16. 4. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 4. 2004

"Bin Ladin" nabídl Evropě příměří

Dvě arabské televizní stanice odvysílaly zvukový záznam, údajně hlasu Usámy bin Ladina, který v něm nabídl Evropě příměří, "pokud přestane útočit na muslimy". CIA konstatuje, že je nabídka zřejmě pravá. "Nabídka" ale prý neplatí pro Spojené státy. Např. britské ministerstvo zahraničí nahrávku hned odmítlo a poukázalo na to, že na muslimy útočí jedině organizace al Kajdá, jejíž obětí se staly v posledních letech v různých atentátech tisíce muslimů. Španělsko, Británie, Německo a Evropská komise také odmítly bin Ladinovu "nabídku".

Nahrávka je zřejmě pokusem rozdělit Evropu a Spojené státy a manipulativním způsobem oslovit evropskou levici, případně lidi, kteří nesouhlasili s americkým útokem na Irák (obě množiny nutně nejsou totožné). Podle komentátorky BBC její argumentace obsahuje "klasickou levicovou analýzu vztahů mezi válkou a multinacionálními společnostmi". Názor britských politiků je, že i kdyby byl někdo na Západě ochoten vyjednávat s teroristy a la bin Ladin (což není), žádná vláda nemůže jednat na základě anonymní audionahrávky. Její kompletní překlad je zde:

Pochválen buď Všemohoucí Bůh, nechť se dostane míru a modliteb proroku Mohamedovi, jeho rodině a společníkům.

Toto je poselství našim sousedům severně od Středozemního moře. Obsahuje iniciativu smíření jako odpověď na jejich pozitivní reakce.

Buď pochválen Bůh, buď pochválen Bůh, buď pochválen Bůh, který vytvořil nebe a Zemi se spravedlností a který dovolil utlačovaným, aby stejným způsobem potrestali utlačovatele.

Nechť se dostane míru těm, kdož sledovali správnou cestu:

"Útlak usmrcuje utlačovatele"

V mých rukou je poselství, které vám má připomenout, že spravedlnost je povinnost vůči těm, které milujete, a vůči těm, které nemilujete. A práva lidí nebudou poškozena, jestliže o nich oponent promluví.

Největším pravidlem bezpečnosti je spravedlnost, a ukončení nespravedlnosti a agrese. Bylo řečeno: Útlak usmrcuje utlačovatele a zdrojem nespravedlnosti je zlo. Příkladem je situace v okupované Palestině. To, co se stalo 11. září [2001] a 11. března [bombové atentáty v Madridu] je vaše zboží, které vám bylo vráceno.

Je známo, že bezpečnost je naléhavou nutností pro celé lidstvo. Nesouhlasíme, že byste si ji měli monopolizovat jen pro sebe. A také, lidé, kteří projevují bdělost, nedovolují svým politikům, aby zasahovali do jejich bezpečnosti.

Poté, co jsme toto konstatovali, chtěli bychom vás informovat, že označovat nás a naše činy za terorismus je také popisem vás samotných a vašich činů. Reakce vzniká na téže úrovni jako původní akce. Naše činy jsou reakcí na vaše vlastní činy, jejichž příkladem je ničení a vraždění našich příbuzných v Afghánistánu, v Iráku a v Palestině.

Činem, nad nímž se zhrozil svět, bylo zavraždění starého, invalidního šejka Ahmeda Jasina [duchovního vůdce organizace Hamas], Bůh mu buď milostiv. Je to dostatečným důkazem.

Prosíme Boha, aby za něho potrestal Ameriku, pokud se Bohu zlíbí.

Jaké náboženství považuje vaše mrtvé za nevinné a naše mrtvé za bezcenné? A podle jakého principu je vaše krev skutečnou krví a naše krev vodou? Reciproční zacházení je spravedlivé a ten, kdo s nespravedlností začal, nese vinu.

"Krvelační"

Co se týče vašich politiků a těch, kteří následují po jejich cestě, kteří trvají na ignorování skutečného problému okupace celé Palestiny a přehánějí lži a falzifikace, týkající se našeho práva na obranu a na odpor, tito lidé nemají vůči sobě samotným respekt.

Také pohrdají krví a intelektem lidí. Je tomu tak proto, protože jejich falešná řeč zvyšuje prolévání vaší krve, namísto aby je umenšovala.

A kromě toho, zkoumání vývoje, k němuž dochází, co se týče zabíjení v našich zemích a ve vašich zemích, objasňuje jednu důležitou skutečnost: totiž, že nespravedlnost páchají na nás i na vás vaši politikové, kteří posílají vaše syny - i když vy se tomu protivíte - do našich zemí, aby tam zabíjeli a byli tam zabíjeni.

Proto je v zájmu obou stran, aby ochromily plány těch, kteří prolévají krev národů pro svůj úzký osobní prospěch i podřízenost gangu v Bílém domě.

Musíme si uvědomit, že tato válka přináší miliardy dolarů zisků velkým společnostem, ať už jsou to ty, které vyrábějí zbraně, anebo ty, které přispívají k znovuvýstavbě, jako Halliburton Company a její sestry a dcery.

Na základě tohoto je velmi jasné, kdo má prospěch z vyvolání této války a z krveprolévání. Jsou to váleční magnáti, oni krvelační lidé, kteří zpoza záclony řídí světovou politiku.

A co se týče prezidenta Bushe, vedoucí politikové, kteří se pohybují v jeho kruzích, vedoucí mediální společnosti a OSN, kteří vytvářejí zákony pro vztahy mezi pány veta a otroky ve Valném shromáždění, toto jsou jen některé z nástrojů, užívaných pro podvádění a vykořisťování lidí.

Všichni tito lidé fatálním způsobem ohrožují svět.

Nejnebezpečnější a nejobtížnější součástí této skupiny je sionistická lobby. Pokud nám to Pán Bůh dovolí, budeme proti nim bojovat.

"Iniciativa smíření"

Na základě výše uvedeného a proto, abych odepřel kupcům s válkou šanci a v reakci na pozitivní interakci, která se projevila v nedávných událostech a průzkumech veřejného mínění, z něhož vyplývá, že většina evropských národů chce mír, žádám poctivé lidi, zejména ulemy, kazatele a kupce, aby utvořili trvalý výbor na osvětu evropských národů ohledně spravedlnosti v našich věcech, zejména Palestiny. Mohou využívat obrovského potenciálu sdělovacích prostředků.

Nabízím jim také iniciativu smíření, jejíž podstatou je náš příslib, že ukončíme operace proti všem zemím, které přislíbí, že se nebudou podílet na útocích proti muslimům ani nebudou zasahovat do jejich záležitostí - ani na americkém spiknutí proti širšímu muslimskému světu.

Toto smíření může být obnoveno, jakmile období, které podepíše první vláda, skončí a druhá vláda bude vytvořena za souhlasu obou stran.

Smíření začne odchodem posledního vojáka z naší země.

Dveře smíření jsou otevřeny po dobu tří měsíců od data zveřejnění tohoto prohlášení.

Pro ty, kdo smíření odmítají a chtějí válku, my jsme připraveni.

Co se týče těch, kdož chtějí smíření, dali jsme jim šanci. Přestaňte prolévat naši krev a tím si uchovejte vlastní krev. Je ve vašich rukou použít tuto lehkou, avšak přesto obtížnou formuli. Víte, že situace bude eskalovat a zhorší se, jestliže budete věci odkládat.

Pokud k tomu dojde, neobviňujte nás - obviňujte sebe samotné.

Racionální člověk se nevzdává své bezpečnosti, peněz a dětí jen proto, aby uspokojil lháře z Bílého domu.

Kdyby mluvil pravdu o své touze po míru, necharakterizoval by osobu, která roztrhala na kusy těhotné ženy v táborech Sabra a Šatila [zmínka o izraelském premiérovi Šaronovi] a o ničiteli kapitulačního procesu [zmínka o palestinsko-izraelském mírovém procesu] jako člověka míru.

Také by nelhal lidem a netvrdil by, že nenávidíme svobodu a zabíjíme jen pro zabíjení. Skutečnost prokazuje, že my mluvíme pravdu a on lže.

K zabíjení Rusů došlo po jejich invazi do Afghánistánu a do Čečny, k zabíjení Evropanů dochází po jejich invazi do Iráku a do Afghánistánu, k zabíjení Američanů v New Yorku [zmínka o 11. září] bylo po jejich podpoře pro židy v Palestině a po jejich invazi na arabský poloostrov.

Také, k jejich usmrcování v Somálsku došlo po jejich invazi v operaci Obnovení svobody. My jsme je donutili odejít bez naděje, buď pochválen Pán Bůh.

Říká se, že prevence je lepší než léčba. Šťastný člověk je ten, kdo se poučí ze zkušenosti jiných.

Přidržet se pravdy je lepší než setrvávat ve falešnosti.

Mír buď s těmi, kdo si dají říct.

Text v angličtině ZDE
                 
Obsah vydání       16. 4. 2004
18. 4. 2004 Slovensko: Kto naozaj vyhral prezidentské voľby ? Lubomír  Sedláčik
17. 4. 2004 Izraelci "usmrtili šéfa organizace Hamas"
17. 4. 2004 Tony Blair odmítl Bushovu nabídku, podle níž Británie nemusela vyslat svá vojska do Iráku
17. 4. 2004 Jednoduché řešení, které nikoho nechce napadnout Petr  Baubín
17. 4. 2004 Američané spáchali ve Fallúdže masakr: Proč poslanci mlčí?
16. 4. 2004 "Bin Ladin" nabídl Evropě příměří
16. 4. 2004 Michael Moore: Hlavu vzhůru!
16. 4. 2004 Co znamená nový Šaronův plán pro Palestinu a Izrael?
16. 4. 2004 Poslechněte si Sira Arthura Conana Doyla
15. 4. 2004 Společnosti ČSA: Cestující nemusí být "odborník" Jan  Čulík
15. 4. 2004 Dalibor Stráský, Ondřej Liška: Odstupujeme z předsednictva Strany zelených
16. 4. 2004 Irák potřebuje, aby se s ním jinak zacházelo - nikoliv více amerických vojáků Miloš  Kaláb
16. 4. 2004 Válka proti terorismu jako výraz soudobé absurdity Tomáš  Linhart
16. 4. 2004 Nemocnice jako obraz politického světa Viliam  Baláž
16. 4. 2004 Účast mírového hnutí izraelských žen v boji za nenásilí
16. 4. 2004 Opouští Štěstěna prezidenta Bushe? Miloš  Kaláb
16. 4. 2004 Zprávy iráckého odboje za dny 4. a 5. dubna 2004
16. 4. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 6. a 7. dubna 2004
16. 4. 2004 Hybáškové svědectví o sobě a o terorismu Miroslav  Polreich
16. 4. 2004 I nejčtenější média manipulují a bulvarizují
16. 4. 2004 Dolly Buster - šance pro národ Petr  Jánský
16. 4. 2004 The newsletter for those interested in Czech Theatre
15. 4. 2004 Poslancům Mejstříkovo vystoupení nechybělo Ivan  David
16. 4. 2004 Pracovníci ČT jsou na svobodě a v pořádku
16. 4. 2004 Pracovníci ČT stále nezvěstní: vedení ČT se obrátilo na premiéra
16. 4. 2004 Proč západní média neinformují o únosu českých reportérů?
15. 4. 2004 Paměť národa Bohumil  Kartous
15. 4. 2004 Soudci a psi jezdí zadarmo Radek  Mokrý
15. 4. 2004 Článek Radka Mokrého o soudcích je věcně nesprávný
16. 4. 2004 Je "tažení proti soudcům" neoprávněné?
15. 4. 2004 Jaký obraz Srbska kreslí týdeník Respekt Srdjan  Prtina
15. 4. 2004 Stanovisko krajského hejtmana k výstavbě vědecké knihovny v Ostravě
15. 4. 2004 Bush jako "oživující prostředek pro americkou mládež"
15. 4. 2004 Zmatený výklad
15. 4. 2004 Terry Jones z Monty Pythonů: Tony (Blair) se opravdu musí snažit víc
15. 4. 2004 Mluvčí ČSA: Letadla ČSA patří k nejbezpečnějším na světě
7. 4. 2004 Chcete učit češtině na Glasgow University?
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
7. 4. 2004 Hospodaření OSBL za březen 2004

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
18. 4. 2004 Slovensko: Kto naozaj vyhral prezidentské voľby ? Lubomír  Sedláčik
16. 4. 2004 Hybáškové svědectví o sobě a o terorismu Miroslav  Polreich
16. 4. 2004 Nemocnice jako obraz politického světa Viliam  Baláž
16. 4. 2004 Válka proti terorismu jako výraz soudobé absurdity Tomáš  Linhart
16. 4. 2004 "Bin Ladin" nabídl Evropě příměří   
16. 4. 2004 Michael Moore: Hlavu vzhůru!   
16. 4. 2004 Irák potřebuje, aby se s ním jinak zacházelo - nikoliv více amerických vojáků Miloš  Kaláb
15. 4. 2004 Společnosti ČSA: Cestující nemusí být "odborník" Jan  Čulík
15. 4. 2004 Jaký obraz Srbska kreslí týdeník Respekt Srdjan  Prtina
15. 4. 2004 Paměť národa Bohumil  Kartous
14. 4. 2004 Dal Sobotka Součkové políček? Ivan  David
14. 4. 2004 Irácké otazníky Oskar  Krejčí
14. 4. 2004 A znovu: Jsou mobilní telefony hrozbou lidskému zdraví?   
14. 4. 2004 Zelení shazují krunýř sektářství Pavel  Pečínka
13. 4. 2004 Demokracie a terorismus Mojmír  Babáček