3. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 3. 2005

WTO: budou jednání ovlivněna volbou nového generálního ředitele?

Členy Světové obchodní organizace čeká v letošním roce, kromě jednání v rámci nového kola vyjednávání, další náročný úkol, a to volba nového generálního ředitele. Mandát současného generálního ředitele dr. Supachaie Panitchpakdiho vyprší 31. 8. 2005.

Do konce května bude rozhodnuto o výběru jednoho ze čtyř současných kandidátů (P. Lamy -- Francie, C. P. Castillo - Uruguay, L. F. de Seixas Correa -- Brazílie, J. K. Cuttaree -- Mauritius). Je otázkou, do jaké míry může čas věnovaný volbě generálního ředitele chybět členům v dosažení pokroku v novém kole vyjednávání zahájeném v městě Doha, jehož ukončení je předpokládáno v roce 2006. V neposlední řadě by na průběh jednání mohla mít také vliv nominace Supatchaie Panitchpakdiho na místo generálního ředitele Konference OSN pro obchod a rozvoj (UNCTAD), kterým se stane ihned po skončení svého mandátu ve WTO od 1. září 2005.

V souladu s procedurálními pravidly WTO musí být tři měsíce před ukončením mandátu generálního ředitele rozhodnuto o jeho nástupci. Výběr generálního ředitele, který by měl skončit konsensem, potvrdí do konce května 2005 členové na zasedání Generální rady. Pouze v případě, že by nedošlo ke shodě členů, mohla by být patová situace vyřešena volbami. Jednání o novém generálním řediteli mohou být značně obtížná, jak prokázaly volby v roce 1999, které neměly jednoznačný výsledek. Neschopnost členů dohodnout se na jediném kandidátovi vyústila v kompromis, kdy bylo zkráceno čtyřleté období pro dva nejsilnější kandidáty s tím, že se v řízení organizace budou následovat. WTO bylo proto od roku 1999 řízeno Novozélanďanem Mikem Moorem, kterého po třech letech vystřídal již bez voleb Thajec Supatchai Panitchpakdi.

Současný výběr nového generálního ředitele byl zahájen s počátkem nového roku, kdy byla ukončena lhůta pro předložení kandidatur. O místo generálního ředitele se nyní ucházejí bývalý komisař Evropské komise pro obchod Pascal Lamy, současný brazilský velvyslanec při WTO Luiz Felipe de Seixas Correa, bývalý uruguayský velvyslanec při WTO Carlos Péres del Castillo a mauritijský ministr průmyslu a obchodu Jaya Krishna Cuttaree.

Uvedení kandidáti se oficiálně představili v lednu členům WTO na Generální radě, kde kromě svých představ o dalším směřování WTO prezentovali i odpovědi na otázky členů. Volební kampaň kandidátů bude ukončena do konce března. Do jejího skončení mají kandidáti možnost jednat o svých představách a názorech na další směr vývoje WTO jak se členy, tak také s nevládními organizacemi a občanskou společností. Poté v průběhu dvouměsíční lhůty dojde k vyjednávání mezi členy. Do tohoto procesu bude zapojena intenzivně předsedkyně Generální rady, která by z konzultací měla získat představu, zda je šance na konsensus členů ohledně jediného kandidáta. Pokud by k tomuto konsensu nedošlo, bylo by nutno aplikovat volební proceduru.

Z hlediska dosavadního rozložení sil mají zřejmě největší šance na podporu členů P. Lamy a C: P. Castillo. Lamy (57 let) se prezentuje jako politik, kterému se v jeho minulém působení dařilo vyvažovat potřeby rozvojového světa a zájem vyspělých zemí na expanzi na uzavřené trhy. Lamy také v minulosti prokázal svou nezávislost, například když se postavil proti snahám Francie a prosazoval odstranění exportních zemědělských subvencí. Jeho věcná kvalifikace vyplývá z jeho dřívějšího působení jako komisaře pro obchod EK a je naprosto nezpochybnitelná. I když USA prozatím nevyjádřily oficiální podporu žádnému z kandidátů, je známo, že Lamy má velmi dobré úzké vztahy s bývalým americkým nejvyšším obchodním představitelem R. Zoellickem, který se stal náměstkem ministryně zahraničí USA. Lamy je jediným kandidátem z vyspělých států a má deklarovanou podporu všech členů EU.

Castillo (66 let) získal svou reputaci jako předseda Generální rady WTO v roce 2003. I když za jehož působení došlo ke krachu V. konference ministrů v Cancúnu, neubírá to na jeho proslulosti jako kandidáta schopného naslouchat přáním rozvojových zemí. Má bohaté zkušenosti ze svého působení ve WTO a věcnou znalost problematiky. Běžně i o odborných tématech hovoří ve všech třech oficiálních jazycích WTO. Pochází ze země, která silně podporuje volný obchod, jeho krédem je dosáhnout vyrovnaného výsledku jednání, který by odrážel zájmy všech členů organizace. Má širokou podporu zemí Latinské Ameriky.

Correa (59 let), současný brazilský velvyslanec při WTO, si své zásluhy získal při koordinaci úsilí skupiny G 20, které se na konferenci v Cancúnu podařilo výrazně hájit své zájmy především v oblasti zemědělství a která spojuje takové členy, jako jsou Čína, Indie a Jižní Afrika. Skupina v současné době ve WTO velmi úspěšně stmeluje rozvojové země. Při svých vystoupeních apeluje na neudržitelnost stavu, kdy by vedení brettonwoodských institucí (Světová banky, Mezinárodní měnový fond) a WTO bylo v rukou vyspělých států. Je také schopen mluvit ve všech oficiálních jazycích WTO, avšak má menší věcné znalosti mnohostranného obchodního systému.

Cuttaree (63 let) je přesvědčeným advokátem chudých zemí. Vešel ve známost jako obhájce prodloužení kvót na textil a ošacení, které byly v souladu s dohodami WTO zrušeny od 1. 1. 2005. Řešení pro problémy, způsobené odstraněním kvót, vidí ve finanční pomoci ze strany Světové banky a vyspělých zemí. Je přesvědčen, že nyní nastal čas, aby se rozvojové země staly výraznějším spoluvlastníkem organizace a klade důraz na technickou pomoc rozvojovým zemím.

Úskalí výběru nového generálního ředitele WTO vyvolávají obavu, aby jím nebyla negativně ovlivněna jednání ve WTO, ve kterých je nutno do července zaznamenat výrazný pokrok jako předpoklad úspěchu hongkongské konference v prosinci 2005. Jde zejména o to, aby členové v důsledku intenzivních jednání vedoucích k výběru nového generálního ředitele neodsunuli negociace do pozadí pozornosti a nevyčkávali z časových a kapacitních důvodů až na období po volbách. To se týká především rozvojových zemí, které jsou v Ženevě zastoupeny delegacemi s velmi malým počtem členů. Zároveň je možno vycítit skryté obavy, aby koalice, vznikající na podporu některých kandidátů, nebyly překážkou k projevení flexibility členů při vyjednávání nebo aby členové nepřistupovali k "výměnám" mezi oblastmi voleb a jednání. Samozřejmě také panují obavy, aby se neopakovala patová situace z roku 1999, která odčerpala členům mnoho energie.

I když v současné době nelze odhadnout, jak se vyvine podpora jednotlivým kandidátům a který aspekt bude nakonec při volbě nového generálního ředitele rozhodující, je jasné, že ideální generální ředitel by měl být především dobrým manažerem schopným orientovat sekretariát organizace k vytvoření jednotné agendy a být dobrým "strážcem" mnohostranného obchodního systému, tj. dbát na to, aby systém nebyl oslaben v důsledku individuálních zájmů členů, vycítit hrozbu zablokování jednání a snažit se jí předejít a efektivně intervenovat na všech politických úrovních ve prospěch systému. V ostatním musí respektovat fakt, že WTO je organizací řízenou členy.

Na současné vyjednávání však kromě voleb může mít také vliv nominace nynějšího generálního ředitele WTO Supatchaie Panitchpakdiho na místo generálního ředitele UNCTADu, kterým se má stát od 1. září 2005. I když v prohlášení ke své nominaci zdůrazňuje, že nadále zůstává vázán svými povinnostmi generálního ředitele WTO, je otázkou, zda jim bude moci věnovat veškerý nezbytný čas a energii. Ihned po jeho nominaci 28. února 2005 projevily totiž různé skupiny zemí zájem konzultovat s ním jeho představy o dalším vývoji UNCTADu a lze předpokládat, že bude vystaven také dalším tlakům na předběžné řešení některých problémů své nové organizace včetně personálních otázek na nejvyšších místech. Nastávající měsíce prokáží, jak se s úlohou generálního ředitele WTO v jednáních vyrovná i před skončením svého mandátu a před převzetím nové funkce.

                 
Obsah vydání       3. 3. 2005
3. 3. 2005 "Lži a dvojí hra" Václava Klause
2. 3. 2005 Petr Partyk byl za verbální "trestný čin" odsouzen do vězení
3. 3. 2005 O privatizaci (nejen) Mladé fronty Dnes František  Nepil
3. 3. 2005 WTO: budou jednání ovlivněna volbou nového generálního ředitele? Ludmila  Štěrbová
3. 3. 2005 Michael  Marčák
3. 3. 2005 Irák: Žijeme v neustálém strachu
3. 3. 2005 Americká invaze do Iráku způsobila vznik hnutí za demokracii na Blízkém východě
3. 3. 2005 Svoboda Filip  Sklenář
3. 3. 2005 Rozšířené vysílání ČT na internetu
2. 3. 2005 Británie: BBC bude financována z koncesionářského poplatku dalších deset let
3. 3. 2005 Michael  Marčák
2. 3. 2005 Británie: Muslimka smí chodit do školy v dlouhých islámských šatech
3. 3. 2005 Blair, Sýrie a Blízký východ
3. 3. 2005 Bible svatou knihou není a není ani zákonem Ilja  Herold
3. 3. 2005 O významu Usámy bin Ladina bude rozhodovat arabský a islámský svět
3. 3. 2005 Hospodářská situace Literárních novin připomíná chůzi po velmi tenkém ledě Jiří  Vančura
2. 3. 2005 Stávají se Literární noviny frakčním stranickým časopisem? Jan  Čulík
1. 3. 2005 Stanou se Literárky věstníkem doktrinářského křídla Zelených kolem Jakuba Patočky?
2. 3. 2005 Středeční kanalizovaný protest na vládě Miloslav  Zima
2. 3. 2005 Bratislavský summit - studený mír nenastal Oskar  Krejčí
2. 3. 2005 Až bude opravdu zle, demokracie si svého zachránce najde
2. 3. 2005 Británie: Jak mohou poslanci řádně zastupovat voliče, když je platí soukromé firmy?
3. 3. 2005 Michael  Marčák
2. 3. 2005 Občanskou aktivitou proti utrpení Karel  Dolejší
2. 3. 2005 Pravda dějin Bohumil  Kartous
1. 3. 2005 Bordel a jeho doména Štěpán  Kotrba
2. 3. 2005 Moc nočních můr na Ostravské univerzitě
11. 2. 2005 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
22. 11. 2003 Adresy redakce
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005

Liberalizace světového obchodu a WTO RSS 2.0      Historie >
3. 3. 2005 WTO: budou jednání ovlivněna volbou nového generálního ředitele? Ludmila  Štěrbová
1. 3. 2005 Světová obchodní organizace: 10 let existence a úvahy jak dál Oldřich  Průša
14. 2. 2005 Světová obchodní organizace: reálné nebo příliš smělé cíle? Ludmila  Štěrbová
7. 9. 2004 Světová obchodní organizace: český překlad rozhodnutí generální rady Oldřich  Průša
1. 8. 2004 Světová obchodní organizace: dohoda! Ludmila  Štěrbová
30. 7. 2004 Světová obchodní organizace: neztratí příležitost? Ludmila  Štěrbová
29. 7. 2004 Čerstvé zprávy o vyjednávání Světové organizace pro obchod Ludmila  Štěrbová
22. 7. 2004 Světová obchodní organizace: dojde k dohodě? Ludmila  Štěrbová
9. 7. 2004 Světová obchodní organizace: jak velká je naděje na průlom? Ludmila  Štěrbová
21. 6. 2004 Supermarkety na muške Andrew  Wasley
14. 5. 2004 Světová obchodní organizace: světlo na konci tunelu? Ludmila  Štěrbová
3. 3. 2004 Zeměpisná označení: jsou čeští výrobci připraveni na zánik současné právní ochrany po vstupu do EU? Ludmila  Štěrbová
23. 12. 2003 Světová obchodní organizace: stále na rozcestí Ludmila  Štěrbová
12. 12. 2003 Světová obchodní organizace před dalším mezníkem Ludmila  Štěrbová
6. 11. 2003 Dnes jsou pravidla hry proti nám a my nemůžeme podle takových pravidel hrát