11. 11. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 11. 2005

EXKLUZIVNĚ PRO BRITSKÉ LISTY PŘÍMO Z JEDNÁNÍ

WTO: přehodnotit, zpřesnit, snížit

Všechna slova z titulku padla na čtvrtečním jednání Světové obchodní organizace, na němž došlo k výměně názorů na cíle a možné výsledky VI. konference ministrů v Hongkongu mezi generálním ředitelem WTO a velvyslanci členských zemí.

Na zvolených slovech však příliš nezáleží, podstatná je skutečnost, kterou odrážejí. Analýzu současné neutěšené situace generální ředitel nazval diagnózou, a opravdu se podobala spíše lékařské zprávě, která musí být zároveň objektivní a zároveň -- pokud zbývá alespoň nějaká naděje - optimistická. I když pacient je vážně nemocen...

Diagnóza věcně zachytila nedostatečný pokrok ve všech oblastech jednání. Míra nedostatečnosti je natolik veliká, že již není možné uvažovat s dohodou o směrech dalších jednání, které by byly po Hongkongu použitelné a vymezily technický proces k dokončení celého kola. Rozdíly mezi členy nejsou jen v odlišných názorech na míru a způsob liberalizace, ale i v tom, že někteří členové připustí jednání v zemědělství pouze tehdy, jestliže pokročí také jednání o liberalizaci přístupu na trh v průmyslových výrobcích a službách, další podmiňují odstranění zemědělských podpor přístupem na trh zemědělskými výrobky, jiní navrhují snížení průmyslových tarifů jen pokud jim bude vyhovovat liberalizace přístupu na trh v zemědělství a další podmiňují liberalizaci průmyslových tarifů dohodou o speciálních výrobcích a zvláštních ochranných mechanismech pro rozvojové země. Dostatečně nepokročilo ani řešení horizontálních otázek, jako jsou eroze preferencí, problémy malých ekonomik, obchod s tropickými výrobky a bavlnou nebo zacházení pro nejméně rozvinuté země. Zdá, že princip jednotného závazku, který znamená že není dohodnuto nic, pokud není dohodnuto vše, není pro některé členy dostatečnou politickou zárukou před nežádoucími výsledky.

Aby však nezůstalo jen u špatných zpráv. Dobrou zprávou je to, že prozatím nikdo neuvažuje se snížením ambicí a cílů celého kola jednání, ani není zpochybňováno závěrečný rok 2006. Dále to, čeho bylo do dneška v jednáních dosaženo, není zanedbatelné a je nutno tuto úroveň zachovat. Rozhodně je třeba postavit další jednání na rámci, který byl odsouhlasen v polovině roku 2004, a nepřichází v úvahu jeho přeformulování. Nadějí zůstává, že bude možno před konferencí připravit rozhodnutí k rozvojovým elementům jednání tak, aby je mohli ministři schválit.

Generální ředitel navrhl jako jediné možné řešení přehodnocení cílů VI. konference ministrů, která by se měla stát pouze mezníkem k dohodě o dalších směrech jednání. Takovým mezníkem sice měla být už konference v Cancúnu a rámcová dohoda v roce 2004, to ovšem generální ředitel nezdůrazňoval. Je jasné, že se musí jednat o proporcionální snížení cílů a celý výsledek musí být co nejcitlivěji vyvážen. Spíše zamlčenou však zůstala otázka, jakým způsobem a do jaké míry by měly být cíle sníženy. Operativním plánem členů je nyní zformulovat vše, čeho bylo již dosaženo a co vše dále potřebujeme ke shodě o úplných směrnicích, a tím pomoci předsedům negociačních skupin při sestavování návrhu textu pro ministry. Termínem těchto úkolů je 25. listopad, což je limitní datum pro to, aby členové mohli návrh textu projednat ve svých ústředích a vytvořit si na něj před konferencí názor.

K návrhům generálního ředitele se vyjádřilo přes třicet členů. Všichni odsouhlasili jeho diagnózu situace, to, že konference v Hongkongu může být pouze mostem k úplným a účelným směrnicím pro jednání, avšak se situací samou většinou spokojeni nebyli. Nebyli však jednotní v představách, co by měl obsahovat návrh textu, který bude ministrům předložen. Jsou rozděleni jak v názorech na taktiku, tak i věcný obsah. Zatímco jedni (nazvaní generálním ředitelem pesimisty) dávají přednost textu bez jakýchkoli čísel pouze s kvalitativním hodnocením, druzí (tzv. optimisté) mají představu, že by mělo být jasně a ilustrativně popsáno to, jaké jsou nynější pozice členů, tedy to, co vlastně již nyní "leží na stole"a ve kterých bodech se členové shodují a ve kterých se liší. K pesimistům patří např. Evropská unie, Brazílie, Švýcarsko, Venezuela, k optimistům např. Austrálie, Japonsko, Singapur, USA, Kuba, Mexiko, Thajsko, Nigérie. Takovéto rozdělení členů však zřejmě velmi zkomplikuje situaci předsedům negociačních skupin, kteří by měli vyvinout na členy tlak k odstranění nebo alespoň zmírnění rozdílných představ.

Bez komplikací nebude zřejmě možné ani naplnit návrh na "předčasnou sklizeň" rozvojových elementů jednání již v Hongkongu, což by nakonec mohlo být prezentováno jako její úspěšný výsledek. Problém spočívá v tom, že výlučně rozvojových témat existuje jen několik, další velmi významné rozvojové prvky prolínají všemi oblastmi jednání, především zemědělstvím, přístupem na trh s průmyslovými výrobky a službami. Některé rozvojové země se obávají, že vyřešení některých dílčích zájmů v Hongkongu by mohlo být kompenzováno nevyřešením jejich zásadních námitek právě ve stěžejních oblastech jednání. Podle Africké skupiny nabídka vyspělých zemí vůbec nepřispěje k pomoci rozvojovým zemím. Venezuela výslovně obviňuje vyspělé země z obhajoby rozvojových zájmů pouze jako zástěrky pro jejich vlastní expanzi. Řada rozvojových členů pochybuje o dobré vůle vyspělých zemí vyřešit rozvojové zájmy, což dokladují dlouho stagnující situací v řešení problému veřejného zdraví, bavlny, bezcelního a bezkvótového přístupu pro nejméně rozvinuté země, přechodného období pro implementaci některých dohod nebo nulovým vývojem diskuse o implementačních otázkách.

Takto tedy vypadá situace ve WTO necelých pět týdnů před konferencí ministrů. Není sice spuštěn alarm, neboť na jeho zvonění jsou členové stejně již zvyklí z průběhu celého kola jednání od roku 2001, avšak zároveň se ani nic slibného pro další pokrok nenabízí. Členové WTO se prozatím ještě nezačali vzájemně obviňovat ze současného nedostatečného pokroku, avšak jestliže by měla být hongkongská konference dalším neúspěchem, nikdo se nebude chtít nechat označit Kainovým znamením. Jestliže nedojde k uzavření kola jednání v roce 2006, a to se zdá být jako cíl dosažitelné snad jen zázrakem, může se stát, že vláda USA přijde o svou možnost rychlého postupu v obchodních jednáních (tzv. fast-track). Tím by se rozvojové kolo nadále zkomplikovalo a pomoc rozvojovým zemím prostřednictvím obchodu by se opět odsunula. Nikomu by neprospělo, kdyby bylo nutno konstatovat, že cíl byl sice vznešený, avšak že obchodní praxe vznešeným cílům nepřeje.

Autorka pracuje jako pracovnice Stálé mise ČR při OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě

                 
Obsah vydání       11. 11. 2005
12. 11. 2005 Británie: Zuřivá kontroverze nad memoáry bývalého diplomata
13. 11. 2005 Rasismus v České televizi
11. 11. 2005 Konec seriózního zpravodajství? Fabiano  Golgo
12. 11. 2005 Roste čtenost deníků Guardian a Times
11. 11. 2005 Pat Robertson: Bůh potrestá americké město, které hlasovalo proti inteligentnímu designu
12. 11. 2005 Británie za druhé světové války mučila německé civilisty
12. 11. 2005 "Byl jsem v Praze"
11. 11. 2005 Spojené státy kritizovány pro užívání fosforu při útoku na Fallúdžu
11. 11. 2005 Americké zničení Falúdže bylo barbarstvím, srovnatelným s My Lai, Guernikou a Halabžou
11. 11. 2005 WTO: přehodnotit, zpřesnit, snížit Ludmila  Štěrbová
12. 11. 2005 Reality show Odhalení: začíná soutěž ne o deset, ne o jedenáct, ale o rovných dvanáct melounů Štěpán  Kotrba
11. 11. 2005 Kam v neděli ráno? Josef  Provazník
12. 11. 2005 Koncesionářské poplatky: zpátky na strom, pane Lutonský Štěpán  Kotrba
11. 11. 2005 Petice proti nesmyslným bankovním poplatkům v ČR
11. 11. 2005 České dráhy vyhánějí cestují na zacpanou dálnici D1
11. 11. 2005 Reality show Odhalení: samci bez koulí vřeští, samci s koulema jsou v klidu Štěpán  Kotrba
11. 11. 2005 Chirac: Francie se z násilností posledních dní musí poučit
11. 11. 2005 Francie: Musíme porozumět tomu, co se nám sděluje těmi plameny
11. 11. 2005 Jak legálně prolomit patentovou ochranu léků? Ludmila  Štěrbová
11. 11. 2005 Škola a jazyky
10. 11. 2005 O znalostech jazyků ve skandinávských zemích
10. 11. 2005 Jak se vyučují jazyky na české střední škole
10. 11. 2005 Cizí jazyky Petr  Wagner
10. 11. 2005 "Nenávidíme Francii a Francie nenávidí nás"
10. 11. 2005 Životy v trhlinách Martin  Škabraha
10. 11. 2005 WTO: aby byl plán splněn, musí být upraven Ludmila  Štěrbová
10. 11. 2005 CIA vyšetřuje, jak byly prozrazeny informace o tajných věznicích ve střední Evropě
9. 11. 2005 Jak média kolaborují s pachateli válečných zločinů v Iráku
9. 11. 2005 Americké jednotky "užily při útoku na město Fallúdža chemických zbraní"
9. 11. 2005 Pozor! Hrozí omezení samosprávy akademických obcí
4. 11. 2005 Hospodaření OSBL za říjen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Liberalizace světového obchodu a WTO RSS 2.0      Historie >
11. 11. 2005 WTO: přehodnotit, zpřesnit, snížit Ludmila  Štěrbová
10. 11. 2005 WTO: aby byl plán splněn, musí být upraven Ludmila  Štěrbová
31. 7. 2005 WTO: zklamání, nikoli katastrofa - nebo naopak? Ludmila  Štěrbová
8. 7. 2005 Světová obchodní organizace: jak horké bude léto 2005 Ludmila  Štěrbová
4. 3. 2005 Světová obchodní organizace: Závěry zprávy o budoucnosti WTO Oldřich  Průša
3. 3. 2005 WTO: budou jednání ovlivněna volbou nového generálního ředitele? Ludmila  Štěrbová
1. 3. 2005 Světová obchodní organizace: 10 let existence a úvahy jak dál Oldřich  Průša
14. 2. 2005 Světová obchodní organizace: reálné nebo příliš smělé cíle? Ludmila  Štěrbová
7. 9. 2004 Světová obchodní organizace: český překlad rozhodnutí generální rady Oldřich  Průša
1. 8. 2004 Světová obchodní organizace: dohoda! Ludmila  Štěrbová
30. 7. 2004 Světová obchodní organizace: neztratí příležitost? Ludmila  Štěrbová
29. 7. 2004 Čerstvé zprávy o vyjednávání Světové organizace pro obchod Ludmila  Štěrbová
22. 7. 2004 Světová obchodní organizace: dojde k dohodě? Ludmila  Štěrbová
9. 7. 2004 Světová obchodní organizace: jak velká je naděje na průlom? Ludmila  Štěrbová
21. 6. 2004 Supermarkety na muške Andrew  Wasley

Mexiko RSS 2.0      Historie >
11. 11. 2005 WTO: přehodnotit, zpřesnit, snížit Ludmila  Štěrbová
26. 7. 2005 Kubánský model trvale udržitelného zemědělství Jindřich  Kalous
17. 3. 2005 Výzva intelektuálů na podporu Kuby   
11. 3. 2005 Neoliberální plíživý převrat a smrt demokracie podle Noreeny Hertzové Stanislav  Heczko
20. 5. 2004 Environmentální demokracie, prevence rizik a ekonomické nástroje ekologické politiky Miroslav  Šuta
8. 4. 2004 Co je příčinou světového antiamerikanismu?   
16. 1. 2004 Protest proti neoliberalismu -- u nás i v Mexiku   
29. 12. 2003 Existuje americké impérium? Michael  Walzer
19. 12. 2003 Strana chudých a mexické politické elity Jaroslav  Měřička
19. 12. 2003 Zapatisté v Mexiku: deset let revoluce Ondřej  Slačálek, Alice Dvorská
8. 12. 2003 Vize Státu, ve kterém byl politik nahrazen manažerem Subcommandante  Marcos
3. 12. 2003 Plamínek v horách, požár v nížině Michael  Blail
7. 5. 2003 Globalizace není nová Immanuel  Wallerstein
12. 3. 2003 Špionáž v Bezpečnostnej rade OSN Martin  Kunštek