20. 1. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 1. 2004

Informačná spoločnosť -- globálna výzva v novom miléniu

Jana Stadtruckerová

V súčasnom svete na prahu 21. storočia pozorujeme prechod od priemyselnej spoločnosti k informačnej spoločnosti. Dynamický proces naštartoval základné zmeny vo všetkých oblastiach ľudského života -- šírenie vedomostí, sociálna interakcia, ekonomika, riadenie podnikov, politika, médiá, vzdelávanie, zdravie, voľný čas a zábava. Sme na prahu novej revolúcie azda najväčšej v dejinách ľudstva. Vývoj v informačnej spoločnosti prebieha veľkou rýchlosťou. Sledujeme zrýchľovanie konvergencie medzi telekomunikáciami, multimédiami a informačnými technológiami (IT). Táto konvergencia umožňuje vývoj a produkciu nových výrobkov a služieb a ovplyvňuje riadenie podnikov a obchod. V rovnakom čase môžeme pozorovať explóziu nových trhových príležitostí, rast konkurencie a umiestňovanie zahraničných investícií do nových oblastí.

Týmito výzvami sa zaoberal Svetový summit o informačnej spoločnosti, ktorý sa za účasti predstaviteľov vlád, OSN, občianskej spoločnosti a súkromného sektora uskutočnil od 10. do 12. decembra 2003 v Ženeve.

Program summitu je rozdelený do dvoch fáz. Prvá fáza, ktorá prebehla v Ženeve, sa zaoberala zadefinovaním širších tém týkajúcich sa rozvoja informačnej spoločnosti. Účastníci prijali Deklaráciu princípov (stavebné bloky informačnej spoločnosti) a Plán aktivít pre jednotlivé stavebné bloky. Druhá fáza bude pokračovať 16. -- 18. decembra 2005 v Tunisku a bude sa zaoberať zhodnotením pokroku.

Spoločná vízia informačnej spoločnosti

Informačná spoločnosť (IS) vo svete by mala byť orientovaná na ľudí, inkluzívna a rozvojová. Každý človek by mal mať možnosť šíriť, využívať a prijímať informácie a vedomosti. Treba umožniť ľuďom a komunitám využívať potenciál infokomunikačných technológií (IKT) na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, zlepšenia kvality života a ochrany ľudských práv. Deklarácia princípov definuje výzvy, ktoré stoja pred ľudstvom a na základe týchto výziev stanovila jedenásť stavebných blokov.

Výzvy informačnej spoločnosti

 • Využitie IKT na podporu rozvojových cieľov OSN stanovených v Deklarácii milénia -- boj s extrémnou chudobou, základné vzdelanie pre všetkých, podpora rovnosti žien a mužov, redukcia úmrtnosti, udržateľnosť životného prostredia, zlepšenie zdravia matiek, rozvoj globálnych partnerstiev pre mierový a prosperujúci svet.
 • Centrálna úloha vedy a výskumu a vzdelávania pre rozvoj informačnej spoločnosti.
 • Riešenie problému nerovnakej distribúcie IKT medzi rozvojovými a rozvinutými krajinami.
 • Mladí ľudia v informačnej spoločnosti. Mladí ľudia sú budúca pracovná sila, budúci tvorcovia a užívatelia IKT. Dať šancu všetkých mladým ľuďom využívať IKT.
 • Ženy a informačná spoločnosť. Umožniť ženám aktívne sa zúčastňovať vo všetkých sférach informačnej spoločnosti.
 • Marginalizované skupiny a informačná spoločnosť (prisťahovalci, hendikepovaní ľudia, utečenci, nezamestnaní, menšiny).
 • Umožniť prístup k IKT ľuďom žijúcim vo vidieckych a odľahlých oblastiach.
 • Zachovanie kultúrnej identity a kultúrnej diverzity v informačnej spoločnosti.
 • Zohľadnenie potrieb ľudí v rozvojových krajinách.
 • Budovanie inkluzívnej informačnej spoločnosti -- nové formy solidarity a nové formy partnerstiev.

Informačná spoločnosť pre všetkých

Deklarácia princípov zadefinovala jedenásť kľúčových princípov alebo stavebných blokov informačnej spoločnosti:

 • Úloha vlád a zainteresovaných skupín v podpore rozvoja IKT
 • IKT infraštruktúra -- základ pre inkluzívnu informačnú spoločnosť
 • Prístup k informáciám a vedomostiam
 • Budovanie kapacít -- vzdelávanie, získanie IT zručností
 • Budovanie dôvery a bezpečnosti vo využívaní IKT
 • Vhodné prostredie -- transparentnosť, konkurencia, legislatíva
 • Aplikácie IKT -- prínos pre všetky oblasti života
 • Kultúrna diverzita a identita, lingvistická diverzita a lokálny obsah
 • Médiá
 • Etická dimenzia informačnej spoločnosti
 • Medzinárodná a regionálna spolupráca

Aktivity a ciele do roku 2015

Plán aktivít premieňa kľúčové princípy do aktivít, ktoré treba uskutočniť pre rozvoj globálnej informačnej spoločnosti. Poskytuje otvorenú platformu reagujúcu na rýchly rozvoj danej oblasti a zohľadňuje rôzne stupne rozvoja IS vo svete.

 • Vybaviť a prepojiť informačnými a komunikačnými technológiami všetky vidiecke oblasti, univerzity, stredné a základné školy, vedecké a výskumné centrá, knižnice, kultúrne centrá, poštové úrady a archívy, zdravotné strediská a nemocnice, vytvoriť komunitné prístupové body.
 • Vytvoriť webstránky a e-mailové adresy lokálnych a centrálnych úradov.
 • Prispôsobiť výučbu na základných a stredných školách potrebám informačnej spoločnosti.
 • Zaistiť, že všetci ľudia na svete majú prístup k TV a rozhlasu.
 • Podporiť rozvoj obsahu vo všetkých svetových jazykoch.
 • Zaistiť, že polovica svetovej populácie má prístup k IKT.
 • Pripraveno v spolupráci s občianskym združením Internet pre všetkých.

  Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO
                 
Obsah vydání       20. 1. 2004
20. 1. 2004 Romové Británii: Nashledanou v květnu!
20. 1. 2004 Británie: čtyřicet procent bělochů nechce mít za souseda černocha
20. 1. 2004 Vybouchlé migrační mýty na konci minulého roku
20. 1. 2004 Smrt Davida Kellyho: 48% Britů zastává názor, že Blair lhal
20. 1. 2004 ČT musí průběžně sledovat případy, o nichž informovala
20. 1. 2004 Jak bít manželku
20. 1. 2004 Kontroverzní či fundamentalistický Šaron? Jan  Paul
20. 1. 2004 No konečně
19. 1. 2004 Irák: 100 000 demonstrantů požadovalo volby
20. 1. 2004 Palestinci nevylučují, že izraelská vláda přistoupí k jejich odsunu
20. 1. 2004 Vdova po vojákovi požaduje odstoupení britského ministra obrany
20. 1. 2004 Sociální demokracie v masochistické defenzívě Vladimír  Vokál
19. 1. 2004 Je potřebné umět číst s porozuměním Ondřej  Hausenblas
19. 1. 2004 Odbory podporují Petra Mareše v požadavku vypracovat zcela nový školský zákon Radek  Sárközi
20. 1. 2004 Index Big Mac: Ostaneme chudobnejší ako Únia
20. 1. 2004 Česko bohatne, ale v únii bude chudobné
20. 1. 2004 Informačná spoločnosť -- globálna výzva v novom miléniu
20. 1. 2004 Bushove priority pre rok 2004 - dostať USA z Iraku Robert  Fisk
20. 1. 2004 STV: Nový začiatok so starými tvárami Peter  Takáč
20. 1. 2004 Vývoj vztahů Bůh - USA - EU Alexej  Bálek
20. 1. 2004 Univerzální služba je univerzální služba Jaromír  Kunát
20. 1. 2004 WSF 2004: I jiný svět je možný Štěpán  Kotrba
20. 1. 2004 Pomník všem opožděným vynálezcům Darius  Nosreti
19. 1. 2004 Sexuální obtěžování mýtů zbavené, aneb kdy už budeme normální? Anna  Čurdová
20. 1. 2004 TeleMele Miloslava  Kodoňová
20. 1. 2004 Prekážky na ceste k mieru Jana  Machatová
20. 1. 2004 Ruské voľby a nebezpečné podobnosti Daniel  Šmihula
20. 1. 2004 Sprivatizovalo KDH Slovenskú televíziu? Robert  Žanony
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
31. 12. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2003

Globalizace RSS 2.0      Historie >
20. 1. 2004 Informačná spoločnosť -- globálna výzva v novom miléniu   
16. 1. 2004 Protest proti neoliberalismu -- u nás i v Mexiku   
30. 12. 2003 Globalizace omezuje sobectví národních elit   
29. 12. 2003 Rozmetá globální příliv příležitostí monopol domácích elit? Jan  Čulík
6. 11. 2003 Bohaté státy se musí více snažit: zvýšit pomoc chudým zemím je nejen možné, ale i nutné   
29. 9. 2003 Koniec významu sociálnej demokracie: privatizácia sociálnych mechanizmov sa šíri rýchlosťou epidémie Egon  Matzner
25. 9. 2003 Cancún -- Rentabilita jednej mrkvy   
25. 9. 2003 Limity "Európy, a.s." : Zlyhanie obchodnej politiky únie v Cancúne Radovan  Geist
22. 9. 2003 Zklamání z nezdaru: průběh konference WTO v Cancúnu Ludmila  Štěrbová
22. 9. 2003 Cancún: to, že se rozhovory rozložily, je pozitivní   
20. 9. 2003 Philips v České republice vyrábí televizní obrazovky nelegálně   
19. 9. 2003 Od Cancúnu ke spravedlivému obchodu   
17. 9. 2003 Globalizace: přísliby i hrozby   
17. 9. 2003 Cancún: Snaha o privatizaci vody   
17. 9. 2003 Subcommandante Marcos: Jsme vykořisťováni jako otroci WTO   

Zneužitelné technologie RSS 2.0      Historie >
20. 1. 2004 Informačná spoločnosť -- globálna výzva v novom miléniu   
9. 1. 2004 Proč prodávat zlatá vejce Telecomu? Štěpán  Kotrba
7. 1. 2004 Lékaři v EU chtějí protestovat proti ponižujícímu snímání otisků prstů při cestě do USA Štěpán  Kotrba
13. 11. 2003 Odposlech, "státní orgán" a možné melouchy Ivan  David
12. 11. 2003 Britský ministr vnitra prosazuje biometrické občanky   
14. 10. 2003 Moc, média a "pátá moc"   
12. 10. 2003 Stane se internet jen nástrojem šíření americké kultury?   
9. 10. 2003 Co nejmenší role státu v informatice a telekomunikacích Mirek  Topolánek
24. 7. 2003 Budou se italští farmáři postižení genetickou kontaminací soudit? Miroslav  Šuta
23. 7. 2003 O trifidy zamořených polích a lstivých korporacích Dalibor  Šrámek
22. 7. 2003 Geneticky modifikované plodiny představují jen "malé zdravotní riziko"   
22. 7. 2003 Pole, zamořená geneticky modifikovanou kukuřicí v Itálii   
22. 7. 2003 Britský den trifidů Štěpán  Kotrba
9. 7. 2003 Četka, které by bylo potřeba hacknout zpravodaje v New Yorku... Štěpán  Kotrba
6. 7. 2003 Československý underground se směje   

Millennium Declaration RSS 2.0      Historie >
20. 1. 2004 Informačná spoločnosť -- globálna výzva v novom miléniu   
6. 11. 2003 Bohaté státy se musí více snažit: zvýšit pomoc chudým zemím je nejen možné, ale i nutné   
16. 4. 2003 Lidská práva jako globální problém Miloš  Dokulil