21. 3. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 3. 2008

RADAR:

Česká společnost se stane nehybnou

Říká se, že historie dovede být krutě ironická v tom, jak se dokáže opakovat. Česká společnost v zajetí své historické "osmičkové" posedlosti si možná neuvědomuje, v jaké aktuální formě se její prokletí vrací zpět právě letos.

Česko ve svém vnitropolitickém vývoji a z toho pramenící zahraničně-politické pozici jakoby dohánělo neblahá období své moderní historie a prožívalo stejná traumata. Nynější vládnoucí garnitura používá stejné mocenské prostředky a propagandistickou manipulaci k dosažení svých cílů jako tehdejší. K ospravedlnění její sobecké politiky má sloužit stejně jako kdysi vytváření trvalého obrazu nepřítele jak v domácí politice -- zastydlý antikomunismus jako účelový klacek na politickou i občanskou levici, pod záminkou boje proti terorismu omezování osobní svobody (odposlechy, sledování občanů zprav.službami,. zneužití osobních dat atd.), volání po pořádku s krajně pravicovým až fašizujícím podtextem )- to vše ústící do tendence k upevňování mocenské, autoritativní role státu v podobě úzké vládnoucí mocensko-politické elity.

Logicky pak stejně tak v zahraniční politice se vytváří obraz ohrožení našeho "ostrova demokracie" nejen ze strany islámského terorismu a obnovujících se autoritářských impérií Východu (RF,Čína),ale i ze strany integrující se Evropy v podobě údajného omezování naší národní suverenity (min.vnitra: "nejsme otroky EK"). Jediným přítelem a garantem naší svobody a bezpečnosti se tak nabízí jediná supervelmoc- Spojené státy, které vděčíme v naší historii za vše dobré. Čili bez ohledu na historické zkušenosti znovu mýtus jediného spolehlivého spojence - Velkého bratra, tentokrát konečně správného a nezpochybnitelného. Jak nevidět podobnosti a analogie s vývojem v letech 1938-39, 48 a 68-69?

V této situaci je samotný americký radar v ČR pouze zhmotnělou projekcí strategického cíle vládnoucí pravice- dlouhodobé vojenské přítomnosti USA jako jediného spolehlivého garanta politické a bezpečnostní "stability" ČR. Ostatně, její vyjádření v tomto směru jsou výmluvná: Instalace radaru USA je důležitější než vstup ČR do NATO.

Přitom kolem 70% občanů je podle průzkumů proti umístění radaru v ČR, ale pokud zákon projde parlamentem, což je pravděpodobné, nemají šanci toto rozhodnutí zvrátit. To lze jen za předpokladu, že tento potenciál občanského nesouhlasu bude využit. Zdá se, že samotné občanské hnutí zdola reprezentované zejména roztříštěnou iniciativou Ne základnám toho objektivně není schopno při vší úctě k jeho snaze. Uspět lze jen ve spojení politické a občanské iniciativy.

Tento historický úkol musí připadnout sociální demokracii jako přirozené organizátorce a sjednotitelce celé české levice. Soc. dem. musí odvrhnout pokušení hrát s případnou existencí radaru politickou hru a vydělat na ní v příštích volbách. To by byla velmi krátkozraká a nepodložená spekulace. Mezitím už může nastoupit v důsledku neblahého vývoje obrat k definitivnímu znechucení české levicové veřejnosti politikou a její neúčasti na volbách.

ČSSD musí teď podchytit převažující nesouhlas občanů s nedemokratickým postupem vlády a vyvolat celonárodní masové hnutí odporu. Výstavbě radaru musí být zabráněno všemi dostupnými prostředky, neboť v sázce je samotná demokracie v zemi.

Situace až děsivě připomíná klíčové fáze našich novodobých dějin. Po obdobích společenského vzmachu následovalo jeho potlačení, deprese a pak mrtvolný klid několik desetiletí naposledy nazvaný "normalizací". V případě dnešní porážky demokracie reálně hrozí další, jakési "plíživé" období normalizace, představované prohlubováním politického a občanského nihilismu, příklonem k autoritářskému uvažování společnosti (lepší řád a pořádek než bezbřehá demokracie) , jednostranná orientace na konzum a masovou zábavu jako ideální prostředky duchovní manipulace podporované vládnoucí oligarchií

Rozhodujících bude několik příštích měsíců. Je třeba potlačit všechny úvahy typu, kdo má morální kredit stát v čele nebo se vůbec veřejně hlásit k tomuto zápasu o budoucí podobu české společnosti. V sázce je příliš mnoho, než aby věc byla pohřbena žabomyšími spory jako mnohokrát v české historii.

Je velmi těžké si představit, že český stát a společnost budou vrženy ve svém vývoji k demokracii o několik desetiletí zpět do období sterility a nehybnosti, s jedinou "správnou" ideologií, jediným "správným" spojencem. Přitom riziko tohoto vývoje je enormní a nesmírně aktuální. Nacionální pravici už zbývá jen krok k uskutečnění jejího dlouhodobého snu, které bylo na několik let oddáleno vládou levice. Přitom má pocit, že už nikdo a nic ji v tom nemohou zabránit. Má na své straně politickou moc a silový aparát, propagandu (média), odpůrce v ulicích lze počítat pouze na stovky, maximálně tisícovky a lze je lehce marginalizovat a diskreditovat. Nepočítá s jediným, respektive ji podceňuje: mlčící většinu.

O tu teď bude nebo musí být sveden zápas. Vysvětlit hůře i relativně dobře situovaným vrstvám, o co zde běží. Pokud se to podaří, je naděje na záchranu skutečné demokracie, na evropskou perspektivu země, na důstojnou roli ČR při čelení celosvětovým výzvám. Pokud ne, jsme odsouzeni k ponižujícímu postavení jakési letadlové lodě neevropské velmoci uprostřed našeho kontinentu. Současně s antievropskou politikou této garnitury bude na nás pohlíženo jako na cizorodý a cizopasný organismus v těle Evropy.

Česká společnost se na mnoho let stane znovu nehybnou. Převládne přesvědčení o zbytečnosti voleb a parlamentní demokracie vůbec, volit budou jen příznivci jednoduchých receptů na obou krajnostech politického spektra s převahou pravice. Vládnoucí skupině se může zalíbit určitá forma "řízené demokracie", nepohodlní lidé a skupiny budou šikanováni, ostatně jak je tomu již mnohdy dnes.

Otázkou pak bude i naše další fungování na mezinárodní scéně, postavení ČR v EU a vůbec samotné členství v Unii. Vláda si může pohrávat ve stínu americké přítomnosti s myšlenkou vystoupení. O to bude v dlouhodobější perspektivě bolestnější procitnutí z tohoto snu po zjištění, že americké zájmy se přesunuly někam jinam. Škody napáchané na mezinárodním postavení a prestiži země ale mohou být už nevratné.

Může se zdát, že jde o přehnané, katastrofické obavy. Je lépe je ventilovat a diskutovat o nich, nebo případně je rozptýlit dříve než se ukáží realistickými.

                 
Obsah vydání       21. 3. 2008
23. 3. 2008 Amerika vydírala své spojence
22. 3. 2008 Velikonoce: Na co brát zřetel Boris  Cvek
22. 3. 2008 Topolánkův trapas ve Vietnamu
23. 3. 2008 S kým se (ne)baví Topolánek Milan  Daniel
23. 3. 2008 Česko-americké vztahy a výročí velikonočního "humanitárního" bombardování Jugoslávie Štěpán  Kotrba
23. 3. 2008 Topolánek ukončí návštěvu Vietnamu jednáním se šéfem komunistů
23. 3. 2008 Konsolidované znění Lisabonské smlouvy si zájemci mohou stáhnout z internetu
23. 3. 2008 Postscriptum velikonoční Karel  Dolejší
23. 3. 2008 Činitel OSN rezignoval kvůli Mitrovici
22. 3. 2008 Británie: první nevyléčitelný případ tuberkulózy
22. 3. 2008 "Zákaz" Komunistického svazu mládeže neznamená, že ti lidé přestanou existovat Štěpán  Kotrba
21. 3. 2008 Tibet: Jak zdemolovali Pekingskou třídu
24. 3. 2008 Smetí Beno  Trávníček
21. 3. 2008 Jak mě "analyzuje" Mladá fronta Dnes Jan  Kavan
5. 12. 2007 Chtělo by to nějakou zelenou stranu Jakub  Patočka
21. 3. 2008 Nepříliš skvělé vánoční Velikonoce Sandra  Wain
21. 3. 2008 Jak jsem málem ukřižoval děti na Velký pátek Wenzel  Lischka
21. 3. 2008 Purim aneb co dělat o 15. adaru 5768 Štěpán  Kotrba
21. 3. 2008 Mladá fronta Dnes si najala na diskreditaci hnutí Ne základnám specialisty z řad pravicových extremistů Štěpán  Kotrba
21. 3. 2008 Třikráte předpovězené utrpení a třikráte předpovězené vzkříšení aktivismu Štěpán  Kotrba
21. 3. 2008 Témata hnutí Ne základnám normální lidi skutečně nezajímají Pavel  Čámský
21. 3. 2008 Česká společnost se stane nehybnou Jan  Prokeš
21. 3. 2008 Odpůrci NATO nevpuštěni na území Rumunska
21. 3. 2008 Protiraketová základna v Polsku: Co chtějí Poláci? Karel  Dolejší
21. 3. 2008 Člen PNAC Zalmay Khalilzad o skutečných amerických cílech Lukáš  Kantor
21. 3. 2008 PNAC member Khalilzad on America's real ambitions Lukáš  Kantor
21. 3. 2008 Ponížená suplika důchodců - žádný vývoj
22. 3. 2008 Volné držení zbraní v USA: Lámání chleba práv a svobod Jan  Zeman
21. 3. 2008 Kosovo k rukám prezidenta Václava Klause
22. 3. 2008 Kosovské dilema premiéra Topolánka: nejsme radikálové ani nacionalisté, volíme ODS
22. 3. 2008 Iniciativa Ne základnám se účastní NATO Game Over
20. 3. 2008 Je cílem zviditelnit se, anebo zabránit výstavbě amerického radaru?
20. 3. 2008 Nejde o nepolitické jednání, ale o jednání koncentrované Uwe  Ladwig
20. 3. 2008 Část občanů je zastrašená
20. 3. 2008 Klíčovou roli má strana Zelených František  Řezáč
21. 3. 2008 Irák dnes zažívá boom cestovního ruchu
21. 3. 2008 Břetislav Tureček: Uvedl jsem, že americká invaze do Iráku přinesla mnoho negativ
21. 3. 2008 Deníku Pravda.sk vadí slovo "propaganda"
21. 3. 2008 iDnes tiskne články pravicových extremistů Lukáš  Lhoťan
21. 3. 2008 Zpravodajský server iDNES.cz lže o Iniciativě
20. 3. 2008 Manipulační hysterie v iDnes sílí
20. 3. 2008 ...avšak Májíček dokáže škodit hnutí Ne základnám sám, i bez iDnes Jan  Čulík
21. 3. 2008 Příčina smrti: nečistota, neboli Riskantní naděje, že vás v nemocnici uzdraví Uwe  Ladwig
21. 3. 2008 Antiislámská provokace Lukáš  Lhoťan
21. 3. 2008 Dozvuky diplomatovy dřímoty Petr  Hajn
20. 3. 2008 Radar: Klíčovou roli bude mít parlament
20. 3. 2008 Čína a budoucnost našeho světa Dominika  Švecová
20. 3. 2008 Cultural Difference and Study China Programme Dominika  Švecová
21. 3. 2008 Olympiáda pro tělesně postižené Jiří  Drašnar
21. 3. 2008 Násilí Tibeťanů je odůvodnitelné 50 lety čekání
21. 3. 2008 Tibet - Vytrženo ze souvislostí Petr  Ďásek
21. 3. 2008 Dalajlama teď prohrál jednu dílčí bitvu, nicméně svých cílů dosahuje
19. 3. 2008 ...až jak veliké kurvy si může tento malý národ dovolit
20. 3. 2008 Už se diskuse k něčemu dobrala? Jan  Čulík, Karel  Dolejší
20. 3. 2008 Rytíř z Bezdružic vznešenému pánu Tomáši Burgundskému, kterýžto vrchním náhončím královského hradu Řitka učiněn jest Karel  Dolejší
20. 3. 2008 'Mas rebelde': Návod k sebeobelhávání v sedmi tezích Karel  Dolejší
20. 3. 2008 Příští vystoupení Ne základnám už budou jen o radaru Lukáš  Kantor
20. 3. 2008 Ještě jednou, pro hluchý
21. 3. 2008 Pokání na Velký pátek kvůli perverznímu efektu Bushka  Bryndová
20. 3. 2008 Kdo zapálí svíčky za oběti tibetského násilí Štěpán  Kotrba
18. 3. 2008 Comparing Stalinist terror in East Germany and Czechoslovakia
21. 3. 2008 Jen aby těch nechráněných souloží nebylo málo, aneb propagace natality v českých médiích Pavel  Zoch
21. 3. 2008 Zážitky a nové poznatky z cesty po USA Jan  Tamáš
21. 3. 2008 Immanuel Wallerstein: Když Henry Kissinger vyjádří názor Immanuel  Wallerstein
20. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
21. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
21. 3. 2008 Ohebná rezoluce č. 1244 Tomáš  Kaláb
20. 3. 2008 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 15. března 2008
21. 3. 2008 "Zcela jistě chceme osvobodit Tchaj-wan" Petr  Fiala
21. 3. 2008 Jen láska ke sportu ... (?) Beno  Trávníček
21. 3. 2008 x x x Egon  Bondy
21. 3. 2008 Brumendo Pavel  Kopecký
21. 3. 2008 Zdravotnictví a pojištění Vladimíra  Bošková
21. 3. 2008 Hospodaření OSBL za únor 2008