4. 2. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 2. 2008

Radar s digitálním tvarováním vysílaného svazku: klíč k ruským obavám

Lockheed Martin vydal prohlášení v rozsahu 280 slov, pocházející z jeho centrály pro radarový výzkum v New Jersey, v němž oznámil průlomový test předsunuté radarové plošiny. A zatímco technický svět krčil rameny, lidé, kteří vývoj radaru sledují, zaznamenali další krok směrem k systému, který by mohl mít dramatický vliv na budoucí světové události, počínaje americkou základnou pro sledování balistických raket v České republice, až po obranné prvky se základnou na lodi v Tchajwanské úžině.

31. 1. 2008 Už i časopis Popular Mechanic tvrdí to, co Vondra s Klvaňou stále popírají ZDE

Nový převratný poznatek, nazývaný digitální tvarování vysílaného svazku (digital beamforming), by se mohl stát základem pokročilých technologií, které výrazně změní průběh bojové činnosti systému protiraketové obrany a jež může napomoci ke zmaření zdrcujícího raketového útoku na válečné loďstvo Spojených států. Mohl by být také odpovědí na jednu z hlavních stížností na obranné protiraketové systémy a sice, že klamné cíle (decoys) nebo další protiopatření by mohly relativně snadno ukrýt bojovou hlavici a ošálit naváděnou antiraketu. V případě umístění na družicích vytvoří předpoklady k tomu, aby nové špionážní a pozorovací mise mohly být prováděny přímo z oběžné dráhy.

To vše přichází jako zdokonalení stávajícího systému nazývaného radar s plošnou fázovanou anténou (phased-array radar). Zatímco tradiční radary se při vyhledávání cílů otáčejí, radary této kategorie vychylují vyzařovaný svazek elektronicky ze stacionární základny. Dokáží objekty vyhledat během mikrosekund velmi rychlým vychylováním hlavního svazku na několik cílů. Avšak radary s plošnou fázovanou anténou nemohou několik odlišných cílů v různých směrech sledovat spojitě v jednom okamžiku, aniž by ztratily rozlišovací schopnost. Vylepšení těchto radarů společností Lockheed umožňuje skutečně spojité sledování několika cílů najednou. Anténa formuje a vyzařuje několik svazků a tak je každý z těchto cílů ozařován a sledován konkrétním přiřazeným radarovým svazkem.

Digitální tvarování svazku kombinuje nejmodernější prvky anténní a digitální technologie: radarová anténní soustava digitalizuje signál, který přijímá a zachovává veškeré vstupní informace. Tyto údaje jsou poté použity pro vytvoření tolika radarových paprsků, kolik jich je třeba ke sledování takového počtu objektů, které se objeví. Klíčovou výhodou tohoto způsobu provozu je schopnost s jistotou pokrýt rozsáhlou oblast jediným radarem.

Firma Lockheed Martin poprvé testovala novou vysoce směrovou anténní soustavu s technologií digitálního tvarování svazku ke zjištění a sledování poloh reálných cílů, obchodních a vojenských letounů vlétajících do a vylétajících z oblasti Filadelfie. “Nejtěžší bylo, jak jsme kombinovali všechny údaje ... vytvořit jednotlivé paprsky,” uvedl vedoucí programu pro radarový systém společnosti Lockheed Martin, Scott Smith. Komerčně dostupná vysokorychlostní digitální elektronika a moderní signálové procesory dosáhly dostatečné dokonalosti k tomu, aby umožnily zpracování těchto dat, což zase umožnilo, aby se digitální tvarování svazku stalo reálným a použitelným i mimo laboratoř.

Jednou z klíčových složek všech radarů s plošnou fázovanou anténou jsou vysílací/přijímací moduly. Tyto relativně malé moduly zesilují výkon vysílaného signálu, připravují systém pro příjem signálu odraženého od cíle a řídí rozmítání paprsku k vyhledání cílů. Při výrobě vysílacích/přijímacích modulů pro digitální tvarování svazku technici společnosti Lockheed Martin použili nové materiály, které je činí dostatečně odolnými, aby obstály v drsných podmínkách. Díky použití žáruvzdorného karbidu křemíku v modulech jimi může být použit vyšší výkon, který radaru dává větší dosah a schopnost velice přesného zaměření.

Radary s digitálním tvarováním svazku pravděpodobně naleznou své první uplatnění na lodích, které sledují raketová ohrožení amerických flotil. Tyto hrozby budou vzejít z balistických střel odpálených stovky kilometrů daleko nebo z vysokorychlostních raket odpálených z ponorek nebo bojových letounů. Ruská vláda podporuje prodej protilodních řízených střel, létajících nad hladinou moře (sea-skimming, antiship missiles) Číně. Tyto střely jsou konstruovány tak, aby překonaly radarovou obranu amerického loďstva. Proto by se schopnost sledovat vícenásobné, rychle se pohybující objekty ohrožení, mohla stát životně důležitou v Tchajwanské úžině. Ale radar s plošnou fázovanou vícesvazkovou anténou dokáže zvládnout mnoho příchozích signálů najednou a měl by být schopen rozeznat skutečná nebezpečí od klamných cílů - kousků kovu nebo speciálně tvarovaných balonů. Takže čínský admirál se asi nad zprávou společnosti Lockheed Martin mračí, a tchajwanský generál se uculuje.

Tento vývoj by mohl také vystupňovat ruskou paranoiu z jeho nukleárního zastrašování a učinit jeho vedoucí postoj více nesmlouvavým vůči americkým radarovým základnám na jeho hranici ve východní Evropě, zdánlivě budovaným k ochraně Evropy před íránskými balistickými raketami.

Jednou z cest jak překonat radarové systémy je zahltit je signály, včetně těch klamných.

Digitální tvarování svazku tudíž může změnit rovnováhu v protiraketové obraně ve prospěch obránců. „Ruští analytici zkoumající systém [protiraketové obrany] dospěli k závěru, že v nedohledné budoucnosti....by mohl být schopen postihnout stovky cílů,” uvádí zpráva Arms Control Association z roku 2007. „Takové možnosti, jakkoli by se zdály vzdálené, by rozhodně vyčarovaly apokalyptické hrozby pro přežití ruského národa.“

Možná nejde o tak vzdálenou představu: Pokud bude pozemní radar, který chtějí USA zřídit v České republice, vylepšen prostřednictvím technologie digitálního tvarování svazku, mohl by zachytit ruské rakety hned po jejich odpálení, sledovat tolik raket, kolik jich lze dostat do vzduchu, vystopovat přilétající hlavice mezi záměrně rozptýlenými klamnými cíli a sestřelit skutečně hrozící nebezpečí. Rovnováha sil v Evropě by se mohla posunout, protože Rusko ztrácí svůj zastrašující vliv.

Není těžké si představit, jak ruští atašé sepisují hrozivé zprávy obsahující poznámky Carla Bannara, viceprezidenta a generálního ředitele společnosti Lockheed Martin Radar Systems, jenž v nedávném prohlášení sliboval „přinést obrovský skok radarové technologie do příští generace víceúčelových radarů.“ Scott Smith ze společnosti Lockheed uvedl, že využití tohoto radaru na pozemních základnách protiraketové obrany je jedním z mnoha cílů pro prodej americké armádě.

Dalším významným místem pro umístění výkonného radaru je družice. Radar umístěný v kosmu lze využívat mnoha různými způsoby – ke sledování pohybujících se vojenských nebo špionážních cílů, k zachycení jemných změn, které předcházejí zemětřesením nebo sesuvům půdy, nebo k utváření páteře kosmických navigačních systémů využívajících družice GPS jako referenční body ze vzdálených oběžných drah.

Zdroj: Popular Mechanic: From Space to Sea, New Radar Tech Could Shift Military Might ZDE

Překlad Radka Dobnerová-Hacklová, odborná spolupráce Stanislav Kaucký

Военная электроника - Наука, Технология, Бизнес № 3/2001, В.Слюсар: Цифровые антенные решетки --- будущее радиолокации ZDEZDE

                 
Obsah vydání       4. 2. 2008
4. 2. 2008 Američané mají o radaru pochyby, Češi nikoliv Bohumil  Kartous
4. 2. 2008 Írán provedl test odpalovací rampy a otevřel vesmírné kontrolní středisko Štěpán  Kotrba
4. 2. 2008 Všechny dobré potenciály pana Topolánka Bohumil  Kartous
4. 2. 2008 Radar s digitálním tvarováním vysílaného svazku: klíč k ruským obavám
4. 2. 2008 Média nepřinášejí Pravdu, pouze informace
4. 2. 2008 Bludy Martina Bursíka Zdeněk  Jemelík
4. 2. 2008 Ombudsmanův názor: Klaus a justice? Otřesná bilance!
4. 2. 2008 O slušnosti v české politice
4. 2. 2008 Ještě pár důležitých poznámek k stylu Britských listů Jan  Čulík, Fabiano  Golgo
4. 2. 2008 Od Hejdové ke Golgovi aneb nejen o jedné recenzi knihy Jana Čulíka Vladislav  Černík
4. 2. 2008 Nesouhlasím s panem Černíkem Jan  Čulík
4. 2. 2008 Před Suhartem vládl v Indonésii Sukarno
4. 2. 2008 Bill Clinton: "Nebyli jsme vůči utrpení obyvatel Východního Timoru dostatečně citliví." Jana  Ridvanová
4. 2. 2008 Michael  Marčák
4. 2. 2008 Největší nebezpečí pro Václava Klause? Beno  Trávníček
4. 2. 2008 Král Králů Jaroslav  Kuba
4. 2. 2008 Nechceme byť obohnaní plotmi Naomi  Klein
4. 2. 2008 Nemecko a die Linke: Úspech vo volebnej generálke Matúš  Holý
3. 2. 2008 Britští konzervativci chtějí zavést zdravotní sestry pro novorozence
4. 2. 2008 Nizozemská péče o rodičky je špatná Lucie  Bottaro
4. 2. 2008 Děti ze stanice S-Born Tomáš  Havlín
3. 2. 2008 Bitva o Stalingrad - 65 let poté Richard  Seemann
4. 2. 2008 Ortel Ernst  Jandl
4. 2. 2008 Volby tajné či veřejné. Politika špinavá? Miloš  Štěpánek
3. 2. 2008 Současná česká politika vůči Kubě Zdeněk  Jemelík
4. 2. 2008 Seberealizace v době racionalizace, neboli Peníze na šéfův koníček jsou přece jen k dispozici Uwe  Ladwig
2. 2. 2008 Student odsouzen k smrti, že si stáhl z internetu chartu práv žen
2. 2. 2008 Zarputilost
3. 2. 2008 Jsem zarputilý vůči lhářům a kariéristům František  Řezáč
4. 2. 2008 DNES: Jan Švejnar v Ostravě
4. 2. 2008 Vojáci proti válce: Svět musí respektovat legitimní nároky Republiky Srbsko
2. 2. 2008 Aktualne.cz: "Sekýrující divák Čulík píše o tom, jací jsme"
4. 2. 2008 50 - 70 procent článků v BL je špatných
4. 2. 2008 Kdy se naučí Britské listy přijímat kritiku? Fabiano  Golgo
4. 2. 2008 Díky Fabianovi za chválu Jan  Čulík
4. 2. 2008 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 31. ledna 2008
4. 2. 2008 Superčistá mzda Václav  Votava
4. 2. 2008 V jednom pytli s Topolánkem Václav  Votava
2. 2. 2008 Náruživí čtenáři Milan  Kohout
2. 2. 2008 Lidé se ptali Švejnara na radar, KSČM i vzdělání Andrea  Cerqueirová
1. 2. 2008 Kdo vyhrál debatu Klaus versus Švejnar? Petr  Frish
30. 11. 2007 Jací jsme
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
4. 2. 2008 Radar s digitálním tvarováním vysílaného svazku: klíč k ruským obavám   
4. 2. 2008 Írán provedl test odpalovací rampy a otevřel vesmírné kontrolní středisko Štěpán  Kotrba
31. 1. 2008 Radar - zodpovědnost nejen velkých hráčů - USA, Ruska, ale i nás samotných Vladimír  Remek
31. 1. 2008 Už i časopis Popular Mechanic tvrdí to, co Vondra s Klvaňou stále popírají   
29. 1. 2008 Kanada zrušila svůj obranný radar po jediné stížnosti Miloš  Kaláb
28. 1. 2008 Pavel Baroch, jeho 2000 vysavačů a jedna lokomotiva Štěpán  Kotrba
28. 1. 2008 Bývalý analytik CIA Steven E. Meyer : Radar je najmä o politike. Je to akoby Rusi postavili radar v Mexiku.   
25. 1. 2008 Pacner jako senilnějící legenda Štěpán  Kotrba
23. 1. 2008 Klvaňovi došly argumenty - má přehlcenou linku Štěpán  Kotrba
21. 1. 2008 Iránská hrozba Karla Schwarzenberga Přemysl  Janýr
19. 1. 2008 Protiraketová obrana "z druhé strany" Boris  Valníček
19. 1. 2008 Proč z nás dělají Topolánek a Obering takové blbce? Jan  Neoral
18. 1. 2008 Coyle připustil, že americké rakety v Polsku jsou schopné nést i jaderné střely Štěpán  Kotrba
18. 1. 2008 Former US Deputy Defence Secretary admits that US missiles in Poland will be capable of carrying nuclear warheads   
17. 1. 2008 Obering: Stavba americké radarové základny v ČR může začít koncem roku 2008 Štěpán  Kotrba

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
4. 2. 2008 Radar s digitálním tvarováním vysílaného svazku: klíč k ruským obavám   
4. 2. 2008 Írán provedl test odpalovací rampy a otevřel vesmírné kontrolní středisko Štěpán  Kotrba
1. 2. 2008 Podílela se firma STEM na manipulaci veřejného mínění ve věci amerického radaru? Jakub  Rolčík
31. 1. 2008 Už i časopis Popular Mechanic tvrdí to, co Vondra s Klvaňou stále popírají   
28. 1. 2008 Bývalý analytik CIA Steven E. Meyer : Radar je najmä o politike. Je to akoby Rusi postavili radar v Mexiku.   
23. 1. 2008 Klvaňovi došly argumenty - má přehlcenou linku Štěpán  Kotrba
21. 1. 2008 Iránská hrozba Karla Schwarzenberga Přemysl  Janýr
18. 1. 2008 Coyle připustil, že americké rakety v Polsku jsou schopné nést i jaderné střely Štěpán  Kotrba
17. 1. 2008 Obering: Stavba americké radarové základny v ČR může začít koncem roku 2008 Štěpán  Kotrba
17. 1. 2008 Coyle přednášel Zeleným o radaru - přišla jen exministryně Kuchtová Štěpán  Kotrba
11. 1. 2008 Radar: vláda stále lže Milan  Hlobil
10. 1. 2008 Poláci přitvrzují, Češi dělají "mrtvého brouka" Stanislav  Kaucký
8. 1. 2008 Necítíme se ohroženi ze strany Íránu,   
3. 1. 2008 Globální válečná hrozba základny USA v ČR a naše odpovědnost Miroslav  Polreich
26. 12. 2007 Radar: Z měření píšu vládě nedostatečnou Vladimír  Koníček