24. 1. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 1. 2005

Virtuální bohoslužba pro ty, kteří vědí, že dávat je více než brát

O lásce, protože té není nikdy dost...

Biblické čtení: 1. Janova 1--2,1-10; Text kázání: Matouš 5,43-48, Zpívané písně: 65, Sv218, 483, 699, 203

Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.' Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž? A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.

O lásce toho z kazatelen bylo řečeno mnoho. Dokonce tolik, že to už vypadá jako zbožné fráze.

Vždyť je to tak choulostivé niterné lidské téma. Málo kdo vám vystaví na pranýř své nejniternější city, mezi něž člověk lásku zcela jistě počítá. Mluvíme-li o lásce, ocitáme se na úzkých můstcích mezilidských vztahů a to je půda jak se patří horká. Láska mezi lidmi určuje vzájemnou náklonnost. Bývá křehká a zranitelná. Je to lidské hájemství, do kterému ostatním nic není. Ale to zase prr. Na lásku, musí být dva, aby byla skutečnou a pravdivou láskou. Láska jednotlivce je samolibost, narcismus a tomu se člověk snaží spíše vyhnout. Na lásku musí být dva a právě láska je to, co jejich vztah vytrhává z obyčejných schémat lidského soužití, je to něco, co lidské soužití ochucuje, zkvalitňuje, dává mu smysl.

I bible připomíná, že něco takového, jako je láska, je základem lidského žití. Milujte se, zní hned v prvních kapitolách bible. Milujte se a množte se. Milovati budeš bližního svého... Budeš mít pro svého bližního otevřenou náruč lásky, do které ho budeš přijímat, ať se děje cokoli. Tak bude lidské společenství fungovat. Zní to skvěle, ale co nepřátelé? Na ty máme taky recept: nenávidět ho budeš. Láska pro ty naše, nenávist pro ty cizí. Láska pro dobré, nenávist pro špatné. Velmi jednoduché rozdělení světa, které člověk velmi rád přijme. Jak nebezpečně vrtkavé rozhodnutí. Tam, kde včera panovala ta nejvřelejší láska, dnes zuří ta nejhorší nenávist. I to se stává...

Křesťané si už tak nějak zvykli, že evangelium za nimi přichází s absolutním nárokem. Žádná polovičatá řešení člověče, ale důslednost. Chceš-li milovat, jako že milovat máš, miluj všechny. Tak slyšíme říkat: Milujte své nepřátele.

Teď je dost důležité, co si skutečně pod láskou představujeme. Pokud je nám jenom intimním vztahem dvou lidí, pak nikdy nemůžeme pochopit, jak a proč milovat v množství, a dokonce toho, koho milovat prostě nemůžeme. Je možné, že by tedy byla láska a láska. Jedna láska pro naše vnitřní vztahy k milovaným bytostem a druhá nějaká jiná... Člověk už od Platóna hrozně rád systematizuje a tak hovoří o lásce tělesné a lásce duchovní a o dalších láskách. Bible je v tomhle ohledu krásně staromódní. Podle bible je skutečná a pravá láska jenom jedna. V této lásce jsou k sobě poutáni lidé mezi sebou navzájem i Bůh k nim. Láska je prostě určitá kvalita vztahu, buď mezi lidmi, nebo mezi Bohem a lidmi. Na tomto pochopení lásky je nádherné, že ruší člověkem zaváděnou kontrastní dvojicí láska a proti ní nenávist a dává lásce absolutní pozici. Buď je tu láska. Nebo tu není nic. Když potencionální lidské vztahy čekají na své ustavení a naplnění, volají po lásce. Jen láska jim dá vzniknout. Jinak neexistují. Láska je tedy sám základ každého vztahu, sám způsob života, ke kterému jsme zváni. Bůh tak miloval svět, že dal svého Syna... dál to znáte, právě tenhle výrok svědčí o absolutně absolutní pozici lásky.

Kdysi a kdesi, možná nyní a právě tady, existuje společenství lidí, kteří věří a vyznávají, že život má smysl. Že život každého jednoho z nás může být součástí života věčného, který pro člověka nachystal jeho ochránce a Pán, Bůh. K tomu čerpají sílu ze Slova, podílejí se na společenství, které mají nejen mezi sebou, ale také s Bohem, objevují a posilují v životě radost. Takhle to viděl pisatel Janovy epištoly a já mám dojem, že jsou to slova velmi aktuální, nezastarala.

Ten pisatel si nedělá iluze o člověku, ví o něm, že často bloudí ve tmě, dělá chyby, trpí vinami. Že je slabý, že se často schovává za sílu slov, vychloubá se a nedokáže se Božích rad držet. Ten pisatel chápe, že se něco takového může stát a to ještě není důvod, aby byl člověk vyřazen. Abychom s ním zpřetrhali své vztahy. Právě tohle je vyjádřeno všemi těmi vzletnými a někdy tajemnými slovy a obrazy. Samozřejmě, že by bylo lepší, kdybychom byli všichni dokonalí, nejsme, Bůh to ví a proto dává člověku jako základ jeho vztahů něco, co dokáže jeho nedokonalost překonat, otevřenou náruč lásky. A často se právě ten, kdo tohle neumí přijmout, podílí na šíření chyb, nedokonalosti, nenávisti. Protože je neumí přebýt láskou. Nevidí smysl života, který je přece ve funkčních a otevřených vztazích. Tam kde se lidé přijímají, kde si nelžou do očí. Proto se o to máme snažit. Není to žádná podmínka: neumíš to, tak nazdar. Je to způsob života.

I pisatel tohoto dopisu rozpoznal, co už jsem zmínil od evangelisty Jana, když řekl: V tom se zjevila Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého Syna, abychom skrze něho měli život. Bůh udělal něco, čím překročil hranice a posunul smysl lidského žití někam dál. I my jsme nyní zváni, abychom prolamovaly hranice a ledy a posouvali smysl existence tohoto lidského společenství někam dál. Abychom ho vymanili z falešného sevření, které člověk tak dlouho budoval: že jsou ti, které má milovat a ti, které nenávidět. Zapomněl tak na jeden znak lásky. Totiž, že láska nerozděluje. Nikdy nerozděluje. Láska vždycky spojuje. Právě o tohle jde, když se hovoří o lásce k nepřátelům. Ne, že jim začneme skákat kolem krku a líbat je. Ale že budeme hledat cesty, které nás přivedou k sobě jako přátele. Co je na tom, že si v nějaké úzkém kruhu rozumíme, že se máme rádi, že se zdravíme, co je na tom zvláštního, vždyť je to tak normální, má to tak být. Má to tak být mezi všemi. Syn, který od Boha přichází, přichází pro všechny. Ten nám dává možnost žít v lásce, pro všechny. Ať nám k tomu Bůh dá odvahu a sílu.

                 
Obsah vydání       24. 1. 2005
24. 1. 2005 V Praze "dojde k reformě komunismu až v květnu 1990" Jan  Čulík
24. 1. 2005 Šlo o lidskou důstojnost, i když to většina už zapomněla Vilém  Prečan
24. 1. 2005 Rychtář - filantrop Bohumil  Kartous
24. 1. 2005 Filipov: Nic se nepohne do května 1990
24. 1. 2005 Blacková: Nechte Fojtíka jet do USA
24. 1. 2005 Proč se v Praze pořád nic neděje
24. 1. 2005 Klaus: Z Občanského fóra se stává politická strana
24. 1. 2005 Jan Palach: Kam až lze zajít v úsilí o vlastní fyzické přežití? Karel  Dolejší
24. 1. 2005 The Greatest Czech? Jan  Čulík
24. 1. 2005 Proč literární věda k ničemu není Boris  Cvek
24. 1. 2005 O lásce, protože té není nikdy dost... Štěpán  Brodský
24. 1. 2005 Rozrůzněnost, nikoliv segregaci
24. 1. 2005 Britští muslimové obětí globálního konfliktu
22. 1. 2005 Představa, že lze exportovat demokracii, je "nebezpečnou iluzí"
24. 1. 2005 Nezáviďme jim - přece kdo obohacuje sebe, obohacuje i stát Petr  Miller
24. 1. 2005 Škromach příštím lídrem ČSSD Robert  Vašíček
24. 1. 2005 Veřejné finance vyžadují veřejnou kontrolu Michal  Rusek
24. 1. 2005 Firma Petr  Plaňanský
21. 1. 2005 Barbaři už čekají na hranicích? Vlastimil  Vondruška
21. 1. 2005 Čelní islámští duchovní apelují na poutníky, aby odmítli terorismus
21. 1. 2005 Koupíte si šest airbusů, anebo na vás uvalíme evropská ochranářská cla
21. 1. 2005 V kleštích etikety Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
21. 1. 2005 K čemu je podivné myšlení o takových věcech, jako je například literatura Pavel  Janoušek
19. 1. 2005 Obludárium humanitních věd a arogance přírodních vědců Štefan  Švec
21. 1. 2005 "Obludárium věd" z druhé strany Marian  Kechlibar
22. 1. 2005 Hospodaření OSBL za prosinec 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
24. 1. 2005 O lásce, protože té není nikdy dost... Štěpán  Brodský
16. 1. 2005 Budeme čekat na Godota? Zdeněk  Bárta
19. 12. 2004 "Blboune!" pravil Bůh Ondřej  Stehlík
13. 12. 2004 K plnému životu nechť patří i zákon i tělo Daniel  Ženatý
3. 12. 2004 Novináři jsou kurvy, ale udělejme jim Mikuláše! Zdeněk  Bárta
28. 11. 2004 Advent: Žijte, jako by Boha nebylo Zdeněk  Bárta
21. 11. 2004 Jdi dál a už nehřeš Hana  Pfannová
14. 11. 2004 Ďábelské svody manipulace nesrovnatelně větších skupin lidí Zdeněk  Bárta
8. 11. 2004 Známost vůle Boží vás neopravňuje k tomu, abyste nevěřící mlátili po hlavě Daniel  Ženatý
1. 11. 2004 Pokoj jako řeka, jako životodárná síla, jistota, když se všechno kymácí větrem doby Pavel  Klinecký
27. 10. 2004 Nasrat! Jo, nasrat! Zdeněk  Bárta
24. 10. 2004 Nárok na milost mají i darebáci. Jsme pro? Jsme proti? Daniel  Ženatý
17. 10. 2004 Pane, Pane, podívej, co jsme v tvém jménu všechno vykonali... Štěpán  Hájek
9. 10. 2004 Když je tato doba nakloněná tej blbší polovině člověka, tož ja, ale bezo mňa... Olga  Tydlitátová
3. 10. 2004 Porodní báby a státní moc Tomáš  Trusina