9. 9. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 9. 2005

Kázání o naší době a době konce

Na úvod - Píseň 452 z Evangelického zpěvníku: "Za dar slova, Bože milý".

Milé sestry a drazí bratři,

dnes bych se chtěl spolu s Vámi zamyslet nad Božím slovem, zapsaném v Matoušově evangeliu, v kapitole 24, ve verších 3 až 14 (v textu řazeném k tzv. malé apokalypse).

Zde čteme (v ekumenickém překladu): "Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: 'Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věků' (verš 3). Ježíš jim odpověděl: 'Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl (4). Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat 'já jsem Mesiáš' a svedou mnohé (5). Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě není konec (6). Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech (7). Ale to vše bude teprve začátek bolestí (8). Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno (9). A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět (10); povstanou lživí proroci a mnohé svedou (11) a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých (12). Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen (13). A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec' (14)".

Tento text ve mně předně vyvolává otázku: V jaké to době vlastně žijeme? Tuto otázku si kladli s palčivou naléhavostí i první křesťané a mnozí z nich se domnívali, že žijí v době poslední těsně před druhým příchodem Páně. Tuto víru sdílel i apoštol Pavel, který napsal : "Chci říci, bratři, toto: lhůta je krátká ." (1.Kor. 7,29). Ovšem tentýž apoštol Pavel v druhém listě Tesalonickým v kapitole druhé píše, abychom se nedali vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem jako by den Páně měl již nastat (ve verši 2), neboť nenastane dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti (člověk hříchu), Syn zatracení (ve verši 3). Tento Antikrist, jak víme, ještě nepřišel. Takže doba příchodu Páně a skonání věků dosud nenastala.

Podle mne však tato doba je již blízko. To proto, že probíhající proces globalizace umožňuje uskutečnit jednu z podmínek konce věků - kázání evangelia o království všem národům, jak se o tom píše ve výchozím textu, který jsme si četli - Mat. 24,14. A dnes asi prožíváme to, co v se tomto textu nazývá začátkem (porodních) bolestí - často totiž v současné době slyšíme válečný ryk a zvěsti o válkách, o povstáních národa proti národu a království proti království (např. Jugoslávie, Čečensko, Afghánistán, Irák ); víme rovněž, že na mnohých místech světa vládne hlad a dochází k zemětřesením (viz verše 6 až 8). Povstávají i falešní proroci a tak' chladne láska mnohých (viz verše 11 až 12).

Co nám Písmo radí ohledně našeho chování a jednání v tento čas? Především vytrvat do konce (viz verš 13) a také se ještě víc posvětit. Ve Zj. 22,11 totiž stojí: "... kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, kdo je svatý, ať setrvá ve svátosti." Kralický překlad zní značně důrazněji : " ...; a kdo je spravedlivý, ospravedlni se ještě; a svatý posvěť se ještě." Zkrátka "nepřidáš se k většině, páchá -li zlo", jak již radí Starý zákon (2. Moj. 23,2). Naopak máme usilovat o to, aby Boží normy individuálního a společenského života se prosazovaly globálně, celosvětově (právě i díky probíhající globalizaci).

Teď může přijít poslední otázka, nad kterou bychom se mohli dnes zamyslet a to, zda Boží normy lásky, milosrdenství, pravdy a spravedlnosti mají vůbec nějakou šanci se prosadit či dokonce zvítězit. Myslím, že šanci mají a že dokonce určitě zvítězí. O Antikristu totiž prorok Daniel píše : "... bude dělat, co se mu zlíbí, bude se vypínat a činit větším nad každého boha a bude divně mluvit i proti Bohu bohů, co mu nepřísluší, a bude ho provázet zdar, dokud se nedovrší hrozný hněv, neboť rozhodnutí bude vykonáno." (Daniel 11,26). A dále Daniel píše : "Postaví své přepychové stany od moře k hoře svaté nádhery. Pak přijde konec a nikdo mu nepomůže." (Daniel 11,45). Zlo tedy bude zpočátku vítězit, nakonec však bude poraženo. A naše práce v Kristu Ježíši se neukáže být marnou (jak je psáno v 1. Kor. 15,58). Posíleni touto nadějí můžeme se směle pustit do dalšího díla.

Modleme se: Bože, všemohoucí, děkujeme Ti, že v Tobě máme naději jak pro život časný, tak pro život věčný. Že nemusíme spoléhat pouze na vlastní lidské síly. Že nás v Ježíši Kristu posiluješ, abychom mohli činit vše, co je potřeba. Naplňuj nás tedy skrze Ducha svatého svoji silou, mocí, moudrostí, poznáním, láskou, odvahou, rozvahou, vytrvalostí, trpělivostí, zdravím a vším, co potřebujeme, abychom mohli vstoupit do těch všech věcí, které' jsi pro nás připravil. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.

Na závěr - Píseň 354 z Evangelického zpěvníku: "Již připraven je trůn".

                 
Obsah vydání       9. 9. 2005
9. 9. 2005 200 vězňů v zálivu Guantánamo drží pátým týdnem hladovku
10. 9. 2005 Zlatého lva v Benátkách získal film Brokeback Mountain
8. 9. 2005 Civilizace je zatraceně tenký nátěr
9. 9. 2005 Šok: Amerika není všemocná
11. 9. 2005 Praha jako evropské hlavní město opilců a prostituce?
9. 9. 2005 Lidé by měli být opatrní při hledání práce
9. 9. 2005 Milena Hübschmannová zemřela
9. 9. 2005 Kde jinde než v škole a kdo jiný než učitel Michal  Giboda
9. 9. 2005 Jak se prosazuje pražský volební lídr ČSSD Oldřich  Průša
31. 10. 2005
9. 9. 2005 Pěkná potměšilost, šířící otevřený rasismus Pavel  Verner
9. 9. 2005 Večerní strofa Vít  Kremlička
9. 9. 2005 Publicista, který neví, co se nedělá Štěpán  Kotrba
9. 9. 2005 Po kom máme střílet? Ondřej  Slačálek
9. 9. 2005 Rasismus a neznalost i u komentátora deníku Právo... Jan  Čulík
27. 9. 2005
9. 9. 2005 Nesmíme šířit neférové stereotypy
9. 9. 2005 Pavel Verner a Robert Kilroy-Silk Jan  Čulík
9. 9. 2005 V ČR bourají na silnicích v naprosté většině Češi
9. 9. 2005 Proč je neetické říkat pravdu?
9. 9. 2005 Afrika miluje mobily Marek  Kuchařík
9. 9. 2005 Zlatá éra ABC rokem 1972 nezačala, ale skončila Jan  Paul
9. 9. 2005 Férova citace Lessinga je rozhodně na místě Karel  Dolejší
9. 9. 2005 E-portál je dítě české pravice Josef  Vít
9. 9. 2005 CzechTek v rovině zneužití práva Miroslav  Polreich
8. 9. 2005 Odpůrci zásahu: Vláda chybně interpretuje zásah policie na Tachovsku
9. 9. 2005 Bionafta - řešení? NE Petr  Dvořák
9. 9. 2005 Bionafta nemůže být pro ČR jediným řešením Michal  Mašín
9. 9. 2005 Plán archivovat telekomunikační data v EU odmítnut
9. 9. 2005 Bush vyhlásil den modliteb za oběti Katriny
9. 9. 2005 Ukrajina: Juščenko odvolal celou svou vládu
9. 9. 2005 V obraně pedofilů a transgeneračních vztahů Filip  Sklenář
9. 9. 2005 Toxický "Dárek do života" novorozencům Miroslav  Šuta
9. 9. 2005 Kázání o naší době a době konce Stanislav  Heczko
9. 9. 2005 Křesťanství, židovství a islám, mají něco společného? Karel  Sýkora
8. 9. 2005 Bylo by zavedení rovné daně politickou sebevraždou?
9. 9. 2005 Tak jak je tomu s dioxiny Ivan  Brezina
8. 9. 2005 Zkusme to! Alex  Koenigsmark
8. 9. 2005 Schraňování údajů o telekomunikačním provozu občanů EU není řešení!
8. 9. 2005 Nenápadní pravicoví sprosťáci Ondřej  Fér
8. 9. 2005 Nacističtí vrahové v tajných službách Pavel  Barák
7. 9. 2005 Britské listy: 110 000 individuálních čtenářů v srpnu 2005
5. 9. 2005 Osm rozvojových cílů tisíciletí
8. 9. 2005 Dveře a přednosti Alex  Koenigsmark
8. 9. 2005 Všechno, o čem sníte... Bohumil  Kartous
3. 9. 2005 Hospodaření OSBL za srpen 2005

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
9. 9. 2005 Kázání o naší době a době konce Stanislav  Heczko
2. 9. 2005 Kázání o pravdě Stanislav  Heczko
29. 1. 2005 Vaše srdce obrostlo tukem, takže jste slepí a hluší, vaše srdce je tvrdé a necitlivé Zdeněk  Bárta
24. 1. 2005 O lásce, protože té není nikdy dost... Štěpán  Brodský
16. 1. 2005 Budeme čekat na Godota? Zdeněk  Bárta
19. 12. 2004 "Blboune!" pravil Bůh Ondřej  Stehlík
13. 12. 2004 K plnému životu nechť patří i zákon i tělo Daniel  Ženatý
3. 12. 2004 Novináři jsou kurvy, ale udělejme jim Mikuláše! Zdeněk  Bárta
28. 11. 2004 Advent: Žijte, jako by Boha nebylo Zdeněk  Bárta
21. 11. 2004 Jdi dál a už nehřeš Hana  Pfannová
14. 11. 2004 Ďábelské svody manipulace nesrovnatelně větších skupin lidí Zdeněk  Bárta
8. 11. 2004 Známost vůle Boží vás neopravňuje k tomu, abyste nevěřící mlátili po hlavě Daniel  Ženatý
1. 11. 2004 Pokoj jako řeka, jako životodárná síla, jistota, když se všechno kymácí větrem doby Pavel  Klinecký
27. 10. 2004 Nasrat! Jo, nasrat! Zdeněk  Bárta
24. 10. 2004 Nárok na milost mají i darebáci. Jsme pro? Jsme proti? Daniel  Ženatý