnosti je priemerná výška štipendia okolo 1200 korún mesačne a počet poberateľov tvorí asi 6 percent študentov, mohli by sme sa nazdávať, že ide o radikálne zlepšenie. To však skutočne len na prvý pohľad. Chýbajúcich päťsto miliónov chcú totiž navrhovatelia reformy zobrať vysokoškolským internátom! Kým prezentovaný model študentského pôžičkového systému nie je v Európe nijakou zriedkavosťou, návrh hľadania zdrojov sociálnych štipendií sa môže uchádzať o Nobelovu cenu v kategórii ekonomickej invencie.

Veľká väčšina študentov teda nič nezíska. Analyzovaním súčasnej sociálno-ekonomickej situácie sa možno domnievať, že poberatelia sociálnych štipendií budú mať rovnakú alebo o niečo vyššiu podporu od štátu ako doteraz. Zvyšných 70 percent študentov však bude na tom rádovo horšie. Nielenže budú platiť školné, cena za bývanie na internáte im navyše narastie až do výšky komerčného nájmu. Tí, čo si pamätajú pôvodný návrh ministra Fronca, môžu naň už len v dobrom spomínať. Argumenty o tom, že zavedenie školného zvýši počet študentov a kvalitu na vysokých školách, patria skôr do kategórie filmov Harry Potter a Pán Prsteňov. Vyhlásenie Ivana Mikloša, že kým sa na vysokých školách neuskutoční reforma, nebude súhlasiť s navŕšením prostriedkov na školstvo zo štátneho rozpočtu, sa nedá označiť inak len ako vydieranie akademickej obce.

Kým naše ministerstvo školstva zavádza školné, štúdium v Čechách ostane bezplatné aj po vstupe do Európskej únie. Jazyková blízkosť a lepšia ekonomická situácia naznačuje, že nemálo slovenských študentov ostane za hranicami aj po skončení štúdia. Bolo by od českej vlády nerozumné posielať takýchto vzdelaných ľudí späť domov. Skôr naopak. Únik mozgov zo Slovenska sa zavedením školného len urýchli. Žiaľ, na otázku, ako tento problém riešiť, nedokázal odpovedať ani jeden z navrhovateľov novely vysokoškolského zákona.

Ak sa bude opakovať situácia z jari tohto roka a rezort školstva opätovne zmietne zo stola výhrady akademickej obce, študentov čaká zavedenie školného v najhoršej forme, ako bolo dosiaľ navrhované. S poplatkami za štúdium pritom nesúhlasí 70 percent z nich.

Snaha podriadiť vzdelanie pravidlám trhu je úplne evidentná. Študenti sa už nebudú rozhodovať podľa osobného záujmu alebo možnosti uplatnenia, ale v oveľa väčšej miere na základe ponuky, dopytu a najmä ceny. Bude to pre mladú generáciu a Slovensko veľká škoda. Teda, ak sa o pätnásť rokov bude dať ešte hovoriť o tom, že na Slovensku existuje mladá generácia.

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       1. 12. 2003
1. 12. 2003 Američané pustí domů Brity, vězněné v zálivu Guantánamo
1. 12. 2003 Chagalle, ozvi se! Jan  Paul
1. 12. 2003 Má nyní Havlova hra Vernisáž levicově anarchistický význam? Jan  Čulík
3. 12. 2003 Pozor! Nekupujte to! Nový knižní výbor z BL neobsahuje žádné informace o milostných aférách českých hereček!
1. 12. 2003 Zemědělství: Ve Skotsku léta čelí bídě, ale věří, že brzy bude lépe Jan  Čulík
1. 12. 2003 Boj o 17. november Ivan  Štulajter
1. 12. 2003 S komunisty se nemluví? A odkdy? Michal  Jurza
1. 12. 2003 Český rozhlas vyprodukoval jiné nesmysly než ČRo 6 David  Hertl
1. 12. 2003 Smí si stát despoticky vybírat svůj desátek? Alexandr  Vojta
1. 12. 2003 Ministr zahraničí Cyril Svoboda nezastupuje zájmy ČR Michal  Rusek
1. 12. 2003 Černobílá reakce pana Ruska
28. 11. 2003 Britská charitativní organizace umlčena z USA
1. 12. 2003 Tichá voda na summitech Urbanovy uhelné břehy mele
1. 12. 2003 Dumka o revolúciách Andrej  Sablič
1. 12. 2003 "Veškerý majetek je v kapitalismu vlastněn soukromě"
1. 12. 2003 Vzdelanie na dlh Michal  Feik
1. 12. 2003 Schengenské otázniky Martin  Muránsky
1. 12. 2003 Vôňa vojny Peter  Stupavský
1. 12. 2003 Jsem plastickým chirurgem mnoha tváří... Filip  Rožánek
1. 12. 2003 Holandsko si ponechá coffee shopy
1. 12. 2003 Vyriešiť hádku o spoločnej európskej obrane
28. 11. 2003 K volbám v Ulsteru: Rozvět či rozklad? Jan  Čulík
1. 12. 2003 Sympozium o současné rakouské literatuře
29. 11. 2003 Británie: generální prokurátor "bude vyšetřovat ministra vnitra"
28. 11. 2003 Velké zvíře, Miloš Forman, Milan Kundera, Jerzy Stuhr a současné Polsko Jan  Čulík
28. 11. 2003 Cenzura v Itálii: zakázána televizní satira
22. 11. 2003 Adresy redakce
30. 11. 2003 Hospodaření OSBL za listopad 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Školství RSS 2.0      Historie >
1. 12. 2003 Vzdelanie na dlh Michal  Feik
27. 11. 2003 Oč nám asi ve škole taky jde (i běží) Miloš  Dokulil
27. 11. 2003 The Enterpreneurial University - Czech Style Robin  Healey
26. 11. 2003 Podnikatelská univerzita - po česku Robin  Healey
25. 11. 2003 Tisková zpráva: Vznikla Asociace školských odborů   
24. 11. 2003 Co s čerstvými absolventy? Pavel  Mareš
24. 11. 2003 Vezměte rozum do hrsti, než vstoupíte do diskuse o škole a dějepise! Ondřej  Hausenblas
21. 11. 2003 Uděláme ze dvou předmětů jeden? Co třetího nabídne chystaný koktejl? Miloš  Dokulil
20. 11. 2003 Británie: Chudí studenti propadají silné zadluženosti   
5. 11. 2003 Držet hubu a krok Hynek  Hanke
29. 9. 2003 Rušení malých škol z finančních důvodů je velmi krátkozraké Michal  Rusek
18. 9. 2003 Prix Bohemia: Rádio neposlouchám, jelikož nejsem z Poděbrad Ivo V. Fencl
5. 9. 2003 Školení učitelů v rámci státní informační politiky   
4. 9. 2003 Nové maturity - ide naozaj o objektivitu? Jozef  Brezovský
3. 9. 2003 Británie: Chystá se zuřivá bitva o univerzitní školné