8. 11. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 11. 2004

Virtuální bohoslužba i pro ty, kteří zvítězili

Známost vůle Boží vás neopravňuje k tomu, abyste nevěřící mlátili po hlavě

Čtení : Římanům 2,1-4

Křesťané a nekřesťané. Nějak spolu žijí. Nějak se na sebe dívají. Někdy pokojně a tolerantně. Někdy jsou křesťané solí v očích a jsou utiskováni. A někdy se křesťané chovají nafoukaně a dívají se skrz prsty na nevěřící. Propadnou dojmu, že jsou něco více než druzí.

Zasedal jsem ve výběrové komisi na místo ředitele jednoho církevního objektu a jeden z kandidátů řekl, že by bral zaměstnance do tohoto objektu jen mezi křesťany, protože i ten nejhorší křesťan je lepší než nejlepší nekřesťan. Br. I takové hrůzy vycházejí věřícím z úst. Ten kandidát vybrán nebyl.

Apoštol Pavel si všímá vztahu věřící - nevěřící. Buďme rádi. Týká se to tak nějak nás.

Adresáty jeho slov jsou křesťané. A ti jsou ve velkém nebezpečí. Že promarní evangelium. Zamění podstatu věcí. Ošidí se, ani nebudou vědět jak!

No, jsme věřící a nechceme se nechat ošidit. Nechceme promarnit evangelium ani zaměnit podstatu věci. Chceme to plné a dobré co Bůh dává a ne nějakou náhražku, kopii originálu.
Takže, jaké nebezpečí nám hrozí?
Vědomost, že jsem věřící, se nám stane důležitější, než Kristus. To, že patříme k nějaké skupině, nás uklidní natolik, že zapomeneme, že tím čím jsme, se stáváme milostí Kristovou.
Vědomí, že jsem věřící, se stane tím důležitým, oč jde. Ale ono nedává život. Nedává spasení. Život a spasení dává Kristus.

Netvoří ji má příslušnost k množině věřících. A věřící, píše Pavel, se někdy domnívají, že fakt, že jsou věřící, už stačí. Stačí, aby obstáli. Ale bez milosti, bez hojnosti a množství milosti je to málo.

To je pokušení, které se asi pochopitelně zmocňuje těch, kdo si říkají věřící. Tedy i nás. Jakési falešné uklidnění, že můj - jak věřím správný - náboženský postoj, správné vyznání mi dává víc, než může dát.
Je důležité. Jistě. Ale nečekejme od něj více, než může dát. Příslušnost k táboru věřících nás nečiní lepšími než jsou ti, kdo patří do tábora nevěřících. A pokud to věřící přehlédne, nebo ji hledá jinde, pak je na tom shodně jako ten, kdo o ní neví.

Prof. Souček v roce 1948 napsal - pokušení hledat ospravedlnění ve svém správnějším náboženském poznání propadají pobožní a církevní lidé všech dob...Tak si nemysleme, že jsme výjimkou.

Pavel nemilosrdně tepe dál do řad věřících. Víte, jak se chováte k nevěřícím? Napadá vás, že jste někdy arogantní, že se povyšujete? Víte, jak vypadáte? Směšně. Vy znáte Boží vůli, ano? Umíte o ní pěkně mluvit. Ano. A co s ní uděláte? Je vám dobrá proto, abyste s ní druhé lidi přísně soudili. A to jste vedle. Sami žijte podle Boží vůle, když jí znáte. A druhým vše dobré přejte, hodně prostoru, svobody, milosti. Ale známost vůle Boží vás neopravňuje k tomu, abyste jí nevěřící mlátili po hlavě.

Pavel není k zastavení. Vědět o Bohu a jeho nárocích a jeho vůli. A soudit podle toho přísně druhé lidi. Vypadá to zbožně. Ale sebevětší přísností na druhé nenahradíme to, co chce Bůh od nás!

Proč to Pavla tak rozčiluje? Co mu na tom vadí? Asi to nebude jen věc nějakého společenského nedostatku. Nějak tím urážíme Boha. Jak?
Tím že zapomínáme, že nade mnou samým Bůh drží milosrdenství. Že sice o jeho nárocích vím, v něj věřím, ale je při mně tolik nedokonalosti, tolik nedověry, že bych vůbec nemohl být, kdyby Bůh sám nedorovnal to, co mně chybí. Bůh je ke mně stále ještě milosrdný, stále ještě on sám ze svého dorovnává svou milostí to, co mně chybí a co kazím.

Sám potřebuji tolik milosti, abych vůbec mohl dýchat. Sám jsem na milost zcela odkázán. Jak mohu jednat, jakoby tomu tak nebylo? Jak mohu druhé měřit bez toho milosrdenství, které sám potřebuji? Jak mohu druhé soudit bez milosti, když ji sám denně potřebuji a od Boha dostávám? To Pavla popouzí. Či snad člověče pohrdáš bohatstvím Boží dobroty, shovívavosti a velkomyslnosti?
A Pavel nejen tepe, co je špatně, ale i poukazuje na to, co je dobře. To že Bůh jen stále ještě shovívavý a mne může vést k pokání. Změně mysli. Úžasu nad tím, jak to je. Touze jeho milost přijímat a dávat.

A pak se vrátí zpět k nevěřícím. Stále pikantní otázka, která zajímá mnohé "zasloužilé" věřící. A podle čeho budou souzeni? Pavel polkne to, co se mu možná trochu nezdvořile dere na jazyk -- a co je nám po tom. A dodá, mnozí nevěřící beztak plní Boží vůli lépe, než věřící. Možná jim to Bůh napsal do srdcí, co my víme. To není naše starost. To je starost Boží a on má své způsoby, jak každého hodnotit podle toho, jak žil.

Tak vy, věřící, když znáte Jeho vůli, radujte se. Víte totiž, jak důležitá je láska, pravda, druhý člověk. I kdyby byl nevěřící.

Amen

                 
Obsah vydání       8. 11. 2004
8. 11. 2004 Američané zahájili velkou ofenzívu proti městu Fallúdža
8. 11. 2004 Dělníky ve slovenském Ružomberoku vyhazují z práce, požadovali zvýšení mezd Petr  Jindra
7. 11. 2004 V krajských i v senátních volbách zvítězila ODS
7. 11. 2004 S upřímností leda pojdeš Bohumil  Kartous
7. 11. 2004 Vážený pane Grossi... Boris  Cvek
8. 11. 2004 Pohled na výsledky krajských voleb Milan  Neubert
8. 11. 2004 Volby skončily -- nezapomeňte na veřejné matení Petr  Baubín
8. 11. 2004 Michael  Marčák
8. 11. 2004 Privatizace veřejných služeb, nejen nemocnic Josef  Vít
8. 11. 2004 Štěpán  Kotrba
8. 11. 2004 Hypotetický privátní kanál státem zaplacené "poloveřejné" služby Štěpán  Kotrba
8. 11. 2004 O odsunu slov a vyhnání jejich významů Jan  Paul
8. 11. 2004 Známost vůle Boží vás neopravňuje k tomu, abyste nevěřící mlátili po hlavě Daniel  Ženatý
8. 11. 2004 Nová mapa severní Ameriky
8. 11. 2004 Republikánské volební vítězství - Strategický triumf Karla Rova
8. 11. 2004 Šéf britských konzervativců neblahopřál Bushovi
8. 11. 2004 Rozdělená Amerika Martin  Mrzena
6. 11. 2004 Příště bude muset Demokratický kandidát také vzývat Pánaboha
8. 11. 2004 Americký džihád aneb USA po volbách Petr  Schnur
6. 11. 2004 Bush "zaujme nadstranický postoj"
8. 11. 2004 17 důvodů, proč si nepodřezat žíly
5. 11. 2004 Americké volby vyhrál Ježíš... Fabiano  Golgo
8. 11. 2004 Kerry vyhrál, ale k ničemu to není...
8. 11. 2004 Bezbřehé utajování - bezpečnostní riziko
7. 11. 2004 Irák vyhlásil výjimečný stav
6. 11. 2004 Američané zvyšují vojenský tlak na město Fallúdža
6. 11. 2004 Britové protestují proti útoku na Fallúdžu
5. 11. 2004 Hněv nad usmrcenými britskými vojáky
8. 11. 2004 Irácký premiér na summitu v Evropě Simone  Radačičová
6. 11. 2004 Adam Curtis - Vymítač duchů
4. 11. 2004 Al Kajdá neexistuje
28. 10. 2004 Podivný svět fantazie, lhaní, násilí a strachu, v němž dnes žijeme
21. 10. 2004 Jak neokonzervativci a islamisté vytvořili nový "svět globálního terorismu"
4. 11. 2004 Jak si stáhnout z internetu film The Power of Nightmares Tomáš  Stýblo
8. 11. 2004 Menší letiště rentabilně provozovat nelze Matěj  Vokáč
5. 11. 2004 Digitalizaci hrozí legislativní zmatek Štěpán  Kotrba
5. 11. 2004 Dědictví minulosti Václav  Dušek
5. 11. 2004 Postmoderní média pro děti jako zdroj alternativní historie Štefan  Švec
5. 11. 2004 Politika prázdných žvástů Radek  Batelka
8. 11. 2004 Derrida a odpor praktických britských intelektuálů
8. 11. 2004 Derrida byl "vynikající filozof"
8. 11. 2004 Derrida: Vášnivo a trpezlivo Michaela  Pašteková
8. 11. 2004 Derridov príbeh
8. 11. 2004 Derrida a nihilizmus moci v tradícii Západu Martin  Muránsky
5. 11. 2004 Diakonie: sociální práce a evangelická církev Zdeněk  Bárta
1. 11. 2004 Hospodaření OSBL za říjen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
8. 11. 2004 Známost vůle Boží vás neopravňuje k tomu, abyste nevěřící mlátili po hlavě Daniel  Ženatý
1. 11. 2004 Pokoj jako řeka, jako životodárná síla, jistota, když se všechno kymácí větrem doby Pavel  Klinecký
27. 10. 2004 Nasrat! Jo, nasrat! Zdeněk  Bárta
24. 10. 2004 Nárok na milost mají i darebáci. Jsme pro? Jsme proti? Daniel  Ženatý
17. 10. 2004 Pane, Pane, podívej, co jsme v tvém jménu všechno vykonali... Štěpán  Hájek
9. 10. 2004 Když je tato doba nakloněná tej blbší polovině člověka, tož ja, ale bezo mňa... Olga  Tydlitátová
3. 10. 2004 Porodní báby a státní moc Tomáš  Trusina
25. 9. 2004 Patron české země, nebo servilní kolaborant? Zdeněk  Bárta
19. 9. 2004 "Tím jediným potřebným" je praktická pomoc a čin Zdeněk  Bárta
16. 9. 2004 Semeno, které spadlo do trní Rut  Brodská
5. 9. 2004 Libido dominandi Zdeněk  Bárta
1. 8. 2004 Bůh je mezi potřebnými, Bůh miluje tento svět, Bůh je solidární s menšinami, chudými, opovrhuje zbožnou pýchou farizeů, kárá bohaté a mocné, Bůh se za lidi obětuje, Bůh nepotřebuje chrám Zdeněk  Bárta
25. 7. 2004 Český sen o českém snu Zdeněk  Bárta
13. 7. 2004 Svatební kázání - i pro Evropu Zdeněk  Bárta
11. 7. 2004 Blbá nálada se změnila v Nové Veselí... Zdeněk  Bárta