16. 4. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 4. 2004

Hybáškové svědectví o sobě a o terorismu

Asociace pro mezinárodní otázky pořádá pravidelně a třeba říci, že velmi často, hlavně mladými lidmi početně navštěvované přednášky a diskuse o otázkách zahraniční politiky a mezinárodního dění. K velmi aktuální problematice "islámský terorismus" se zaměřením na jeho hrozbu pro Evropu pozvala bývalou velvyslankyni ČR v Kuvajtu Hybáškovou. Dalším řečníkem byl známý expert na problematiku islámu, docent Gombár z Karlovy univerzity, který také poskytl hlubokou sondu do historie a zásad náboženství islámu.

Úvodní informace Jany Hybáškové, byla vedena brilantním až podmanivým způsobem. Podávala nepochybné svědectví, že se jedná o osobu znající detailně problematiku ve všech svých složitostech a souvislostech. Prostě vynikající a pilná studentka s hlubokým vztahem k věci. Mluvit spatra, kultivovanou formou, bez poznámek není běžné a rozhodně vyžaduje klid založený na znalosti přednášeného. Aktuální politické informace a jejich souvislosti však vybočily značně z objektivní reality a svými závěry byly, zvláště pro současné politické ambice přednášející (kandiduje do Evropského parlamentu) přímo alarmující.

Paní ex-velvyslankyně není akademická pracovnice, ale je předně zahraničně politickým expertem specializovaným na oblast jak teritoriálně tak problémově velmi aktuální. Její hodnocení má proto i svůj politický dopad. Pokud pomineme základní erudované informace k historickému vývoji islámu, je objektivní politická úvaha, zdá se, nad kapacitní možnosti bývalé paní velvyslankyně. Případně nekriticky přejímá stanoviska, argumenty a řešení, která mají základ v jiném, i když ne v islámském fundamentalismu.

Podívejme se na některé základní přednesené teze:

"Terorismus je metoda boje, která je islámské kultuře vlastní, zatímco v židovské a křesťanské je tomu naopak. Proto je hrozbou pro evropskou (západní) bezpečnost."

Je to velmi zjednodušené prohlášení, které by vyžadovalo zvláště mladým lidem vysvětlit podstatu fundamentalismu a jeho různá, nejenom muslimská odvětví. Je sice pravda, že i organizátoři přednášky možná i účelově pochybyli, když se zaměřili jen na islámský terorismus, i když v nedávné historii i současnosti se setkáváme s terorismem židovským (zmíním se v souvislosti s dohodami z Oslo), nebo státním (opět Izrael, ale i bombardování Jugoslávie, Prištiny i bělehradských mostů se studenty). Pochybuji však, že tato témata budou zvolena příště. Dozvěděli jsme se dále, že zemřít není pro muslima neštěstí, neboť ráj ho čeká až po smrti (prý i sexuální slasti). Nevím, nějakou dobu v souvislosti s válkou proti Iráku v roce 91 jsem v oblasti také pobýval, ale nevšiml jsem si, že by rodiče, když jim zemřelo dítě, jásali.

Hlavní problém je prý v tom, že Západ v roce 1947 opustil Blízký a Střední východ a ponechal ho nepřipravený k převzetí své vlády. S opouštěním to nebývá tak snadné. I Velká Británie kdysi dávno nehodlala opustit americké kolonie bez boje, přestože byly připraveny (jejich produkce na hlavu byla vyšší a elektorát širší než v mateřské zemi). Nebudeme hovořit o Indii, Alžíru apod. Prostě připraven z pozice vládnoucích není nikdy nikdo. To je školení z mezinárodně politické abecedy. Ale vraťme se k terorismu. O izraelském v té době by Britové také mohli hodně co povídat.

Následují přímo embryonální teze. Ani nevím, odkud tak jednoznačně mohla být převzata představa, že "Arabové nejsou schopni sami problémy řešit". Buď autorka odjímá Arabům jakoukoliv perspektivu, anebo nám, "civilizovanému Západu", dává možnost a snad i povinnost řešení, samozřejmě v zájmu Dobra. A jsme u další teze. "Akce proti Iráku nalezne v mezinárodním právu oprávnění ". Tento názor mající ospravedlnit "akci" , která je samozřejmě v rozporu s mezinárodním právem, není již u nás ojedinělý. Nechá se snadno vyčíst i v "odborné" literatuře, ale vždy od pisatelů, kteří dobře cítí, kde je moc a tím i perspektiva k přežívání. I v Mnichově se přeci jednalo o akci velkých a odpovědných mocností v zájmu zachování míru. A nejen to, dokonce v zájmu menšiny (německé). Mnichovanství se stalo pojmem podléhání síle a nerespektování práva.

Dohody z Osla z roku 1993 (byly připraveny norskou diplomacií v utajení) daly základ k palestinské autonomii i respektování Izraele Palestinci a Arabskou ligou a staly se průlomem k dalšímu perspektivnímu jednání. Řečnice je výslovně odmítla. Bohužel stejně tak je v dané době odmítla izraelská pravice. Nejen to. Následovaly izraelské teroristické akty k narušení těchto dohod - postřílení dvaceti devíti modlících se muslimů v mešitě teroristou Goldsteinem a zavraždění izraelského ministerského předsedy rovněž izraelským teroristou. Tyto činy vyprovokovaly teroristické akce z palestinské strany. Naše média, ale ani přednášející o tom již nehovoří. Tolik o izraelském terorizmu, který vážně zasáhl a oddálil řešení mírového uspořádání na Blízkém a Středním východě.

Hovořilo se i o univerzalitě islámu a stejně - jak uvedl pro změnu docent Gabal - i o univerzalitě pravoslaví (snaha o světovládu) což vyznělo zvláště nepatřičně a účelově, když problémem dnešního světa je americká pozice supervelmoci č.1 s nárokem na její univerzalitu a upozadnění OSN při svých akcích. Lépe řečeno, vzhledem k tradičnímu americkému izolacionalizmu, se jedná o superizolacionizmus, kdy USA berou problémy světa za své a řeší je nezávisle na něm.

Oba řečníci opominuli konkrétně zmínit nejen hrozby islámského terorismu v Evropě (téma přednášky), ale i jeho faktické projevy. Museli by uvést teroristické akce v Kosovu, případně Makedonii. Zůstaňme ale ilustrativně u židů.

Kosovo jako součást Balkánu prošlo pro židy velmi tragickým obdobím. V době II. světové války a fašistického režimu na území Albánie byla zem aktivně zapojena do protispojeneckých a protipartyzánských operací včetně utvoření dvou SS divizí. O osudu židovské menšiny v té době není nutno se rozepisovat. Jednalo se o totální likvidaci. Titova Jugoslávie měla v porovnání s ostatními komunistickými zeměmi značné prvky tolerance. Znovu přišli i židé. Výsledek války, vedené NATO, bylo mimo předání moci do rukou teroristické organizace ÚCK i to, že všichni židé byli vyhnáni (v lepším případě) či vyvražděni (v horším případě). Tak, jako za nacistického režimu. Není tam dnes ani jeden. O tom mlčíme, přestože i my neseme svoji odpovědnost. Kosovo je tudíž vážným příkladem skutečného nebezpečí projevu terorismu přímo v Evropě.

Z předneseného politického stanoviska paní Hybáškové by se nechala vysledovat nepochybná tendence podpory amerických válečných operací v Iráku. Česká vláda nesouhlasí a respektuje postoj EU, OSN ale i Vatikánu. Ne tak její reprezentantka v zahraniční službě a kandidátka pro parlament EU, vezoucí se na vlně mediálně-bulvární popularity.

Asociace pro mezinárodní otázky je nejenom organizace aktivní, ale svým dosahem k posluchačům i vlivná, a proto by měla pečlivěji zvažovat nejen témata, ale i širší názorové spektrum přednášejících. Dát možnost i těm, kteří hledají - i třeba nesnadné - cesty, vedoucí k pozitivnímu řešení mezinárodních problémů a k toleranci.

                 
Obsah vydání       16. 4. 2004
18. 4. 2004 Slovensko: Kto naozaj vyhral prezidentské voľby ? Lubomír  Sedláčik
17. 4. 2004 Izraelci "usmrtili šéfa organizace Hamas"
17. 4. 2004 Tony Blair odmítl Bushovu nabídku, podle níž Británie nemusela vyslat svá vojska do Iráku
17. 4. 2004 Jednoduché řešení, které nikoho nechce napadnout Petr  Baubín
17. 4. 2004 Američané spáchali ve Fallúdže masakr: Proč poslanci mlčí?
16. 4. 2004 "Bin Ladin" nabídl Evropě příměří
16. 4. 2004 Michael Moore: Hlavu vzhůru!
16. 4. 2004 Co znamená nový Šaronův plán pro Palestinu a Izrael?
16. 4. 2004 Poslechněte si Sira Arthura Conana Doyla
15. 4. 2004 Společnosti ČSA: Cestující nemusí být "odborník" Jan  Čulík
15. 4. 2004 Dalibor Stráský, Ondřej Liška: Odstupujeme z předsednictva Strany zelených
16. 4. 2004 Irák potřebuje, aby se s ním jinak zacházelo - nikoliv více amerických vojáků Miloš  Kaláb
16. 4. 2004 Válka proti terorismu jako výraz soudobé absurdity Tomáš  Linhart
16. 4. 2004 Nemocnice jako obraz politického světa Viliam  Baláž
16. 4. 2004 Účast mírového hnutí izraelských žen v boji za nenásilí
16. 4. 2004 Opouští Štěstěna prezidenta Bushe? Miloš  Kaláb
16. 4. 2004 Zprávy iráckého odboje za dny 4. a 5. dubna 2004
16. 4. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 6. a 7. dubna 2004
16. 4. 2004 Hybáškové svědectví o sobě a o terorismu Miroslav  Polreich
16. 4. 2004 I nejčtenější média manipulují a bulvarizují
16. 4. 2004 Dolly Buster - šance pro národ Petr  Jánský
16. 4. 2004 The newsletter for those interested in Czech Theatre
15. 4. 2004 Poslancům Mejstříkovo vystoupení nechybělo Ivan  David
16. 4. 2004 Pracovníci ČT jsou na svobodě a v pořádku
16. 4. 2004 Pracovníci ČT stále nezvěstní: vedení ČT se obrátilo na premiéra
16. 4. 2004 Proč západní média neinformují o únosu českých reportérů?
15. 4. 2004 Paměť národa Bohumil  Kartous
15. 4. 2004 Soudci a psi jezdí zadarmo Radek  Mokrý
15. 4. 2004 Článek Radka Mokrého o soudcích je věcně nesprávný
16. 4. 2004 Je "tažení proti soudcům" neoprávněné?
15. 4. 2004 Jaký obraz Srbska kreslí týdeník Respekt Srdjan  Prtina
15. 4. 2004 Stanovisko krajského hejtmana k výstavbě vědecké knihovny v Ostravě
15. 4. 2004 Bush jako "oživující prostředek pro americkou mládež"
15. 4. 2004 Zmatený výklad
15. 4. 2004 Terry Jones z Monty Pythonů: Tony (Blair) se opravdu musí snažit víc
15. 4. 2004 Mluvčí ČSA: Letadla ČSA patří k nejbezpečnějším na světě
7. 4. 2004 Chcete učit češtině na Glasgow University?
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
7. 4. 2004 Hospodaření OSBL za březen 2004

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
18. 4. 2004 Slovensko: Kto naozaj vyhral prezidentské voľby ? Lubomír  Sedláčik
16. 4. 2004 Hybáškové svědectví o sobě a o terorismu Miroslav  Polreich
16. 4. 2004 Nemocnice jako obraz politického světa Viliam  Baláž
16. 4. 2004 Válka proti terorismu jako výraz soudobé absurdity Tomáš  Linhart
16. 4. 2004 "Bin Ladin" nabídl Evropě příměří   
16. 4. 2004 Michael Moore: Hlavu vzhůru!   
16. 4. 2004 Irák potřebuje, aby se s ním jinak zacházelo - nikoliv více amerických vojáků Miloš  Kaláb
15. 4. 2004 Společnosti ČSA: Cestující nemusí být "odborník" Jan  Čulík
15. 4. 2004 Jaký obraz Srbska kreslí týdeník Respekt Srdjan  Prtina
15. 4. 2004 Paměť národa Bohumil  Kartous
14. 4. 2004 Dal Sobotka Součkové políček? Ivan  David
14. 4. 2004 Irácké otazníky Oskar  Krejčí
14. 4. 2004 A znovu: Jsou mobilní telefony hrozbou lidskému zdraví?   
14. 4. 2004 Zelení shazují krunýř sektářství Pavel  Pečínka
13. 4. 2004 Demokracie a terorismus Mojmír  Babáček

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
17. 4. 2004 Tony Blair odmítl Bushovu nabídku, podle níž Británie nemusela vyslat svá vojska do Iráku   
17. 4. 2004 Američané spáchali ve Fallúdže masakr: Proč poslanci mlčí?   
16. 4. 2004 Hybáškové svědectví o sobě a o terorismu Miroslav  Polreich
16. 4. 2004 Válka proti terorismu jako výraz soudobé absurdity Tomáš  Linhart
16. 4. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 6. a 7. dubna 2004   
16. 4. 2004 Zprávy iráckého odboje za dny 4. a 5. dubna 2004   
16. 4. 2004 Michael Moore: Hlavu vzhůru!   
15. 4. 2004 Terry Jones z Monty Pythonů: Tony (Blair) se opravdu musí snažit víc   
14. 4. 2004 Televize BBC: Špatné zprávy pro prezidenta Bushe z Iráku   
14. 4. 2004 Bush: "Zůstaneme pevní"   
10. 4. 2004 Válka v Iráku se stala náboženskou válkou proti okupantům, Američané nabízejí příměří   
9. 4. 2004 Irák: Bush a Blair zapálili oheň, který je možná stráví   
9. 4. 2004 Zpravodajství iráckého odboje I.   
7. 4. 2004 Iráčtí emigranti podávali falešné informace   
7. 4. 2004 "40 osob usmrceno" při americkém útoku na iráckou mešitu   

Asymetrická válka a to, co nazýváme terorismem RSS 2.0      Historie >
16. 4. 2004 Hybáškové svědectví o sobě a o terorismu Miroslav  Polreich
16. 4. 2004 Válka proti terorismu jako výraz soudobé absurdity Tomáš  Linhart
13. 4. 2004 Demokracie a terorismus Mojmír  Babáček
9. 4. 2004 USA se chystají napadnout teroristy uvnitř Pákistánu Miloš  Kaláb
2. 4. 2004 Španělsko ví, jak jednat s teroristy Miloš  Kaláb
24. 3. 2004 Rumsfeld a Powell: "Naše vláda nezanedbala hrozbu terorismu"   
24. 3. 2004 Válka nezmenšila nebezpečí terorismu, nýbrž je naopak zvětšila Milan  Opočenský
22. 3. 2004 Jak vypadá teroristův profil? Simone  Radačičová
22. 3. 2004 Jsem fanatický terorista Josef  Vít
19. 3. 2004 Po Madridu: Evropa jako Titanic   
17. 3. 2004 Autor vyprázdnil obsah terorismu   
17. 3. 2004 Daily Telegraph: Konzervativci musejí podpořit Blaira!   
17. 3. 2004 Terorizmus -- skúška pre Európu Radovan  Geist
16. 3. 2004 Je technická civilizace teroristická, a proč? Martin  Škabraha
15. 3. 2004 Nejen ke čtvrtečním masakrům v Madridu Petr  Kužvart

Česká diplomacie RSS 2.0      Historie >
16. 4. 2004 Hybáškové svědectví o sobě a o terorismu Miroslav  Polreich

Slobodan Miloševič, Srbsko a válka v Kosovu RSS 2.0      Historie >
16. 4. 2004 Hybáškové svědectví o sobě a o terorismu Miroslav  Polreich
15. 4. 2004 Jaký obraz Srbska kreslí týdeník Respekt Srdjan  Prtina
2. 4. 2004 Poněkud dutá diplomacie Pavel  Urban
3. 3. 2004 Usilovali sme sa prežiť Radovan  Geist
2. 2. 2004 Päť vojen premiéra Blaira Charles  Grant
6. 11. 2003 Kosovo je "in" i přes nepochopení deníku Právo Miroslav  Polreich
24. 9. 2003 Balkán: Ospravedlnenie po dvanástich rokoch ako nečakaný krok Anna  Kotúčková
10. 9. 2003 EU riskuje další explozi v Kosovu   
19. 8. 2003 Napätie v Kosove vzrastá každým dňom   
12. 6. 2003 USA vyvíjejí nátlak na balkánské a východoevropské země   
10. 4. 2003 Rozšírenie Európskej únie je konečne predo dverami: Cieľ na dosah -- a ďalej? Lucia  Waldnerová
20. 3. 2003 SRBSKO: Vražda nesmie zastaviť reformy Marcus  Tanner
17. 3. 2003 Vstanou - a kdy - noví politici? Napřiklad v Srbsku...   
14. 3. 2003 Moc bezmocných národů a globalizace světa Karel  Fiala
13. 3. 2003 Srbský prezident Djindjič zavražděn, v Srbsku vyhlášen mimořádný stav