20. 11. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 11. 2003

O zdřevěnělé řeči: důležitá příručka pro novináře

Vladimír Just: Slovník floskulí, Academia, Praha, 2003, 222 stran, cena neuvedena, ISBN 80-200-1153-6

Se zájmem jsem před nedělním odletem z České republiky otevřel na letišti v Ruzyni balík knížek, který Britské listy dostaly na recenzování z nakladatelství Academia. Nejvíce mě v něm zaujal Justův Slovník floskulí. Od dubnového semináře o sdělovacích prostředcích, který se konal na gymnáziu Příbram a jehož se účastnil i Vladimír Just, jsem věděl, že autor na tomto slovníku pracuje. Je zapotřebí, aby někdo systematicky zaznamenával pokleslé užívání české řeči: novinářská praxe potřebuje tuto metakritiku. Ještě z letiště jsem Vladimíru Justovi poslal nadšený email. Při podrobnějším čtení jeho Slovníku floskulí sice mé nadšení trochu pohaslo, přesto je to však velmi užitečná knížka:

Nejcennější je na Justově Slovníku právě seznam obratů a frází, jejichž zdřevěnělé užívání autor odmítá. Je dobře, že si někdo dal práci a takovýto seznam vypracoval. Floskule jsou výrazy, které ztratily nadužíváním životnost a obsah. Stávají se frázemi, nálepkami, berličkami, které mluvčí či autor používá, když se sám nedokáže vyjádřit a pojmenovat skutečnost vlastními, autentickými slovy. Dobrý stylista se zásadně vyhýbá takto mrtvým slovům. Je záslužné, že máme nyní k dispozici seznam, který s větší či menší přesností soustředil výrazy a obraty, které bychom asi při psaní neměli používat. Vědomí, že jde o výrazy mrtvé a že se máme snažit vyjádřit se jinak, by mohlo vést k tvůrčímu oživení, zdynamičtění současného publicistického jazyka.

Justův Slovník floskulí je skutečně svého druhu slovník: V abecedních heslech obsahuje několik desítek výrazů a obratů, které až infekčním nadužíváním zamořily český jazyk. (Zne)užívání každého výrazu v jednotlivých heslech autor vysvětluje a ukazuje, jak se člověk může mrtvým obratům vyhnout a mluvit přirozenou, lidskou řečí.

Jaké rysy Justova slovníku budí určitou skepsi? Jeho definice floskule je asi příliš široká. Slovník obsahuje i celou řadu módních, hovorových výrazů, jichž se sice opravdu nadužívá, ale floskulemi pravděpodobně ještě nejsou - jsou to součásti dobového, idiomatického slangu, které pravděpodobně z jazyka za několik let zase zmizí. Kritik může namítnout, že Justovi vadí kromě floskulí i dnešní slangové vyjadřování mladých lidí. Jistě, i to je do značné míry mnohdy stereotypní. Mě mnohé obraty češtiny, vzniklé po roce 1989, taky iritují, nejsem si však jist, zda to není jen moje "staromódnost". Uznávám, že je velmi obtížné určit, co je v jazyce už jen mrtvá novinářská floskule a co je ještě teprve jen módní slang mladých (mladších) lidí. Rozhodujícím faktorem je asi vždycky funkčnost daných výrazů. Kdykoliv jsem se na tyto věci ptal pracovníků Ústavu pro jazyk český a protestoval jsem proti některým do uší bijícím formulacím, setkal jsem se od nich vůči tomu až s neuvěřitelnou tolerancí. Je ale fakt, že o tom, co je pro jazyk přijatelné, rozhoduje především úzus.

Myslím si například na rozdíl od Vladimíra Justa, že výrazy jako dost dobrý ("Je to dost dobrý") nebo: Je vymalováno ještě nemusejí být odmítány jako floskule. (Mimochodem, z rozhovoru se svými českými studenty v Glasgow, z nichž je drtivá většina mimopražská, jsem zjistil, že výrazu "je vymalováno" většina z nich vůbec nerozumí - takže jde zřejmě v tomto případě skutečně o krátkodobě fungující, hlavně asi pražský, slangový výraz.) Prostě, Justovy definice jsou někdy, zdá se mi, trochu nepřesné. Množina jeho floskulí obsahuje i některé výrazy, které jsou zřejmě ještě v dobrém stylu přijatelné. Ale to je v pořádku: o tom, zda ten či onen výraz budeme používat, si po Justově varování jistě všichni rozhodneme sami. Horší by bylo, kdyby v seznamu některý výraz chyběl, takže by nám nebyl předložen k úvaze.

S Justovou knihou jsou ještě dva další problémy: není dostatečně odborná z jazykovědného hlediska: mj v níi většinou chybějí odkazy na výskyty kritizovaných obratů a rčení. Kritikům z řad svých studentů jsem namítl, že se přece každý může na výskyt těchto rčení podívat do Českého národního korpusu ZDE, který obsahuje v textových kontextech 100 milionů slov, avšak odpověděli, že ne každý tento zdrojový materiál zná a že je z korpusu stejně veřejnosti dosud přístupná jen asi pětina - takže knížka měla obsahovat odkazy na kontext.

Druhou potíží je občasný neuměřený, politický obsah. Je například výraz "Benešovy dekrety" floskule? Delší Justův článek, týkající se tohoto tématu, je spíš ostrou politickou filipikou, zaměřenou proti postojům dnešních českých politiků a novinářů. V knížce, která se chce věnovat stylistickým problémům, to působí trochu neústrojně, když Just začne najednou vášnivě kritizovat kohokoliv, kdo "Benešovy dekrety" obhajuje. I na jiných místech knihy opouští Just stylistiku a občas zuřivě napadá různé politické strany. Působí to trochu nevyrovnaně.

Posledním problémem jsou v publikaci mizerné korektury: ty ovšem nejsou Justovou chybou, jsou důsledkem nepořádné práce nakladatelství Academia (odpovědnou redaktorkou knihy byla Drahoslava Janderová). Na str. 14 máme "dektery" místo "dekrety", na str. 20 máme "bonmory" místo "bonmoty", na str. 21a 37 jsme v "mínusu", i když si lze v Pravidlech českého pravopisu (na internetu ZDE) okamžitě ověřit, že se toto slovo nepíše s čárkou, na str. 37 "virtuání" místo "virtuální",na str. 53 "méne" místo "méně", na str. 142 dokonce máme "slovesa, které zkameněly" namísto "sloves, která zkameněla", a tak bychom mohli pokračovat.

Nicméně je nesmírně záslužné, že Vladimír Just množinu floskulí shromáždil a vydal. Každý, kdo přispívá do sdělovacích prostředků, by si měl Justovu knížku přečíst a nad jeho seznamem vážně zauvažovat.

Začněme citovat podle abecedy, jaké stylistické praktiky Just odmítá.

 • nesprávné a časté, stereotypní používání účelové spojky "aby": Dostavěl vilu za několik milionů, aby mu ji pak smetla voda"
 • Příliš časté užívání mnoha nejrůznějších slov a slovních spojení, například:

 • A je vymalováno
 • Apod., atd.
 • Artikulovat: "Chceme artikulovat svůj program" (Původně to slovo znamenalo "tvořit hlásky".)
 • bonmot
 • bonus: "A jako bonus přidal autor ironii a nadsázku"
 • být v plusu
 • celá řada
 • čas ukáže
 • časovaná bomba
 • čelit: "čelí obvinění"
 • vonět člověčinou
 • deklarovat
 • deviza: "Suchého devizou je osobní znalost lidí">/li>
 • divák
 • dostalo mě to
 • došlo k: Hrdina našeho slovníku nikdy neřekne: "Uvolnily se ceny", ale "Došlo k uvolnění cen".
 • enormní: "enormní nárůst"
 • falešné: "Je to falešné, falešné, falešné" (Klaus)
 • filozofie: "filozofie spalovny"
 • formace
 • formát
 • frontman
 • fungovat: "Duerrenmatt funguje i ve filmu!"
 • časový horizont - K tomu ukázka z Justovy knížky ZDE, další ukázky ZDE, ZDE a ZDE
 •                  
  Obsah vydání       20. 11. 2003
  20. 11. 2003 George Novotny: "Nehledá mě Policie ČR, Interpol ani FBI"
  20. 11. 2003 Richard Perle: Útok proti Iráku byl protiprávní
  20. 11. 2003 Aktuálně: Četka geniální a neomylná ... ... ale nepravdivá
  20. 11. 2003 O zdřevěnělé řeči: důležitá příručka pro novináře Jan  Čulík
  20. 11. 2003 Třešnička na dortu Vladimír  Just
  20. 11. 2003 Smysluplný Vladimír  Just
  20. 11. 2003 Zařízení k zabránění opuštění místa nedovoleného parkování Vladimír  Just
  20. 11. 2003 Neptejme se zásadně "do kdy?" Vladimír  Just
  20. 11. 2003 Promyšlená manipulace se sentimentem Američanů -- i to je válka v Iráku Robin  Ujfaluši
  20. 11. 2003 Proč princ Charles nejezdí do Ameriky
  20. 11. 2003 Indie: skrytá epidemie AIDS: do roku 2010 bude nakaženo 10 milionů lidí
  20. 11. 2003 Británie: Chudí studenti propadají silné zadluženosti
  19. 11. 2003 Jan Urban dostal výpověď z Českého rozhlasu
  19. 11. 2003 "Vydán zatykač" na Michaela Jacksona
  19. 11. 2003 "Mou celoživotní vášní je umění" Jan  Paul
  19. 11. 2003 "Maluj a neser se, do čeho ti nic není!" Jan  Paul
  19. 11. 2003 Jsme s vámi, buďte s námi Štěpán  Kotrba
  19. 11. 2003 Strategie pro ně prospěšná Rudolf  Hegenbart
  3. 12. 2003 Pozor! Nekupujte to! Nový knižní výbor z BL neobsahuje žádné informace o milostných aférách českých hereček!
  1. 11. 2003 Hospodaření OSBL za říjen 2003
  18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

  Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
  20. 11. 2003 O zdřevěnělé řeči: důležitá příručka pro novináře Jan  Čulík
  20. 11. 2003 Promyšlená manipulace se sentimentem Američanů -- i to je válka v Iráku Robin  Ujfaluši
  20. 11. 2003 Proč princ Charles nejezdí do Ameriky   
  20. 11. 2003 George Novotny: "Nehledá mě Policie ČR, Interpol ani FBI"   
  20. 11. 2003 Richard Perle: Útok proti Iráku byl protiprávní   
  19. 11. 2003 "Mou celoživotní vášní je umění" Jan  Paul
  19. 11. 2003 Jsme s vámi, buďte s námi Štěpán  Kotrba
  19. 11. 2003 Svět otevřený pouze těm, co umění prodávají, a těm, co ho kupují Štěpán  Kotrba
  19. 11. 2003 Strategie pro ně prospěšná Rudolf  Hegenbart
  18. 11. 2003 Poplatkové tanečky aneb daně jsou stejně daně, ať je nazvete jakkoliv Petr  Baubín
  18. 11. 2003 Výlet na východní ostrovy Indonésie Jaroslav  Kováříček
  18. 11. 2003 Lze vůbec mluvit o historii? Josef  Trnka
  18. 11. 2003 Tak, a je tu zase toho sedumnáctýho.... Petr  Kužvart
  18. 11. 2003 Brzeziński: Amerika se musí vzdát paranoidní politiky   
  18. 11. 2003 17. november v Bratislave -- po 14 letech opäť demonštrácia za slobodné voľby Juraj  Marušiak

  Česká literatura RSS 2.0      Historie >
  20. 11. 2003 O zdřevěnělé řeči: důležitá příručka pro novináře Jan  Čulík
  20. 11. 2003 Neptejme se zásadně "do kdy?" Vladimír  Just
  20. 11. 2003 Zařízení k zabránění opuštění místa nedovoleného parkování Vladimír  Just
  20. 11. 2003 Třešnička na dortu Vladimír  Just
  20. 11. 2003 Smysluplný Vladimír  Just
  3. 11. 2003 Kouř Jaroslav  Hutka
  2. 10. 2003 Eliška Jaroslav  Hutka
  23. 9. 2003 Smrt sbližuje, v lidském popelu není rozdíl
  80 let od narození Ladislava Fukse
  Štěpán  Kotrba
  19. 9. 2003 Česká próza za poslední rok: Zklamání, frustrace a marketingová manipulace Viktor  Šťástka
  17. 9. 2003 Hrabal je v Budějovicích dobrý, ale město chce omezovat divadlům dotace   
  17. 9. 2003 Veb Járy Cimrmana na doméně AT   
  17. 9. 2003 Vynikající Hrabal v Českých Budějovicích - lidi z Prahy to neznali Jan  Čulík
  28. 8. 2003 Nové číslo Textů   
  11. 7. 2003 Jungmannovy Hudlice 230 let od narození slavného rodáka Jaroslava  Čajová
  7. 7. 2003 Prague Spring - Kunderova Nesnesitelná lehkost bytí Petr  Fiala