14. 10. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 10. 2003

Moc, média a "pátá moc"

Po celá desetiletí tisk a média byly v demokratických režimech odvolací instancí občanů proti zneužívání moci. Tři tradiční moci -- zákonodárná, výkonná a soudní -- mohou selhávat, chybovat, mýlit se. Jistěže mnohem častěji v autoritářských nebo diktátorských státech, v nichž politická moc je tím hlavním, kdo je odpovědný za všechna porušování lidských práv a veškerá omezování jednotlivých svobod. Ale i v demokratických zemích může docházet k závažnému zneužívání moci, přestože zákony jsou přijímány demokraticky, vlády jsou výsledkem všeobecného hlasovacího práva a spravedlnost je - teoreticky -- nezávislá na moci výkonné. Píše o tom Ignacio Ramonet v listě Le Monde Diplomatique:

V tomto demokratickém kontextu novináři a média obvykle považují za hlavní povinnost odhalovat porušování práv. Někdy za to i velmi draho platí. Proto jsou často označováni za "čtvrtou moc". Tato "čtvrtá moc" bývala, díky občanskému smyslu médií a odvaze novinářů, tím, čím disponovali občané, aby mohli odmítat, kritizovat, čelit, a to zcela demokraticky, protiprávním rozhodnutím, která mohla být nespravedlivá, dokonce zločinná vůči nevinným. Byl to, jak se říkávalo, hlas těch, kdož nebyli slyšeni.

V posledním desetiletí, jak se zrychlovala liberální mondializace, se vyprazdňoval smysl "čtvrté moci", která postupně ztrácela svou základní funkci čelit ostatním mocím. Toto šokující zjištění se stává očividným, zabýváme-li se blíže chodem globalizace, pozorujeme-li, jak došlo k rozkvětu nového typu kapitalismu, již nejen průmyslového, ale především finančního, zkrátka kapitalismu spekulačního. V této fázi mondializace jsme svědky brutálního střetu trhu a státu, soukromého sektoru a veřejných služeb, individua a společnosti, vnitřního a kolektivního, sobectví a solidarity.

Skutečnou moc nyní drží svazek planetárních ekonomických skupin a globálních společností, jehož váha ve světových záležitostech se občas zdá být mnohem významnější, než váha vlád a států. Jsou to ti "noví vládcové světa", kteří se každoročně scházejí v Davosu na Světovém ekonomickém fóru, kdož inspirují politiku velké globalizační Svaté Trojice: Mezinárodního měnového fondu, Světové banky a Světové organizace pro obchod.

V tomto geoekonomickém rámci došlo k rozhodující proměně na poli hromadných sdělovacích prostředků, v samé podstatě jejich výrobního členění.

Hromadné sdělovací prostředky (rádia, tisk, televizní stanice, internet) se čím dál tím víc sdružují v bujně rostoucích seskupeních, vytvářejících mediální skupiny s celosvětovou působností. Gigantické společnosti jako News Corp., Viacom, Time Warner, General Electric, Microsoft, Bertelsmann, UnitedGlobalCom, Disney, Telefónica, skupina RTL, France Télécom atd. Mají nyní, díky technologickému převratu, nové možnosti expanze.

"Digitální revoluce" odstranila hranice, donedávna oddělující tři tradiční formy komunikace -- zvuk, tisk, obraz. Umožnila vznik a rozvoj internetu, čtvrté formy komunikace, nový prostředek vyjadřování, informování a zábavy. Od této doby se mediální společnosti snaží přeměnit ve skupiny, sjednocující všechna klasická média, ale i veškeré činnosti odvětví masové kultury, komunikace a informací.

Tyto tři sféry byly donedávna autonomní, nyní se postupně sjednocují do sféry jedné, v níž je čím dál tím těžší rozlišit tyto jednotlivé aktivity: masovou kulturu, podléhající logice obchodu, s populárními výtvory a s cíli především tržními; komunikaci ve smyslu reklamy, marketingu, propagace a rétoriky přesvědčování; informace s jejich zpravodajskými agenturami, rozhlasovými a televizními zprávami, tiskem, plně zpravodajskými stanicemi, zkrátka, prostředím všech novinářských žánrů.

Tyto gigantické mediální společnosti, sérioví výrobci symbolů, navíc znásobují šíření všech druhů sdělení, kde se prolínají televize, animovaný a hraný film, video hry, hudební CD, DVD, vydavatelství, tématické vesnice typu Disneylandu, sport jako zábava atd.

Velké mediální společnosti naší doby se prostřednictvím koncentrace zmocňují nejrozmanitějších mediálních odvětví v mnoha zemích na všech kontinentech a svou ekonomickou vahou a ideologickou důležitostí se takto stávají hlavními aktéry liberální mondializace. Komunikace, rozšířená o informatiku, elektroniku a telefonii, se stala těžkým průmyslem naší doby; tyto velké skupiny se snaží zvětšovat svou velikost neustálými akvizicemi, činí nátlak na státní moc, aby zrušila zákony, omezující koncentraci nebo zamezující vytváření monopolů či sdílené dominance (duopolů).

Mondializace je tedy také mondializací masmédií, komunikace a informací. Velké mediální skupiny si již nesnaží mít občanský cíl, ani být "čtvrtou mocí", ani odhalovat zneužívání moci na úkor práva, ani opravovat nalezený nesoulad ve fungování demokracie v zájmu zdokonalování politického systému. Dokonce už ani o to nestojí - být "čtvrtou mocí", natož protiváhou ostatním mocím. Dojde-li přesto k tomu, že se stanou "čtvrtou mocí", pak stojí v řadě s ostatními mocemi -- politickou a ekonomickou - jako další moc, drtící občany.

Občanskou otázkou za této situace jest: Jak reagovat? Jak se bránit? Jak čelit ofenzívě této nové moci, jež v jistém smyslu zradila občany a přešla se svými zbraněmi a zásobami na stranu nepřítele?

Je třeba vytvořit "pátou moc". "Pátou moc", jež umožní postavit občanskou sílu nové koalici dominujících sil. "Pátou moc", jejímž smyslem by bylo odhalovat mimořádnou moc médií, velkých mediálních skupin, kompliců a šiřitelů liberální globalizace. Těch médií, které za jistých okolností nejenže přestaly bránit občany, ale začasté jednají proti všemu lidu, jako opakovaně v Latinské Americe (Chile 1970 -- 1973, Venezuela od roku 1998). Kampaně proti každé legální reformě, snažící se změnit sociální hierarchii a nerovné rozdělení bohatství, tam spojují mediální moc s mocí tradiční oligarchie a s klasickou reakcí.

Za nové mezinárodní situace mediální skupiny otevřeně plní novou funkci hlídacích psů stávajícího ekonomického řádu. Tyto velké skupiny berou na sebe nejen mediální moc, ale především tvoří ideologickou pravou ruku mondializace, jejich funkcí je držet na uzdě lidové požadavky a zároveň snažit se zmocnit politické moci (jak se to podařilo, demokraticky, v Itálii Berlusconimu).

Masová média a liberální mondializace jsou vnitřně spjaty. Proto je naléhavé zkoumat způsob, jakým by občané mohli zejména od velkých médií vyžadovat etiku, pravdivost, úctu k morálnímu kodexu, která by novinářům umožňovala postupovat podle svého svědomí a ne v zájmu mediálních skupin, společností a jejich šéfů, kteří je zaměstnávají.

V novém ideologickém boji, který vynucuje mondializace, jsou média využívána jako zbraň. Informace, díky své explozi, znásobení, přebytku, je doslova zamořena, otrávena všemožnými lžemi, znečištěna pomluvami, deformacemi, překrucováním, manipulací. Probíhá totéž, co se už leckde stalo s potravinami. Mnozí si to uvědomují. Je proto třeba zpracovat cosi jako "ekologii informací". Aby bylo možno očistit informace od znečištění lží, dekontaminovat informace. Občané by se měli vzchopit a požadovat od médií, patřících velkým či globálním skupinám, aby respektovala pravdu, protože pouze hledání pravdy dává informacím nejvyšší ospravedlnění.

Velká média dávají přednost svým dílčím zájmům na úkor zájmů obecných, zaměňují vlastní svobodu za svobodu podnikat, kterou považují za prioritní. Ale svoboda podnikat nemůže nikdy převážit nad právem občanů na přesnou a ověřenou informaci, ani sloužit jako záminka k záměrnému šíření falešných zpráv a pomluv.

Svoboda médií je jen rozšířením kolektivní svobody slova jako základu demokracie. Tu si nemůže přivlastnit, privatizovat nějaká skupina mocných. Předpokládá především "sociální odpovědnost" a v důsledku toho výkon této svobody musí v poslední instanci zůstat pod odpovědnou kontrolou společnosti.

Proto také v Porto Alegre v Brazílii v rámci celosvětového sociálního hnutí vzniklo úsilí o vytvoření Mezinárodní observatoře médií (Media Watch Global), jejíž národní odbočky nyní začínají porůznu vznikat -- například francouzská byla ustavena 24. září v Paříži (viz http://observatoire-medias.info).

Tato mezinárodní asociace se domnívá, že mimořádně významné výsledky v oblasti prosazování práva občanů být dobře informován může přinést již Světový summit o informacích, který se má konat v prosinci tohoto roku v Ženevě.

(Z úvodníku Ignacia Ramoneta Pátá moc v říjnovém čísle Le Monde diplomatique vybral Pavel Barák.)

                 
Obsah vydání       14. 10. 2003
14. 10. 2003 Moc, média a "pátá moc"
14. 10. 2003 Čečensko: chaotický boj vrahů a zločinců o moc
14. 10. 2003 Rath je génius Ivan  David
14. 10. 2003 Karel Hoffmann odsouzen za podvracení socialistického zřízení Jan  Paul
14. 10. 2003 Riziko nákazy virem HIV Tomáš  Linhart
14. 10. 2003 Kondomy: Co dělá katolická církev špatně?
14. 10. 2003 Katolická církev a Afrika Jan  Čulík
13. 10. 2003 Keňan s AIDS: Nesmím používat prezervativy, katolická církev to zakazuje
14. 10. 2003 Pozor, Kotrbo: protestovat proti Fidelovi je také veřejná služba Fabiano  Golgo
14. 10. 2003 Člověk v tísni: Měli by reportéři BBC také jít demonstrovat před vyslanectví Vatikánu? Jan  Čulík
13. 10. 2003 Stížnost Radě České televize na Člověka v tísni Štěpán  Kotrba
14. 10. 2003 Městský úřad Slaný jako provozovatel fóra k "nulové toleranci" internetovou diskuzi ukončil Štěpán  Kotrba
13. 10. 2003 Británie: Katastrofická vize moderní západní společnosti
10. 10. 2003 Olomoucká diskuse o EU: České strachy jsou zbytečné Martin  Myant
9. 10. 2003 Vzestup a pád českého kapitalismu Růžena  Vintrová
9. 10. 2003 Finanční příspěvek na provoz BL
1. 10. 2003 Hospodaření OSBL za září 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
14. 10. 2003 Riziko nákazy virem HIV Tomáš  Linhart
14. 10. 2003 Moc, média a "pátá moc"   
14. 10. 2003 Karel Hoffmann odsouzen za podvracení socialistického zřízení Jan  Paul
14. 10. 2003 Rath je génius Ivan  David
13. 10. 2003 Británie: Katastrofická vize moderní západní společnosti   
13. 10. 2003 Keňan s AIDS: Nesmím používat prezervativy, katolická církev to zakazuje   
12. 10. 2003 Stane se internet jen nástrojem šíření americké kultury?   
10. 10. 2003 Olomoucká diskuse o EU: České strachy jsou zbytečné Martin  Myant
10. 10. 2003 Tvrdost, která se nám nevyplatí Jan  Čulík
10. 10. 2003 Vatikán: "Nepoužívejte prezervativy, nechrání před AIDS"   
9. 10. 2003 Vzestup a pád českého kapitalismu Růžena  Vintrová
9. 10. 2003 Co nejmenší role státu v informatice a telekomunikacích Mirek  Topolánek
8. 10. 2003 Zdravotnictví: Odvaha neřešit Ivan  David
8. 10. 2003 Pochybnosti o iráckém nálezu: zkumavka s botulinem byla deset let stará   
8. 10. 2003 Na obranu hypotetických otázek Martin  Kloubek

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
14. 10. 2003 Moc, média a "pátá moc"   
14. 10. 2003 Pozor, Kotrbo: protestovat proti Fidelovi je také veřejná služba Fabiano  Golgo
14. 10. 2003 Člověk v tísni: Měli by reportéři BBC také jít demonstrovat před vyslanectví Vatikánu? Jan  Čulík
13. 10. 2003 Stížnost Radě České televize na Člověka v tísni Štěpán  Kotrba
12. 10. 2003 Stane se internet jen nástrojem šíření americké kultury?   
3. 10. 2003 ČT a Člověk v tísni beze změny   
2. 10. 2003 Nepovedená koláž ČT: Homosexuální karneval-heterosexistický parlament Věra  Sokolová
30. 9. 2003 Dnešní "vyváženost" ČRo 6 v pořadu Lidé od novin.... Štěpán  Kotrba
29. 9. 2003 K širšímu smyslu pěstování českého "sudetoněmeckého komplexu" Jiří  Černý
29. 9. 2003 Český rozhlas 3 Vltava k česko-(sudeto)německému tématu Jiří  Černý
28. 9. 2003 Kuřivody 2003: Policisté rozpustili "nepovolenou" technoparty ve vojenském prostoru Ralsko Štěpán  Kotrba
26. 9. 2003 ČTK o parlamentní rozpravě: "rozpumpovaný" Sobotka Štěpán  Kotrba
24. 9. 2003 Ředitel zpravodajství ČT: Premisa Vaší stížnosti je nepřesná ! Štěpán  Kotrba
24. 9. 2003 Jeden Hitler a jeden Žid Štěpán  Kotrba
23. 9. 2003 Rozumí Rada ČRo principům veřejnoprávní žurnalistiky? Jan  Čulík

Privatizace služeb RSS 2.0      Historie >
14. 10. 2003 Moc, média a "pátá moc"   
9. 10. 2003 Co nejmenší role státu v informatice a telekomunikacích Mirek  Topolánek
29. 9. 2003 Koniec významu sociálnej demokracie: privatizácia sociálnych mechanizmov sa šíri rýchlosťou epidémie Egon  Matzner
17. 9. 2003 Cancún: Snaha o privatizaci vody   
17. 9. 2003 Bechtel a krev za vodu: válka jako omluva pro rozšiřování práva korporací Vandana  Shiva
26. 8. 2003 Protest proti zavedení softwarových patentů v EU   
8. 8. 2003 Zlikvidují zautomatizované automobily veřejnou dopravu?   
8. 8. 2003 Jak platit za užívání silnic   
8. 8. 2003 Systémy pro automatickou jízdu automobilů už existují   
6. 8. 2003 Velvyslanectví německých zájmů - dopis jednoho lobbisty Štěpán  Kotrba
17. 3. 2003 Privatizácia železníc v treťom svete Martin  Brendan
10. 3. 2003 Tajnosti a klamstvá Európskej komisie: oslabovanie sociálneho systému Radovan  Geist
13. 2. 2003 GATS: voda jako drahocenná obchodovatelná komodita Henry  Heyneardhi
13. 2. 2003 OSN požehnala vodu jako veřejný statek a lidské právo Gustavo  Capdevila
13. 2. 2003 Války o vodu Savannah  Blackwell

Zneužitelné technologie RSS 2.0      Historie >
14. 10. 2003 Moc, média a "pátá moc"   
12. 10. 2003 Stane se internet jen nástrojem šíření americké kultury?   
9. 10. 2003 Co nejmenší role státu v informatice a telekomunikacích Mirek  Topolánek
24. 7. 2003 Budou se italští farmáři postižení genetickou kontaminací soudit? Miroslav  Šuta
23. 7. 2003 O trifidy zamořených polích a lstivých korporacích Dalibor  Šrámek
22. 7. 2003 Geneticky modifikované plodiny představují jen "malé zdravotní riziko"   
22. 7. 2003 Pole, zamořená geneticky modifikovanou kukuřicí v Itálii   
22. 7. 2003 Britský den trifidů Štěpán  Kotrba
9. 7. 2003 Četka, které by bylo potřeba hacknout zpravodaje v New Yorku... Štěpán  Kotrba
6. 7. 2003 Československý underground se směje   
5. 7. 2003 Specialisté provádějí pro Britské listy operativní monitorování "hackerské neděle"   
4. 7. 2003 Hranice pro označování geneticky modifikovaného materiálu v potravinách "je příliš vysoká"   
3. 7. 2003 Rozpoznávání tváří přechází na 3D   
3. 7. 2003 V neděli se koná hackerská soutěž   
20. 6. 2003 Ďábelská iridologie Štěpán  Kotrba

Liberalizace světového obchodu a WTO RSS 2.0      Historie >
14. 10. 2003 Moc, média a "pátá moc"   
1. 10. 2003 Konec historie nebo začátek konce kapitalismu? Josef  Vít
29. 9. 2003 Koniec významu sociálnej demokracie: privatizácia sociálnych mechanizmov sa šíri rýchlosťou epidémie Egon  Matzner
27. 9. 2003 Evropský parlament: Malá zpráva o velkém dosahu   
25. 9. 2003 Cancún -- Rentabilita jednej mrkvy   
25. 9. 2003 Limity "Európy, a.s." : Zlyhanie obchodnej politiky únie v Cancúne Radovan  Geist
22. 9. 2003 WTO: Rozhodnutí o otázkách, týkajících se provádění dohod - Doha, 9. - 14. listopad 2001   
22. 9. 2003 Cancún: to, že se rozhovory rozložily, je pozitivní   
22. 9. 2003 Zklamání z nezdaru: průběh konference WTO v Cancúnu Ludmila  Štěrbová
22. 9. 2003 WTO: Deklarace ministrů a pracovní program - Doha, 9. - 14. listopad 2001   
22. 9. 2003 WTO: Deklarace o Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví a veřejném zdraví - Doha, 9. - 14. listopad 2001   
19. 9. 2003 Od Cancúnu ke spravedlivému obchodu   
17. 9. 2003 Globalizace: přísliby i hrozby   
17. 9. 2003 Cancún: Snaha o privatizaci vody   
17. 9. 2003 Subcommandante Marcos: Jsme vykořisťováni jako otroci WTO