19. 4. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 4. 2004

Kniha, kterou by měl znát každý novinář

Bill Kovach a Tom Rosenstiel, The Elements of Journalism (Základy novinářské práce), Atlantic Books, 2003, Londýn, 8.99 liber, 208 stran, ISBN 1-84354-228-5; k dostání v internetovém knihkupectví Amazon ZDE.

"Je to kniha století... učebnice pro každého, kdo praktikuje novinářskou práci. Je to také vynikající reportérské dílo," napsal o této knížce list San Francisco Chronicle. "Tato kniha by měla být povinnou četbou pro každou instituci (i jednotlivce), kteří se zabývají novinářskou prací," vyjádřil se Neil Rudenstine, prezident Harvardské university.

Nejcennější na této knížce je, že neobsahuje pouze názory svých dvou autorů. Je výsledkem prvních tří let práce mezinárodního Committee of Concerned Journalists (Výboru novinářů, kterým jde o věc) a výsledkem pohovorů a rozsáhlých veřejných debat stovek novinářů, takže je vlatně jakýmsi shrnutím esence novinářské praxe a etiky od zkušených mezinárodních žurnalistů dnešní doby.

Kniha velmi přesně definuje základní principy mnoha oblastí novinářské práce, ale cenné na ní právě je i to, že uznává, že v mnohých oblastech dnešní novinářské práce vládne zmatek a je obtížné přesně definovat, co je dobrý žurnalismus. V těchto oblastech, kde trvají nejasnosti a v nichž se novináři na základních definicích neshodnou, se kniha pokouší alespoň probrat možné alternativy a definovat, až jak daleko jde v těchto nejasných oblastech profesní konsensus.

Kniha vychází především z anglosaské a v ní zejména americké novinářské praxe. To má své výhody i nevýhody. Výhodami jsou cenné exkurzy do historie novinářské práce (dovídáme se, že investigativní žurnalistika existovala v Anglii už v sedmnáctém století), nevýhodou je, že američtí autoři častěji necitují dost podnětnou tradici britského veřejnoprávního žurnalismu. Právem poukazují na hrozbu novinářské práci ze současné komerční sféry, která však, zdá se, především ohrožuje americký veřejný prostor snad více než prostor západoevropský.

Jaké jsou tedy podle konsensu stovek anglosaských novinářů základní principy dobré novinářské práce?

Sloupek

Děkuji M. V. Steinerovi za jeho zajímavý článek k problémům českého školství na základě německé zkušenosti ZDE. K tomu bych chtěl z osobní zkušenosti dodat toto:

Největším problémem s c.k. rakouským školským dědictvím je jeho zastaralost, spočívající v tom, že se od žáků ve škole vynucují pasivně nabiflované informace. Dobrá škola naučí žáka metodě: jak se orientovat v problému a jak ho vyřešit, jak rozebrat umělecké či literární dílo, co dobrého si z něho vzít. NEMUSÍ žáka či studenta naučit VŠECHNO. Stačí mu ukázat na několika příkladech, praktických projektech, jak se věci dělají, a pak ho postrčit do světa, aby je sám dělal. České školy drtivou většinou nepřipravují mladého člověka na to, aby se samostatně dokázal zmocnit světa. Vytvářejí falešný dojem, že se člověk dokáže ve světě orientovat nikoliv tím, že bude schopen se vyjadřovat, že bude schopen situaci kolem sebe analyzovat a syntetizovat, ale tím, že bude pasivně opakovat obrovské množství náhodných encyklopedických faktů. Přetěžují ho i zbytečným množstvím vyučovacích hodin.

Tak se na středních školách v ČR v hodinách české literatury žáci dosud převážně biflují nesmyslná data, kdy vyšla která knížka - že by se ty knížky četly a v hodin se mluvilo o tom, co se z nich vzít, to už se dělá méně. Ještě loni na podzim měla velké problémy jedna studentka bohemistiky na gymnáziu v Pardubicích, kdy tam šokovala starší profesorku češtiny tím, že - ó hrůzo hrůz! do hodiny připravila studentům fotokopie několika básní probíraného autora a chtěla je se studenty rozbírat. "Proč jim to dáváte, oni žádné texty nepotřebují," pravila zcela vážně tato "učitelka".

Studoval jsem v letech 1968 - 1972 na Gymnáziu v Praze 7 Nad štolou. Škola měla tehdy pověst údajně elitního ústavu. Úroveň výuky byla strašná. Takzvaná "výuka" totiž spočívala v tom, že učitelé celou hodinu mechanicky diktovali studentům ve třídě svůj výklad (takto se, dávno před vynálezem knihtisku rozmnožovaly ve středověkých klášterech knihy - že text jeden mnich předčítal a ostatní ho psali.) Druhý den při zkoušení vyžadovali, aby studenti uměli nadiktovaný text odříkat přesně nazpaměť. Tak jsme nečetli v hodinách české literatury nic od Boženy Němcové, ale museli jsme se nazpaměť naučit asi desetiřádkovou charakteristiku "jaká byla Babička". :)

Vzhledem k tomu, že každý den bylo sedm až osm vyučovacích předmětů a v lidské moci prostě nebylo nabiflovat se ze všech hodin na druhý den všechno, bylo nutno dělat strategické úsudky, jak pravděpodobné je, že člověk bude v kterém předmětu druhý den vyvolán. Jinak se "učení" nedalo zvládnout.

Dodnes vzpomínám na jednu skutečnou pochoutku někdy z prvního ročníku. Učitelka na přírodopis nás přiměla, abychom si papír o velikosti A3 rozdělili na kolonky, čtverce každý o straně asi 3 cm. Vzniklo tak asi třicet nebo čtyřicet kolonek. Do každé z nich nám pak učitelka nadiktovala několikavětou charakteristiku různých hornin. Museli jsme se to pak celé naučit nazpaměť a ona nás z toho zkoušela. Jinou pochoutkou byl zeměpis a vyjmenovávání, jaký je v tom kterém světovém městě průmysl (na každé město bylo vždy tak osm - deset položek). Skutečně osvícená práce.

Mohu řící s naprostou určitostí, že celé tyto čtyři roky trápení byly naprosto k ničemu. Biflováním získá člověk krátkodobé vědomosti, které po dvou třech týdnech zapomene. Z té školy jsem si za celé čtyři roky neodnesl nic. Hluboké a trvalé vědomosti získává člověk tím, že něco prakticky DĚLÁ. To, co umím a vím, jsem se pak naučil na vysoké škole, která kupodivu, ač to bylo za hlubokého komunismu, vedla studenta daleko víc k samostatné a zvídavé práci. A pak, paradoxně, až na univerzitě v Glasgow, protože nejvíc se člověk naučí tím, když sám něco učí.

Obávám se, že se na mnoha českých školách dodnes diktuje v hodinách studentům učivo stejně, jak tím zbytečně otravovali nás před třiceti lety. (Učitel si přirozeně mohl to, co léta dalším a dalším ročníkům v hodinách znovu a znovu diktoval, nechat rozmnožit a studentům rozdat, jenže co by pak s těmi studenty v těch hodinách dělal? Učit tito lidé neuměli...)

I v České republice se však nyní vyučování na školách snad už mění, takže traumatická zkušenost, jaké jsem byl před lety vystaven nesmyslně já a mí spolužáci, by měla dříve nebo později být už jen smutnou minulostí.

Nedávno jsme o tom hovořili ve vlaku z Přerova do Prahy s Ondřejem Hausenblasem, který už dlouhá léta usiluje o modernizaci českého školství. Namítl jsem mu ovšem, když mi vysvětloval, že je na mnohých středních školách tvrdá diktovací a biflovací metoda už na ústupu, že při přijímacích zkouškách na vysoké školy se stále ještě většinou vyžaduje ona nesmyslná změť nabiflovaných encyklopedických znalostí. Uznal to, ale poukázal na to, že na archaickou maturitu a špatné přijímací zkoušky na vysokou školu se lze naučit až na poslední chvíli: stačí prý tomu biflování věnovat až poslední půlrok gymnázia: ty léta předtím se dají využít daleko kreativněji a smysluplněji.

Problém jsou právě ty přijímačky. A mnozí - dokonce i univerzitní - učitelé. Zjistil jsem s hrůzou, že na jedné české vysoké škole se nepožaduje při zkoušce samostatný názor a schopnost analýzy určitého literárního díla - student má za povinnost vyjmenovat, jaká k danému dílu vyšla sekundární teoretická literatura! Doufejme, že tohle všechno bude brzo odváto s větrem a české školství vstoupí do moderního věku.

Ještě drobnost k článku pana Steinera - stejně jako v ČR, i v Británii existuje na vysokých školách numerus klausus. V Británii na univerzitu nepřijmou každého, každá vysoká škola má státem určený limit počtu studentů, které může přijmout, i když Blairova vláda usiluje o zvýšení počtu studentů na vysokých školách na 50 procent veškeré mladé populace. V současnosti studuje v Británii na vysokých školách asi 34 procent mladé populace. Přijímací zkoušky se v Británii na vysokých školách (s výjimkou pohovorů na Oxfordu a Cambridgi) nekonají, studenti (i nakonec v Oxfordu a Cambridgi) se přijímají na základě maturitních výsledků. Maturity jsou v Británii písemné a centrálně celostátně zadávané. Maturitní písemky se neopravují ve školách, kde se studenti podrobují zkouškám, ale existují pro ně speciální celostátní examinátorské rady, takže jednotné hodnocení výsledků po celé zemi je víceméně zaručeno.

19. 4. 2004

Dnešní deníky letmým pohledem pro Mediář

Ten, kdo si dnes nekoupil noviny žádné, neprohloupil. Všechny přinesly na titulních stranách téměř totéž. Jako vždy.

Adam Javůrek mne požádal, abych okomentoval zítřejší titulní strany v seriálu na stránce Mediáře. Dnešní den vyhradil pro Ondřeje Neffa. Nedalo mi to, a podíval jsem se na dnešní titulní stránky českých deníků okem kritickým už dnes - nanečisto. Události minulých dní vybízejí totiž k mediální ostražitosti. Hlavní politické zprávy světových médií se totiž věnují ponejvíce Iráku a Palestině. Ať již americké pozici u Najafu, nebo Zapaterovu rozkazu k odchodu španělských vojáků z Iráku, Kerryho obvinění Bushe z neschopné a neúčinné zahraniční politiky, destitisícům Palestinců protestujícím proti zavraždění Abdela Azize al-Rantissiho izraelskými vojáky, či tomu, že Blair dává hlavu na špalek v souvislosti s referendem o ústavě EU, které chce říci NE 53% Britů. Bloomberg cituje v této souvislosti bulvární Sun. Guardian událost v Palestině uvozuje titulkem Zrození nového odporu v Gaze, ABC ji chápe jako Násilí pokračující v protikladu k dohodám z Gazy, Reuters oznamuje zabití předáka Hamásu jako Policie zabila izraelského Araba uprostřed zvýšeného napětí. Bushova podpora Sharonovu plánu pro Palestince rozzuří arabský svět, předvídá dokonce logicky lokální Salt Lake Tribune. Co na to sebestředná česká média? Co na to Ondřej Neff? Můžete srovnat různé pohledy na stejné stránky. Jak tvrdí Karel Hvížďala i na stránkách Mediáře, "jsme svědky soumraku jednoho druhu demokracie či mediální demokracie." Jako kdyby kdy mediální demokracie byla demokracií...

17. 4. 2004

sobota 17. 4. 2004: Britský premiér Tony Blair loni odmítl nabídku George Bushe, že Británie nemusí vysílat vojáky do Iráku, vyšlo najevo ve Spojených státech v pátek. Tyto informace obsahuje nová kniha novináře Boba Woodwarda, který proslul odhalením skandálu Watergate. V této knize, Plan of Attack, uvádí Woodward, že Bush nabídl Blairovi, že Británie nemusí do Iráku vyslat svá vojska, protože se americký prezident obával, že by z toho důvodu mohla Blairova vláda padnout. Blair Bushovu nabídku odmítl.

Ukázky z Woodwardovy knihy publikuje od soboty list Washington Post. Woodward v knize také uvádí, že George Bush požádal Pentagon, aby připravil invazi do Iráku už v listopadu 2001 a utajil tyto plány před CIA a před svými poradci pro národní bezpečnost.

Woodwardova kniha líčí, jak si dne 21. listopadu 2001, uprostřed války proti Afghánistánu, vzal prezident Bush stranou svého ministra obrany Donalda Rumsfelda a zeptal se ho na jeho plány útoku proti Iráku. Rumsfeld Bushovi sdělil, že jsou zastaralé. Bush tedy na Rumsfelda naléhal, aby vytvořil nové plány, ale aby je udržel v tajnosti a aby o nich neříkal šéfovi CIA Georgi Tenetovi. Plně informována nebyla ani Condoleezza Ricová, poradkyně pro národní bezpečnost.

"Vím, co by se bývalo stalo, kdyby si lidi mysleli, že připravujeme potenciální válečný plán pro Irák," cituje Woodwardova kniha Bushe z interview z doby o dva roky později. "Bývalo by to vytvořilo dojem, že chci vést válku."

Woodwardova kniha také zaznamenává, že existovalo obrovské napětí mezi americkým viceprezidentem Dickem Cheneym a ministrem zahraničí Colinem Powellem. Nenáviděli se natolik, že spolu odmítali navzájem hovořit.

Powell byl přesvědčen, že je Cheney posedlý vytvářením spojitostí mezi Irákem a al Kajdou a že prezentuje nepřesvědčivé a dvojznačné informace, jako by to byla fakta. Cheney vedl kvůli Iráku proti Powellovi válku, kterou nakonec vyhrál.

Powell byl také nespokojen s tím, že Cheney a jeho spojenci, jeho hlavní poradce I. Lewis "Scooter" Libby, náměstek ministra obrany Paul D. Wolfowitz a jiný náměstek ministra obrany Douglas J. Feith a to, co Powell nazýval Feithovým "gestapem", si vytvořili v podstatě úplně samostatnou vládu. Před válkou v Iráku řekl Powell Bushovi otevřeně, že jestli pošle do Iráku americká vojska, "budete tu zemi vlastnit" [tj. budete plně odpovědný za to, co se tam bude dít, a budete to muset zaplatit]. Powell a jeho zástupce a nejbližší přítel, Richard L. Armitage, často hovořili o "Pottery Barn rule" (tj. o varovných nápisech pro zákazníky, které bývají v obchodech s keramikou) "Když to rozbijete, je to vaše a budete to muset uhradit".

Tony Blair, který je v současnosti na návštěvě v USA, se zjevně octne po návratu do Británie pod tlakem, aby ospravedlnil své rozhodnutí vyslat britské vojáky do Iráku, když měl možnost neohrozit jejich životy, vzhledem k tomu, že byla pro americkou vládu britská neúčast na útoku proti Iráku přijatelná.

Ukázky z Woodwardovy knihy v deníku Washington Post ZDE
Podrobnosti též ZDE
17. 4. 2004

Pohlédněme jen na oněch pět procent civilních mrtvých a raněných, o nichž Američané přiznávají, že je usmrtili.

Mezi těmito civilními obětmi je matka šestiletého Haidera Abdela-Wahaba, která byla zastřelena, když věšela prádlo na šňůru, jeho otec, usmrcený výstřelem do hlavy, sám Haider a jeho bratři, kteří byli pohřbeni v troskách svého domu poté, co na něj zaútočila americká raketa, ale pak byli ještě zaživa vykopáni. Mezi nimi jsou děti, které zahynuly na zranění hlavy. Mezi nimi je stará žena, zastřelená, když držela bílou vlajku. Mezi nimi je stařec, který ležel tváří k zemi u vchodu do svého domu, zatímco uvnitř křičely zděšené holčičky: "Baba! Baba!" Mezi nimi jsou posádky sanitek, na něž stříleli američtí vojáci a čtyřletý Ali Nasser Fadil, zraněný během leteckého útoku. Reportér listu New York Times nalezl toto dítě v jedné bagdádské nemocnici a vylíčil, jak leží v posteli "se široce rozšířenýma očima, civí na strop". Neuměle mu byla amputována levá noha. Tentýž reportér nalezl desetiletého Waeda Jodu u postele svého vážně raněného otce. "Američtí střelci na nás stříleli, když jsme se snažili opustit Fallúdžu," konstatoval.

Čeho všeho je zapotřebí, aby britský labouristický poslanec pozvedl svůj hlas proti vraždění v Iráku? Nemluvím o hlavních ministrech v Blairově vládě, ti jsou tak hluboce spojeni s krutou tragedií dobývání a okupace Iráku, ale ve vládě i v parlamentu jsou někteří ministři a poslanci, kteří v minulosti hájili lidská práva. Kdy pozvednou svůj hlas? ptá se anglický spisovatel a scénárista Ronan Bennett a pokračuje:

18. 4. 2004

Zo spravodajských médií je otázka z titulku zdanlivo jasne zodpovedaná: Prekvapujúco vysokým rozdielom 350 tisíc hlasov, teda o asi 20 percent pred Vladimírom Mečiarom, získal v sobotu kreslo hlavy SR Ivan Gašparovič. Povolebné reakcie však prispeli vnímavému pozorovateľovi ku aspoň čiastočnému rozjasneniu hmly, ktorá zahaľovala zákulisie politických kšeftov v pozadí veci. Kto sa prvoplánovo, povedzme rovno naivne domnieval, že porážka "nenávideného" Mečiara dzurindistov len poteší, je zrejme na omyle.

19. 4. 2004

Je tomu o něco víc než 3.5 miliardy roků, co se na Zemi objevil život. Podle některých lidí jej stvořil Bůh, kdežto podle jiných se vyvinul díky proměnlivosti hmoty. V severní Americe by bylo nesnadné přesvědčit většinu, že "život vznikl", protože ona věří, že "byl stvořen". Vznikne-li ale podruhé, bude stvořen a jeho tvůrcem bude člověk.

17. 4. 2004

Dnešní den není rozhodně okurkový, domácímu zpravodajství vévodí dvě zprávy -- propuštění českých novinářů z iráckého zajetí a autonehoda ministra zahraničí. První událost je jistě potěšitelná, její význam je však spíše v rovině emocionální. Protože hrdinou je ten, který zachrání druhé, nikoliv ten, kdo se lehkovážně nechá zajmout na Alibabově stezce. Ta druhá událost však hrozí přerůst ve vážnou hospodářskou krizi. Na přehlasování prezidentského veta zákona o DPH je ve sněmovně potřeba 101 hlasů a ty teď koalice prostě nemá k dispozici, i když premiér na sobotní tiskové konferenci ČSSD po zasedání přredsednictva strany šířil optimismus všemi směry.

19. 4. 2004
Polemika s polemikou Petra Kužvarta o automobilové dopravě

Je velmi zajímavé sledovat argumentaci Petra Kužvarta. Zelená ideologie je stejně zhoubná, jako jiná, jejíž barvu lze jen těžko odvodit. Vypjaté emoce a argumentů pomálu. Ideologie může být dobrým sluhou, ale stejně jako oheň je jen špatným pánem. V okamžiku, kdy některá fakta zatajuji a jiná překrucuji, dostávám se do pozice ideologického dogmatika, kterému není žádný klacek dost dlouhý. I kdyby účel byl úctyhodný - osázet třebas každou silnici květinami.

19. 4. 2004

Opravník opravníku a zmatených výkladů

Vladimíra Levá ZDE popsala ve své velmi detailně zpracované analyze evropských statistik problémy, které vznikají sečítáním málo souvisejících studijních závěrů v jedné kolonce. Svět je stále ještě málo slučitelný, český systém se jenom obtížně dá srovnávat se školským systémem vzdálených zemí.

Pan Jiří Vojtěch ZDE tuto analyzu komentuje. Konstatuje jako já, že mnohé není v pořádku.

Pokud jde o statistiky obecně, platí, co o nich řekl nezapomenutelný Winston Churchill: "Já věřím pouze statistice, kterou jsem sám zfalšoval" - ta věta obsahuje vše.

19. 4. 2004

Při hledání nástupce za odstoupivšího prezidenta Bundesbanky Ernsta Weltekeho není ještě, podle zdrojů z vládních kruhů, určen ani jeden ze tří možných kandidátů. "Každý ze tří kandidátů má specifickou kvalifikaci a profil, ale ještě neexistuje definitivní rozhodnutí," proslýchá se ve vládních kruzích.

19. 4. 2004

Francouzský prezident Jacques Chirac je prvním státníkem, jenž navštívil staronového alžírského prezidenta Abdelaziz Bouteflika, který v prezidentských volbách (podle svého názoru "jedněch z nejtransparentnějších, jaké kdy Alžírsko mělo") minulý týden dosáhl drtivého vítězství a to hned v prvním kole s 84,99%. Chirac svému protějšku ke znovuzvolení poblahopřál a odmítl obvinění ze zfalšování voleb: "Až na běžné incidenty, volby proběhly v souladu s demokratickými pravidly."

19. 4. 2004

Ve středu 14.dubna uveřejnil francouzský deník Le Figaro zprávu ministerstva práce, jež konstatuje vzrůst počtu neevropských státních příslušníků příchozích do Francie o 16%, a to v letech 2001 a 2002. Za jeden rok se Francii podařilo předběhnout Velkou Británii a Německo, kde počet žádostí podle OSN klesl až o 44,9 a 29%. Obě země disponují tvrdou legislativou pro přistěhovalce, nedávno mimo jiné Londýn zavedl stejné opatření jako Francie v roce 1991, tedy zákaz pracovat žadatelům v době vyřizování jejich azylu.

19. 4. 2004

Demokracie se musí hájit i nedemokratickými metodami

S plnou odpovědností tvrdím, že největší hrozbou současnosti jsou lidé Vašeho typu a Vašich postojů, ať už tak činí z hlouposti nebo z revolučního odporu vůči všemu demokratickému, pravicovému a - v konečném důsledku - pokrokovému.

Vážené Britské listy,

zabrousil jsem na Vaše stránky po dlouhé době a byl jsem hluboce otřesen, jakých změn doznal tisk, který jsem kdysi s oblibou četl!

Nevím, jestli redakci obsadila "objektivní" Al Džazíra nebo přímo Usama Bin Ladin anebo ji snad nyní na dálku kočíruje - představa nejstrašnější - sám soudruh Moore. Co článek, to profundamentalistická špína vrhaná na všechny, kteří se v hodině dvanácté (po dvanácté?) snaží dělat něco proti největší hrozbě současnosti - rozpínavosti fanatického islámu, míní Ivan Hejl a pokračuje:

16. 4. 2004

Přátelé!

Dosud jsem nikdy neviděl hlavu tak daleko zalezlou prezidentovi kamsi jako tu, kterou jsem viděl včera večer při "tiskové konferenci", kterou uspořádal George W. Bush. Pořád ještě mluví o tom, že hledá "zbraně hromadného ničení", tentokrát na Saddámově "krocaní farmě". Jo, krocaní. Zjevně si Bílý dům myslí, že v oněch 17 nerozhodných státech je dost idiotů, kteří jim tohle přijmou. Myslím, že to bude pro ně neurvalé probuzení.

Michael Moore je známý americký dokumentarista, který loni obdržel Oscara za svůj film Bowling for Columbine.

Články o Moorovi v BL > > > > > > > >
19. 4. 2004

Finále 16. ročníku Miss ČR 2004 se konalo tradičně v karlovarském Puppu. Deštíková scéna a úvodní píseň Zpívat jako déšť věštily bouřku. Jan Čenský nejprve rozháněl mraky při představování sponzorů, dívek, poroty a vzácných hostů v čele s ministrem šálou. Náladě nepřidala ani Lucie Bílá s pseudocikánskou písní. Pořadatelé se nesnažili o ozvučení a Bílá se nesnažila trefovat do playbacku.

19. 4. 2004

Soutěž Miss World je anachronismus, který v posledních letech přešel ze západní Evropy do zemí třetího světa, případně východní Evropy. Nic neilustruje obrovský rozdíl mezi mentalitou dnešní České republiky a postavením žen v ní než to, jak se k této soutěži, vzniklé před více než padesáti lety, staví dnes dnešní Británie. Vybral jsem k článku Petra Jánského o soutěži Miss ČR :) namátkou citace z archivních článků o soutěži Miss World z deníku Guardian za několik posledních let - neměl jsem v neděli večer čas hledat v dalších mezinárodních listech. Snad tento stručný výběr stačí. Nejprve, níže, článek o tom, jak tato celá soutěž, nyní tak prosazovaná v ČR,:) před více než padesáti lety vznikla.

Soutěži Miss World je 50 let. Navzdory jejím kritikům má tato soutěž určitou skrytou hodnotu - ukazuje totiž jedinečným způsobem, jak se za těch padesát let změnilo postavení žen. A, samozřejmě, vítězky soutěže budou moci pracovati s dětmi...
Tento první citát je z článku Gabyho Wooda, který vyšel v týdeníku Observer dne 15. dubna 2001 ZDE:
19. 4. 2004

Historie kontroverzní soutěže

24.10. 2001: Britská komerční televize chce znovu vysílat Miss World

Pokusy zmodernizovat anachronismy, jako je monarchie či soutěž Miss World, jsou zcela liché. Snažit se zmodernizovat soutěž Miss World je jako snažit se zmodernizovat otroctví - je to oxymoronický sen, který se nedá uskutečnit.

Miss World, kontroverzní "soutěž královny krásy", se má částečně vrátit na obrazovky britské komerční televize, nikoliv však na terestrické vysílání. Více než třináct let poté, co byla soutěž vykázána z hlavních britských televizních okruhů na satelit, se komerční studio ITV rozhodl pokusit se ji znovu vysílat. Finále soutěže má být odvysíláno na digitální stanici ITV 2. Ta má však sledovanost jen asi 1000 diváků. Soutěž Miss World, systematicky kritizovaná feministkami, se vysílala v televizi BBC a pak v komerční televizi ITV v sedmdesátých a v osmdesátých letech a pořad byl zrušen v roce 1988.

Podrobnosti v angličtině ZDE
19. 4. 2004

Předpokládám, že musí existovat někdo někde v této zemi, kterého naplňuje nadšením vyhlídka, že tato absurdní a problematická extravaganza Miss World má přijít do Londýna, psal dne 26. listopadu 2002 Rod Liddle, tehdejší editor ranního publicistického pořadu BBC Radio Four "Today", když uprchla soutěž Miss World tehdy z třetího světa, z Nigérie před islámskými fundamentalisty neplánovaně do Londýna, a pokračoval:

Nedovedu si ale představit, kdo to je, ani jak vypadá. Daleko více než ony všechny ostatní výrazy multinacionální tuposti, jako jsou Hry bez hranic, Eurovizní písňová soutěž, je soutěž Miss World zakotvena v dřívější, hloupější éře.

Soutěží Miss World pohrdá většina normálních žen (a samozřejmě i většina normálních mužů) za to, že předvádí afektovanou ženskost, proměněnou v objekt, avšak zároveň není paradoxně tato soutěž dostatečně exploatativní ani pornografická pro ty, kteří neuznávají feminismus. Na to, aby tato soutěž zaujala dnešní mladé lidové "chlapáky", by musely soutěžící ženy být nafilmovány, jak masturbují, anebo prostřednictvím skryté kamery jak souloží s celebritami. A při tom by se bodovalo, jak nadšeně se při souloži ta která soutěžící chová.

19. 4. 2004

Tak co je tak strašného na soutěži Miss World? Je to pravda, je trochu kýčovitá a trapná. Taky je dost staromódní. A je hodně vulgární. Ale že by byla "toxická" (jak napsala Kathy Lette)? Že by to bylo něco, z čeho se "normální" lidi nemůžou těšit (Rod Liddle)? Samozřejmě, soutěž Miss World proměňuje lidské tělo v předmět, jemuž se lidé obdivují. Ale jak se to odlišuje od fotografií Bruce Webbera, které inzerují spodky? Anebo od malování nahé modelky ve studiu?

Kromě toho, že je soutěž Miss World všeobecně obviňována, že je nevkusná, je nyní také obviňována, že zavinila zavraždění více než 500 osob v Nigérii, napsal komentátor Ian Buruma a pokračoval:

16. 4. 2004

Záznam řeči Sira Arthura Conana Doyla (1859-1930), tvůrce Sherlocka Holmese, je ZDE. Doyle zde hovoří o tom, jak vytvořil postavu Sherlocka Holmese. Záznam je součástí digitalizačního programu londýnské The British Library, která částkou jednoho milionu liber (cca 50 milionů Kč) zpřístupní britským vysokým školám zadarmo v digitální formě svůj zvukový archiv, obsahující 12 000 položek a téměř 4000 hodin nahrávek. Digitalizace je součástí širšího programu HEFCE britského Higher Education Founding Council, financovaného částkou 10 milionů liber. Účelem programu je zprostředkovat v digitalizované formě pro budoucí uživatele na internetu archivní zvukové a filmové nahrávky, data získaná ze sčítání lidu a statické fotografie.

Podrobnosti v angličtině ZDE

7. 4. 2004

Katedra slovanských studií na Glasgow University vypisuje konkurs na místo bohemistického lektora na školní rok 2004-05. Hledáme absolventa bohemistiky, pokud možno se zkušeností výuky češtiny pro cizince, či jiného jazyka. Uchazeči by měli mít obstojnou znalost angličtiny. Jejich úkolem bude vyučovat studenty prvního a druhého ročníku bohemistiky českému jazyku. Jejich pracovní úvazek bude cca 8 vyučovacích hodin týdně. Jmenování je na dobu deseti měsíců, od října 2004 do června 2005. Úspěšný kandidát obdrží na tuto dobu stipendium ve výši 6000 liber. Zároveň se očekává, že kandidát vypracuje postgraduální práci v oboru bohemistiky, slavistiky či anglistiky pro získání titulu MPhil. Pro toto roční postgraduální studium kandidáta Glasgow University osvobodí od platby školného, které bude po vstupu ČR do EU sníženo z nynějších 7000 na 2500 liber.

Toto místo pro bohemistického lektora-postgraduálního studenta financuje společně Glasgow University, MŠMT ČR a britský Foreign and Commonwealth Office.

Podrobnosti i formulář pro zájemce jsou ZDE

29. 12. 2003

Jak Češi bojují

Na autogramiádě knihy Jak Češi bojují jsme se dověděli, že čtenáři v Německu tisknou Britské listy svým příbuzným v ČR, kteří nemají připojení na internet, a v papírové formě jim je rozesílají poštou. Totéž lze učinit jednodušeji, koupíte-li svým přátelům a příbuzným bez přístupu k internetu naši novou knihu.

Nový knižní výbor z Britských listů Jak Češi bojují, který představuje to, co je podle našeho názoru na časopise nejzajímavější, je k dostání v internetovém knihkupectví Kosmas ZDE a v dobrých knihkupectvích - například v pražském knihkupectví Fišer v Kaprově ulici na Starém Městě (nedaleko stanice metra Staroměstská) a v knihkupectví Academia na Václavském náměstí. Kniha obsahuje informace, které jinde v České republice nenajdete. Objednat si ji můžete i emailem na adresu libri@libri.cz.

Kniha, kterou sestavil Jan Čulík, má 704 stran, její obsah je ZDE. Ve čtrnácti oddílech zahrnuje výbor texty sedmi autorů (Jana Čulíka, Fabiana Golga, Štěpána Kotrby, Radka Mokrého, Kathryn Murphy, Jana Paula a Jakuba Žytka) a desítky barevných i černobílých fotografií s mnohdy pikantním pohledem do zákulisí české politiky, všedního dne či událostí, které stály za zaznamenání.

7. 4. 2004

22. 3. 2004 jsme uhradili koupi nového serveru, na něž nám po lednové havárii čtenáři rychle poskytli finanční prostředky, a to částkou 122 500 Kč. Za finanční pomoc od čtenářů, za pomoc sponzora Globe.cz i za bezplatnou reinstalaci zařízení, kterou provedli Jan Panoch a Dominik Joe Pantůček, upřímně děkujeme. Dominik Joe Pantůček zadarmo postupně zprovozňuje dosud nefunkční části časopisu. Čtenáře prosíme o trpělivost: uvedeme časopis do plné funkčnosti co nejdříve.

V březnu 2004 přispěli čtenáři na provoz Britských listů částkou 2700 Kč. Finanční dary Občanskému sdružení Britské listy jsou v ČR odečitatelné ze základu daně z příjmu. Vydáváme k tomu na požádání písemné potvrzení.

Děkujeme všem, kteří podporují provoz Britských listů finančními dary i zadáváním reklamy.

Jsme vám velmi vděčni za finanční záchranu našeho serveru, prosíme však: nepřestávejte přispívat, umožníte nám dělat naši práci lépe a efektivněji, budeme si moci například systematicky financovat právníka, což byl mělo být pro náš list nezbytné. Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník.

Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2.

Čtenáři ze zahraničí mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

22. 11. 2003

Britským listům můžete psát na adresu redakce@blisty.cz, šéfredaktor Jan Čulík má adresu culik@blisty.cz a také J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk , pražský redaktor Štěpán Kotrba má adresu stepan@kotrba.cz a skype stepan.kotrba, technickému správci Dominiku Joe Pantůčkovi pište na adresu joe@joe.cz.

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
19. 4. 2004 Kontrolovat mocné a dávat prostor bezmocným Jan  Čulík
19. 4. 2004 Patří ČR opravdu k zemím s nejnižším počtem vysokoškolsky vzdělaných občanů? Miroslav Václav Steiner
19. 4. 2004 Pár slov ke školství Jan  Čulík
18. 4. 2004 Slovensko: Kto naozaj vyhral prezidentské voľby ? Lubomír  Sedláčik
16. 4. 2004 Hybáškové svědectví o sobě a o terorismu Miroslav  Polreich
16. 4. 2004 Nemocnice jako obraz politického světa Viliam  Baláž
16. 4. 2004 Válka proti terorismu jako výraz soudobé absurdity Tomáš  Linhart
16. 4. 2004 "Bin Ladin" nabídl Evropě příměří   
16. 4. 2004 Michael Moore: Hlavu vzhůru!   
16. 4. 2004 Irák potřebuje, aby se s ním jinak zacházelo - nikoliv více amerických vojáků Miloš  Kaláb

Zelení RSS 2.0      Historie >
15. 4. 2004 Dalibor Stráský, Ondřej Liška: Odstupujeme z předsednictva Strany zelených   
14. 4. 2004 Petr Uhl: Věřím v pád patočkovského sektářství   
14. 4. 2004 Zelení shazují krunýř sektářství Pavel  Pečínka
14. 4. 2004 Milana Horáčka můžeme i vyloučit!   
14. 4. 2004 Daniel Cohn-Bendit: Předsednictvo českých Zelených potlačuje demokratickou diskusi   
16. 3. 2004 Co na novou demokracii říká internet Antonín  Slejška
15. 3. 2004 Demokracii zelenou viděti... Karel  Dolejší
11. 2. 2004 Není pravda, že česká Strana zelených má v Evropě špatnou pověst   
11. 2. 2004 Britské listy nechodí ke kováříčkovi, když mohou dojít ke kováři   
11. 2. 2004 Neztrácet zelenou naději Martin  Škabraha

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
17. 4. 2004 Tony Blair odmítl Bushovu nabídku, podle níž Británie nemusela vyslat svá vojska do Iráku   
17. 4. 2004 Američané spáchali ve Fallúdže masakr: Proč poslanci mlčí?   
16. 4. 2004 Hybáškové svědectví o sobě a o terorismu Miroslav  Polreich
16. 4. 2004 Válka proti terorismu jako výraz soudobé absurdity Tomáš  Linhart
16. 4. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 6. a 7. dubna 2004   
16. 4. 2004 Zprávy iráckého odboje za dny 4. a 5. dubna 2004   
16. 4. 2004 Michael Moore: Hlavu vzhůru!   
15. 4. 2004 Terry Jones z Monty Pythonů: Tony (Blair) se opravdu musí snažit víc   
14. 4. 2004 Televize BBC: Špatné zprávy pro prezidenta Bushe z Iráku   
14. 4. 2004 Bush: "Zůstaneme pevní"   

Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ RSS 2.0      Historie >
17. 4. 2004 Izraelci "usmrtili šéfa organizace Hamas"   
16. 4. 2004 Co znamená nový Šaronův plán pro Palestinu a Izrael?   
15. 4. 2004 Bush kupuje židovské hlasy Tomáš  Gawron
15. 4. 2004 Bush schválil "historický" Šaronův plán   
26. 3. 2004 Realita nemá nic společného s předsudky Jana  Malá
24. 3. 2004 Ubohá oběť Šaronovy ubohé taktiky   
23. 3. 2004 Izrael zavraždil šéfa organizace Hamas   
15. 3. 2004 Ani v muslimských zemích není zakázána interrupce Jana  Malá
12. 3. 2004 O evropském antisemitismu   
29. 1. 2004 Izrael ignoruje mezinárodní zákony a základní lidská práva Palestinců Jana  Malá

Deníček sněmovní panny RSS 2.0      Historie >
7. 4. 2004 Deníček sněmovní panny XVI. Alexandra  Virgová
6. 4. 2004 Deníček sněmovní panny XV. Alexandra  Virgová
1. 4. 2004 Deníček sněmovní panny XIV. Alexandra  Virgová
31. 3. 2004 Deníček sněmovní panny XIII. Alexandra  Virgová
29. 3. 2004 Deníček sněmovní panny XII. Alexandra  Virgová
26. 3. 2004 Deníček sněmovní panny XI. Alexandra  Virgová
25. 3. 2004 Deníček sněmovní panny X. Alexandra  Virgová
24. 3. 2004 Deníček sněmovní panny IX. Alexandra  Virgová
10. 3. 2004 Deníček sněmovní panny VIII. Alexandra  Virgová
3. 3. 2004 Deníček sněmovní panny VII. Alexandra  Virgová

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
19. 4. 2004 Menší zlo? Ne, mediální realita Štěpán  Kotrba
12. 4. 2004 Prásk: Jaká byla spotřeba německých zajíců nejen v České tiskové kanceláři Štěpán  Kotrba
9. 4. 2004 ZPRÁVA: Německý zajíček české tiskové kanceláře Štěpán  Kotrba
4. 4. 2004 ČeRT Vlastimil  Ježek
4. 4. 2004 Čert na druhou aneb jak propojit média veřejné služby tak, aby přežila budoucnost Štěpán  Kotrba
1. 4. 2004 Stane se novým šéfem Rady BBC Blairova pravá ruka, Peter Mandelson?   
31. 3. 2004 V ČRo 6 znovu o bulvarizaci médií   
29. 3. 2004 Hrozí kvůli případu Kelly stávka v BBC?   
26. 3. 2004 Dno možností televizní rady Štěpán  Kotrba
26. 3. 2004 Dno schopností bohemistiky Štěpán  Kotrba

Školství RSS 2.0      Historie >
19. 4. 2004 Pár slov ke školství Jan  Čulík
15. 4. 2004 Zmatený výklad   
14. 4. 2004 Opravník obecně oblíbených omylů Vladimíra Al-Maliki Levá
2. 4. 2004 Škoda, že není komu vyprávět o neutrinech ... Hynek  Hanke
2. 4. 2004 Jsme v něčem ještě dědici Masarykových koncepcí a mělo by to smysl? Miloš  Dokulil
1. 4. 2004 Jste nespokojeni s výukou na vaší fakultě? Nadávat v hospodě nestačí Ivo  Bystřičan, Petr Jedlička
25. 3. 2004 Jak přimět studenty k (inter)aktivitě Jan  Čulík
24. 3. 2004 Učení by mělo být zábavou Hynek  Hanke
22. 3. 2004 Týden neklidu 29.3. - 2.4. 2004   

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
19. 4. 2004 Ošklivá strana soutěže Miss World   
19. 4. 2004 Odsuzování soutěže Miss World je snobské   
19. 4. 2004 Konečně krásná žena Petr  Jánský
19. 4. 2004 Miss World je anachronismus - vymyslel ji autor zábavných pořadů pro vojsko   
19. 4. 2004 Jak zachránit nepřijatelné   
15. 3. 2004 Opravdu divnej chlap Štěpánka  Matúšková
15. 3. 2004 Opravdu sprostá výstava Jan  Čulík
10. 3. 2004 Také každý měsíc menstruujete? Já ne, možná jsem divnej chlap a možná, že nejsem vůbec chlap... Jan  Paul
8. 3. 2004 Potraty a Karas: Když se řekne A mělo by se říci B Anna  Čurdová
8. 3. 2004 Jen jeden den žen, prosím Anna  Čurdová

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
11. 4. 2004 Počátky křesťanství Lenka  Kužvartová
5. 2. 2004 Katolická církev znovu zaútočila na BBC   
2. 2. 2004 Papež o právu, Bush o moci -- Svoboda o čem? Miroslav  Polreich
21. 1. 2004 Daniel Herman: Pro vnitřní potřebu není pro vnitřní potřebu, i když to musí být pro vnitřní potřebu Štěpán  Kotrba
14. 1. 2004 Kardinál podpořil užívání kondomů   
7. 1. 2004 Je-li mír možný, je povinností! Jan  Pavel II.
7. 1. 2004 Kontroverze ohledně náboženských symbolů zuří i v Německu   
25. 12. 2003 Jan Pavel II. odsoudil "terorismus"   
23. 12. 2003 Miloslav Vlk: Žena je jen schránkou pro nenarozeného člověka   
19. 12. 2003 Komunistická represe církví a procesy v padesátých letech Ivo V. Fencl

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
1. 4. 2004 Milan Kundera pětasedmdesátník Jakub  Žytek
1. 4. 2004 O rodné sestře plivance Jan  Čulík
30. 3. 2004 Bohumil Hrabal: Furiant nekonečna a věčnosti Martin  Škabraha
30. 3. 2004 Jak vidím krále české literatury Tomáš  Koloc
25. 3. 2004 Byl Bohumil Hrabal tvůrcem "laskavého humoru"? Jan  Čulík
25. 3. 2004 "Laskavý humor" Bohumila Hrabala Jan  Čulík
5. 3. 2004 Desáté jaro Karla Kryla Martin  Štumpf
13. 2. 2004 Cesta na jihozápad Tomáš  Koloc
3. 2. 2004 Andělé Jaroslav  Hutka
6. 1. 2004 Opusy o nevěře Josef  Švéda