18. 11. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 11. 2005

EXKLUZIVNĚ Z JEDNACÍCH SÁLŮ SVĚTOVÉ OBCHODNÍ ORGANIZACE

WTO: přetrvávají rizika neúspěchu

Jakmile generální ředitel WTO došel v první polovině tohoto měsíce k závěru, že pro konferenci ministrů v Hongkongu není možno připravit dohodu o dalších směrech jednání, organizace se začala orientovat na přípravu takové deklarace ministrů, která by mohla být interpretována jako úspěch. Žádoucí interpretací by mělo být vytvoření platformy pro následující velmi brzkou dohodu o směrech vedoucích k ukončení celého kola jednání. I když je nyní zaměření dohody ministrů jasné, její sjednání ani ve velmi okleštěné podobě nebude lehké.

Po určité rozpačité fázi, do které se WTO dostala poté, co její generální ředitel oznámil, že bude nutno na základě jeho analýzy přehodnotit a snížit původně očekávané cíle konference, začala etapa "zachraňování" dobrého jména organizace. Jedním z kroků je sestavení plánu, jak pokračovat v jednáních v následujících dvou týdnech. Velká pozornost je věnována také struktuře a obsahu závěrečné deklarace ministrů, kterou přijmou na VI. konferenci. Na konkretizaci obou těchto aspektů se shodly delegace cca 20 členů na nočním jednání s generálním ředitelem P. Lamym dne 17. listopadu.

Příští týden bude věnován jednání jednotlivých negociačních orgánů o textech, které by měly podat objektivní zprávu o současném stavu jednání. Především by v nich měl být zachycen pokrok, kterého již bylo v jednotlivých částech jednání dosaženo. Paralelně budou probíhat jednání omezeného okruhu členů, tzv. Green room, kde se bude diskutovat o celkové vyváženosti mezi jednotlivými oblastmi. Ve dnech 25. -- 26. 11. by měl být k dispozici ucelený návrh deklarace, a v týdnu od 28. 11. by se členové měli soustředit na doladění textu. 1. a 2. prosince by se měla sejít Generální rada k jeho posouzení a odsouhlasení.

Deklarace samotná se bude skládat z krátkého textu doplněného přílohami k jednotlivým problematikám. Bude obsahovat jak negociační témata, tj. témata, která se opírají o mandát vyplývající z deklarace z konference v Doha v roce 2001 a o mandát ze sjednaného rámce jednání z července 2004, tak témata související s další činností organizace.

Těžiště textu bude spočívat v rozvojové dimenzi, která bude zachycena jednak horizontálně, tj. průřezově napříč všemi problematikami, a jednak specificky pro některá témata. Prominentní místo v rozvojové dimenzi zaujme přístup k nejméně rozvinutým zemím a k principům zvláštního a rozdílného zacházení pro tuto skupinu zemí. Z deklarace by mělo jasně vyplynout, že tyto země nebudou v liberalizačních jednáních o zemědělství, průmyslových výrobcích a službách zavázány k jakýmkoli ústupkům. Prioritní místo je vyhrazeno také řešení obchodu s bavlnou. Závazky ze strany vyspělých států jak v odstranění exportních subvencí a domácích podpor, tak i v otevření trhů pro bavlnu z rozvojových států by měly být hlubší a měly by přesahovat úroveň, která bude později sjednáno v zemědělství.

Dále se v textu deklarace objeví otázky veřejného zdraví v souvislosti s ochranou duševního vlastnictví, elektronického obchodu, uplatňování sporů z nepřímého porušení dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (tzv. non-violation and situation complaints) a vytvoření rámce pro napomáhání obchodu. Mělo by být také stanoveno datum dalšího setkání ministrů k přijetí dohody o úplných směrech dalších jednání, tzv. full modalities.

Přílohy k deklaraci by neměly obsahovat nic, co se nepodařilo předjednat a na čem se členové konsensuálně neshodli. Na přílohy by měl odkázat text deklarace, který v zemědělství a obchodu průmyslovými výrobky také naznačí, jak dále postupovat. Ve službách a pravidlech by tento text měl obsahovat jasnou směrnici.

Jaká jsou úskalí sjednaného procesu? Pokud text příloh bude založen na pouze na konsensuální shodě členů, není zaručeno, že se bude jednat o vyvážený obsah. Může dojít k situaci, že některé oblasti budou zachyceny pouze velmi povrchně a neutrálně, jiné naopak s vysokou mírou ambicí pro další postup. Vzhledem k tomu, že vyváženost je vždy jedním ze základních požadavků všech členů, musí si být členové tohoto rizika vědomi a neučinit ho středem svých zásadních připomínek. Další úskalí vyplývá z předpokladu, že návrh deklarace bude na konferenci předložen jako návrh členů. I když konečný text deklarace bude sestaven na základě uvedené dohodnuté struktury, nelze vyloučit, že s jeho finální podobou nebudou všichni členové spokojeni. Pokud totiž předběžná jednání o textu proběhnou za účasti pouze omezeného počtu členů, může na závěrečné Generální radě dojít k tomu, že některý člen usoudí, že v návrhu nejsou dostatečně odraženy jeho zájmy, aniž by s ním o tom bylo diskutováno. A i nejmenší člen WTO má sílu zablokovat celou konsensuální shodu. A nikoli neposlední riziko spočívá v tom, že by v příštích dvou týdnech nedošlo k dohodě jak o textech příloh deklarace, tj. o textech zachycujících pokrok v jednáních, tak ani o konkrétní náplni rozvojové dimenze deklarace.

Rizika neúspěchu VI. konference WTO nebyla ani snížením jejích cílů odstraněna. Všechna jednání zůstanou až do poslední chvíle velmi napínavá a každá dílčí neshoda členů může rozvrátit současný plán na sestavení deklarace přesahující svým obsahem a dosahem prostou zprávu o současném stavu. Teprve první dva dny v prosinci dají zřejmě odpověď na to, jak je konference připravena. A bude možno přemýšlet o tom, jak "prodat" její výsledek jako významný krok směrem k uzavření ambiciózního kola mnohostranných obchodních jednání v roce 2006.

Autorka pracuje na Stále misi ČR v Ženevě

                 
Obsah vydání       18. 11. 2005
20. 11. 2005 Jimmy Carter: Amerika opouští demokratické hodnoty
19. 11. 2005 CIA provozuje síť mezinárodních výzvědných středisek
19. 11. 2005 WTO: přetrvávají rizika neúspěchu Ludmila  Štěrbová
18. 11. 2005 Žádná zbraň není mocnější než svoboda v právní společnosti
18. 11. 2005 Merkelová podporuje zřízení Centra vyhnání Radek  Vogl
20. 11. 2005 Homosexuálové do plynu? Linda  Sokačová, Ondřej  Slačálek
20. 11. 2005 Gay a lesbická liga protestuje proti zásahu policie vůči polským lesbám a gayům
18. 11. 2005 Vědci objevují mechanismy stárnutí
18. 11. 2005 Právní kontinuita s protiprávním režimem Přemysl  Janýr
18. 11. 2005 Je přece jen pochybné, zda použití bílého fosforu lze označit za chemický útok Karel  Dolejší
18. 11. 2005 Praotec Čech a lachtan Gaston Karel  Moudrý
18. 11. 2005 Peříčko Štěpán  Kotrba
18. 11. 2005 Umíte mluvit? Umíte psát? A víte vůbec, co říkáte? Štěpán  Kotrba
18. 11. 2005 Co nám přinesl listopad 1989? Boris  Cvek
18. 11. 2005 Policejní mluvčí informuje Zdeněk  Jemelík
18. 11. 2005 Stereotypní myšlení v Neviditelném psu Martin  Ondreját
17. 11. 2005 17. november 1989: Gorbačov hodil Adamca cez palubu Oskar  Krejčí
17. 11. 2005 Ruské rakety i ruské vojenské základny Československu stačily. Polsku nejspíše ne. Nyní totiž zvažují americké. Štěpán  Kotrba
18. 11. 2005 Proces s neonacistou Zündelem byl odročen Richard  Seemann
17. 11. 2005 16. listopad + 1 gól = 17.listopad Karel  Moudrý
16. 11. 2005 Mohl by natahovací počítač změnit svět?
16. 11. 2005 Zvyšte si sebevědomí pravidelnými finančními příspěvky pro Britské listy
16. 11. 2005 WTO: rozvojový balíček -- překvapení nebo nadělení? Ludmila  Štěrbová
17. 11. 2005 Irák zkoumá americké fosforové zbraně
16. 11. 2005 Spojené státy oficiálně přiznaly, že ve Fallúdži užívaly bílého fosforu jako útočné zbraně
16. 11. 2005 Američané použili v Iráku chemické zbraně - a pak o tom lhali
16. 11. 2005 Irák: Ve vládním bunkru nalezeno mezi mrtvolami 173 zbitých a vyhladovělých vězňů
15. 11. 2005 Španělsko se rozhodlo vyšetřovat "tajné lety CIA"
16. 11. 2005 "Černá kniha kapitalismu" Štěpán  Kotrba
15. 11. 2005 Když volnomyšlenkář Giorello nemlčí, ale útočí Josef  Brož
15. 11. 2005 Ztracená generace Ladislav  Žák
15. 11. 2005 Stáří: koně se také střílejí Oldřich  Průša
15. 11. 2005 Racism emerges as French suburbs burn Jan  Čulík
4. 11. 2005 Hospodaření OSBL za říjen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Liberalizace světového obchodu a WTO RSS 2.0      Historie >
19. 11. 2005 WTO: přetrvávají rizika neúspěchu Ludmila  Štěrbová
11. 11. 2005 WTO: přehodnotit, zpřesnit, snížit Ludmila  Štěrbová
10. 11. 2005 WTO: aby byl plán splněn, musí být upraven Ludmila  Štěrbová
31. 7. 2005 WTO: zklamání, nikoli katastrofa - nebo naopak? Ludmila  Štěrbová
8. 7. 2005 Světová obchodní organizace: jak horké bude léto 2005 Ludmila  Štěrbová
4. 3. 2005 Světová obchodní organizace: Závěry zprávy o budoucnosti WTO Oldřich  Průša
3. 3. 2005 WTO: budou jednání ovlivněna volbou nového generálního ředitele? Ludmila  Štěrbová
1. 3. 2005 Světová obchodní organizace: 10 let existence a úvahy jak dál Oldřich  Průša
14. 2. 2005 Světová obchodní organizace: reálné nebo příliš smělé cíle? Ludmila  Štěrbová
7. 9. 2004 Světová obchodní organizace: český překlad rozhodnutí generální rady Oldřich  Průša
1. 8. 2004 Světová obchodní organizace: dohoda! Ludmila  Štěrbová
30. 7. 2004 Světová obchodní organizace: neztratí příležitost? Ludmila  Štěrbová
29. 7. 2004 Čerstvé zprávy o vyjednávání Světové organizace pro obchod Ludmila  Štěrbová
22. 7. 2004 Světová obchodní organizace: dojde k dohodě? Ludmila  Štěrbová
9. 7. 2004 Světová obchodní organizace: jak velká je naděje na průlom? Ludmila  Štěrbová