4. 2. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 2. 2008

Vojáci proti válce: Svět musí respektovat legitimní nároky Republiky Srbsko

Prohlášení ke snahám o narušení územní integrity Republiky Srbsko

Občanské sdružení Vojáci proti válce v souladu se svým programem, ve kterém je zakotveno „informovat občany ČR o nebezpečí vzniku nových válečných konfliktů“, nejen na evropském kontinentě, se obrací na veřejnost ČR, Parlament a ústavní činitele ČR, ale i na občany členských států EU, poslance Evropského parlamentu a příslušné orgány EU naléhavým prohlášením.

Záměrem svévolně ignorovat a porušit rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1244 z 10. června 1999, která „stvrzuje závazek všech členských států respektovat suverenitu a územní celistvost Svazové republiky Jugoslávie“ dochází v tomto regionu k výbušné atmosféře. Tato situace může přerůst v ozbrojený konflikt mezi mezinárodně uznaným suverénním státem, ozbrojenými skupinami bez mezinárodněprávní identity, případně jinými účastníky. Vzniká bezprostřední nebezpečí rozrušení celistvosti a územní integrity suverénního státu - Republiky Srbsko a odtržení jeho provincie Kosovo a Metochie, a to i hrozbou použití ozbrojeného násilí.

V této souvislosti je třeba připomenout, že Republika Srbsko je nástupnickým státem Svazové republiky Jugoslávie a že provincie Kosovo a Metochie byla i v době existence Svazové republiky Jugoslávie součástí Srbska. To znamená, že všechny mezinárodně právní akty se vztahem ke Svazové republice Jugoslávie přecházejí v plné míře i na nástupnický stát a tj.Republika Srbsko.Týká se to i již zmíněné rezoluce Rady bezpečnosti OSN obsahující závazek respektovat suverenitu a územní celistvost Svazové republiky Jugoslávie a tedy i nástupnického státu – Republiky Srbsko.

Základem řešení situace v Kosovu, jak je provincie zkráceně nazývána, musí být a zůstat mezinárodní právo. Plán vyhlášení nezávislosti Kosova vzbuzuje oprávněné obavy některých mocností, všech ctitelů mezinárodního práva ze vzniku řetězové reakce a ze vzniku precedentu, navádějícího separatisty v jiných státech prosazovat své požadavky i silou a mimo rámec práva. Jestliže mezinárodní společenství, včetně Evropské unie, ustoupí tlaku kosovských separatistů, který hraničí s teroristickými praktikami, bude to výraz slabosti a nejednotnosti mezinárodního společenství. To může být podnětem pro separatistické skupiny v dalších evropských státech (Španělsko, Kypr, Bosna a Hercegovina, Severní Irsko a některé státy postsovětského prostoru) k násilným akcím. Evropa se může stát nestabilním kontinentem. K tomuto problému bylo zaujato stanovisko také na mírové konferenci turecké mírové asociace pod záštitou Světové rady míru v Istanbulu ve dnech 12. - 13.ledna 2008 za účasti delegací ze 14 evropských států. V článku 20 přijaté deklarace se říká:

„Konference vyslovuje silnou podporu Srbsku a vyjadřuje solidaritu s jeho legitimní snahou zachovat územní soudržnost a suverenitu v záležitosti autonomní provincie Kosovo a Metochie a vyřešit tento významný problém vyjednáváním o udělení rozšířenější autonomie. Kdyby provincie Kosovo a Metochie získala samostatnost, což je proti Rezoluci Rady bezpečnosti 1244 z roku 1999 a proti základním principům Charty OSN, otevřelo by to cestu období chaosu a bezpráví v mezinárodních vztazích.“

Některé členské státy Evropské Unie např. Kypr, Bulharsko, Rumunsko a Slovensko, daly zcela zřetelně a jasně najevo, že nezávislost Kosova neuznají.

Občanské sdružení Vojáci.proti válce konstatuje,že dosud nebyly zcela vyčerpány všechny možnosti dialogu a diplomatického řešení na základě mezinárodního práva. Při řešení problému musí být mezinárodním společenstvím respektovány legitimní nároky Republiky Srbsko a plněny závazky vyplývající z diplomatického uznání Republiky Srbsko i ze strany České republiky.

Občanské sdružení Vojáci proti válce k zajištění mírového vývoje v regionu a odvrácení hrozby ozbrojeného konfliktu požaduje, aby:

  • Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednala tuto otázku a přijala a veřejně deklarovala podporu legitimním nárokům Republiky Srbsko a to i vzhledem k historicky vzájemným vztahům přátelství a podpory se Svazovou republikou Jugoslávie a se Srbskem.
  • Ministerstvo zahraničních věcí ČR veřejně vyhlásilo podporu ČR legitimním nárokům Republiky Srbsko a tento postoj uplatňovalo v rámci všech mezinárodních jednání.

Toto prohlášení bylo projednáno a schváleno Republikovou radou občanského sdružení Vojáci proti válce .

Z pověření republikové rady
plk.v.v. Jiří Bureš
předseda občanského sdružení

                 
Obsah vydání       4. 2. 2008
4. 2. 2008 Američané mají o radaru pochyby, Češi nikoliv Bohumil  Kartous
4. 2. 2008 Írán provedl test odpalovací rampy a otevřel vesmírné kontrolní středisko Štěpán  Kotrba
4. 2. 2008 Všechny dobré potenciály pana Topolánka Bohumil  Kartous
4. 2. 2008 Radar s digitálním tvarováním vysílaného svazku: klíč k ruským obavám
4. 2. 2008 Média nepřinášejí Pravdu, pouze informace
4. 2. 2008 Bludy Martina Bursíka Zdeněk  Jemelík
4. 2. 2008 Ombudsmanův názor: Klaus a justice? Otřesná bilance!
4. 2. 2008 O slušnosti v české politice
4. 2. 2008 Ještě pár důležitých poznámek k stylu Britských listů Jan  Čulík, Fabiano  Golgo
4. 2. 2008 Od Hejdové ke Golgovi aneb nejen o jedné recenzi knihy Jana Čulíka Vladislav  Černík
4. 2. 2008 Nesouhlasím s panem Černíkem Jan  Čulík
4. 2. 2008 Před Suhartem vládl v Indonésii Sukarno
4. 2. 2008 Bill Clinton: "Nebyli jsme vůči utrpení obyvatel Východního Timoru dostatečně citliví." Jana  Ridvanová
4. 2. 2008 Michael  Marčák
4. 2. 2008 Největší nebezpečí pro Václava Klause? Beno  Trávníček
4. 2. 2008 Král Králů Jaroslav  Kuba
4. 2. 2008 Nechceme byť obohnaní plotmi Naomi  Klein
4. 2. 2008 Nemecko a die Linke: Úspech vo volebnej generálke Matúš  Holý
3. 2. 2008 Britští konzervativci chtějí zavést zdravotní sestry pro novorozence
4. 2. 2008 Nizozemská péče o rodičky je špatná Lucie  Bottaro
4. 2. 2008 Děti ze stanice S-Born Tomáš  Havlín
3. 2. 2008 Bitva o Stalingrad - 65 let poté Richard  Seemann
4. 2. 2008 Ortel Ernst  Jandl
4. 2. 2008 Volby tajné či veřejné. Politika špinavá? Miloš  Štěpánek
3. 2. 2008 Současná česká politika vůči Kubě Zdeněk  Jemelík
4. 2. 2008 Seberealizace v době racionalizace, neboli Peníze na šéfův koníček jsou přece jen k dispozici Uwe  Ladwig
2. 2. 2008 Student odsouzen k smrti, že si stáhl z internetu chartu práv žen
2. 2. 2008 Zarputilost
3. 2. 2008 Jsem zarputilý vůči lhářům a kariéristům František  Řezáč
4. 2. 2008 DNES: Jan Švejnar v Ostravě
4. 2. 2008 Vojáci proti válce: Svět musí respektovat legitimní nároky Republiky Srbsko
2. 2. 2008 Aktualne.cz: "Sekýrující divák Čulík píše o tom, jací jsme"
4. 2. 2008 50 - 70 procent článků v BL je špatných
4. 2. 2008 Kdy se naučí Britské listy přijímat kritiku? Fabiano  Golgo
4. 2. 2008 Díky Fabianovi za chválu Jan  Čulík
4. 2. 2008 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 31. ledna 2008
4. 2. 2008 Superčistá mzda Václav  Votava
4. 2. 2008 V jednom pytli s Topolánkem Václav  Votava
2. 2. 2008 Náruživí čtenáři Milan  Kohout
2. 2. 2008 Lidé se ptali Švejnara na radar, KSČM i vzdělání Andrea  Cerqueirová
1. 2. 2008 Kdo vyhrál debatu Klaus versus Švejnar? Petr  Frish
30. 11. 2007 Jací jsme
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007

Slobodan Miloševič, Srbsko a válka v Kosovu RSS 2.0      Historie >
4. 2. 2008 Vojáci proti válce: Svět musí respektovat legitimní nároky Republiky Srbsko   
30. 1. 2008 Srbsko nesmí být naše prohra Kateřina  Konečná
28. 1. 2008 Jsem Evropan. Srbsko je Evropa, Makedonie také. Egon T. Lánský
24. 1. 2008 Kosovo jako příklad Michal  Vimmer
23. 1. 2008 O budoucím českém prezidentovi může rozhodnout i Kosovo Stanislav  Kliment
23. 1. 2008 Rezoluce ke Kosovu v Radě Evropy prošla, ale jinak...   
18. 1. 2008 Případ Kosovo: Výzva k solidaritě s republikou Srbsko   
9. 1. 2008 Opět na Bělehrad!? Kateřina  Konečná
8. 1. 2008 Mnichov, tentokrát v Kosovu -- pokračování v dlouhodobé strategii Jaroslav  Foldyna
17. 12. 2007 Kosovo - európsky problém Matúš  Holý
10. 12. 2007 Kosovská evropská republika? Egon T. Lánský
23. 11. 2007 Samostatné Kosovo?   
18. 10. 2007 Ljubav za ljubav: Bývalý poslanec žádá spravedlnost pro Kosovo   
15. 3. 2007 Západ a jeho role při rozbití jugoslávské federace Daniel  Veselý
22. 11. 2006 Jak vyřešit budoucnost pro Kosovo, Abcházii a jižní Osetii? Jiří G. Müller