9. 12. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 12. 2003

Věrozvěsti nových pořádků aneb chápání mezinárodního práva po 37 letech

"Když čeští poslanci našeho znovu probuzeného národa během francouzsko-německé války mluvili o mezinárodních evropských otázkách, prohlásili ve svém memorandu ze dne 8. prosince 1870. Všechny národy, ať velké nebo malé, mají stejné právo na sebeurčení a jejich rovnosti má stejnou měrou býti dbáno. Jen z uznání rovnoprávnosti a ze vzájemného ocenění svobodného sebeurčení všech národů může vykvésti volnost a bratrství, všeobecný mír a skutečné lidství."
Vlastimil Tusar - tříkrálová deklarace 6. ledna 1918

Nebezpečí, plynoucí z relativizace rovnoprávnosti států, zásady svrchované rovnosti a státní suverenity, či práva každého státu na vlastní sebeurčení, které ukazuje článek Jaromíra Fridricha, ve jménu jakýchsi "lidských práv" patří do rodiny argumentů, které nelze nazvat jinak než jako latentně fašizující.

A to nejen v kontextu české historie, kdy toto právo bylo jediným argumentem Čechů nejen proti rakousko-uherskému mocnářství, ale i určujícím prvkem evropské diplomacie při vyjednávání o československé státní samostatnosti. Argumentace nezcizitelností práv menšiny a nutností exportu a ochrany němectví i mimo hranice Německa byla za doznívající 1. republiky leitmotivem k rozbíjení republiky henleinovskými bojůvkami a parlamentním měšťáctvím politické scény. Export němectví až k Uralu dal vzniknout nejstrašnější válce dějin.

V době globalizace má euroatlantická (dnes už pouze atlantická) exportní strategie "vývozu lidských práv" do jiných koutů světa důvod jediný. Ospravedlňuje zločiny páchané na jiných civilizacích a kulturách ve jménu nadvlády jednoho jediného státu. Ve jménu Huntingtonovy teze o nevyhnutelnosti střetu civilizací.

Popírá se tak Charta Organizace spojených národů, která byla podepsána 26. června 1945 v San Franciscu na závěr Konference Organizace spojených národů o mezinárodní organizaci a vešla v platnost 24. října 1945. Popírá se tak i Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, podepsaný v sídle OSN v New Yorku 19. 12. 1966, ve kterém se praví mimo jiné

  1. Všechny národy mají právo na sebeurčení. Na základě tohoto práva svobodně určují svůj politický statut a svobodně uskutečňují svůj hospodářský, sociální a kulturní vývoj.
  2. Všechny národy mohou pro své vlastní cíle svobodně disponovat svým přírodním bohatstvím a zdroji bez újmy na jakýchkoli závazcích, vyplývajících z mezinárodní hospodářské spolupráce, založené na vzájemné výhodnosti a mezinárodním právu. Vžádném případě nesmí být národ zbaven svých vlastních prostředků k životní existenci.
  3. Státy, smluvní strany Paktu, včetně těch států, které jsou odpovědny za správu nesamosprávných a poručenských území, budou podporovat uskutečnění práva na sebeurčení a budou toto právo respektovat v souladu s ustanoveními Charty Organizace spojených národů.
  4. Nic v tomto Paktu nemůže být vykládáno tím způsobem, jako by dávalo kterémukoli státu, kterékoli skupině nebo osobě jakékoli právo vyvíjet činnost nebo dopouštět se činů, které by směřovaly k potlačení některého z práv nebo některé ze svobod uznaných tímto Paktem nebo k jejich omezení ve větším rozsahu, než tento Pakt stanoví.

V českém kontextu má odmítání práva na sebeurčení i další pikantní příchuť - demontáž Masaryka a jeho myšlenek o Nové Evropě z podhoubí českého myšlení v 21. století.

Má ale křesťanská kultura právo být nadřazena islámu, animismu či hinduismu? Osvobození Ameriky od indiánské kultury je ukázkou nejbarbarštějšího úseku historie kontinentu. V Indii už také jednu zkušenost s exportem křesťanské nadřazenosti mají - skončila porážkou koloniální Anglie. Porážek současných "civilizačních" pokusů v Afghánistánu a Iráku jsme svědky nyní. Pokoušíme se odcizení "naší" techno-civilizace naroubovat do rodového zřízení, které se mnohdy ještě řídí pravidly evropského středověku. Afriku tato strategie dokázala ožebračit na stovky let. Dodnes jsme se ze svých pseudohumanistických chyb nepoučili?

                 
Obsah vydání       9. 12. 2003
9. 12. 2003 Atentát v Moskvě, pochybné volby
9. 12. 2003 Británie: Vláda tvrdě zasáhne proti úžeře
9. 12. 2003 Jak bojovat proti zadluženosti
9. 12. 2003 Lidská práva nelze vyměnit za bezpečnost
9. 12. 2003 Rakousko a Pražské jaro Přemysl  Janýr
9. 12. 2003 Znovu o lidských právech Jan  Čulík
9. 12. 2003 Vyhostí ČR žadatele o azyl?
9. 12. 2003 Situace v Číně je skutečně jiná - velmi složitá Michal  Brož
9. 12. 2003 Podivná mlha Petr  Jánský
9. 12. 2003 Věrozvěsti nových pořádků aneb chápání mezinárodního práva po 37 letech Štěpán  Kotrba
9. 12. 2003 Ernest Gellner byl prognostik Jan  Čulík
9. 12. 2003 7. 11. 1995: Čelný světový antropolog českého původu zemřel na pražském letišti Jan  Čulík
9. 12. 2003 Exil jako otevření mysli Jan  Čulík
9. 12. 2003 Osud lidí ve střední Evropě je nesdělitelný - a obráceně Jan  Čulík
9. 12. 2003 Holandská místnost Jaroslav  Hutka
9. 12. 2003 Nizozemí Jaroslav  Hutka
9. 12. 2003 Digitalizace podle zákona Zdeněk  Duspiva
3. 12. 2003 Pozor! Nekupujte to! Nový knižní výbor z BL neobsahuje žádné informace o milostných aférách českých hereček!
9. 12. 2003 ALCA, celoamerická dohoda o volném obchodu, a legalizace imperialismu Atilio  Borón
9. 12. 2003 Chyby v článku Martina Kunšteka
8. 12. 2003 Jak britská vláda rejžuje na všech stranách
8. 12. 2003 Situace v Číně je jiná, než jak ji prezentuje Česká televize Miroslav  Polreich
7. 12. 2003 Bruselská modlitba Zdeněk  Bárta
8. 12. 2003 Británie: Lékaři požadují další zdražení cigaret
8. 12. 2003 Pořad ČT Na stopě hovořil otevřeně o padělcích umění Jan  Paul
8. 12. 2003 Zimní filmová škola a Mazaný Filip Markéta  Sulovská
22. 11. 2003 Adresy redakce
30. 11. 2003 Hospodaření OSBL za listopad 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech