4. 1. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 1. 2006

Cizinci: výpisy, zápisy, průpisy, nadpisy a podpisy

Před vánočními svátky mi volalo pár ukrajinských občanů, kteří u nás žijí již několik let. Všichni se ptali, jakže to vlastně je s tou novelou cizineckého zákona, která jim má přinést úlevu v tom, že na možnost požádat o udělení trvalého pobytu budou moci čekat jen pět namísto dosavadních deseti let. S ulehčením přijímali vysvětlení, že poslanecká sněmovna projednávala novely dvě; zatímco první, která akceptovala právo EU v oblasti slučování rodin již byla přijata, druhá je v druhém čtení.

V kratší verzi vyšlo ve středu v Lidových novinách

Od 1. ledna tohoto roku se otevřely Ukrajincům brány projektu aktivního výběru zahraničních pracovníků. Pro ty, kteří splní kritéria projektu, to znamená možnost získat trvalý pobyt již za dva a půl roku. Skoro čtvrtina cizinců z přibližně sto šedesáti tisíc, kteří mají pobyt dlouhodobý, by mohlo o trvalý pobyt v případě zkrácení zákonné lhůty na polovinu okamžitě požádat. Situace velké části cizinců s dlouhodobým pobytem je notoricky známá -- výkon jejich práce se odehrává v režii zprostředkovatelských struktur zahraničního i českého původu, ekonomicky spojených s místním podnikatelským prostředím. Všichni z jejich práce -- ať legální, nebo v malé míře nelegální -- velmi dobře profitují, "své" Ukrajince a další cizince z Východu udržují v pozici hospodářských otroků, obírají je až o polovinu jejích výdělků.

Parlament sice produkuje jednu novelu obludného zákona za druhou, každá další je však objemnější, komplikovanější, nepřehlednější a byrokratičtější. Teprve tato desátá novela by přes svůj obludný rozměr měla situaci v ČR dlouhodobě žijících cizinců ulehčit. Neděje se tak příliš z vůle českého parlamentu, ale proto, že ČR má povinnost do svého právního pořádku implementovat závazné evropské normy. Zatímco je totiž integrace cizinců pro parlamenty starých členských zemí Unie tématem, parlamentem českým procházejí návrhy zákonů, jež se týkají cizinců, většinou zcela bez povšimnutí, nebo se začleněním zpřísňujících připomínek. Za každou mírnější úpravou lze proto hledat tlak Unie, která si zejména po loňských bouřích ve Francii uvědomuje, že druhá generace nedostatečně integrovaných přistěhovalců tiká v členských zemích jako časovaná bomba.

Začlenění příslušné směrnice Rady ES ale není v zájmu parlamentních lobbyistů. Nejen práce na černo, ale i praktikovaný Švarc systém, najímání firem, "družstev" a "veřejných obchodních společností", jež dodávají práci, znamená pro producenty výrazné omezení zátěže v oblasti pracovního práva a pro otroky, jež v tomto prostředí nechrání téměř nic, naopak tvrdé omezení jejich práv. Každý měsíc odkladu znamená zisk v řádu milionů pro všechny součásti řetězce, který lidi, jejichž výdělek putuje k potřebným rodinám do chudé země na Východě, bezostyšně okrádá.

Největší část ukrajinských dělníků je zaměstnána ve stavebnictví. Podle kuloárních informací se na průtazích týkajících se procesu projednávání novelizovaného zákona podílí zejména lobbyistický tlak velkých stavebních firem, jimž hrozí "únik" otroků, kteří náhle získají možnost vyvázat se z vlivu "klientů", změnit zaměstnání, hlavně však přestanou být obrovským zdrojem bezpracných zisků.

Parlamentní strany shromážděné v současné sněmovně rády mluví o lidských právech. Zejména tehdy, jsou-li porušována v nějaké diktatuře. Jejich masivní pošlapávání ve vlastní zemi však bohorovně přehlížejí. Zdá se, že nic takového pro ně neexistuje, není to pro ně téma. Cizinci nejsou voliči. Jejich reální voliči na cizincích naopak dobře vydělávají. A tito vlivní voliči jsou namnoze i jejich sponzory.

Jak získá Nikola z Koločavy pracovní povolení v Česku, potvrzení o ubytování a další požadované výpisy, zápisy, průpisy, nadpisy a podpisy k získání víza, na něž si v Kyjevě musí vystát několikadenní frontu? Pro mnohé "zarobitčany" (z ukrajinského "zarobit" -- vydělat) je snazší zajít za "klientem", jedním z produktů českého legislativního prostředí, který si ve stínu obrovitých razítek dobře žije a za kompletní sadu dokladů k pobytu si účtuje sumu v rozmezí 600 -- 1000 euro.

Takové a podobné trafiky se těžko opouštějí, peníze, jež z nich plynou, jsou mocné. O novele, která by měla legislativně ošetřené otroctví zmírnit na polovinu, se mluví už nejméně tři roky. Obecné zjednodušení cizineckého práva, které by vzalo novodobým otrokářům legislativní nástroje, otroky vyvázalo z ponižujících vztahů a zbavilo je okrádání, je ale v nedohlednu.

Práva a lidská důstojnost u nás pracujících Ukrajinců a dalších cizinců bohužel nemají pro české parlamentní strany politicky tržní hodnotu.

Autor je vedoucím poradny pro cizince v Pardubicích

                 
Obsah vydání       4. 1. 2006
4. 1. 2006 Zuzana Paroubková: "Nikdy jsem netvrdila, že ženy do politiky nepatří" Štěpán  Kotrba
4. 1. 2006 Vinu nesou ti, kdo narcistický habitus vytvářejí Karel  Dolejší
3. 1. 2006 Napište do vězení Petru Partykovi! Benny  Rees
4. 1. 2006 Cizinci: výpisy, zápisy, průpisy, nadpisy a podpisy Milan  Daniel
3. 1. 2006 Američané zabili v Iráku rodinu civilistů
4. 1. 2006 Výzvědné služby tvrdí, že se Írán snaží zkonstruovat jadernou střelu
4. 1. 2006 Odhalení: budou v dnešních hlavních zprávách BBC World Štěpán  Kotrba
4. 1. 2006 Když tři dny vítr vál Zbyněk  Hejda
4. 1. 2006 V této demokracii smějí užívat svobody jen ti, co souhlasí
3. 1. 2006 Žánrový hybrid na obrazovce Jan  Čulík
4. 1. 2006 Udělejte to profesionálně
4. 1. 2006 Konec chirakismu: Pochybuje o tom ještě někdo? Josef  Brož
4. 1. 2006 Konec jednoho snu Josef  Vít
4. 1. 2006 Ministerstvo vnitra bude vyšetřovat "udělování víz za sex"
4. 1. 2006 Proč věřit v Boha -- opravdu, proč? Josef  Vít
4. 1. 2006 Vadí mi, že nám Igor Chaun vnucuje víru
4. 1. 2006 Schopnost věřit je genetická záležitost
2. 1. 2006 Time to examine the hidden history of 1989 Jan  Čulík
3. 1. 2006 Bushova vláda už nebude financovat znovuvýstavbu Iráku
3. 1. 2006 Svět se nedá vojensky ovládnout technologií
3. 1. 2006 Všechno je relativní Alex  Koenigsmark
3. 1. 2006 Konec chirakismu: Pochybuje o tom ještě někdo? Josef  Brož
30. 12. 2005 Ohlédnutí za Johannem Sebastianem Bachem v BBC Jan  Čulík
3. 1. 2006 Putování neznámým Acehem
2. 1. 2006 Americká hospodářská krize, která ohrožuje svět
2. 1. 2006 Ne Steigerwald, ale Koenigsmark Alex  Koenigsmark
3. 1. 2006 644 milionů Filip  Sklenář
3. 1. 2006 Proč věřit v Boha? Igor  Chaun
3. 1. 2006 Na Západe je Východ (z núdze) I.
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce