12. 2. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 2. 2004

O tragické situaci českého školství?

Rád bych reagoval na článek, který na stránkách Britských listů uveřejnil 29.1.2004 bývalý student naší školy, Gymnázia Zlín Lesní čtvrť, Jan Baláč ZDE.

Nejdříve k jeho obecnému názoru na naše školství. Naprosto souhlasím s tím, že v našem školství je mnoho problémů a situace není dobrá. S čím naopak nesouhlasím, je jeho názor, že ideální a jediný správný systém je anglosaský. A myslím, že pokud by se Honza o tento problém zajímal opravdu do hloubky, zjistil by, že i hodně britských učitelů si to nemyslí. Zcela jistě má tento systém mnoho výhod, ale není podle mne vhodné jej přijmout bez výhrad. Tady však má Honza naprosté právo vyjádřit svůj názor.

Rád bych se také vyslovil k tomu, že učitelé naší školy včetně mne se pokouší zlikvidovat mezinárodní program Global Classroom Partnership. Pracoval jsem jako koordinátor tohoto projektu na naší škole v letech 1998-2002. A rozhodně ne proto, že by se jednalo o tak lákavou vábničku, jak je Honzou prezentována. V roce 1998 se závěrečná konference programu uskutečnila v Jihoafrické republice a já se do něj tehdy připojil jednoduše proto, že jsem byl mezi angličtináři jediný svobodný, a proto jsem do cesty do Kapského Města mohl investovat své vlastní peníze. Byl jsem podpořen naší školou, našimi zahraničními partnerskými školami, ale přesto jsem musel hodně platit i z vlastní kapsy -- třeba na úkor své soukromé dovolené.

Programem jsem však byl nadšen a rozhodl se pracovat jako koordinátor do roku 2002, kdy se měla konference uskutečnit u nás ve Zlíně. To se také podařilo a velkou zásluhu na tom má mnoho mých kolegů, kteří se s tímto projektem do zahraničí nikdy nedostali, a proto nemohli být přilákáni ničím jiným než chutí pracovat pro mladé lidi. Navíc, až do přečtení Honzova článku, jsem měl pocit, že konference byla úspěšná. Soudil jsem tak podle toho, kolik studentů mi při odjezdu jenom tak poděkovalo, že si těch deset dní v České republice opravdu užili.

Bohužel nemohu reagovat na informace o chování mých kolegyň při konferenci v Lerwicku, protože jsem se jí neúčastnil. Vím jen to, že podle vyhlášky MŠMT č.j. 16741/97-20 z roku 1997 jejich cesta do zahraničí a náklady spojené s pobytem tam musí být hrazeny ze sponzorských darů nebo příspěvků rodičů zúčastněných studentů. A na tuto konkrétní cestu jsem já osobně zajistil sponzorský dar. Není tedy pravda, že by žáci platili cestu pedagogického doprovodu na Shetlandské ostrovy.

Příběh s potlačováním iniciativy našich žáků může být taky vyložen velmi odlišně. Roberta Janíčka, studenta, který nedokončil naši školu a odešel studovat do zahraničí, jsem nikdy nepřesvědčoval, ani na něj nevyvíjel žádný nátlak, aby neodcházel studovat do zahraničí. Jen jsem vyjádřil svůj názor, že by podle mne bylo lepší složit i českou maturitu a v zahraničí případně studovat potom -- tak to posléze udělali i další studenti, včetně Jana Baláče. Myslím, že i když jsem učitel, stále mám právo vyjádřit svůj názor, i když se studentem nesouhlasím.

A co se týče dvou studentů, kteří si zajistili studium v zahraničí bez vědomí školy a teď je jim v něm bráněno? V době, kdy jsem byl koordinátorem projektu, se partnerské školy dohodly, že žádost o studium v zahraničí bude možno podávat jen prostřednictvím školy, ze které se uchazeč hlásí. Je pro mne tedy překvapující, že došlo k tomu, že uchazeč je přijat bez vědomí naší školy. Pokud k tomu došlo, protože o ničem takovém jsme ve Zlíně naší partnerskou školou nebyli informováni. Pokud ale ano, nechám na vašem posouzení, zda náš odpor proti tomuto je omezováním iniciativy studentů a snahou udržet si ty nejtalentovanější (nebo nejvypočítavější?) studenty, nebo snahou poskytnout rovné příležitosti formou výběrového řízení všem studentům naší školy.

I kdyby váš názor byl takový, že v tomto případě žáky omezujeme, přesto si myslím, že s iniciativou studentů na naší škole to nebude tak zlé. Konkrétně třeba Jan Baláč: ještě v době, kdy jsem byl koordinátorem projektu, mu bylo umožněno studovat souběžně naši školu i Anderson High School ve Skotsku. A protože v době závěrečných skotských zkoušek pobýval v ČR, skládal tyto v prostorách naší školy pod dohledem našich vyučujících. Nikdo proti tomu nic nenamítal.

Ještě jedna poznámka mne překvapila. To, že naše školství Honzovi nic nedalo, pokud se jedná o angličtinu. Aspoň jsem tomu tak rozuměl, když mluvil o tom, že něco mu dala pouze matematika a němčina. Beru to jako vyloženě nefér větu k těm vyučujícím, kteří ho učili angličtinu před jeho odchodem do zahraničí. Nebo tam snad dokázal studovat bez znalosti tohoto jazyka?

Při komunikaci mezi naší a partnerskými školami dochází k třenicím. A myslím, že je to přirozené při domluvě lidí z ČR, Británie, Švédska, Německa, Jihoafrické republiky a Japonska. Ten problém není jen mezi naší a skotskou školou. Já sám vím, že jsem udělal několik chyb. Jsem si však jist, že i několik správných rozhodnutí a obě strany by tady mohly uvádět spoustu příkladů. Nejsem však nadšen z toho, že jsem byl po tom všem označen za mladého konzervativce, a budu rád, pokud si pokusíte udělat vlastní názor. Jestli budete chtít další informace, uvádím kontakty na sebe:

Mgr. Miroslav Rafaj

Gymnázium Zlín

Lesní čtvrť 1364

76137 Zlín

rafaj@gymzl.cz

                 
Obsah vydání       12. 2. 2004
12. 2. 2004 Kouření způsobuje impotenci
12. 2. 2004 USA: Pokračuje kontroverze ohledně toho, zda byl G. W. Bush řádně na vojně
12. 2. 2004 Pentagon: Tři měsíce v Iráku stály 14 miliard dolarů
12. 2. 2004 Blair znovu potvrdil, že od 1. května budou Středoevropané moci v Británii pracovat
12. 2. 2004 Slovensko: Znižuje sa dostupnosť vzdelania v tomto štáte...! Tibor  Moravčík
5. 3. 2004 Desáté jaro Karla Kryla Martin  Štumpf
12. 2. 2004 Jazykový styl ČTK Jan  Čulík
12. 2. 2004 Mlžná obrazovka - bude televize vzduch? Štěpán  Kotrba
11. 2. 2004 Neztrácet zelenou naději Martin  Škabraha
12. 2. 2004 O tragické situaci českého školství? Miroslav  Rafaj
12. 2. 2004 A co když někdo schová špinavost za tzv. "vtip"? Jan  Hruška
12. 2. 2004 Zaostřeno na hypermarkety
12. 2. 2004 Český sen: Kultura hypermarketů
12. 2. 2004 O ráji a moci podruhé
11. 2. 2004 Andrew Gilligan dostal nabídku od konzervativního týdeníku Spectator
12. 2. 2004 Není zrcadlo jako zrcadlo
12. 2. 2004 Ukazují některá zrcadla skutečnost jinak než ostatní? Ondřej  Slačálek
12. 2. 2004 Poriadok a neporiadok Hartmut von Hentig
12. 2. 2004 Život v hudbe: Duchovná hudba Jána Levoslava Bellu Vladimír  Godár
12. 2. 2004 Slovensko musí konkrétnejšie riešiť problémy Rómov Andrea  Mendelová
12. 2. 2004 Tiché vyvražďovanie národa Jörg  Ganzenmüller
12. 2. 2004 Otázka viny Oskar  Krejčí
12. 2. 2004 Boj o půdu ve Venezuele
11. 2. 2004 Jak americká vláda mlčí o svých raněných
11. 2. 2004 Co je za plentou "Supermarketu roku 2003"? Petr  Jindra
11. 2. 2004 Dostálův "kompromisní" návrh by byl ještě lepší, kdyby platil každý Štěpán  Kotrba
11. 2. 2004 Není pravda, že česká Strana zelených má v Evropě špatnou pověst
11. 2. 2004 Britské listy nechodí ke kováříčkovi, když mohou dojít ke kováři
10. 2. 2004 Zelené facky na pokračování
10. 2. 2004 Na místě je opatrnost ve vztahu k nečistým metodám
10. 2. 2004 Tmavozelení proti temným silám aneb paměť jazyka aparátnického Karel  Dolejší
11. 2. 2004 Vzdělání a nezaměstnanost Miroslav Václav Steiner
11. 2. 2004 Artsemestr 2004 - a co dál? Jan  Paul
11. 2. 2004 Mezi liberální globalizací a sociální demokracií si nevyberete Jiří  Stehlík
4. 2. 2004 Hospodaření OSBL za leden 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce

Školství RSS 2.0      Historie >
12. 2. 2004 O tragické situaci českého školství? Miroslav  Rafaj
11. 2. 2004 Vzdělání a nezaměstnanost Miroslav Václav Steiner
6. 2. 2004 Posílat děti do školy se třetímu světu vyplatí Simone  Radačičová
2. 2. 2004 Obstát, aneb Nihil obstat ve věci moderního vyučování Ondřej  Hausenblas
29. 1. 2004 O tragické situaci českého školství Jan  Baláč
26. 1. 2004 České základní školství je tragédie Jan  Paul
24. 1. 2004 O školství - v ČR i jinde Jan  Čulík
20. 1. 2004 Je univerzitní školné ve výši 150 000 Kč ročně jedinou možností, jak hospodářsky přežít?   
19. 1. 2004 Je potřebné umět číst s porozuměním Ondřej  Hausenblas
5. 1. 2004 Školství Jana  Poslová
2. 1. 2004 České školství: Není fér svádět vinu na studenty Jan  Raszyk
30. 12. 2003 Není to vina jen učitelů Jana  Poslová
30. 12. 2003 Dobré učitele je nutno zaplatit Tomáš  Gawron
29. 12. 2003 České školství: problémem nejsou učitelé, na sobě musí pracovat každý sám Josef  Vít
29. 12. 2003 Britský ministr školství: násilí v televizi vede ve školách k šikaně