26. 11. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 11. 2004

Virtuální bohoslužba nejen pro znovunalézání smyslu oslav narození v Betlémě

Advent: Žijte, jako by Boha nebylo

Čtení: Matouš 25,1-13; Text: Marek 13,33-37

Zprofanovaný, či profánní advent je jedna z nejpříšernějších věcí, které znám. Mazlavý sentiment adventu, chápaného jako příprava na Ježíška, promiskue Dědu Mráze či Santa Clause, je k nesnesení. Advent v konzumním hávu, bohatě zneužívaný kupčíky lokálními i nadnárodněřetězcovitými včetně do omrzení vyhrávaných koled v jejich kvelbech a hangárech a všelijakých "tradičních" kýčů na pultech i v reklamách nemá nic společného s opravdu křesťanským adventem. A je na pováženou, že církve se od tohoto zneužití mnohdy nedistancují a někdy dokonce "adventní" sentiment přiživují a přicmrdávají při vší té manipulaci s emocemi.

NOSANTA - symbol odporu ZDE

Advent, z latinského "příchod", rozhodně není původně žádná selanka. Je to čtyřtýdenní období před svátky narození Krista, ve kterém si křesťané připomínají, že my lidé máme za svůj svět, za sebe, i za ostatní spoluobyvatele tohoto světa zodpovědnost. V obrazné biblické mluvě: Bůh opustil svůj dům (Mk 13,34) a dal nám plnou moc k jeho spravování. Této plné moci nesmíme ovšem - ve vlastním zájmu - zneužít ke spánku, nečinnosti, či jak biblické paralely k tomuto podobenství navíc ještě říkají: k rabování, vykořisťování, opíjení se a podobně. Máme prostě náš společný dům spravovat bděle, odpovědně a řádně.

Už starozákonní mýtus o Ráji a vyhnání člověka z něj nabízí odpověď na otázku po lidské autonomii, svobodě a odpovědnosti. Byli jsme vyhnáni z ráje, žijeme ve světě plném nedokonalosti, bolesti a trápení, ale musíme v něm obstát. Náš dnešní text to vyjadřuje opačně: ne my jsme vyhnáni z ráje, ale Bůh opustil svůj dům. A my v něm musíme obstát. Bůh jej opustil, ale to neznamená že odešel navždy. Nenechal nás na holičkách; Bůh vždy znovu přichází, aby nám pomáhal v našich průšvizích, aby se tajemně a svobodně zjevoval v adventních okamžicích dějin, aby nám pomáhal žít. Aby nám pomáhal žít opravdový život na této planetě, pomáhal lidstvu jako takovému i každému z nás osobně.

Bůh -- říká Bible -- přichází stále, ale nejzřetelněji přišel v Kristu, abychom mohli žít "věčný" život. Opravdový, plný, skutečný život. "Věčný" nikoli ve smyslu "posmrtný", ale věčný proto, že je žitý v duchu věčných hodnot. I když "skutečný život" nakonec opravdu relativizuje naše představy o životě jen jako o "osobním biologickém výskytu".

Narozdíl od běžných představ je "věčný" život zejména životem zakotveným v přítomnosti. V dopise do Říma to píše Pavel jasně (Ř 13,11): "V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte času". Historie přepisů a překladů posledních dvou slov této věty je nesmírně zajímavá: Pavel napsal: kairw douleuontez , služte času; ve smyslu dnešního ekumenického překladu pod čarou: vystihujte potřebu chvíle, tedy: žijte naplno! Už staré rukopisy ale slůvko : kairo, času, změnili na : kyrio, Pánu a přepisovali: : kuriw douleuontez, služte Pánu. Je to symptomatický posun. Pavel k žití naplno v přítomnosti vyzývá, pozdější církev se takového vyjádření bojí a možná podvědomě drobnou záměnou písmen mění význam.

Opravdový život je však skutečně orientován zejména na přítomnost. Augustin napsal: "Modlit se, to znamená uvědomit si, že Bůh teď tvoří svět". A my při tom máme být! Dnešní sekularizovaný, profánní svět se kupodivu s přítomností míjí. Dnes mnozí buď žijeme idealizací minulosti, která pro nás znamená jistoty - a také svázanost s našimi vinami, anebo se touláme v budoucnosti a utápíme se v plánech, utopiích či úzkostech. Je třeba naplno žít přítomností, probudit se do ní, bdít v ní -- a právě k tomu nás vyzývá adventní zvěst. Bdělá existence je opakem spánku, líné existence, která uvadle bloumá v mělčinách života, v stínech minulosti, či chimérách budoucnosti.

Bdělý člověk je přítomný, je prostě "in", je při tom, když se něco děje, prožívá plně každý okamžik života. Ba co víc - spoluutváří ho, nenechává se pasivně manipulovat vnějšími vlivy. Žije naplno. Jinak dopadne jako ty "nerozumné" družičky z Matoušova podobenství. Protože nebyly dost bdělé a připravené, prošvihly "věčný život".

Advent zve k životu ve světě, ve kterém není všudypřítomný Bůh. Bůh loutkář, který nás vodí na provázcích. Takový Bůh, který by z nás snímal zodpovědnost za tento svět, neboť by za nás vše dělal, vše rozhodoval, na kterého lze vše svést a od kterého lze vše chtít, včetně třeba posvěcení válečných intervencí a vítězství v nich. Diettrich Bonhoeffer to říkával slovy, že máme žít "Jako by Boha nebylo". Bůh odcestoval, jako ten člověk z Ježíšova podobenství. Odpovědnost za nás nikdo nepřebere. Nelze se na nic vymlouvat.

A přece máme současně žít "Jako by Boha bylo". Jako by kdykoliv mohl přijít. Máme být připraveni na jeho stálou intervenci k nám. Máme být jako ti vrátní z podobenství, co mají bdít. Vždy "u brány", vždy tam, kde jsou lidská srdce a mysli otevřeny směrem vzhůru a do hloubky. Máme spoluvytvářet "ostrůvky pozitivní deviace", kde se nespí a nedrancuje a "nechlastá". Tam, kde jsou lidé otevřeni pro to radikálně nové a nečekané, či již dávno vytěsněné a zapomenuté. Máme připravovat cestu pro přicházejícího Boha v Kristu. On přijde ne jen na konci dějin jako eschatologický Revizor, ale přichází vždy a stále znovu.

A skoro by mi připadalo přízemní vypočítávat nyní všechny ty situace a všechna ta místa, kdy a kde spíme, necháváme se ohlupovat, či kde se nemůžeme zbavit toho stylu života: Bůh vysoko, car daleko! Kde jen mátožně přežíváme, kde jsme lhostejní ke stavu světa, sobečtí, líní, zlí -- jako by Boha nebylo, jako kdyby bylo lhostejné, jaký ten náš svět je a v jakém budou žít díky nám naši potomci. Je zbytečné na tomto místě dělat výčet situací, kdy se přidáváme ke zlu, k "ďáblu". Každý si to proberme se sebou samým.

A tak nakonec jen ještě jeden citát z Bible, tentokrát z 1. listu Petrova, (5,8n): "Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ,lev řvoucí' a hledá, koho by pohltil". Má na sobě masku Santa Clause...

Amen

                 
Obsah vydání       26. 11. 2004
27. 11. 2004 Ukrajina: Revoluce proměněná v televizní show
27. 11. 2004 Jde o demokratické právo Ukrajinců, nikoliv o jednoho či druhého kandidáta
27. 11. 2004 Ukrajinský parlament prohlásil výsledek prezidentských voleb za neplatný
27. 11. 2004 Vzkaz pro "Kamila Abbida" a další anonymní čtenáře
28. 11. 2004 Advent: Žijte, jako by Boha nebylo Zdeněk  Bárta
28. 11. 2004 Zpravodajství BBC propustí 350 zaměstnanců
27. 11. 2004 V městě Fallúdža zahynulo při americké ofenzívě prý až 6000 občanů
26. 11. 2004 PR ano či ne: Co jsou Česká média? Fabiano  Golgo
26. 11. 2004 Juščenka podporuje Amerika, ale není to jasný prodemokratický kandidát
26. 11. 2004 Za pozdvižením na Ukrajině je Američany organizovaná kampaň
26. 11. 2004 Feminismus a bezpředsudkové myšlení?" táže se udiveně Petra Konrádová v Reflexu. "Žurnalismus a nepředsudečné myšlení?" nepodivuji se příliš... Jan  Matonoha
26. 11. 2004 USA: Moderátor Dan Rather odchází z televize
25. 11. 2004 George Soros predpokladá, že rómske média budú starostlivo monitorovať rómsku inklúziu Ivan  Veselý
26. 11. 2004 Vykutálená služba SME: nucený sponzoring Českého telecomu Michal  Rusek
26. 11. 2004 Co je to "test" Boris  Cvek
26. 11. 2004 Jak populární je Satan? Efraim  Israel
26. 11. 2004 Postavenie ženy v 19. storočí Zuzana  Pinčíková
25. 11. 2004 Ukrajinský Nejvyšší soud zakázal zveřejnění výsledků prezidentských voleb
25. 11. 2004 Končí věk politiky jako éra, dávající společnosti smysl
25. 11. 2004 Michael  Marčák
25. 11. 2004 Mučit? Proč ne? Martin  Škabraha
25. 11. 2004 Americký svět podle volby Zbigniewa Brzezinského Josef  Brož
23. 11. 2004 "Hašteřili se, zatímco Země hořela" Jan  Čulík
24. 11. 2004 Proč jsem odvysílal reportáž o zavraždění iráckého povstalce
22. 11. 2004 Ministr financí Sobotka neví, o čem mluví Štěpán  Kotrba
25. 11. 2004 Česko-americké vztahy po znovuzvolení George Bushe Radek  Vogl
19. 12. 2003 Chanuka
25. 11. 2004 Zvláštní způsob uvažování na serveru Česká média Bohumil  Kartous
25. 11. 2004 Odpadlíci od SPD a PDS se rozhodli založit stranu
24. 11. 2004 Softwarové patenty znovu v Radě EU David  Maxera
23. 11. 2004 Volební kampaň sociální demokracie Pavel  Urban
1. 11. 2004 Hospodaření OSBL za říjen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 12. 2002 NO SANTA: protest proti symbolu spotřebních vánoc Štěpán  Kotrba

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
28. 11. 2004 Advent: Žijte, jako by Boha nebylo Zdeněk  Bárta
21. 11. 2004 Jdi dál a už nehřeš Hana  Pfannová
14. 11. 2004 Ďábelské svody manipulace nesrovnatelně větších skupin lidí Zdeněk  Bárta
8. 11. 2004 Známost vůle Boží vás neopravňuje k tomu, abyste nevěřící mlátili po hlavě Daniel  Ženatý
1. 11. 2004 Pokoj jako řeka, jako životodárná síla, jistota, když se všechno kymácí větrem doby Pavel  Klinecký
27. 10. 2004 Nasrat! Jo, nasrat! Zdeněk  Bárta
24. 10. 2004 Nárok na milost mají i darebáci. Jsme pro? Jsme proti? Daniel  Ženatý
17. 10. 2004 Pane, Pane, podívej, co jsme v tvém jménu všechno vykonali... Štěpán  Hájek
9. 10. 2004 Když je tato doba nakloněná tej blbší polovině člověka, tož ja, ale bezo mňa... Olga  Tydlitátová
3. 10. 2004 Porodní báby a státní moc Tomáš  Trusina
25. 9. 2004 Patron české země, nebo servilní kolaborant? Zdeněk  Bárta
19. 9. 2004 "Tím jediným potřebným" je praktická pomoc a čin Zdeněk  Bárta
16. 9. 2004 Semeno, které spadlo do trní Rut  Brodská
5. 9. 2004 Libido dominandi Zdeněk  Bárta
1. 8. 2004 Bůh je mezi potřebnými, Bůh miluje tento svět, Bůh je solidární s menšinami, chudými, opovrhuje zbožnou pýchou farizeů, kárá bohaté a mocné, Bůh se za lidi obětuje, Bůh nepotřebuje chrám Zdeněk  Bárta