8. 7. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 7. 2005

Světová obchodní organizace: jak horké bude léto 2005

Členové WTO se doposud nedohodli na změně Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, do které mělo být implementováno rozhodnutí organizace o usnadnění přístupu rozvojových zemí k léčivům z roku 2003.

Světovou obchodní organizaci od září převezme nový generální ředitel, Francouz Pascal Lamy. Jeho zvolení proběhlo korektně, při respektování všech procedurálních pravidel, a nikterak neovlivnilo činnost organizace. Nyní se Světová obchodní organizace a především vyjednavači z jejích členských zemí usilovně připravují na letošní předvánoční vrcholnou akci -- VI. konferenci ministrů v Hongkongu. Na jejím úspěchu velmi záleží pověst organizace, její akceschopnost a užitečnost. Není již možno připustit podobný neúspěch, kterým byl v roce 2003 Cancún nebo předtím v roce 1999 Seattle. Tomuto cíli budou muset být podřízena všechna očekávání, a to zřejmě i za cenu dalšího ustoupení od již omezeného rozsahu negociací.

Již jednou byl rámec negociací, který byl v celkem ambiciózním rozsahu odsouhlasen konferencí ministrů v Doha, zredukován. Došlo k tomu právě před rokem, kdy se členové organizace, poznamenané paralýzou následkem (ne)výsledků z Cancúnu, dohodli na novém rámci jednání. Nový rámec, ve kterém byly z cílového výsledku jednání vyškrtnuty některé nejvíce problémové oblasti, měl umožnit členům soustředit se na klíčové oblasti - zemědělství, průmyslové výrobky, služby, usnadňování obchodu a v pravidla. Další jednání probíhají také v oblasti vztahu obchodu a životního prostředí, zeměpisných označeních a urovnávání sporů. Rozvojová dimenze negociačního kola nesoucího rozvoj ve svém názvu je respektována průřezově ve všech zmíněných oblastech; navíc také při jednáních o implementačních otázkách představujících zájmy rozvojových zemí.

Začátek letošního roku a celé první pololetí prokázaly, že jednání expertů, byť vybavených negociačními pravomocemi, nemohou vést k žádoucím pozitivním výsledkům. Experti pro negociace sice znají podrobně problematiku, její národní i světové návaznosti, avšak flexibilita v jejich pozicích je pochopitelně velmi omezena. Proto se představitelé nejvýznamnějších členů scházejí na tzv. malých ministerských konferencích, "miniministeriálech", aby na nich demonstrovali svou politickou vůli k dosažení pozitivního výsledku a zároveň naznačili, které oblasti jsou pro ně naprosto stěžejní a ve kterých jsou naopak připraveni na diskusi, eventuálně ústupky. Prozatím se takovéto konference uskutečnily ve Švýcarku, v Keni a ve Francii, v první polovině července se připravuje setkání ministrů v Číně. Kromě toho se setkávají ministři regionálních uskupení, např. ministři Africké skupiny jednali o WTO začátkem června v Egyptě, nejméně rozvinuté země odsouhlasili svou společnou pozici pro jednání na začátku tohoto týdne v Zambii. Na zvláštním jednání k negociacím ve WTO se sešli také minulý týden vyšší státní úředníci vybraných vyspělých i rozvojových zemí ve Francii.

Průběh miniministeriálů vyzněl vždy pozitivně, všichni vrcholní představitelé vždy potvrdili svůj pozitivní přístup k mnohostranným obchodním jednáním a zájem na úspěšné hongkongské konferenci i na včasném ukončení negociačního kola. Promítnutí těchto prohlášení do reality negociací však není jednoduché. V zásadě se žádná oblast negociací prozatím nevyvíjí tak, jak bylo na začátku roku předpokládáno. Ještě začátkem února se předpokládalo, že do letní přestávky bude vytvořen text, který by byl základem pro deklaraci v Hongkongu. Mělo se jednat o text, který by byl v zásadě odsouhlasen, obsahoval by jen minimum variant k podzimnímu vyjasnění a následně by neponechával příliš mnoho prostoru k diskusím ministrů na konferenci samé. Od takto vymezeného textového cíle se postupně přešlo k cíli nazvanému "první aproximace", za kterým bylo možno skrýt téměř cokoli, nejen nutně text, který by bylo zapotřebí v Ženevě v červenci předjednat a v zásadních prvcích odsouhlasit.

S postupem jednání, z nichž některá nevykazují žádný pokrok (např. jednání o registru pro zeměpisná označení nebo o zahájení negociací k rozšíření ochrany zeměpisných označení na všechny výrobky) nebo vykazují pokrok nevýrazný (např. služby), jsou obrysy první aproximace zřetelnější a ambice do ní vložené úměrně menší. Půjde pouze o faktografické zprávy předsedů jednotlivých negociačních orgánů, ve kterých shrnou, jaká jednání proběhla, jaké aspekty problematiky byly diskutovány a jaké je rozložení pozic členů (bez jejich konkrétního jmenování). Zprávy zpracuje každý z předsedů na svou osobní zodpovědnost, tj. zprávy buď nebudou se členy vůbec konzultovány, nebo se - v případě konzultací podle rozhodnutí předsedy - neočekává konsensuální schválení zpráv. Jednotlivé zprávy budou poté předmětem diskuse na Výboru pro obchodní jednání (TNC), což je nejvyšší negociační orgán WTO ustavený konferencí v Doha, a na Generální radě dne 29. 7. 2005, která by měla závěry TNC následně potvrdit. Bude zřejmě smutným faktem, že Generální rada potvrdí, byť diplomaticky, že některé negociační oblasti prozatím nemají naději na úspěch a že přínosy z  výsledků negociací by při stejně pokračujících jednáních mohly být pro členy minimální. Generální rada také bude muset již po několikáté konstatovat, že se členové WTO nedohodli na změně dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, do které mělo být implementováno rozhodnutí organizace o usnadnění přístupu rozvojových zemí k léčivům z roku 2003. Přesto však doposud nic nenasvědčuje tomu, že by byl zpochybněn rok 2006 jako uzávěrka negociací.

Léto 2005 tedy zřejmě co do teplot negociací nepředčí loňský července, zůstane možná na jeho polovině. Již od příštího týdne se však připravují série jednání, která by neměla respektovat ani víkendové volné dny ani omezení na denní dobu. Proto může dojít k některým překvapením i zásadním průlomům ve stěžejních oblastech. Pokud však bude průběh a závěr července spíše vlažný, o to náročnější podzim a začátek zimy organizaci a její členy čeká. Od nového generálního ředitele se přitom očekávají nové impulsy do procesu negociací, což samozřejmě může být dalším intenzitu zvyšujícím prvkem.

                 
Obsah vydání       8. 7. 2005
10. 7. 2005 Počet mrtvých stoupne na 70
10. 7. 2005 Náš způsob života není hlavním bojištěm ve válce proti terorismu
10. 7. 2005 Večeře u Noriko: Vynikající japonský film Ema  Čulík
10. 7. 2005 Noriko's Dinner Table: An outstanding Japanese film Ema  Čulík
9. 7. 2005 Dobře informované HN: zpráva o tom, co se teprve stane Štěpán  Kotrba
7. 7. 2005 V Londýně zahynulo více než 50 osob
7. 7. 2005 Jak k tomu došlo - časová souslednost
8. 7. 2005 Summit G8 poskytne Africe pomoc ve výši 50 miliard dolarů
8. 7. 2005 Pitný režim duše Bohumil  Kartous
8. 7. 2005 Chladnokrevně zkonstruovaná vražda Bohumil  Kartous
8. 7. 2005 Michael  Marčák
8. 7. 2005 Jde o obrovské peníze z licenčních poplatků a patentových sporů
8. 7. 2005 Světová obchodní organizace: jak horké bude léto 2005 Ludmila  Štěrbová
8. 7. 2005 Egyptský velvyslanec v Iráku byl zavražděn
8. 7. 2005 Bio-sprit ist umweltschädlich Tomáš  Krček
8. 7. 2005 Stálice mezi novinářskými kachnami
8. 7. 2005 Alternativy a čísla Vítězslav  Novák
8. 7. 2005 Chyby ve výpočtu rentabilnosti jaderných elektráren
7. 7. 2005 Americká novinářka odsouzena do vězení
8. 7. 2005 Důsledností odporu proti nejvyšší autoritě své doby otevřel dobu novou Jiří  Paroubek
8. 7. 2005 Hus, Konstantin a Metoděj Jaroslav  Štemberk
8. 7. 2005 The Petersburg Myth lives on in Sunless City Ema  Čulík
8. 7. 2005 Petrohradský mýtus žije dál v Městě bez slunce Ema  Čulík
7. 7. 2005 The City of the Sun lies under some patchy cloud Ema  Čulík
8. 7. 2005 Sluneční stát leží tak trochu pod mrakem Ema  Čulík
8. 7. 2005 Slnečný štát: Sociálny gýč Igor  Daniš
8. 7. 2005 Ostravske dřysty po britsku Štěpán  Kotrba
8. 7. 2005 Štěpán Kotrba: "My Češi jsme tak výjimeční, že nám nikdo, kdo není jedním z nás, nemůže porozumět" Jan  Čulík
7. 7. 2005 Broken Flowers -- Zlomené květiny Markéta  Sulovská
7. 7. 2005 Zelenka's new film brings a tear to our laughing eye Ema  Čulík
7. 7. 2005 Zelenkův nový film: v smějících se očích se nám objevuje slza Ema  Čulík
7. 7. 2005 Mediaprint&Kapa Pressegrosso versus akcionáři PNS Petr  Vidomus
7. 7. 2005 G8 a WTO: může summit ovlivnit mnohostranné obchodní vyjednávání? Ludmila  Štěrbová
8. 7. 2005 Josef Vít neví o ekonomii nic Jan  Mysliveček
8. 7. 2005 Vít je jako Rudé právo Jan  Faltýsek
7. 7. 2005 Makroekonomové mezi vědou a politikou Jindřich  Kalous
7. 7. 2005 Ekonomie -- věda nebo náboženství? Josef  Vít
7. 7. 2005 Paměť a teologie Svatého Augustina Stanislav  Heczko
6. 7. 2005 Pavel z Tarsu, věrozvěstové Cyril s Metodějem a Jan Hus Boris  Cvek
4. 7. 2005 Sladké mámení alternativ Milan  Černý
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005

Liberalizace světového obchodu a WTO RSS 2.0      Historie >
8. 7. 2005 Světová obchodní organizace: jak horké bude léto 2005 Ludmila  Štěrbová
4. 3. 2005 Světová obchodní organizace: Závěry zprávy o budoucnosti WTO Oldřich  Průša
3. 3. 2005 WTO: budou jednání ovlivněna volbou nového generálního ředitele? Ludmila  Štěrbová
1. 3. 2005 Světová obchodní organizace: 10 let existence a úvahy jak dál Oldřich  Průša
14. 2. 2005 Světová obchodní organizace: reálné nebo příliš smělé cíle? Ludmila  Štěrbová
7. 9. 2004 Světová obchodní organizace: český překlad rozhodnutí generální rady Oldřich  Průša
1. 8. 2004 Světová obchodní organizace: dohoda! Ludmila  Štěrbová
30. 7. 2004 Světová obchodní organizace: neztratí příležitost? Ludmila  Štěrbová
29. 7. 2004 Čerstvé zprávy o vyjednávání Světové organizace pro obchod Ludmila  Štěrbová
22. 7. 2004 Světová obchodní organizace: dojde k dohodě? Ludmila  Štěrbová
9. 7. 2004 Světová obchodní organizace: jak velká je naděje na průlom? Ludmila  Štěrbová
21. 6. 2004 Supermarkety na muške Andrew  Wasley
14. 5. 2004 Světová obchodní organizace: světlo na konci tunelu? Ludmila  Štěrbová
3. 3. 2004 Zeměpisná označení: jsou čeští výrobci připraveni na zánik současné právní ochrany po vstupu do EU? Ludmila  Štěrbová
23. 12. 2003 Světová obchodní organizace: stále na rozcestí Ludmila  Štěrbová