19. 4. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 4. 2004

Je automobilismus zhouba společnosti?

Polemika s polemikou Petra Kužvarta o automobilové dopravě

Je velmi zajímavé sledovat argumentaci Petra Kužvarta. Zelená ideologie je stejně zhoubná, jako jiná, jejíž barvu lze jen těžko odvodit. Vypjaté emoce a argumentů pomálu. Ideologie může být dobrým sluhou, ale stejně jako oheň je jen špatným pánem. V okamžiku, kdy některá fakta zatajuji a jiná překrucuji, dostávám se do pozice ideologického dogmatika, kterému není žádný klacek dost dlouhý. I kdyby účel byl úctyhodný - osázet třebas každou silnici květinami.

Ale nyní k jednotlivým tvrzením z článku Petra Kužvarta. Nebudu se zabývat vyvracením jeho osobních názorů. Na ty má každý právo, pokud je ovšem neopírá o nepravdivá fakta. Prvním a nezvratným faktem je, že individuální osobní i nákladní doprava je u nás zdaněna. Přínosy do státního rozpočtu, které z dopravy plynou, mnohonásobně převyšují částky vynakládané státem na údržbu a rozvoj silniční sítě. Jen daně, uvalené na pohonné hmoty jsou vyšší, než jejich celkové zpracovatelské a distribuční náklady. Pokud uvážíme optimistickou spotřebu průměrného osobního vozidla 7,5l benzinu Natural, tak při jeho současné ceně zjistíte, průměrný motorista za každý ujetý kilometr odvede státu přibližně 1 Kč. Opakuji korunu za každý ujetý kilometr. Je to méně než třeba ve Francii nebo v Norsku, ale je to téměř dvojnásobek toho, co v USA. Je jistě možné polemizovat o tom, zda je zdanění vysoké či nízké, ale rozhodně není možno bez uzardění tvrdit, že není! A to je zde započítáno pouze zdanění pohonných hmot. O dálničních známkách a silniční dani nehovořím. To jsou další miliardy příjmů.

Za každý kamion s nosností nad 21 tun, který je provozován v České republice, musí jeho majitel zaplatit ročně 39 000 Kč a pokud jezdí po dálnici dalších 14 000 Kč. Tedy 54 000 Kč ročně jen, aby mohl vyjet. A za každý ujetý kilometr tohoto kamionu stát získá další minimálně tři koruny na spotřební dani z nafty.

Automobilová doprava však přináší i další daňové výnosy. DPH z prodeje nových osobních automobilů, která není odpočitatelná ani pro firmy. DPH z prodeje náhradních dílů konečnému spotřebiteli - neplátci DPH. Clo na dovážené automobily a díly, atd.

Jistě, automobilový průmysl a další s ním spojené služby zaměstnává ne 10 %, ale možná 15% obyvatelstva, ale na přímých i nepřímých daních přináší do rozpočtu více, než třetinu příjmů. Přesnější vyjádření bohužel není možné, protože jednotlivé příjmy jsou roztroušeny v různých kapitolách a skryty i pod jinými oddíly. A tak je tento odhad spíše nižší než je skutečnost. Přesnější čísla má nejspíše pozue ministr financí.

A zde je jádro problému. Pokud by příjmy plynoucí z existence automobilového průmyslu a provozu automobilů byly používány byť jen z poloviny na ochranu životního prostředí a dalších alespoň 25% na údržbu a rozvoj silniční sítě, byli bychom v horizontu několika let nejčistší a dopravně nejrozvinutější zemí světa. Tak tomu však není a nejspíše ani nikdy nebude. Ve všech hospodářsky rozvinutých zemích jsou zisky plynoucí z tohoto odvětví redistribuovány. Jednotlivé země se liší pouze výší zdanění a mírou této redistribuce. A opět můžeme polemizovat pouze o výši, nikoliv však o její existenci.

Koneckonců stačí jednoduchý příklad: pražský magistrát dotuje hromadnou integrovanou dopravu v řádu několika miliard ročně. Tak tomu je na úrovni všech krajů, ale i celého státu. Výnosy z individuálního automobilismu se používají k dotování jiných výdajů. Neexistuje na toto téma žádná skutečně fundovaná studie, která by v tomto oboru mapovala skutečné finanční toky. Vím pouze o jediné, která byla publikována v Austrálii. Výsledky byli velmi překvapující. Cca 86% z výnosu z automobilismu bylo používáno na jiné účely. Pouze cca 14% bylo používáno na údržbu a rozvoj silniční sítě.

Nevím, kolik procent je to v ČR, ale soudě podle stavu silniční sítě to bude ještě méně.

                 
Obsah vydání       19. 4. 2004
19. 4. 2004 Kontrolovat mocné a dávat prostor bezmocným Jan  Čulík
19. 4. 2004 Menší zlo? Ne, mediální realita Štěpán  Kotrba
17. 4. 2004 Tony Blair odmítl Bushovu nabídku, podle níž Británie nemusela vyslat svá vojska do Iráku
17. 4. 2004 Američané spáchali ve Fallúdže masakr: Proč poslanci mlčí?
19. 4. 2004 Pár slov ke školství Jan  Čulík
18. 4. 2004 Slovensko: Kto naozaj vyhral prezidentské voľby ? Lubomír  Sedláčik
19. 4. 2004 Hrají si lidé na Pána Boha, nebo napodobují přírodu? Miloš  Kaláb
17. 4. 2004 Jednoduché řešení, které nikoho nechce napadnout Petr  Baubín
19. 4. 2004 Je automobilismus zhouba společnosti? Petr  Baubín
19. 4. 2004 Patří ČR opravdu k zemím s nejnižším počtem vysokoškolsky vzdělaných občanů? Miroslav Václav Steiner
19. 4. 2004 Následník Weltekeho: hledá se rychlé řešení
19. 4. 2004 Chirakova návštěva v Alžíru Simone  Radačičová
19. 4. 2004 Francie: cíl přistěhovalců? Simone  Radačičová
19. 4. 2004 Nikdy víc Britský list!
16. 4. 2004 Michael Moore: Hlavu vzhůru!
19. 4. 2004 Konečně krásná žena Petr  Jánský
19. 4. 2004 Miss World je anachronismus - vymyslel ji autor zábavných pořadů pro vojsko
19. 4. 2004 Jak zachránit nepřijatelné
19. 4. 2004 Ošklivá strana soutěže Miss World
19. 4. 2004 Odsuzování soutěže Miss World je snobské
16. 4. 2004 Poslechněte si Sira Arthura Conana Doyla
7. 4. 2004 Chcete učit češtině na Glasgow University?
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
7. 4. 2004 Hospodaření OSBL za březen 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce

Automobilismus RSS 2.0      Historie >
19. 4. 2004 Je automobilismus zhouba společnosti? Petr  Baubín
8. 4. 2004 Polemika s Petrem Kužvartem o dopravě (nejen) v Praze Jan  Bláha
27. 8. 2003 Nehodovost: Policie proti sobeckému a nebezpečnému ježdění nezasahuje   
26. 8. 2003 Čím jsem "úspěšnější", tím víc mrtvých Jan  Čulík
26. 8. 2003 O nehodovosti na českých silnicích Vojtěch  Polák, Jan Čulík
26. 8. 2003 Nehodovost: statistické údaje se dají interpretovat různě   
26. 8. 2003 Nehodovost ještě jinak   
8. 8. 2003 Zlikvidují zautomatizované automobily veřejnou dopravu?   
8. 8. 2003 Jak platit za užívání silnic   
8. 8. 2003 Systémy pro automatickou jízdu automobilů už existují   
8. 8. 2003 Radost bourat   
6. 8. 2003 Velvyslanectví německých zájmů - dopis jednoho lobbisty Štěpán  Kotrba
31. 7. 2003 Svoboda není bezbřehá Jan  Čulík
31. 7. 2003 Trapný Ondřej Hausenblas