15. 8. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 8. 2003

Odmítání interrupcí - žádný pokrok od roku 1588

Se zájmem jsem si přečetla reakce Pavla Mareše na nejen moji "odrhovačku" o "vraždění neviňátek" a poté i jeho další články - nejen ty k možnému registrovanému partnerství. >

Trochu mě překvapilo, že pan Mareš připouští, že žádná věda dosud definitivně neřekla, že homosexualita je stav konečný a neměnný. ... Inu - věda je mocnou čarodějkou, na kterou se lze odvolat v případě, kdy docházejí argumenty. Titulkem jednoho svého článku - Emancipací homosexuální deformace se dláždí cesta pro legalizaci kriminálních výstřelků řekl Mareš už před rokem vše "podstatné"...

Interrupce: ženino právo či vražda? TÉMA BL

Proč však tu samou vědu autor nevzývá i v otázce vzniku lidského života? Skutečně známe již dnes vědeckou odpověď na otázku kdy vzniká lidský život? Je věda vůbec schopná, při současné úrovni vědění podat nevyvratitelné důkazy, kdy se člověk stává člověkem? Když si vzpomenu na své studentské doby, tak nás psychologové učili, že člověk získává lidské vlastnosti v procesu socializace, ale to utíkám od problému.

Potrat je starý jako lidstvo samo. A ve všech společenských uspořádáních k němu docházelo. Ať už k těm samovolným, nebo umělým. Při zkoumání 350 primitivních společností a společností z období před průmyslovou revolucí dospěl George Devereux k závěru že " vše nasvědčuje tomu, že přerušení těhotenství je absolutně univerzální jev a že není možné vytvořit ani imaginární společenský systém ve kterém by se našla byť jediná žena, která by se necítila dohnaná k přerušení těhotenství."

Ani ve starověku se interrupce nepokládali za trestné. Tresty se udělovaly např. za poškození práv otce na potomstvo. A sám Hippokrates ve svých spisech (v těch původních, necenzurovaných církví) doporučoval ženám různé typy tělesných cvičení, která mohla vést k potratu jako možnosti ukončení nechtěného těhotenství.

Vzhledem k vývoji lidské společnosti a jejímu ovlivnění církevními ideologiemi je jasné, že přístup církve po celá století formoval přístup společnosti k interrupcím a je zajímavé, že ten nebyl v celých dějinách tak ostře vyhraněný, jako je tomu v posledních několika stoletích. Již v minulém článku jsem upozorňovala na "teorii oduševnění", kterou zastával filozof a tvůrce církevních dogmat Tomáš Akvinský. Podle této teorie lidská duše vstupovala do plodu mužského pohlaví ve čtyřicátém a do ženského plodu v osmdesátém dni těhotenství. Teprve od této doby byl plod považován za člověka a proto i interrupce byla akceptovaná, byť tabuizovaná.

Postoj církve se poprvé vyhrotil v roce 1588, kdy papež Sixtus svoji Bulou odsoudil přerušení těhotenství v každé fázi. Přesto však církevní právo rozlišovalo mezi zabitím oduševnělého a neoduševnělého plodu. Potrat oduševnělého plodu byl trestán jako vražda v druhém případě byla osoba, která potrat vyvolala potrestána vyhnanstvím.

K druhému vyhrocení vztahu církve k potratům došlo v roce 1896, kdy papež Pius IX. interrupce zakázal jednoduše tím, že dobu oduševnění plodu stanovil na dobu početí... Určitě není náhodou, že tento zákaz přišel právě v době, kdy se začal rozvíjet liberalismus a byly poprvé jasně formulovány myšlenky feministického hnutí. Inu, proč ženě nedat najevo, že je osobou neplnoprávnou a ve všech směrech podřízenou muži.

Toliko krátký historický exkurz, ve kterém bych mohla pokračovat ještě dál až do současnosti. Domnívám se, že to není potřeba.

Žijeme na počátku třetího tisíciletí a otázky staré jako lidstvo samo se objevují stále v nových podobách. Interrupce k těmto otázkám patří. Proč ale má v této době rozhodovat o ženě a jejím těle někdo jiný? Nebo je žena opět považována za nádobu, ve které pouze zraje sémě mužovo? Podle názoru pana Mareše asi ano.

"Ať se to matkám líbí nebo nelíbí, dítě, které v sobě nosí, není jejich tělem", říká. Ale už neříká, že bez těla matky, resp. dělohy, která je ženským tělesným orgánem, se dítě obejde až v určité fázi vývoje, zhruba od ukončeného sedmého měsíce těhotenství, i když dnešní medicína dokáže dělat zázraky a doslova vypiplat i menší tvorečky. Ovšem pouze na specializovaných jednotkách intenzivní péče. A o tom, že by muži byla implantovaná děloha a ten pak dítě donosil, jsem doopravdy neslyšela. Možná v oblasti sci--fi. [Autorka se mýlí. Stalo se před několika lety na klinice v Los Anegeles, kdy byl v rámci změny pohlaví z muže na ženu tento experiment proveden. Dítě bylo následně za péče lékařů donošeno. Informace o této kuriozitě proběhla pak tiskem. Experiment ale nevybočil z experimentálního rámce a byl na samé hranici lékařské etiky. - pozn. editora BL] Anebo se najde laskavý lépe informovaný čtenář či odborník, který mě bude informovat. Více jsem však slyšela o problémech náhradních matek, které za úplatu donosí uměle oplodněné vajíčko biologických rodičů.

Ale pro úplnost jsem se ještě podívala na některá doporučení mezinárodních organizací a Evropského parlamentu, které se umělého přerušení těhotenství týkají.

Tím prvním dokumentem je " Zpráva o sexuálním a reprodukčním zdraví a právech", kterou přijal Výbor pro práva žen a rovné příležitosti Evropského parlamentu 6. června 2 002,. Na základě této zprávy byla přijata rezoluce EP 2 001/2128(INI) ve které se, kromě jiného, říká:

 1. zdůrazňujeme, že interrupce nemá být prosazována jako metoda plánovaného rodičovství ( v České republice interrupce není považována za metodu)
 2. doporučujeme vládám zemí, které se ucházejí o členství, aby se snažili realizovat zdravotní a sociální politiku tak, aby vedla ke snížení počtu interrupcí, a to zejména formou poradenství a služeb pro plánování rodiny, nabídkou finanční a materiální podpory těhotným ženám, které se ocitly ve složité situaci a aby nelegální interrupce byla považována za zásadní problém veřejného života ( náš předložený návrh by ilegální interrupce vyvolal)
 3. doporučuje se, aby interrupce byla legální, bezpečná a dostupná všem v zájmu zabezpečení ochrany reprodukčního zdraví a reprodukčních práv žen

Zpráva výboru je samozřejmě delší. Hovoří o prevenci nechtěných těhotenství, systému sexuální a rodinné výchovy reprodukčních právech atd. Ale nikde jsem v ní nenašla ani slovo o kriminalizaci lékařů, kteří podobné zákroky provádějí.

Dalším nepochybně zajímavým dokumentem jsou doporučení Výboru FIGO (Mezinárodní federace gynekologů a porodníků) pro etické otázky lidské reprodukce a zdraví žen z pohledu umělého přerušení těhotenství z jiných než zdravotních důvodů.

 1. Vláda a další zodpovědné instituce by měli udělat vše pro to, aby podpořili práva žen na jejich zdraví, měli by se pokusit o prevenci nechtěných těhotenství, a to prostřednictvím vzdělávání, poradenství, zpřístupněním přiměřených informací a služeb plánovaného rodičovství Potrat by nikdy neměl být podporovaný jako metoda plánovaného rodičovství.
 2. Ženy mají mít právo rozhodnout se, zda budou či nebudou mít děti, a proto mají mít přístup k legálním, bezpečným, účinným, akceptovatelným a dostupným antikoncepčním metodám
 3. Většina lidí, včetně lékařů, raději předchází umělému přerušení těhotenství, bere v úvahu podmínky -- okolnosti života ženy. Někteří lékaři zase cítí, že potrat není přípustný za žádných okolností: Respektovat autonomii znamená, že žádný lékař nemůže být nucen k tomu, aby vykonal potrat proti svému přesvědčení. Toto však nemá mít vliv na jeho kariéru. Avšak lékař s tímto přesvědčením má povinnost odeslat ženu ke kolegovi, který nemá námitky k vykonání umělého přerušení těhotenství.
 4. Ani společnost, ani členové lékařského a poradenského týmu však nemají právo vnucovat svoje náboženské a kulturní výhrady k interrupcím těm, kteří mají jiný názor. Poradenství musí zahrnovat objektivní informace.
 5. Nejlépe vykonávají přerušení těhotenství z jiných, než zdravotních důvodů, právě zdravotnická zařízení, a to na základě non-profitu. Vždy má být poskytnuta postpotratová poradna a kontrola plodnosti.
 6. Souhrnně -- výbor doporučuje: žena má právo přístupu k lékařskému a chirurgickému umělému přerušení těhotenství na základě přiměřeného poradenství Zdravotnická služba má povinnost tuto službu vykonat tak bezpečně jak je to jen možné.

A ještě bychom se mohli podívat do sousedního Německa, kde je umělé přerušení těhotenství od roku 1995 povolováno liberální zákonnou normou i přes rozhodnutí ústavního soudu z roku 1993, které zaručuje právo na život i dosud nenarozeným.

Tolik řeč některých dokumentů mezinárodně uznávaných organizací. Bylo by asi zajímavé podívat se do církevních dokumentů. Ale ty určitě hovoří jinou řečí.

Co dodat závěrem. Snad jen ke slovu umělé přerušení těhotenství. Je skutečně pravda, že sémanticky neodpovídá termín tomu, co se stane ve skutečnosti. Ale pro jistotu jsem se podívala na návrh zákona i na ty předešlé a celou řadu odborných publikací, které se tématem, i historicky, zabývají. Pouze v jednom, a to v jedné větě, jsem našla termín umělé ukončení těhotenství. O termínu jsem se radila i s právníkem, který mě ujistil, že skutečně legislativa tento termín dlouhodobě používá. Pokrytectví lze v současném jazyku nalézt téměř všude. Proč nejsou např. daně berně, když vám "nic nedávají", ale dost berou? A tak je to v otázkách sémantických se vším. Náš jazyk se stává newspeakem a ostrost termínů se vytrácí ve prospěch "pollitical correctly language". Je to tak mnohdy i se spravedlností - právem, které má do ideálu spravedlnosti někdy dost daleko... Protože to vše jsou termíny dynamicky kopírující společenské klima. Ale i když všichni víme, že interrupce neumožňuje v přerušeném těhotenství někdy jindy pokračovat, terminologický spor podle mne nutný není.

A ještě - a už doopravdy - a závěr. Jsem máma dvou dcer a v průběhu druhého těhotenství jsem prožila tu hrůzu, kdy genetické testy ukázaly možnost poškození plodu. Bylo to několik opravdu nehezkých týdnů a čekání po odběru plodové vody zda bude vše v pořádku. Naštěstí bylo. Ale dokáži si představit a hlavně vžít se do pocitu těch žen, které se musí rozhodovat. V tom konečném řešení, pokud by muselo být přijato, bych byla sama a bylo by to moje rozhodnutí, za které bych já nesla odpovědnost. Bohužel znám případy, kdy sice rozhodovali oba rodiče, ale ve finále odešel ten slabší - muž - a ještě ženu obviňoval, že "nebyla schopná porodit normální dítě". Proto si dovoluji odmítnout všechny řeči o přemouřelosti politiků a jejich patentu na rozum. Klidně přiznám, že jej nemám, ale mám životní zkušenost, kterou mi nikdo nevezme. I ta se v politice počítá. Jde jen o to, zda si to chceme připustit a zda jsme schopni tolerance odlišného názoru.

Problém interrupcí, jak již bylo řečeno na počátku, je starý jako lidstvo samo a asi bude tématem, ke kterému se budeme čas od času vracet. Možná proto, že někteří chtějí být viditelnější, než jsou, nebo chtějí vrátit zpět moc, kterou kdysi měli a patent k ovládání lidského myšlení. Mnoho nového již vymyslet nelze. Jednotlivá stanoviska k potratu jsou odvozována z různě chápaných etických doktrín. Na jedné straně je potrat chápán jako vražda, na druhé straně je omezení dostupnosti potratu považováno za represi. Ke konečnému závěru asi dospějeme ve chvíli, kdy věda dá skutečně jasné a nevyvratitelné stanovisko o vzniku lidského života. A k odpovědi na tuto otázku je ještě dlouhá cesta. A je to cesta vědeckého poznání, ne cesta víry.


DOPORUČENÁ LITERATURA
 • Pietruchová, Olga: Boj o reprodukčné práva --boj za nezavislosť žien
 • Devereux, George: A Typological Study of Abortion in 350 Primitive Ancient, and Preindustrial Societes, In. Abortion in America, Beacon Press, Boston 1967
 • Závěry a doporučení Akční platformy, Konference o ženách Peking 1995
 • Zpráva o sexuálním a reprodukčním zdraví a právech (2 001/2128 (INI)) Výbor pro práva žen Evropského parlamentu
 • Uhdeová, Zuzana Diskuse o potratech, magazín Gender, rovné příležitosti výzkum, 1 -- 2 / 2 003

                 
Obsah vydání       15. 8. 2003
15. 8. 2003 Americké "lidské štíty" čelí v USA 12 letům vězení a pokutě jednoho milionu dolarů
15. 8. 2003 Blair donutil Kellyho podrobit se druhému výslechu
14. 8. 2003 Kelly: "Bylo to celé černobílé"
15. 8. 2003 Byl Hitler před mnichovskou konferencí málem zavražděn?
15. 8. 2003 Postkomunistické země se nedají zreformovat bez morálky a pevného právního řádu Jan  Čulík
15. 8. 2003 Jak mohou dnešní Spojené státy legitimizovat své činy
15. 8. 2003 Proč byla zlikvidována vlaková pošta Tomáš  Krček
15. 8. 2003 Elektronické mýtné v Německu - exportní šlágr nebo Stolpeho noční můra ?
17. 8. 2003 Amnesty International kritizuje porušování lidských práv v Rusku
15. 8. 2003 Odškodnění obětem trestných činů
15. 8. 2003 Správné rozhodnutí: vláda nesnížila hranici trestní odpovědnosti pod patnáct let Eduard  Vacek
15. 8. 2003 Blokáda šumavských pralesů
15. 8. 2003 Výzva českých vědců: Zachraňme zbytky šumavských pralesů
15. 8. 2003 Zahraniční Češi "zažalují český stát o 100 milionů dolarů" Jiřina  Fuchsová
14. 8. 2003 Ve věci rasistického útoku na Palmovce má v pátek 15. srpna padnout rozsudek Helena  Svatošová
15. 8. 2003 Odmítání interrupcí - žádný pokrok od roku 1588 Anna  Čurdová
14. 8. 2003 Wattsová: "Kelly neobvinil Campbella"
14. 8. 2003 Má kategorie politických vězňů své místo i v demokracii ? Eduard  Vacek
4. 8. 2003 Hospodaření OSBL za červenec 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
15. 8. 2003 Odmítání interrupcí - žádný pokrok od roku 1588 Anna  Čurdová
30. 7. 2003 Interrupce - odrhovačka o vraždě neviňátek Anna  Čurdová
10. 7. 2003 Plávajúca potratová klinika Sylvia  Porubänová
4. 7. 2003 Ústav pro čistotu rasy Robert  Pokorný
2. 7. 2003 Interrupce ano, nebo ne? Josef  Veger
23. 6. 2003 Designer babies: Potřebujeme nový morální kompas   
6. 6. 2003 Stoupenci potratů zaznamenali v USA porážku   
4. 6. 2003 Milujte se a nemnožte se Dominik  Lukeš
26. 5. 2003 V Kolíně nad Rýnem se konala feministická konference   
15. 5. 2003 Očakávané rozhodnutie slovenského Ústavného súdu o umelom prerušení tehotenstva a jeho možné dôsledky Ladislav  Orosz
15. 5. 2003 Boj o potraty: nekonečný príbeh Michaela Marksová Tominová
15. 5. 2003 Interupcie na Slovensku - Filozofická a etická otázka sa stala otázkou politickou Sylvia  Porubänová
9. 5. 2003 Den matek se nám v postmoderním světě zkomplikoval? Ivo V. Fencl
7. 5. 2003 Memento 7.
aneb maličko o "rovnoprávnosti" žen
Miloš  Dokulil
5. 5. 2003 Dostane se ČR na úroveň Polska a Irska? Jan  Čulík

Interrupce: ženino právo či vražda? RSS 2.0      Historie >
15. 8. 2003 Odmítání interrupcí - žádný pokrok od roku 1588 Anna  Čurdová
1. 8. 2003 "Umělé přerušení těhotenství" je termín klamavý Pavel  Mareš
30. 7. 2003 Interrupce - odrhovačka o vraždě neviňátek Anna  Čurdová
10. 7. 2003 Plávajúca potratová klinika Sylvia  Porubänová
10. 7. 2003 Zakázať, čo sa nedá? Martin  Muránsky
10. 7. 2003 Novela interrupčného zákona sa dostala tam, kde nemala byť Branislav  Kuruc
4. 7. 2003 Ústav pro čistotu rasy Robert  Pokorný
2. 7. 2003 Interrupce ano, nebo ne? Josef  Veger
2. 7. 2003 Vajíčko a spermia -- rukojemníci slovenského parlamentu Martina  Nemethová
23. 6. 2003 Designer babies: Potřebujeme nový morální kompas   
19. 6. 2003 Rozbité panenky: O svatosti udřených drsných žen a Matky Terezy Darius  Nosreti
12. 6. 2003 Potraty: nebytie alebo nedokonalé bytie? Martina  Nemethová
6. 6. 2003 Stoupenci potratů zaznamenali v USA porážku   
4. 6. 2003 Milujte se a nemnožte se Dominik  Lukeš
2. 6. 2003 Děti se nerodí: místo příčin řešíme následky Michal  Rusek