18. 2. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 2. 2008

Na obranu Schwarzenbergů a české politiky

a také o Kosovu

V čele české zahraniční politiky stojí muž tohoto jména -- Karel Schwarzenberg. Nelíbí se mu zásady mezinárodního práva, Charta OSN a její ustanovení, ale horuje pro používání ochuzeného uranu, který účinněji zabíjí lidi a zamořuje dlouhodobě atomovým zářením životní prostředí a vše živé v jeho dosahu. Trochu ojediněle v těchto dnech požadoval dokonce rozšíření NATO o Ukrajinu a Gruzii k hranicím Ruska. O americké základně na českém území ani nemluvě. Svérázně si přizpůsobuje i výklad mezinárodního práva ve věci Srbska, a to kupodivu v zájmu kosovských teroristů (dobové označení USA). Pro mnohé, kteří sledují politické zařazení různých stran v Evropě, je nepochopitelné, že toto vše se děje právě pod vlajkou Zelených.

Jméno Schwarzenberg je v Čechách známé skoro jako Novák, i když každé z jiného důvodu. Jeho nositeli jsou občané. Jeden od nepaměti a druhý od počátku prvé republiky, kdy ho občanem učinila Masarykova demokracie. Neubírejme však význam jednotlivci, ani rodům. Mají svoji životní dráhu svázanou s historií země či národa. Jsou často zapsány s hlubokým respektem. Ten se někdy vytváří po staletí a bývá dobře zdokumentován. V toto duchu nás oslovuje i řada publikací. Někdy je dobře se v nich začíst. Vzbuzují respekt, úctu a v historii byly jejich představitelé spojovány s poctivými zásadami, charakterem a v neposlední řadě i právním citem pro spravedlnost.

Co naplat: jednotlivý člověk je posuzován individuálně a nejhlubší vryp do trvalé paměti přináší zralé či finální období života, a to pochopitelně s dopadem na člověka samotného, ale i na pověst předků.

Kdysi jsem byl na osobní návštěvě v obnoveném zámečku u potomka také známého rodu, který je významně zapsán v české historii a diplomacii - Metternicha. Poctivé své jméno se snaží udržet či raději obnovit - pěstováním vína. Je po něm i pojmenováno. Dnes žije nekontroverzním životem, dělá ekonomiku ( jak by napsal KHB). Jak jsem poznal je sám se sebou spokojen.

Ne tak pan Karel. Vnesl sice svůj podíl v naší novodobé revoluční době do řízení státu. Moc byla v té době soustředěna na Hradě v blízkém okolí prezidenta Havla. Myslím také, že to byl právě on, který rozhodující měrou určoval prvé období politiky československého a českého státu po roce 1989. A to překvapivě i v oblasti ekonomiky. Přestože na tuto poznámku mi osobně řekl, že jeho role byla daleko skromnější, raději si ale ponechám svůj názor. Je to nedávná minulost. Žijeme však dneškem.

Dnes odpovídá pan Karel ze své exekutivní pozice za českou zahraniční politiku. Mohla by být vedena v klidu, žádné přímé ohrožení není na obzoru a můžeme se soustředit jenom na stabilizaci tohoto stavu doma a snažit se tak napomáhat i ve světě. K tomu vede možnost aktivního působení v mezinárodních organizacích v pozitivním směru a zdůrazňování všech ustanovení kodifikovaných v mezinárodně právní oblasti. Není tomu tak. Proč tomu tak není, to se těžko chápe. Nemá to odborné vysvětlení. Buďme však konkrétní a aktuální. Ponořme se stručně do posledních současných událostí. Není jich málo, ale radost z nich není žádná. Spíše jsou krajně alarmující. Nejde jenom o jejich posouzení, ale přímo o zcela nutné odsouzení.

Kosovo

Vím dobře, že by bylo správnější a historicky blíže pravdě začít psát o Srbsku. Jsou to však věci známé, i když ne často přesně mediálně pokryté, ale kdo chce vědět, ten informován je. Sám jsem s touto zemí i provincií spojil kus aktivního života. Takže také něco vím. I to, že Hrad a jeho poradci (Schwarzenberg?) odmítli po konzultaci s Němci důvěrně zprostředkovat dohodu mezi Srby a umírněným charismatickým představitelem kosovských Albánců Dr Ibrahimem Rugovou. Byla to jeho naléhavá žádost k předejití konfliktu.

Nechci však psát o agresi zemí NATO v roce 1999 na základě ultimata požadujícího okupaci celé Jugoslávie i referendum do 3 let o nezávislosti Kosova. Přes téměř tříměsíční bombardování se z ultimata neuskutečnilo nic. Byla však přijata rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244. Kupodivu mnoho o ní nevíme. Asi je to záměrné, neboť bychom se dozvěděli, že rezoluce vítá souhlas Svazové republiky Jugoslávie s rozmístěním mezinárodních civilních a bezpečnostních sborů v Kosovu pod záštitou OSN (odstavec 5 ) a dále (dle odstavce 4), že bude povolen návrat stanoveného počtu jugoslávských a srbských vojenských a policejních sil.

Netřeba hovořit o ustanoveních o návratu všech uprchlíků a ochranu jejich práv, rozsáhlé autonomii Kosova v rámci Svazové republiky Jugoslávie. Jakékoliv změny jsou podmíněny rozhodnutím Rady bezpečnosti OSN (článek 19 jmenované rezoluce ) a s použitím analogie článku 5 i souhlasem Svazové republiky Jugoslávie. Budiž dodáno, že správa OSN z této rezoluce nic nesplnila a ani neprojevila v tomto směru žádnou snahu.

Toto jsou některé ale základní informace k předmětné rezoluci.

A nyní pozor! Pan ministr zahraničních věcí s výrazným jménem Schwarzenberg, které dává k dispozici veřejnému posouzení, dne 6. února 2008 v poslanecké sněmovně při projednávání problematiky Kosova, klidně mystifikuje a zalže s tím, že přijatá rezoluce Rady bezpečnosti č 1244 je mezinárodně uznaným právním aktem, kterým byla de jure provincie Kosovo vyňata z národní jurisdikce Srbska. To není jen lež. Je to i nepřátelství a nenávist k základním hodnotám, které určují klid a mír ve světě. Proč pan Karel zašel tak daleko, je nevysvětlitelné. Snad opět na radu německé strany, která dle pamětí německého ministra zahraničí Genschera vyvolala konflikty v Jugoslávii jako mstu či přesněji "nápravu důsledků I. světové války". Náš ministr v parlamentě odmítl dále analogii s Mnichovem. Škoda, že si "nepamatuje" mediální kampaň Západu proti ČSR k oprávněnosti mnichovské dohody a důvody proč byla tak nadšeně přivítána ve francouzských a britských metropolích. Ano, ta mediální kampaň nebyla pravdivá, stejně tak jako mediální kampaně vedené proti Jugoslávii nebyly pravdivé. Proč však nám je ministr schopen ještě dnes tyto nepravdy opakovat?

Pan ministr také oznámil svoji připravenost uznat samostatnost Kosova ( ne sice v prvé řadě). Staví se tak nejenom proti mezinárodnímu právu, pravomoci RB OSN, ale i proti stanovisku prezidenta Klause, který podmiňuje toto uznání souhlasem všech zainteresovaných stran. Opět dobrý důvod pro česká meédia a pana poslance Zaorálka jak vytknout prezidentu jeho rozdílné stanovisko od postupu a jednání naší vlády (nebo jenom pana ministra?).

Evropská unie, na jejíž předsednictví se ČR chystá, dle rozhodnutí ( jakého ? ) přebírá správu nad Kosovem a obsazuje ho svými jednotkami. Tentokráte ale na rozdíl od rezoluce č 1244 mimo souhlas Srbska ( ! ). Možná, že si někdo z nás v této souvislosti vzpomene, že část svrchovaného území členského státu EÚ je po dlouhou dobu a to i v současnosti vojensky okupováno členskou zemí NATO (Tureckem).

Ochuzený uran

Ministerstvo zahraničních věcí pod současným vedením se snažilo nedávno zabránit (ČR plus 5) v OSN projednávání zákazu o používání ochuzeného uranu, který jako součást munice ohrožuje trvale nejenom životní prostředí, ale i životy v oblasti použití (v Srbsku a Iráku) a to téměř proti celému světu. Jedná se o politiku Zelených v praxi, nebo jen o osobní iniciativu vedení MZV? V každém případě jde až o hrůzné zařazení se České republiky v mezinárodním kontextu. Dnes, ale i z historického pohledu je to odsouzeníhodné. Na cti takový postoj v žádném případě nepřidá - ani ČR ani panu ministrovi.

Rozšiřování NATO

Na nedávné schůzce se český ministr, na rozdíl od jiných účastníků, důrazně postavil za rozšíření této organizace o Ukrajinu a Gruzii. Ostatní země, zvláště Německo tuto iniciativu nevidí tak jednoduše. Mezinárodní situace, zvláště pak v oblasti bezpečnosti, není v souvislosti s jistými ohroženími tak jednoznačná a rozhodně její řešení není závislé jen na NATO. Pravděpodobně tyto úvahy pro naše "odborné" ministerstvo jsou příliš sofistikované. Z jejich postojů je vidět snahu po znovurozdělení světa, snahu po vytvoření bloků a přizpůsobení se jeho tvůrcům. Nejsem si jist, zda nepřeceňuji schopnost vize našeho ministra, možná, že je to jen ten lepší případ neumětelství, které se časem dostavuje.

Závěrem je třeba uvést, že je vždy nutno hledat řešení. Postoje v uvedených případech nejsou jen důsledkem neodbornosti či neznalosti. Jsou trestuhodné, neboť jde i o zmařené životy. Upřímně myslím, že někdo může dobře pěstovat víno, jiný chodit v zelené kamizole po lesích, ale na příchody Čunka do vlády by se čekat nemuselo. Jsou i jiné, závažnější důvody. Stačí se jen rozhlédnout, po těch, kteří nás do tohoto myšlenkového marasmu v politice zatáhli.

Je možno podat panu ministrovi pomocnou ruku. Musil by ji však sám mít pevnou a být schopen jednat Co mu brání, aby se jako český představitel omluvil Srbsku za naši agresi? Tomu Srbsku, které stálo v každé kritické době na naší straně - buďme si upřímní a držme se jen historických skutečností. Stalo se obětí nenávistné manipulace. Byl by to projev státníka, ale i akt v zájmu udržení historické hodnoty vlastního rodu.

                 
Obsah vydání       18. 2. 2008
18. 2. 2008 Cesta do pravěku Bohumil  Kartous
18. 2. 2008 Zvoní na poplach. Probereme se? Hana  Mudrová
18. 2. 2008 To víte, za mě tu nebyli! Karel  Dolejší
18. 2. 2008 Česko zase jako vlast nafoukanců a ignorantů Petr  Vařeka
18. 2. 2008 ČR je nejúspěšnějším transformačním státem světa
18. 2. 2008 Volba krví a železem Pavel  Kopecký
18. 2. 2008 Staronový prezident a morální vítěz
18. 2. 2008 Pět požadavků na českou sociální demokracii Jindřich  Kalous
18. 2. 2008 Ještě k volbě prezidenta Adam  Rykala
18. 2. 2008 Michael  Marčák
16. 2. 2008 Kdo koho zradil Milan  Daniel
17. 2. 2008 Prezidentská volba a přímá demokracie Milan  Valach
17. 2. 2008 Volba Klause objektivem fotoaparátu - jak se kdo tvářil při druhé volbě Štěpán  Kotrba
16. 2. 2008 Pehe zveřejnil protestní nótu: vztahy Česka s USA se prý po zvolení Klause zhorší Štěpán  Kotrba
17. 2. 2008 Na Klausovo zvolení je možný ještě jiný pohled Jan  Čulík
15. 2. 2008 Jana Bobošíková: Hlava státu zmůže mnohé, když se nebude bát hlasitě hájit hodnoty a principy civilizované společnosti, když bude připravena sloužit lidem a ne posluhovat mocnostem Jana  Bobošíková
17. 2. 2008 Jana Bobošíková: Výsledek této volby se nám nemusí líbit, ale její způsob už nepřipomínal mafiánské tržiště Jana  Bobošíková
15. 2. 2008 Václav Klaus: Jsme už úplně jinde, jen na to, co bylo předtím, nějak příliš rychle zapomínáme Václav  Klaus
15. 2. 2008 Jan Švejnar: Budu ctít Poslaneckou sněmovnu a Senát, byť to ústava nežádá Jan  Švejnar
16. 2. 2008 BBC: Český vůdčí politik zvítězil ve "zkažených" volbách
18. 2. 2008 Poučení pro příště. Voliči, změňte taktiku Radek  Mokrý
16. 2. 2008 Ministr Nečas má špatnou paměť Jan  Rovenský
18. 2. 2008 o nule v kruhu Miluše Anežka Šajnohová
18. 2. 2008 Chamtivost milionářů na pranýři, aneb Kavalíři přece nezkracují daně Uwe  Ladwig
18. 2. 2008 Michael  Marčák
18. 2. 2008 Na obranu Schwarzenbergů a české politiky Miroslav  Polreich
17. 2. 2008 Hanba nám! Milan  Daniel
18. 2. 2008 Problém Kosova a právo na sebeurčení Jiří  Glonek
18. 2. 2008 Kosovo -- po svém kdosi tu snadno figurkami tahá, v našem lhostejném světě Michal  Rusek
18. 2. 2008 Prípad Kosova nie je príkladom národa usilujúceho o samostatnosť
18. 2. 2008 Jsou čeští fyzici málo metafyzičtí? Jiří  Štěpán
18. 2. 2008 O fyzice: S těmi pojmy, prosím - opatrně Leopold  Kyslinger
18. 2. 2008 Ediční politika Britských listů je nevyvážená Petr  Frish
18. 2. 2008 Děkuji za odezvy k článku o ukončování normalizace české fyziky Bohumír  Tichánek
18. 2. 2008 Rakouští aktivisté zahájili boj proti elektrárně Mochovce Richard  Seemann
18. 2. 2008 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 15. února 2008
18. 2. 2008 Immanuel Wallerstein: Odejít: nejméně špatná varianta Immanuel  Wallerstein
15. 2. 2008 Embargo je formou lži Jiří  Maštálka
15. 2. 2008 Co bych byl řekl na Hradě být předsedou KSČM Jaroslav  Čejka
17. 2. 2008 Lidi by spíš přestali kouřit, kdyby každoročně museli platit za oficiální povolení
15. 2. 2008 Kterak nevyplácet příspěvky v nezaměstnanosti, aneb můžete jít do dolů Anna  Čurdová
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede
30. 11. 2007 Jací jsme
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008

Slobodan Miloševič, Srbsko a válka v Kosovu RSS 2.0      Historie >
18. 2. 2008 Kosovo -- po svém kdosi tu snadno figurkami tahá, v našem lhostejném světě Michal  Rusek
18. 2. 2008 Na obranu Schwarzenbergů a české politiky Miroslav  Polreich
18. 2. 2008 Problém Kosova a právo na sebeurčení Jiří  Glonek
17. 2. 2008 Hanba nám! Milan  Daniel
16. 2. 2008 Stále neklidná Gruzie   
15. 2. 2008 Proč by měli Srbové vůbec něco dělat se samostatností Kosova?   
14. 2. 2008 Komunista Maštálka: Pouze politik, který si "zašpinil" ruce pravicovou politikou minulých let, dokáže něco změnit Jiří  Maštálka
4. 2. 2008 Vojáci proti válce: Svět musí respektovat legitimní nároky Republiky Srbsko   
30. 1. 2008 Srbsko nesmí být naše prohra Kateřina  Konečná
28. 1. 2008 Jsem Evropan. Srbsko je Evropa, Makedonie také. Egon T. Lánský
24. 1. 2008 Kosovo jako příklad Michal  Vimmer
23. 1. 2008 O budoucím českém prezidentovi může rozhodnout i Kosovo Stanislav  Kliment
23. 1. 2008 Rezoluce ke Kosovu v Radě Evropy prošla, ale jinak...   
18. 1. 2008 Případ Kosovo: Výzva k solidaritě s republikou Srbsko   
9. 1. 2008 Opět na Bělehrad!? Kateřina  Konečná