20. 3. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 3. 2008

JEŠTĚ K DISKUSI O HNUTÍ NE ZÁKLADNÁM:

Rytíř z Bezdružic vznešenému pánu Tomáši Burgundskému, kterýžto vrchním náhončím královského hradu Řitka učiněn jest

Velevážený pane, nemohu zajisté dosti doceniti skvělých rad, kterýchžto jste mi laskavým dopisem svým zaslati ráčil. Jest pravdou přesvatou, že našemu království řádného vojska po mnoho let se bylo nedostávalo; pročež pronikavá myšlénka vaše, že vojvodovi přebohatá tradice slávského kanců štvaní ku pomoci býti má, zdá se mi na každý pád velmi případnou. Děkuji tedy převelice, že jste svaté a neporazitelné věci Bivojově způsobem tak znamenitým posloužil. Vězte, že naděje, jež ve mne vkládáte, nikterak zajisté nezklamu, a národu spícímu osvícené idey způsobem nižádným že neztajím.

Dbáti budu vždy především zásady hlavní, že totiž bez náležité rozšafnosti a rázovitosti postav vlasteneckých na žádný pád škůdci ublížiti nelze; pročež každý s tím, co je mu doma nejbližší, do honitby nechť spěchá. Dráteník kéž hrnci svými zvíře to nečisté po rypáku mlátí, alébrž pastevec hrombitě po patě kopytem tlouk. Přadlena vřeten pilně tam vrhati bude, jakož i prťavec ok dratevných na koroptve nechť líčí. Pakliže pohodný s pytlem rudým komu by smrděl, neleň a nosu sobě ucpi, ať neskonáš. Bodej, škrť a řež, kdo můžeš, cizího neb vlastního -- hlavně však neustále a bez umdlení! Neboť jen činností nepřestajnou jest nám národ ten ospalý vzbuditi a k božnosti jej míti.

Druhéhoť přikázání vašeho, kteréžto jste perem namočeným v jelitě zvláště byl podtrhnul, ovšemťže též nezapru. Jakmileť štvanici na nepřítele chutě zakončíme, nepřipustímež nikdá, by úlovek ten, nemalou obětí vykoupený -- neboť mnohému soused v řadě náhončí úsilím šlakovným zuby hráběmi vyraziti ráčil, kdežto ten zas onomu vidlí do střev vnořiti neopomněl -- tedy, nikterakž nebude nám lze maso kořisti po nízkém způsobu se zelím německým připraviti! Avšak vždy jen v šípkové omáčce čerstvé tělo spasitele polí našich požíráno bude. Pakliže hned z počátku této přesvaté zásadě hanebník který by se zpěčoval, pro výstrahu veškera přirození zvráceného na kůl veřejně narážen bude, že huby nedržel.

Troufám tedy doufati, že jsem poklad moudrosti vaší nové a převeliké do hlubin náležitých uložiti ráčil, kde ona zajisté dobra mnohá nyní způsobí -- a po stránce obřadní, v níž přece vždy podstata každé velké věci spočívá, úkolu svého se zhostím, jakž mi i náleží.

Kdybych však přes veškeré úsilí ať z nedbalosti, ať z rozumu chabého, neb kvůli slabosti povahy mé vašich rad v plné míře nezachoval, buďtež jist, že po příští bitvě, až spolu v kládě šatlavní zakováni sedět budeme, Bůh v neskonalé milosti své ráčí nám naděliti množství času k rozprávkám, abychom zbylých rozdílův ve smýšlení bratrsky sobě překonali.

V dokonalé úctě váš

Kryštof Harant, pán z Polžic a Bezdružic

                 
Obsah vydání       20. 3. 2008
21. 3. 2008 Protiraketová základna v Polsku: Co chtějí Poláci? Karel  Dolejší
20. 3. 2008 Manipulační hysterie v iDnes sílí
20. 3. 2008 ...avšak Májíček dokáže škodit hnutí Ne základnám sám, i bez iDnes Jan  Čulík
20. 3. 2008 Je cílem zviditelnit se, anebo zabránit výstavbě amerického radaru?
20. 3. 2008 Nejde o nepolitické jednání, ale o jednání koncentrované Uwe  Ladwig
20. 3. 2008 Část občanů je zastrašená
20. 3. 2008 Klíčovou roli má strana Zelených František  Řezáč
20. 3. 2008 Ještě jednou, pro hluchý
20. 3. 2008 Zákaz Komunistického svazu mládeže potvrzen Ondřej  Slačálek
20. 3. 2008 Už se diskuse k něčemu dobrala? Jan  Čulík, Karel  Dolejší
20. 3. 2008 Rytíř z Bezdružic vznešenému pánu Tomáši Burgundskému, kterýžto vrchním náhončím královského hradu Řitka učiněn jest Karel  Dolejší
20. 3. 2008 'Mas rebelde': Návod k sebeobelhávání v sedmi tezích Karel  Dolejší
20. 3. 2008 Příští vystoupení Ne základnám už budou jen o radaru Lukáš  Kantor
20. 3. 2008 Čínský premiér: Čína je ochotna zahájit dialog o Tibetu
20. 3. 2008 Je argumentem dřívější tisícileté porobení pro následné udržení nadvlády nad dříve samostatnou zemí? Miloš  Dokulil
19. 3. 2008 Euroatlantickým "demokratům" nevyšel převrat v Tibetu, i dalajlama troubí k ústupu
20. 3. 2008 Novinářský skvost Jiří  Drašnar
20. 3. 2008 Kdo zapálí svíčky za oběti tibetského násilí Štěpán  Kotrba
20. 3. 2008 Čína a budoucnost našeho světa Dominika  Švecová
20. 3. 2008 Cultural Difference and Study China Programme Dominika  Švecová
20. 3. 2008 Radar: Klíčovou roli bude mít parlament
19. 3. 2008 ...až jak veliké kurvy si může tento malý národ dovolit
20. 3. 2008 X X X Egon  Bondy
20. 3. 2008 George Bush pochválil "vítězství" USA v Iráku
20. 3. 2008 Většina průmyslově vyráběných potravin by měla být označena jako závadné Jan  Paul
18. 3. 2008 Comparing Stalinist terror in East Germany and Czechoslovakia
20. 3. 2008 "Druhá" republika jako ideál Pavel  Janíčko
20. 3. 2008 Sadismus humanistů, neboli Proč člověk nemůže zemřít, kdy se mu zachce Uwe  Ladwig
20. 3. 2008 Američané v Iráku: Členové mé jednotky bezohledně a bezdůvodně stříleli na nevinné civilisty... a pak se tím chlubili Ester  Edr
19. 3. 2008 Ne základnám -- promarněná šance Milan  Valach
20. 3. 2008 Nemilá příhoda na hotelu ve Vestci Michal  Kuklík
20. 3. 2008 Orlové práva Pavel  Kopecký
20. 3. 2008 Kolumbie porušuje mezinárodní právo, ale na vině je Chavez Daniel  Veselý
20. 3. 2008 Nejdůležitější otázky přerozdělování
20. 3. 2008 Katastrofální kontrola z finančáku Wenzel  Lischka
20. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
20. 3. 2008 Můžeme zlepšit politickou kulturu? Šimon  Macháček
19. 3. 2008 Očitý svědek z Tibetu Zdeněk  Jehlička
19. 3. 2008 Hodně zjednodušující příspěvek o Tibetu
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008