18. 2. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 2. 2008

Problém Kosova a právo na sebeurčení

„Právo na sebeurčení není všemocné zaklínadlo“
Johann Wolgang Brügel

V souvislosti s nanejvýš kontroverzním tématem samostatnosti Kosova jsem si vzpomněl na velmi výstižnou kapitolu z knihy známého německého historika Johanna Wolganga Brügela (rodáka z moravských Hustopečí), která je součástí jeho obsáhlé knihy Češi a Němci 1918-1938. Byť od prvního vydání uplynulo již čtyřicet let, tak stále neztrácí na aktuálnosti, což dosvědčuje i její nedávné české vydání (Academia 2006). Myslím, že neuškodí, když si některé krátké pasáže z výše zmíněné kapitoly připomeneme. Níže citované myšlenky jsou totiž v ostrém kontrastu se současným řešením tohoto mocensky zpolitizovaného problému.

Kosovo podle mého názoru nemá bez dohody se Srbskem ani to nejmenší právo vyhlásit svou suverenitu, neboť proti němu hovoří (z mého hlediska klíčové) i nevyvratitelné historické právo Srbska na toto území.

Jak nás poučili zkušenosti posledních desetiletí, v tomto světě [...] platí, že bezvýhradné naplnění práva na sebeurčení s sebou přirozeně a nezbytně nese omezení práva na sebeurčení někoho jiného. Existuje-li tedy nějaká izolovaná sporná otázka, může být jen těžko vyřešena pouhou aplikací teze o právo na sebeurčení, pojímaném jako všemocné zaklínadlo.

[Je zajímavé], že anglická (původní) verze Charty [OSN] vůbec neužívá výrazu „právo na sebeurčení“, hovoří jen o „zásadě sebeurčení národů“. Se zásadou se pak v tomto smyslu nakládá jako s daností, nikoli jako s cílem, o nějž je nezbytné usilovat. [Je patrné], že autoři měli na mysli jen právo národů vládnout sami sobě, nikoli právo se odtrhávat (secession).

J. W. Brügel uvádí i stanovisko specialisty na otázky mezinárodního práva Huberta Armbrustera z Mohuče:

Nárok na sebeurčení obsahuje vždy požadavek vůči existujícímu státu, aby omezil výsostná práva na určité území, v krajním případě se jich i vzdal. Princip suverenity logicky vylučuje právo na sebeurčení. Vzhledem k tomu, že princip suverenity je principem starším a zakořeněnějším, má před právem na sebeurčení přednost. Zatímco nárok na suverenitu je poměrně jasně vymezen, u práva na sebeurčení není jednoznačně stanoveno ani to, co je jeho objektem a kdo je jeho subjektem. Neexistují měřítka, podle kterých by se dalo posoudit, zda stát může být nucen zříci se určitého území či některých svých výsostných práv, anebo podle kterých by se dalo jednoznačně určit, jaké atributy musí jednotlivé kolektivum mít, aby mohlo právo na sebeurčení uplatňovat. Ani pojem národa se nedá vymezit tak, aby se nevztahoval na skupiny, v jejichž případě by prosazení jejich práva na sebeurčení znamenalo zjevné porušení principu suverenity.

J. W. Brügel o něco dále pokračuje: Sebeurčení jakožto požadavek v podstatě demokratický má smysl právě jen ve sféře demokracie a tolerance, kde jde o střízlivé zvažování dvou možností, z nichž ani jedna nesmí žádné zúčastněné straně připadat neúnosná.

                 
Obsah vydání       18. 2. 2008
18. 2. 2008 Cesta do pravěku Bohumil  Kartous
18. 2. 2008 Zvoní na poplach. Probereme se? Hana  Mudrová
18. 2. 2008 To víte, za mě tu nebyli! Karel  Dolejší
18. 2. 2008 Česko zase jako vlast nafoukanců a ignorantů Petr  Vařeka
18. 2. 2008 ČR je nejúspěšnějším transformačním státem světa
18. 2. 2008 Volba krví a železem Pavel  Kopecký
18. 2. 2008 Staronový prezident a morální vítěz
18. 2. 2008 Pět požadavků na českou sociální demokracii Jindřich  Kalous
18. 2. 2008 Ještě k volbě prezidenta Adam  Rykala
18. 2. 2008 Michael  Marčák
16. 2. 2008 Kdo koho zradil Milan  Daniel
17. 2. 2008 Prezidentská volba a přímá demokracie Milan  Valach
17. 2. 2008 Volba Klause objektivem fotoaparátu - jak se kdo tvářil při druhé volbě Štěpán  Kotrba
16. 2. 2008 Pehe zveřejnil protestní nótu: vztahy Česka s USA se prý po zvolení Klause zhorší Štěpán  Kotrba
17. 2. 2008 Na Klausovo zvolení je možný ještě jiný pohled Jan  Čulík
15. 2. 2008 Jana Bobošíková: Hlava státu zmůže mnohé, když se nebude bát hlasitě hájit hodnoty a principy civilizované společnosti, když bude připravena sloužit lidem a ne posluhovat mocnostem Jana  Bobošíková
17. 2. 2008 Jana Bobošíková: Výsledek této volby se nám nemusí líbit, ale její způsob už nepřipomínal mafiánské tržiště Jana  Bobošíková
15. 2. 2008 Václav Klaus: Jsme už úplně jinde, jen na to, co bylo předtím, nějak příliš rychle zapomínáme Václav  Klaus
15. 2. 2008 Jan Švejnar: Budu ctít Poslaneckou sněmovnu a Senát, byť to ústava nežádá Jan  Švejnar
16. 2. 2008 BBC: Český vůdčí politik zvítězil ve "zkažených" volbách
18. 2. 2008 Poučení pro příště. Voliči, změňte taktiku Radek  Mokrý
16. 2. 2008 Ministr Nečas má špatnou paměť Jan  Rovenský
18. 2. 2008 o nule v kruhu Miluše Anežka Šajnohová
18. 2. 2008 Chamtivost milionářů na pranýři, aneb Kavalíři přece nezkracují daně Uwe  Ladwig
18. 2. 2008 Michael  Marčák
18. 2. 2008 Na obranu Schwarzenbergů a české politiky Miroslav  Polreich
17. 2. 2008 Hanba nám! Milan  Daniel
18. 2. 2008 Problém Kosova a právo na sebeurčení Jiří  Glonek
18. 2. 2008 Kosovo -- po svém kdosi tu snadno figurkami tahá, v našem lhostejném světě Michal  Rusek
18. 2. 2008 Prípad Kosova nie je príkladom národa usilujúceho o samostatnosť
18. 2. 2008 Jsou čeští fyzici málo metafyzičtí? Jiří  Štěpán
18. 2. 2008 O fyzice: S těmi pojmy, prosím - opatrně Leopold  Kyslinger
18. 2. 2008 Ediční politika Britských listů je nevyvážená Petr  Frish
18. 2. 2008 Děkuji za odezvy k článku o ukončování normalizace české fyziky Bohumír  Tichánek
18. 2. 2008 Rakouští aktivisté zahájili boj proti elektrárně Mochovce Richard  Seemann
18. 2. 2008 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 15. února 2008
18. 2. 2008 Immanuel Wallerstein: Odejít: nejméně špatná varianta Immanuel  Wallerstein
15. 2. 2008 Embargo je formou lži Jiří  Maštálka
15. 2. 2008 Co bych byl řekl na Hradě být předsedou KSČM Jaroslav  Čejka
17. 2. 2008 Lidi by spíš přestali kouřit, kdyby každoročně museli platit za oficiální povolení
15. 2. 2008 Kterak nevyplácet příspěvky v nezaměstnanosti, aneb můžete jít do dolů Anna  Čurdová
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede
30. 11. 2007 Jací jsme
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008

Slobodan Miloševič, Srbsko a válka v Kosovu RSS 2.0      Historie >
18. 2. 2008 Kosovo -- po svém kdosi tu snadno figurkami tahá, v našem lhostejném světě Michal  Rusek
18. 2. 2008 Na obranu Schwarzenbergů a české politiky Miroslav  Polreich
18. 2. 2008 Problém Kosova a právo na sebeurčení Jiří  Glonek
17. 2. 2008 Hanba nám! Milan  Daniel
16. 2. 2008 Stále neklidná Gruzie   
15. 2. 2008 Proč by měli Srbové vůbec něco dělat se samostatností Kosova?   
14. 2. 2008 Komunista Maštálka: Pouze politik, který si "zašpinil" ruce pravicovou politikou minulých let, dokáže něco změnit Jiří  Maštálka
4. 2. 2008 Vojáci proti válce: Svět musí respektovat legitimní nároky Republiky Srbsko   
30. 1. 2008 Srbsko nesmí být naše prohra Kateřina  Konečná
28. 1. 2008 Jsem Evropan. Srbsko je Evropa, Makedonie také. Egon T. Lánský
24. 1. 2008 Kosovo jako příklad Michal  Vimmer
23. 1. 2008 O budoucím českém prezidentovi může rozhodnout i Kosovo Stanislav  Kliment
23. 1. 2008 Rezoluce ke Kosovu v Radě Evropy prošla, ale jinak...   
18. 1. 2008 Případ Kosovo: Výzva k solidaritě s republikou Srbsko   
9. 1. 2008 Opět na Bělehrad!? Kateřina  Konečná