1. 4. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Jean-Pierre Raffarin
1. 4. 2004

Přes značný odpor opozice a navzdory skepsi části pravice, jmenoval ve středu podvečer francouzský prezdient Jacques Chirac v pořadí třetí vládu. Po debaklu pravice v regionálních volbách o minulém víkendu, se posílená vláa chystá na konfrontaci.

Složení nové francouzské vlády, zvané také Raffarin III, posílené oproti předchozí o pět nových ministrů, provází odchod těch, kteří se rekrutovali z "občanského sektoru" (Luc Ferry, Francis Mer, Noëlle Lenoirová, Jean-Jacques Aillagon, Dominique Versini) a naopak příchod zocelených pravicových politiků do klíčových resortů, kteří mají plnou podporu vládní většiny Svazu lidového hnutí (UMP) - především tedy prezidenta Jacquese Chiraka a "stínového premiéra" Alaina Juppého. Vláda premiéra Jean-Pierre Raffarina se tím již dnes připravuje na tvrdý test nadcházející politické konfrontace vně i uvnitř.

Sloupek

Motto: "Milan Kundera was born in Czechoslovakia in 1929 and since 1975 has been living in France."

(Kunderův "životopis" v zahraničních vydáních jeho knih)

Dnešní jubileum i datum takřka vybízejí k tomu, abychom se pokusili pohlédnout na Kunderovo dílo nikoliv z posice literární teorie, aktuálních filosofických diskursů etc., nýbrž abychom je nahlédli pod zorným úhlem (jen zdánlivě!) nejméně pravděpodobným -- pod zorným úhlem autorova života. Dílo jako celek bude při tom v podstatě nevýznamnou a zanedbatelnou záležitostí (sic). Na knihách Milana Kundery je totiž nejdůležitější jejich titul.

K čemu dospíváme? Už od začátku Kunderovy tvorby je patrné, jak se autor od širokého pojetí lidství (Člověk zahrada širá) dostává přes fázi uvědomění si vlastní dospělosti (Poslední máj) k Monologům, hovorům se sebou samým. Ty mu později poskytnou velemocný impuls k prosaické tvorbě, se kterou se vyrovnává nejprve teoreticky a u jiných (Umění románu). Velmi kritický názor na špičky tehdejší society je proto již umně kamuflován (Majitelé klíčů). Kundera ví, že on majitelem klíčů není, a tak pomocí sešitů Směšných lásek (zde již definitivně dospěl -- jak lidsky, tak autorsky) i románového, polyfonně pojatého Žertu (neboť tak zpětně hodnotí celé uplynulé období) dospívá díky "skeptickému smíchu" (opium lidstva) až k pohnutým srpnovým dnům roku 1968. Střetne se s Václavem Havlem ve věci češství (Český úděl, rozuměj "můj úděl") a pod dojmem Havlových argumentů neváhá uznat své chyby (Ptákovina). V téže době dopisuje knihu Život je jinde (narážka je až příliš průhledná!) a z názvu Jakub a jeho pán (šifra, vl. "Milan a jeho plán") by už pak nebylo obtížné vyvodit, kam že se to autor asi chystá -- hra však vyšla až r. 1981 ve Francii.

A skutečně: Milan Kundera zvolil emigraci a odtančil v rytmu Valčíku na rozloučenou do Francie (což původní český název Epilog a anglický Farewell Party ukazuje ještě zřetelněji, že). S domovem se pak definitvně rozžehnal v Knize smíchu a zapomnění (znovu ten příznačný andělsko-ďábelský smích), neboť pobyt ve Francii mu přinášel onu Nesnesitelnou lehkost bytí, kterou by ve své vlasti mohl zažívat jedině tehdy, kdyby se byl prohlížel nahý v zrcadle s kloboukem.

Znovu, bohatší o renomé uznávaného tvůrce, přepisuje svou historii a vydává nové Umění románu. Jeho nejdůležitější spisovatelsky cíl -- Nesmrtelnost -- je však stále aktuální a Kundera neváhá vložit jej přímo do titulu své knihy, v níž spolu rozmlouvají dva jiní, již prověření nesmrtelní duchové: Goethe a Hemingway. Zanedlouho se ale začínají ozývat i první neduhy a nepříjemnosti stáří (Pomalost, problémy s vlastní Totožností), akcentované také v souvislosti s rodinnou tematikou (Zrazené testamenty), až nakonec -- v kritické sebereflexi -- dospívá Kundera k vlastní Nevědomosti.

1. 4. 2004

K pětasedmdesátinám Milana Kundery

"Já ty narozeniny neoslavuji," řekl podle svědectví jednoho novináře Milan Kundera o svých pětasedmdesátinách. "Jsou jen připomínkou přibližující se smrti."

Jak typicky kunderovský výrok. Snad nejvýznamnější český spisovatel posledního půlstoletí v něm znovu projevuje svůj charakteristický rys: chce poručit větru a dešti, být na kozlíku dějin, vládnout významem a směrem svého života a díla - přestože celý dílem paradoxně a geniálním způsobem svědčí o tom, že je něco takového nemožné. Kunderovo dílo je paradox. Na první pohled brilantní úsudky a brilantní bonmoty, avšak když se nad nimi jen trochu zamyslíme, uvědomíme si, že obsahují navzájem si protiřečící rozpory. A právě tím je Kunderovo dílo zajímavé - jeho mystifikace povzbuzují u čtenáře nezávislé, samostatné myšlení. Jeho apodiktické výroky jsou na první pohled inteligentní, líbivé a zajímavé, avšak z hlubšího pohledu jsou sporné. Je podnětné objevovat v čem. Proto je vhodné a slušné se pozastavit v den jeho pětasedmdesátých narozenin nad dílem autora, který vyšel z českých poměrů, výrazně je ovlivnil, aby se pak stal světoznámým autorem, jehož romány, které v ČR nevyšly, se staly v poslední době bestsellerem v komunistické Číně - jeho Směšných lásek a (v ČR nikdy nevydané) Nesnesitelné lehkosti bytí se za pouhý měsíc v Číně nyní prodalo od každé knihy 50 000 výtisků, připravuje se dotisk, viz ZDE.

1. 4. 2004

Inspirace k reformním krokům vysokoškolských studentů

Ivo Bystřičan, Petr Jedlička

Je tomu několik desítek let, co Ivan Illich napsal knihu Odškolnění společnosti a Alvin Toffler svůj slavný Šok z budoucnosti, v nichž oba (byť z odlišných důvodů) tvrdě kritizovali způsob výuky v systémech oficiálního školství. Současné školství se však neustále potýká s problémy, o kterých tito a mnozí jiní autoři psali před třiceti lety. Shrneme-li stanovisko Tofflera, způsob výuky na školách pokulhává za požadavky a potřebami okolního sociálního systému.

Setkáváme-li se se studenty vysokých škol, jsou velmi často nespokojeni. Nepraktická orientace, nudná výuka, nízké požadavky na práci studenta, malý důraz na aplikaci znalostí, nereflektování požadavků trhu práce, slabá stimulace ke kreativitě.

31. 3. 2004

Informace pro budoucí postgraduanty

Britská Arts and Humanities Research Board, která financuje postgraduální i další vědecký výzkum na britských univerzitách, se rozhodla od nynějška každoročně udělovat šest stipendií na vypracování doktorské práce z oboru středo a východoevropských studií na britských univerzitách ("ring-fenced awards in Central and East European Studies"). O stipendium mohou přirozeně žádat i studenti ze zemí střední Evropy, po dohodě se svým případným školitelem na britské univerzitě. Rádi přijeme na katedře slovanských studií na Glasgow University studenty, kteří by tam chtěli pracovat na doktorské práci z oboru české literatury, českého filmu či středoevropských médií. Vítáme studenty i z oboru polonistiky a rusistiky.

Studenti ze zemí Evropské unie (včetně tedy, od 1. května 2004, i z České republiky), kteří nemají trvalý pobyt ve Velké Británii, mají nárok žádat jen o stipendium na uhrazení školného na britských univerzitách, nedostanou stipendium na živobytí, avšak na to si lze v Británii vydělat.

Lze žádat o studium na plný i na částečný (part time) úvazek.

Podrobnosti o stipendiích AHRB naleznete ZDE. Žádosti o stipendium nutno podat do 4. května 2004.

Internetové stránky katedry slovanských studií (včetně bohemistiky) na Glasgow University jsou ZDE.

1. 4. 2004

Překvapivě se ukazuje, že favoritem na uvolněnou funkci předsedy Rady BBC je Peter Mandelson, blízký přítel Tonyho Blaira, jeho "šedá eminence" - člověk, který vytvořil image "Nové Labouristické strany", a umožnil jí tak, aby v roce 1997 vyhrála volby.

Mandelson zastával vlivná, často neformální postavení, blízká Tonymu Blairovi, po určitou dobu byl také ministrem pro Severní Irsko, ale v důsledku několika skandálů byl dvakrát donucen odejít z politiky. Při posledních všeobecných volbách, kdy byl Mandelson znovu zvolen do poslanecké funkce, pronesl velmi podivný projev o tom, jak "nepřátelé" usilovali o jeho zničení, ale on prokázal, že je "mužem z ocele"

(Mám velké podezření, že je tohle aprílová zpráva. JČ)

31. 3. 2004
Tisková zpráva Amnesty International

Firma ČZ Uherský Brod vyvezla vloni zbraně do Kolumbie a Keni, tedy zemí rizikových pokud jde o dodržování lidských práv. Tímto vývozem zbrojovka porušila Kodex EU o obchodování se zbraněmi. Za nedostatečnou aplikaci tohoto Kodexu byla přitom Česká republika vloni kritizována Evropskou komisí. Amnesty International je znepokojena skutečností, že vláda ČR se sice ke Kodexu EU několikrát slovně přihlásila, přesto však opakovaně uděluje licence k vývozům, které jsou s ním v evidentním rozporu.

1. 4. 2004

Co všechno nás ještě může překvapit

Byli jsme zasaženi oznámením, že už ani dřevo není co bývalo, míní Oldřich Průša.

Policejní mluvčí nás obšťastnila větou, že vánoční strom na Staroměstském náměstí padl, protože nebyl z kvalitního dřeva. Dočkáme se snad v budoucnu i objevného sdělení, že důvodem pádu vyšetřujících policejních důstojníků bylo, že tito naopak z kvalitního dřeva byli. Neměli bychom mít za takovéto perly též nárok na odškodnění? A neměly by mít tiskové mluvčí právo nevypovídat?

Zveřejněno ve středečním deníku Právo jako názor čtenáře

1. 4. 2004
Alexandra Virgová

Můj milý deníčku,

včera se očekávalo velké drama. Skoro takové, jako třeba státní rozpočet nebo potraty. Naše sněmovna totiž po roce konečně hodlala vrhnouti mládě v podobě zákona o koncesionářských poplatcích. Do poslední chvíle nikdo nevěděl, jak to dopadne. A zmatky v tom byly pěkné. Své pozměňovací návrhy si dodala Eva Nováková, Táňa Fischerová, Petr Pleva a spousta dalších dárců zákonů, takže nakonec stejně nikdo nevěděl, co se to děje a téměř nikdo, o čem se hlasuje. Pak ale převážil názor, že musí zvítězit Nováková, která televizi na jedné straně dává a na druhé trošííínku ubírá a rozhlasu jenom dává. Oj ty štědrá sněmovno...

1. 4. 2004

O regionálních volbách ve Francii, v nichž byla minulou neděli doslova smetena vládní pravice, vyšlo v našem tisku několik článků, ale téměř žádný z nich neměl analytický charakter. Zdánlivou výjimku představoval pouze komentář Kateřiny Šafaříkové (redaktorky Respektu), který uveřejnily Lidové noviny ve středu 31. 3.

1. 4. 2004

Pro vedení České televize je rozhodnutí poslanců Poslanecké sněmovny PČR o zvýšení poplatků a o způsobu jeho placení pozitivním krokem, který ji však nijak nezbavuje nutnosti hledat úsporná opatření i vyšší výnosy (například pro přípravu digitalizace vysílání). Pokud rozhodnutí poslanců schválí Senát PČR i prezident republiky, bude snížení reklamy na 0,8% vysílacího času znamenat pro Českou televizi ztrátu vyšší než 200 milionů korun ročně. ČT se bude snažit využít zbývající reklamní čas ve svém vysílání co nejlépe...

To stojí v tiskové zprávě ČT, kterou instituce veřejné služby vydala u příležitosti schválení "kompromisního" návrhu, v mediálních kruzích známého jako "Nováková", zajišťujícího médiím veřejné služby navýšení koncesionářských poplatků a jen lehounce snížený limit pro reklamu. Bohužel ve víru hledání prosaditelného kompromisu už všichni zapomněli, že původní představa byla jiná. Původní představa směřovala nikoliv k tomu, aby denně mohla Česká televize za jejich peníze oblažovat 23 minutami reklamy, ale aby divákům místo toho nabídla program, o jehož vyváženosti a objektivitě nebudou mít pochyb nejen poslanci, ale ani koncesionáři. Reklama měla přijít zkrátka a nepřišla. Poslanci ve víru hledání koalice a opozice nalezli jako obvykle nesystémové řešení.

1. 4. 2004

Státní policie provedla v Kanadě dvě velké razie na kancelář i soukromá dům ottawské novinářsky proto, že psala o problémech, které měl kanadský občan syrského původu. Vracel se do Kanady přes New York a tam byl zatčen Američany a deportován do Sýrie. Nikdo neví, proč byl údajný terorista deportován do Sýrie.

Díky manželce, která se obrátila na všechny, kdo by mohli jejímu manželovi pomoci dostat se ze syrského vězení, a také díky kanadské vládě, která intervenovala u syrské vlády, byl pan Arar déle než po roce vrácen do Kanady. Po návratu vyprávěl o mučení, kterému byl v Sýrii vystaven, a chtěl vědět, čí je to vina, že přišel o více než rok života. Novinářka O'Neillová o tomto případu napsala do novin a tak se dostala pod drobnohled státní policie také.

31. 3. 2004

Španělská pravice prohrála volby. Až příliš snadno se vše dalo do souvislosti s teroristickými akcemi pár dnů před volbami. Jednalo by se však o velké zjednodušení. Minulá španělská vláda v příkrém rozporu s postojem obyvatel vystoupila jako neochvějný podporovatel útoku na Irák ve skupině osmi zemí "Nové Evropy" (ve skutečnosti zemí bývalého Varšavského paktu).

Španělští socialisté v souladu s rezolucí Socialistické internacionály nesouhlasili. Nakonec i čeští sociální demokraté přijali na svém sjezdu obdobnou rezoluci. Socialistický premiér Špidla však překvapivě "oprášil" známý citát Carl von Clausewitze že "válka je pokračováním politiky jinými prostředky".

Asi abychom pochopili jeho postoj. Jako historik sice opomněl připomenout, kdo na této teorii opřel svoji agresivní politiku před druhou světovou válkou. Zdůraznil pouze, na které straně stojí jeho vláda. Ve Španělsku tak jednala pravice a prohrála volby. Nemylme se ale. Nechtěla se vzdát snadno.

31. 3. 2004

Tisková zpráva ČT

První dubnový Adresát ČT bude v sobotu 3. dubna, v 16.50 hod. na ČT1, věnován užívání českého jazyka v televizním vysílání. Česká televize tak aktuálně reaguje na veřejnou diskusi o zákonu, který má uložit provozovatelům celoplošných televizních a rozhlasových stanic povinnost mluvit ve zpravodajských a publicistických pořadech spisovně. Pořad seznámí diváky mimo jiné s principy používání češtiny při práci v televizi, s postupy její korekce a se vzdělávacími programy a pořady k tomuto tématu. Zavede je do televizního zákulisí, Poslanecké sněmovny PČR i do filmových studií a zeptá se na názory těch, jejichž práci zákon může ovlivnit.

Poznámka JČ: Bylo by záslužné, kdyby se pořad zabýval tím, do jaké míry dodržují reportéři České televize spisovnou ortoepickou (výslovnostní) normu českého jazyka.

1. 4. 2004

Chtěl bych upřesnit poslední odstavec pana Křečka ZDE: definice nájemného v občanském zákoníku skutečně je a to v §671 (viz ZDE), upozorňuje Vladimír Švagr: Kde je doslova "úplata, kterou je nájemce povinen platit pronajímateli podle nájemní smlouvy (případně ve výši obvyklé v době uzavření smlouvy s přihlédnutím k hodnotě pronajaté věci a způsobu jejího užívání, není-li výše nájemného ve smlouvě určena)".

Skutečně je tak těžké pochopit, že vlastník věci chce mít z jejího vlastnictví přiměřený prospěch? Určitě ne, podotýká Alfred Eckhardt z Tábora k článku Stanislava Křečka:

31. 3. 2004
tisková zpráva Sdružení Oslík

Myslíte si, že by se měly drogy rozlišovat na "měkké" a "tvrdé"? Tak zní otázka ankety, kterou na svých internetových stránkách vyhlásila strana KDU-ČSL, známá svým nekompromisním prosazováním represivní protidrogové politiky. Kalkul stranických PR manažerů ale nevyšel a hlasování se začalo prudce obracet proti politice strany. Ještě v pondělí 29. března kolem patnácté hodiny se pro legislativní rozdělení drog vyslovilo 345 respondentů. Za programem KDU-ČSL jich stálo pouze 187. Stačil jeden den, aby se poměr hlasů změnil. Včera odpoledne anketa ukazovala, že na straně KDU-ČSL stojí 193 respondentů, zatímco rozdělení drog na měkké a tvrdé si přeje pouze 161 hlasujících.

"Je naprosto jasné, že výsledky ankety byly zmanipulovány ve prospěch KDU-ČSL," prohlásil dnes konopný ombudsman Marek Jehlička.

31. 3. 2004
Alexandra Virgová

Můj milý deníčku,

ráda bych napsala něco radostného, ale radosti bylo v úterý pomálu. Diskuse o potratech, započatá v pátek, mne spíše znechutila. Jako obvykle tomu líp rozuměli chlapi. Tedy -- chlapi "kde nic není, ani se svíčkou nenajdeš". Šťastní muži s malým m. Ale začali zostra.

Na rozdíl od křesťansky laděných pánů, kteří nám dokázali sdělovat pouze, jak je to hnusné, že se chceme rozhodnout, jestli budeme mít dítě nebo ne, ženy bojovaly kultivovaně, ačkoliv bojovaly skutečně o život. O svůj. Jitřní gambit zahájila Soňa Marková z KSČM, i když bojovně naladěna byla i poslankyně jindy mírná jako plavý beránek - Kateřina Dostálová. Už v pátek měla na sobě černorudý komplet, jakoby chtěla zalichotit ve sněmovně nepřítomným anarchofeministkám.

1. 4. 2004

Od pátku si připadám jak Alenka v říši divů a po dnešní diskusi chvilkami mám pocit, jako kdybych já - přesvědčený ateista - navrhla k diskusi etické téma zrušení celibátu a požadovala potom po Svaté stolici, tak nevím, jak by potom k tomuto přistoupila, protože toto zrušení celibátu také považuji za etické téma a myslím si, že v dnešní době se již přežilo. Nicméně nebudu k tomu přistupovat a dovolte mi, abych se na problém interrupcí podívala z trošičku jiného soudku.

1. 4. 2004

Dovolil bych si jenom krátce glosovat některé nepravdy, které tady jsou šířeny a některé zavádějící argumenty. Za prvé - zákaz potratů není žádný výdobytek moderní embryologie nebo moderní medicíny, není to dokonce ani žádný výdobytek moderní etiky. Zákaz potratů je nábožensky motivovaný zákaz, konfesní zákon, který má převyprávět katechismus do trestního práva. Nic jiného.

1. 4. 2004
1. 4. 2004
Jindra Vavruška
Reakce na tento článek.
Úřednice zabraňuje fotografování dokumentu
31. 3. 2004

Se zájmem jsem si přečetl článek Jaroslava Spurného v Respektu č. 12/2004. Oldřich Kužílek, stejně jako lidé z Ekologického právního servisu a právnička Helena Svatošová dělají mnoho velice záslužné práce, o které ledacos vím a tím víc si jí cením. Problém je ten, že tahají na kratší konec -- ten delší má v rukou zpravidla úředník veřejné správy -- a podle toho to také v praxi vypadá. Třeba takový bývalý ekologický aktivista Aleš Šulc, tak pěkně, konformně fungující v aparátu Ministerstva vnitra a připravující nový a ještě účinnější zákon o utajování ...

31. 3. 2004

Vážený pane Čulíku, velmi Vás pozdravuji. A neméně tolik, jistě i více Vám děkuji za osobní článek v Britských listech "Žiji již v deváté desítce svého života" ze dne 15.3.2004, ZDE, píše Ladislav Kotrla ze Vsetína (pod přezdívkou na internetu známý jako "Martin") v reakci na informaci, publikovanou v BL, o jeho serveru www.valach.net. Pokračuje:

Nepochybuji o tom, že k mému pocitu dobrého zdraví, čiže k faktické zdravotní kondici mi přispívá nejen zahradničení, ale i soustavná práce s počítačem a internetem. Dcera koupila mé vnučce studující na Masarykově univerzitě v Brně asi před 5 roky počítač, v té době z nejlepší řady.

Nezajímal jsem se o něj. Domníval jsem se, že to nebude pomocník ale zdržování od studia.

Snad jsem zprvu kolem něj přecházel opatrně a s úctou, řečeno "po špičkách". Zábrany vůči počítači u mne ale opadly a brzy se ze mne stal možná až jeho náruživý uživatel.

31. 3. 2004

V pátek 2. dubna ve 20.10 hodin bude ČRo vysílat v pravidelném pořadu Média v postmoderním světě padesátiminutovou diskusi o údajné buvarizaci současných českých médií mezi Václavem Žákem a Janem Čulíkem. Pořad moderuje Radko Kubičko. Navazuje na nedávnou pražskou diskusi na toto téma, kterou zorganizoval portál Česká média a kterou v Britských listech ostře zkritizoval Štěpán Kotrba tímto článkem. Je ke cti Radka Kubička, že v pořadu citoval Kotrbův článek v plném znění, i když kritizuje celou diskusi a konkrétně i jeho samotného.

Vysílání ČRo 6 najdete na internetu ZDE
14. 3. 2004

Po havárii serveru Britských listů v první polovině ledna 2004 nám čtenáři rychle poskytli finanční prostředky na koupi nového serveru. Zakoupili a instalovali jsme toto zařízení: Taft SRCS14 L, server Board SE7505VB2, 533 MHz, WD2000JD - 2 kusy, Forton 460W, XEON 2,8 GHz/512k, 533BOX - 2 kusy, WD740GD - 2 kusy, server DDR 512MB PC2100 ECC reg. LP - 4 kusy, Hudson II SC5100, Rocket RAID 160, WD2000JD - 4 kusy. Celkem zařízení stálo 100 409,80 Kč, s DPH 122 500,00 Kč, fakturu uhradíme dodavateli v nadcházejících dnech.

Za finanční pomoc od čtenářů, za pomoc sponzora Globe.cz i za bezplatnou reinstalaci zařízení, kterou provedli Jan Panoch a Dominik Joe Pantůček, upřímně děkujeme. Dominik Joe Pantůček zadarmo postupně zprovozňuje dosud nefunkční části časopisu. Čtenáře prosíme o trpělivost: uvedeme časopis do plné funkčnosti co nejdříve.

V únoru 2004 přispěli čtenáři na provoz Britských listů částkou 7456,84 Kč. Finanční dary Občanskému sdružení Britské listy jsou v ČR odečitatelné ze základu daně z příjmu. Vydáváme k tomu na požádání písemné potvrzení.

Děkujeme všem, kteří podporují provoz Britských listů finančními dary i zadáváním reklamy.

Jsme vám velmi vděčni za finanční záchranu našeho serveru, prosíme však: nepřestávejte přispívat, umožníte nám dělat naši práci lépe a efektivněji, budeme si moci například systematicky financovat právníka, což byl mělo být pro náš list nezbytné. Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník.

Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2.

Čtenáři ze zahraničí mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

29. 12. 2003

Jak Češi bojují

Na autogramiádě knihy Jak Češi bojují jsme se dověděli, že čtenáři v Německu tisknou Britské listy svým příbuzným v ČR, kteří nemají připojení na internet, a v papírové formě jim je rozesílají poštou. Totéž lze učinit jednodušeji, koupíte-li svým přátelům a příbuzným bez přístupu k internetu naši novou knihu.

Nový knižní výbor z Britských listů Jak Češi bojují, který představuje to, co je podle našeho názoru na časopise nejzajímavější, je k dostání v internetovém knihkupectví Kosmas ZDE a v dobrých knihkupectvích - například v pražském knihkupectví Fišer v Kaprově ulici na Starém Městě (nedaleko stanice metra Staroměstská) a v knihkupectví Academia na Václavském náměstí. Kniha obsahuje informace, které jinde v České republice nenajdete. Objednat si ji můžete i emailem na adresu libri@libri.cz.

Kniha, kterou sestavil Jan Čulík, má 704 stran, její obsah je ZDE. Ve čtrnácti oddílech zahrnuje výbor texty sedmi autorů (Jana Čulíka, Fabiana Golga, Štěpána Kotrby, Radka Mokrého, Kathryn Murphy, Jana Paula a Jakuba Žytka) a desítky barevných i černobílých fotografií s mnohdy pikantním pohledem do zákulisí české politiky, všedního dne či událostí, které stály za zaznamenání.

22. 11. 2003

Britským listům můžete psát na adresu redakce@blisty.cz, šéfredaktor Jan Čulík má adresu culik@blisty.cz a také J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk , pražský redaktor Štěpán Kotrba má adresu stepan@kotrba.cz a skype stepan.kotrba, technickému správci Dominiku Joe Pantůčkovi pište na adresu joe@joe.cz.

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
1. 4. 2004 Jste nespokojeni s výukou na vaší fakultě? Nadávat v hospodě nestačí Ivo  Bystřičan, Petr Jedlička
1. 4. 2004 Milan Kundera pětasedmdesátník Jakub  Žytek
1. 4. 2004 O rodné sestře plivance Jan  Čulík
1. 4. 2004 O svobodě odmítnout podřadnou práci Tomáš  Stýblo
31. 3. 2004 V Číně dochází k obrovskému hospodářskému rozkvětu Miloš  Kaláb
31. 3. 2004 Utajování informací na úřadech je dnes velmi podstatným problémem Petr  Kužvart
31. 3. 2004 Česká zbrojovka Uherský Brod vloni opět vydělávala na porušování lidských práv v rozvojovém světě   
30. 3. 2004 Bohumil Hrabal: Furiant nekonečna a věčnosti Martin  Škabraha
30. 3. 2004 Jak vidím krále české literatury Tomáš  Koloc

Milan Kundera RSS 2.0      Historie >
1. 4. 2004 Milan Kundera pětasedmdesátník Jakub  Žytek
1. 4. 2004 O rodné sestře plivance Jan  Čulík
30. 3. 2004 Jak vidím krále české literatury Tomáš  Koloc
6. 1. 2004 Opusy o nevěře Josef  Švéda
10. 12. 2003 Co znamená Kunderův škleb Štefan  Švec
7. 7. 2003 Prague Spring - Kunderova Nesnesitelná lehkost bytí Petr  Fiala
23. 5. 2003 Nový esej Milana Kundery   
18. 4. 2003 Stesk jako paměť domova Svatava  Urbanová
3. 1. 2003 Milan Kundera a jeho Nevědomost: Láska a odpor k vlastnímu hnízdu Jan  Čulík
20. 12. 2002 Milan Kundera jako "didaktik komiky"?   

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
1. 4. 2004 Milan Kundera pětasedmdesátník Jakub  Žytek
1. 4. 2004 O rodné sestře plivance Jan  Čulík
30. 3. 2004 Bohumil Hrabal: Furiant nekonečna a věčnosti Martin  Škabraha
30. 3. 2004 Jak vidím krále české literatury Tomáš  Koloc
25. 3. 2004 Byl Bohumil Hrabal tvůrcem "laskavého humoru"? Jan  Čulík
25. 3. 2004 "Laskavý humor" Bohumila Hrabala Jan  Čulík
5. 3. 2004 Desáté jaro Karla Kryla Martin  Štumpf
13. 2. 2004 Cesta na jihozápad Tomáš  Koloc
3. 2. 2004 Andělé Jaroslav  Hutka
6. 1. 2004 Opusy o nevěře Josef  Švéda

Interrupce: ženino právo či vražda? RSS 2.0      Historie >
1. 4. 2004 Existuje jediná cesta, jak zabránit vysokému počtu interrupcí - otevřená sexuální výchova Jaroslav  Zvěřina
1. 4. 2004 Ani ve starověku se interrupce nepokládaly za trestné Anna  Čurdová
24. 3. 2004 K hádkám o Palestincích a o potratech Jan  Hruška
18. 3. 2004 O "kriminálních výstřelcích", potratech a zdích Jiří  Králíček
18. 3. 2004 Potraty: Pavel Mareš argumentuje věcně a přesně   
18. 3. 2004 Otázka, kdy začíná lidský život, je nesmírně závažná   
18. 3. 2004 Polemika s Pavlem Marešem je beznadějná Jana  Malá
17. 3. 2004 Palestina, Izrael a interrupce Pavel  Mareš
15. 3. 2004 Potraty: Argumentace pana Mareše je nepoctivá Aleš  Kubeczka
15. 3. 2004 Nevnucujte ženám zákaz potratů   

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
15. 3. 2004 Opravdu divnej chlap Štěpánka  Matúšková
15. 3. 2004 Opravdu sprostá výstava Jan  Čulík
10. 3. 2004 Také každý měsíc menstruujete? Já ne, možná jsem divnej chlap a možná, že nejsem vůbec chlap... Jan  Paul
8. 3. 2004 Potraty a Karas: Když se řekne A mělo by se říci B Anna  Čurdová
8. 3. 2004 Jen jeden den žen, prosím Anna  Čurdová
4. 3. 2004 Stop násilí na ženách   
1. 3. 2004 Zdroj sexuálního vzrušení žen je v mozku   
20. 2. 2004 Jaké je to v Iráku?   
9. 2. 2004 Misogynní rezoluce irácké Vládní rady je odsouzena k neúspěchu   
20. 1. 2004 Jak bít manželku   

Školství RSS 2.0      Historie >
1. 4. 2004 Jste nespokojeni s výukou na vaší fakultě? Nadávat v hospodě nestačí Ivo  Bystřičan, Petr Jedlička
25. 3. 2004 Jak přimět studenty k (inter)aktivitě Jan  Čulík
24. 3. 2004 Učení by mělo být zábavou Hynek  Hanke
22. 3. 2004 Týden neklidu 29.3. - 2.4. 2004   
19. 3. 2004 Situace studentů na středních školách aneb jak je to s agresivitou? Lukáš  Rychlík
10. 3. 2004 Zákon není kadidlo Ondřej  Hausenblas
9. 3. 2004 Nedělejte ze studentů motorové myši na fakta   
12. 2. 2004 O tragické situaci českého školství? Miroslav  Rafaj
11. 2. 2004 Vzdělání a nezaměstnanost Miroslav Václav Steiner

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
26. 3. 2004 Válka jako pokračování globalizace jinými prostředky Jan  Keller
25. 3. 2004 Americká vláda jako oběť ideologické zaslepenosti   
24. 3. 2004 Válka nezmenšila nebezpečí terorismu, nýbrž je naopak zvětšila Milan  Opočenský
24. 3. 2004 11. září: šokující důkazy o tajných ujednáních, promrhaných příležitostech a tragických chybách   
23. 3. 2004 Američtí činitelé začínají svědčit při vyšetřování 11. září   
22. 3. 2004 Stažení španělských vojáků z Iráku bylo nepochybně cílem Al-Kajdy Marino  Radačič
22. 3. 2004 Historie odsoudí Bushe a Blaira za ilegální válku   
19. 3. 2004 Do země sedmitisícovek, kde devítky nestačí Karel  Dolejší
19. 3. 2004 Španělé neměli lepší východisko pro snížení svého ohrožení než říci NE Iráku Tomáš  Gawron
19. 3. 2004 Američané: "Žádné vězně jsme nemučili"   

Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ RSS 2.0      Historie >
26. 3. 2004 Realita nemá nic společného s předsudky Jana  Malá
24. 3. 2004 Ubohá oběť Šaronovy ubohé taktiky   
23. 3. 2004 Izrael zavraždil šéfa organizace Hamas   
15. 3. 2004 Ani v muslimských zemích není zakázána interrupce Jana  Malá
12. 3. 2004 O evropském antisemitismu   
29. 1. 2004 Izrael ignoruje mezinárodní zákony a základní lidská práva Palestinců Jana  Malá
20. 1. 2004 Palestinci nevylučují, že izraelská vláda přistoupí k jejich odsunu   
16. 1. 2004 Izrael pozval Sýrii na "mírové rozhovory" do Jeruzaléma   
14. 1. 2004 Izrael má obavy z rozšíření jaderných informací   
13. 1. 2004 O jakém míru to Ahmed Qurei mluví? Pavel  Mareš

Deníček sněmovní panny RSS 2.0      Historie >
1. 4. 2004 Deníček sněmovní panny XIV. Alexandra  Virgová
31. 3. 2004 Deníček sněmovní panny XIII. Alexandra  Virgová
29. 3. 2004 Deníček sněmovní panny XII. Alexandra  Virgová
26. 3. 2004 Deníček sněmovní panny XI. Alexandra  Virgová
25. 3. 2004 Deníček sněmovní panny X. Alexandra  Virgová
24. 3. 2004 Deníček sněmovní panny IX. Alexandra  Virgová
10. 3. 2004 Deníček sněmovní panny VIII. Alexandra  Virgová
3. 3. 2004 Deníček sněmovní panny VII. Alexandra  Virgová
28. 2. 2004 Deníček sněmovní panny VI. Alexandra  Virgová
27. 2. 2004 Deníček sněmovní panny V. Alexandra  Virgová