10. 11. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 11. 2005

EXKLUZIVNĚ PRO BRITSKÉ LISTY PŘÍMO Z JEDNÁNÍ

WTO: aby byl plán splněn, musí být upraven

Ve Světové obchodní organizaci se nepoužívá slovo plán, ale očekávání. Nepoužívají se slova upravit směrem dolů, ale snížit.

Nicméně snížit očekávání tak, aby bylo možno jásat nad jejich dosažením, není, jak se ukazuje, pouze výsadou centrálně řízených ekonomik. Po uplynulých třech dnech, ve které byla vkládána poslední naděje na optimistické signály pro účinnou dohodu na prosincovou VI. konferenci ministrů členských států v Hongkongu, nezbývá než jen zachraňovat zbytky původních cílů a přemýšlet o rychlém svolání další konference na březen roku 2006.

Členové Světové obchodní organizace (WTO) mají již jen několik dní na to, aby se dohodli, jakými konkrétními směry budou orientována jednání o další liberalizaci světového obchodu. Taková dohoda by totiž měla být výsledkem prosincové konference. Postupem času se více potvrzují pesimistické hlasy předvídající další neúspěch, podobný, jako WTO prožila v letech 1999 a 2003 v Seattlu a v Cancúnu.

Názory rozhodujících členů na další konkrétní liberalizační kroky se vzájemně značně liší, a nepřiblížily se ani po pondělní diskusi USA, EU, Indie, Brazílie a Japonska v Londýně. Žádný z velkých hráčů nenaznačuje, jak dalece a zda vůbec by byl ochoten ustoupit ze svých pozic. EU sice přes vnitřní unijní potíže s některými zemědělsky orientovanými členskými státy vedenými Francií představila předminulý týden svůj nový a návrh pro jednání, zdá se však, že naznačené ústupky nejsou pro partnery dostačujícími.

Z diskuse pěti států v Londýně vzešel jediný pozitivní signál, a to přesměrování rozhovorů na obchod s průmyslovými výrobky a se službami. Posun v těchto oblastech byl i nadále samozřejmě podmiňován zemědělstvím, avšak začalo být jasné, že vyváženost negociací se neodehraje pouze v něm. Na londýnské setkání navázalo úterní a středeční setkání 30 ministrů v Ženevě. K rozčarování všech optimistů na něm již zcela jasně zazněla slova o tom, že pro konferenci nebude možno připravit dohodu s jasnými a úplnými směry jednání, které se shrnují v anglických slovech full modalities. V současné době je totiž splněna zhruba 1/3 postupných cílů, zatímco pro uzavření celého kola mnohostranných obchodních jednání v roce 2006 by bylo nutno "odškrtnout" celé 2/3 nebo i více.

Ačkoli se práce negociačních skupin pro dílčí oblasti jednání WTO nezastavila a konzultace se zintenzivňují, neústupnost členů neumožňuje prozatím předsedům skupin sestavit text dohody bez variant. Jde totiž o to, aby ministři přímo v Hongkongu nebyli postaveni před velký počet zásadních rozhodnutí, což by mělo být významnou odlišností od přípravy minulých neúspěšných konferencí a zároveň nezbytným předpokladem prosincového úspěchu. Na jeho nezbytnosti se všichni členové shodují bez výjimky.

Pro zachování pozitivního vnímání WTO je nezbytným minimem, aby bylo v Hongkongu rozhodnuto o rozvojových oblastech, jako jsou bezcelní a bezkvótový přístup na trhy pro nejméně vyspělé země, obchod s bavlnou, duševní vlastnictví ve vztahu k veřejnému zdraví, ochrana tradičních znalostí a biologické rozmanitosti a všechna další témata související s implementací dohod Světové obchodní organizace.

Až bude generální ředitel WTO Pascal Lamy 10. 11. informovat o stavu jednání vedoucí delegací, zmíní s největší pravděpodobností, že se pozice členů v jednáních nikterak nesblížily, ačkoli jsou s největší vážností vzájemně posuzovány. Vyzdvihne minimální zbývající časový prostor, který zřejmě neumožní splnit očekávání z poloviny tohoto roku. Odsune také termín poloviny listopadu, kdy měl být sestaven první návrh dohody pro Hongkong, na konec druhé poloviny měsíce. Jako minimum pro konferenci v Hongkongu vyzdvihne stanovení cílů v jednotlivých oblastech jednání. Možná zmíní i nutnost urychleného svolání další konference ministrů -- Hongkong II - na začátek roku 2006, aby bylo možno ještě uvažovat o příštím roku jako konečném pro rozvojové kolo, nazvaném podle jeho cíle "užít obchod k pomoci ekonomikám rozvojových zemí". A jistě neopomene zdůraznit, že ať budou výsledky Hongkongu jakékoli, ambice pro uzavření a výsledky kola jednání zůstávají stále stejné.

Autorka pracuje jako pracovnice Stálé mise ČR při OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě

                 
Obsah vydání       10. 11. 2005
10. 11. 2005 Návrh britské vlády na věznění podezřelých osob po dobu 90 dnů odmítnut v parlamentu!
10. 11. 2005 "Nenávidíme Francii a Francie nenávidí nás"
10. 11. 2005 CIA vyšetřuje, jak byly prozrazeny informace o tajných věznicích ve střední Evropě
10. 11. 2005 . . . Milan  Ohnisko
10. 11. 2005 WTO: aby byl plán splněn, musí být upraven Ludmila  Štěrbová
10. 11. 2005 Životy v trhlinách Martin  Škabraha
9. 11. 2005 Michael  Marčák
10. 11. 2005 Výuka cizích jazyků Josef  Vít
10. 11. 2005 O znalostech jazyků ve skandinávských zemích
10. 11. 2005 Cizí jazyky Petr  Wagner
10. 11. 2005 Jak se vyučují jazyky na české střední škole
10. 11. 2005 Schüsselovi se bude špatně vládnout Richard  Seemann
10. 11. 2005 Opovrhovanie základnými ludskými právami a situácia na Slovensku
9. 11. 2005 Americké jednotky "užily při útoku na město Fallúdža chemických zbraní"
10. 11. 2005 Reality show Odhalení: Mojo, vidí tě celá Amerika! Štěpán  Kotrba
9. 11. 2005 Michael  Marčák
10. 11. 2005 Protikubánští spojenci USA a embargo Oldřich  Průša
9. 11. 2005 Jak média kolaborují s pachateli válečných zločinů v Iráku
9. 11. 2005 "Naši investigativci" aneb jak se píše o politicích Stanislav  Křeček
9. 11. 2005 Pozor! Hrozí omezení samosprávy akademických obcí
8. 11. 2005 Co si počít ve Francii
8. 11. 2005 Motivace násilí ve Francii není ani politická, ani náboženská
8. 11. 2005 Daily Telegraph: Rozdělená Francie
8. 11. 2005 The Times: Francie diskriminuje své menšiny
7. 11. 2005 Francouzští vzbouřenci: "Přestaňte nám tykat!"
8. 11. 2005 The Times: Příčinou násilí ve Francii je nezaměstnanost
8. 11. 2005 Jaké jsou kořeny násilí ve Francii a proč se tak rychle šíří ? Lucie  Doleželová
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 11. 2005 Hospodaření OSBL za říjen 2005

Liberalizace světového obchodu a WTO RSS 2.0      Historie >
10. 11. 2005 WTO: aby byl plán splněn, musí být upraven Ludmila  Štěrbová
31. 7. 2005 WTO: zklamání, nikoli katastrofa - nebo naopak? Ludmila  Štěrbová
8. 7. 2005 Světová obchodní organizace: jak horké bude léto 2005 Ludmila  Štěrbová
4. 3. 2005 Světová obchodní organizace: Závěry zprávy o budoucnosti WTO Oldřich  Průša
3. 3. 2005 WTO: budou jednání ovlivněna volbou nového generálního ředitele? Ludmila  Štěrbová
1. 3. 2005 Světová obchodní organizace: 10 let existence a úvahy jak dál Oldřich  Průša
14. 2. 2005 Světová obchodní organizace: reálné nebo příliš smělé cíle? Ludmila  Štěrbová
7. 9. 2004 Světová obchodní organizace: český překlad rozhodnutí generální rady Oldřich  Průša
1. 8. 2004 Světová obchodní organizace: dohoda! Ludmila  Štěrbová
30. 7. 2004 Světová obchodní organizace: neztratí příležitost? Ludmila  Štěrbová
29. 7. 2004 Čerstvé zprávy o vyjednávání Světové organizace pro obchod Ludmila  Štěrbová
22. 7. 2004 Světová obchodní organizace: dojde k dohodě? Ludmila  Štěrbová
9. 7. 2004 Světová obchodní organizace: jak velká je naděje na průlom? Ludmila  Štěrbová
21. 6. 2004 Supermarkety na muške Andrew  Wasley
14. 5. 2004 Světová obchodní organizace: světlo na konci tunelu? Ludmila  Štěrbová