14. 4. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 4. 2004

Petr Uhl: Věřím v pád patočkovského sektářství

Dopis Petra Uhla Danielu Cohn-Benditovi z 30. března 2004

Ahoj Dany,

už jsem Ti děkoval za solidaritu a odvahu, s níž jsi vyjádřil spravedlivý názor. Ano, před volbami je třeba k vyslovení takového názoru odvahy.

Nemyslím, že bys mohl přijet do ČR a diskutovat zde s RR předtím, něž tato rada zruší potrestání mých šesti přátel a mne samého. Dvaapadesátičlenná RR se skládá zhruba z tuctu přátel Jakuba Patočky, kteří mu jsou bezmezně oddáni, dále z dalšího tuctu členů, kteří také kritizují jeho metody politické práce, ale hluboce se za to stydí, protože jsou k němu loajální, věříce upřímně v jeho úspěch (i když třeba ne už teď, v těchto volbách) a v jeho postup.

Třetí dvanáctka je už kritičtější, ale velmi se obává otevřeného konfliktu ve straně. Zbytek, asi 15 členů, jsou lidé Otevřené platformy. Málo Patočkových přátel, kteří mu jsou oddáni, je mimo RR. A to je také odpověď, zda členové tohoto orgánu byli zvoleni demokraticky.

RR rozhodla o našem potrestání v tajném hlasování 25 svými hlasy, 17 bylo proti, jeden člen se zdržel a 9 jich chybělo. Nebylo by rozumné přijet a diskutovat, bez podrobné znalosti skutečností, s těmi pětadvaceti. Beránek se cítil na podzim v Bruselu jako Dubček v Moskvě v srpnu 1968, a já Ti doporučuju, aby ses raději vyhnul jakékoli situaci připomínající postavení Jana Husa při kostnickém koncilu.

Člověku, který přijde sám do prostředí, jež je přesvědčeno o své neměnné pravdě, může vzniknout újma, jistěže dnes morální, a ne už fyzická. Patočka naopak může přijet do Bruselu, Mnichova nebo Drážďan a tam s Tebou může hovořit. Jak vidíš, mluvím o Patočkovi, a ne o ostatních - jsou mnohem méně důležití. On je skutečný lídr, zbytek mu slouží jako servis. Tak to by byla první varianta řešení.

Druhou možností je diskuse s námi, s Otevřenou platformou. Náš návrh ze 17 února, který jsme straně předložili písemně, zahájit komunikaci Otevřené platfotrmy s prezidiem, zahájit dialog obou skupin, zůstává bez odpovědi. Předsednictvo mlčí. Za dialog ovšem nepovažuji řízení před ÚRK nebo rozpravu na RR, kde obvinění funkcionáři formulovali svá protiobvinění, jež vyústila v návrh na potrestání. Diskuse, jejímž cílem je potrestat, není nikdy svobodnou.

Třetí možností je zcela zrušit naše potrestání. Abych mohl upřímně podpořit tento projekt, bylo by ale třeba, aby Jakub Patočka uznal v dopise určeném členům strany, že napomenutí bylo uděleno neprávem, neboť kritické projevy ve straně nelze trestat. Je zde ovšem skutečnost, která by mu mohla usnadnit spolknout tuto hořkou pilulku:

Z 33 bodů, jež vytýkáme jemu a jeho přátelům, pouhých 6 (šest!) shledala ÚRK nepravdivými, a přesto nás RR potrestala výhradně za údajně nepravdivá tvrzení (a ne za vulgární projevy, za urážky nebo za nerespektování programu nebo demokratických zásad). Není to jednoduché, ale mně je tohoto veřejného vysvětlení třeba, má-li naše strana být demokratickou.

A třetí podmínka mé podpory Tvému příjezdu do Prahy za účelem vyjádření veřejné podpory českým Zeleným v evropských volbách je rezignace předsedkyně ÚKR Dity Horové na její funkci. Máme tu zákon o ochraně osobních údajů, který umožňuje politickým stranám rozšiřovat za účelem stranické činnosti adresy členů strany.

A ona, právnička, tvrdila a tvrdí dosud, že zákon vylučuje nebo přinejmenším omezuje předávání adres uvnitř strany a že vyžaduje předběžný souhlas každého člena strany s předáváním jeho adresy. Naše námitka proti tomuto nezákonnému postoji Horové a Beránka byla navíc označena za jeden z 6 údajně nepravdivých bodů v našem přehledu o 33 bodech, za něž nám udělili napomenutí.

Poté, co Jakub Patočka představil vnitřní stranický spor na vlnách českého rozhlasu, kde nactiutrhačně obvinil mě (označil mě jménem) a mé přátele, že se spojujeme - já (označil mě jménem) a moji přátelé - se starými členy SZ, kteří ji finančně poškodili, nemyslím, že bych na něj měl brát jakékoli ohledy.

Tvůj dopis, Dany, vyvolal šok. Pro ty, kteří věří v obnovu vnitřní demokracie a v pád sektářství, který jako Sisyfův pekelný kámen spočívá na hrudi strany, je Tvůj solidární dopis potvrzením správnosti našeho zápasu a skutečnou nadějí.

Přátelsky Tvůj Petr

                 
Obsah vydání       14. 4. 2004
14. 4. 2004 Bush: "Zůstaneme pevní"
14. 4. 2004 Televize BBC: Špatné zprávy pro prezidenta Bushe z Iráku
14. 4. 2004 A znovu: Jsou mobilní telefony hrozbou lidskému zdraví?
14. 4. 2004 Daniel Cohn-Bendit: Předsednictvo českých Zelených potlačuje demokratickou diskusi
14. 4. 2004 Zelení shazují krunýř sektářství Pavel  Pečínka
14. 4. 2004 Petr Uhl: Věřím v pád patočkovského sektářství
14. 4. 2004 Milana Horáčka můžeme i vyloučit!
14. 4. 2004 Dal Sobotka Součkové políček? Ivan  David
14. 4. 2004 Chirakovy ruské námluvy Simone  Radačičová
14. 4. 2004 Irácké otazníky Oskar  Krejčí
14. 4. 2004 Opravník obecně oblíbených omylů Vladimíra Al-Maliki Levá
14. 4. 2004 Problém, který zmizel Jan  Hanuš
14. 4. 2004 Minulost, přítomnost, budoucnost... Ondřej  Slačálek
14. 4. 2004 Různými taktikami proti společnému nepříteli Egon  Bondy
13. 4. 2004 Reklamní zpravodajství - novinka ČTK Štěpán  Kotrba
13. 4. 2004 "Dej mi čouda" - o rozpadu muslimských hodnot
12. 4. 2004 Nynější iráckou krizi "vyvolali Američané svým příliš razantním přístupem"
13. 4. 2004 Američané chtějí prodávat Číně jaderné reaktory Miloš  Kaláb
13. 4. 2004 Rwanda 10 roků po genocidě Miloš  Kaláb
13. 4. 2004 Černobyl Československo nijak neohrozil Ivan  Brezina
13. 4. 2004 I never saw another butterfly
13. 4. 2004 Shoemakers to the world: the Bata estate on the Essex marshes 1939-1960
13. 4. 2004 Na co osnovy?! Ať žije svoboda! Ivan  David
7. 4. 2004 Chcete učit češtině na Glasgow University?
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
7. 4. 2004 Hospodaření OSBL za březen 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce

Zelení RSS 2.0      Historie >
14. 4. 2004 Petr Uhl: Věřím v pád patočkovského sektářství   
14. 4. 2004 Zelení shazují krunýř sektářství Pavel  Pečínka
14. 4. 2004 Milana Horáčka můžeme i vyloučit!   
14. 4. 2004 Daniel Cohn-Bendit: Předsednictvo českých Zelených potlačuje demokratickou diskusi   
16. 3. 2004 Co na novou demokracii říká internet Antonín  Slejška
15. 3. 2004 Demokracii zelenou viděti... Karel  Dolejší
11. 2. 2004 Není pravda, že česká Strana zelených má v Evropě špatnou pověst   
11. 2. 2004 Britské listy nechodí ke kováříčkovi, když mohou dojít ke kováři   
11. 2. 2004 Neztrácet zelenou naději Martin  Škabraha
10. 2. 2004 Zelené facky na pokračování   
10. 2. 2004 Tmavozelení proti temným silám aneb paměť jazyka aparátnického Karel  Dolejší
5. 2. 2004 Zelení jsou v pořádku, problém má Pavel Pečínka Jan  Beránek
4. 2. 2004 Zelená na levačku aneb Proč nemohu být "novodemokratem" Karel  Dolejší
2. 2. 2004 Nadace Heinricha Bölla se distancuje od Patočky a Beránka Pavel  Pečínka
8. 12. 2003 Zelení hledají dobrovolníky proti Sládkovi Pavel  Pečínka