12. 9. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
WTC 11. září 2001
12. 9. 2008

9/11 a naše neodpovědná odpovědnost

Výročí násilného útoku na USA proběhlo v ČR jen matnou připomínkou. Bez jakéhokoliv zamyšlení se nad příčinami, okolnostmi a hlavně způsoby, jak podobným událostem účinně bránit. Doufám, že to není proto, že jak všichni domníváme, je to předně problém Spojených států a pravděpodobně to tak i zůstane. Nebyl by to dobrý přístup jak z hlediska humanitární odpovědnosti, tak i z pohledu našeho vztahu ke  spřátelené zemi. Vraťme se tudíž k podstatě věci.

Proti individuálním násilným činům je velmi nesnadná obrana. Proto ochranka spíše hlídá únikové cesty než chráněnou osobu. Tato metoda však neplatí v případě útoku sebevraha. Plánovaná, cílená, koordinovaná a jedině účinná obrana je vytvoření politických podmínek pro systém protiteroristické ochrany vzájemnou důvěrou všech operativně schopných faktorů. To však přesahuje možnosti samotných USA. Je třeba, aby tuto skutečnost i samy plně vnímaly a nesly odpovědnost v otázkách boje proti terorismu předně za sebe. Jsou sice zemí nejmocnější, ale také nejméně bezpečnou, právě vzhledem k teroristickému cílení akcí boje proti USA – boje proti „zdroji všeho zla“

Jedinou cestou obrany je totiž společný celosvětový koordinační zpravodajský systém pracující ve vzájemné důvěře. Znovu v této souvislosti je třeba připomenout, že USA jsou ohrožovány vážně a jedině ze strany možných teroristických akcí. Veškeré jejich snažení a specielně zahraniční politika by se měla soustředit proto výlučně na tento problém. To je o Rusku, Číně, Izraeli i Gruzii ale i o demokracii. Jiným prizmatem Spojené státy svět nemohou vnímat. Bylo by to velmi nezodpovědné.

Nová situace se vytvořila počátkem devadesátých let rozpadem bipolárního světa, kdy nastupovalo období spolupráce a důvěry. Došlo k bezprecedentnímu odzbrojování a nastupoval konsensus v Radě bezpečnosti (prakticky zrušení veta) a rozvoj úzké spolupráce USA-Rusko. Období spolupráce a důvěry není však snadno k unesení. Vyžaduje erudici, invenci a dobrou vůli. Malý člověk si na neúnosnou premisu nové situace nemůže snadno zvyknout, chybí mu základní disposice (pracovitost a od ní odvozená perspektiva nové vize). Hloupost se vždy snoubí se zlobou a nenávistí. Bez nepřítele a podezírání nemůže žít. (Dnes na to máme i „vědecký“ Ústav). Proto se v polovině devadesátých let podařilo aktivizovat pocity nedůvěry a to dokonce se zaměřením tam, kde naděje na porozumění vznikla (Rusko).

Snaha o spolupráci se opouštěla v zájmu hledání „nového nepřítele“, čehož se podle mého trestuhodně a velmi aktivně zúčastnili i čeští představitelé („nepřítel je za obzorem“, německou iniciativou rozpadu Jugoslávie a českým havlovským „bombardujte“, smyšlenkou o „bezpečnostním vakuu“ a „nutnosti rozšíření NATO“ (ta rovněž přicházela z Německa). A to vše proti zájmu a vyjádřenému nesouhlasu USA, které si v té době velmi dobře uvědomovaly nebezpečí narušení příznivého prostředí. Přesto se svět pomocí akcí, ke kterým se s radostí připojila média, začal měnit. Ti, kteří upozorňovali, že skutečná nebezpečí, která spočívají ve fundamentalismu a terorismu, byli vysmíváni a označeni dokonce (jak jinak, než z Havlova Hradu) za zrádce (Tigrid). Mnozí z nás jistě si vzpomenou, že když Havel v roce 1993 ve Washingtonu při otevírání Muzea holocaustu vyzval k „humanitárnímu“ bombardování (Sarajevo bylo obklíčeno Srby). Clinton na tiskovce odpověděl. „situace je mnohem komplikovanější, nemáme jen Bosnu a Hercegovinu, ale i Náhorní Karabach a také Severní Irsko“. V té době ještě USA sledovaly politiku neúčasti, pokud ne dokonce podpory celistvosti Jugoslávie (Baker v Bělehradě). Česká tajná služba se snažila Clintona přes média vyřídit tím, že je to agent KGB, dokonce vyškolený v Praze.

Nyní nastoupila masivní kampaň pod vedením snaživých Maďarů a vlivných Poláků původně směřující k rozbití Evropské unie. A nakonec po zapojení české Madlenky nakonec vedla výsledná aktivita ke změně přístupu USA jak k Jugoslávii i ke Kosovu (dokonce k masivní vojenské i politické podpoře teroristů). Z plánů CIA se boj proti světovému terorismu vytratil. Vyjádřil jsem hrubý nesouhlas se změnou tohoto zaměření při jakési konzultaci či konferenci, na kterou jsem byl pozván autoritami CIA do Rakouska.

Myslím, že se vůbec nemýlím, když uvedu, že čeští političtí představitelé se velmi aktivně zapojili do změny politické atmosféry v negativním smyslu. Nejenom v Evropě proti EU, ale i vůči americké administrativě – ve výsledku proti Americe. Ta postupně přizpůsobila své politické vnímání. Posledním závažným politickým aktem bylo vyhoštění padesáti „ruských špionů“ z Washingtonu, a to dokonce krátce před 11/9. Byl to jednoznačný politický akt vzájemné nedůvěry. I vůči informacím, Rusy dodávaným. Komu není shůry dáno... Za vznik této situace nese česká administrativa i tajná služba také díl své politické odpovědnosti. Toto téma ale kupodivu nestuduje ani Ústav pro soudobé dějiny, ani Ústav pana Žáčka, dokonce ne ani Ústav mezinárodních vztahů. Z hlediska zpravodajské kooperace se Spojené státy staly bezbrannými. V Česku terorismus neupadl v zapomnění, veřejnoprávní televize i rozhlas ho ústy protiruských hlupáků chválil jako národně osvobozenecký boj. Dokonce i po beslanské tragédii se našli tací, kteří čečenské teroristy omlouvali, či jejich pozici hájili. Neměl bych zapomenout ani na LN, kde se komentátoři a jejich přísně vybraní hosté předháněli s historkami o dobrých protiruských teroristech, jejich inteligentních velitelích s touhou po svobodě a logickou snahou po přesunutí „války“ do samotného centra „říše zla“, do Moskvy. O hrdinném Talibanu jsme právě v této době musili zhlédnout hodinový program v České televizi. Nic o mezinárodním propojení teroristů. Nic o ideovém, ideologickém a historickém pozadí asymetrické války slabých a ponižovaných vůči aroganci globalizující se moci. Nic o Projektu pro nové americké století. Právě v tuto dobu byl načasován teroristický útok a „úspěšně“ provedena operace 9/11. Dodnes nejsou uspokojivě vysvětleny mnohé okolnosti předtím i potom, což americká veřejnost nese nesmírně citlivě.

Vždy při vzpomínce na New York nemohu nevzpomenout na českou vinu, kterou nemohu vyloučit, za kterou Američané zaplatili tak velikou daň.

Politická atmosféra se opět jako v devadesátých letech rychle změnila. Američané se druhý den v Moskvě omluvili za vyhoštěné a znovu nabídli spolupráci. Ta v té době byla okamžitá a šla dokonce i mimo okruh zemí NATO. Jako vstřícný krok. Útok na Afghánistán (Talibán) byl proveden kooperativně oživením masové podpory Ruska afghánské Severní proruské armádě, která postupně obsadila Kábul. Informace o tom se Češi nedozvěděli a toto období rovněž nemělo dlouhého trvání. Republikánská administrativa snadno podlehla neoprávněné teorii o výlučném právu, o globálním unilateralismu, kdy jen ona bude sama odpovídat za problémy světa, nikomu neodpovědná, a také je bude svým vlastním, s nikým nekonzultovaným způsobem řešit, a řídit tak svět. K této rozhodně neoprávněné teorii Česko také aktivně přispělo. Servilitou svých politiků. Dezinformacemi své tajné služby (ruzyňská cesta Muhamada Atty, souboj o verbovku iráckého diplomata, operace vlivové skupiny íránského špiona Ahmada Čalabího v Praze a v Londýně)

Úkol české zahraniční politiky měl být odlišný. Na základě analýz (vždyť už máme tolik think-tanků, ...bohužel myšlenkově prázdných) jsme okamžitě měli upozornit, že svět je, byl a bude multipolární. A je na Američanech, aby ho také tak chápali. Ve vlastním zájmu. Současná česká administrativa bohužel na to nemá a je ochotna poslouchat i tlumočit jen servilní řeči českých politiků, kteří Ameriku ujišťují o jejím unikátním postavení. Češi prostě řídí svět, Vondra a Havel zvlášť...

Právě proto dnes je znovu třeba zopakovat to, nač mnozí zapomněli: Amerika je v ohrožení. V ohrožení mezinárodním terorismem a její obrana je dnes závislá již nejenom na spolupráci s Ruskem, ale i s Čínou, Indií a dalšími zeměmi, které mají přístup k sofistikovaným informacím, které ale, a to je podstatné, by byly – vzhledem ke  změněné odpovědnostní politice USA ve světě, nemusejí být ochotny sdělit a předat. Bez spolupráce těchto zemí bude mít Amerika, jak ji známe, krátké trvání.

Perspektiva a bezpečnost USA je ve schopnosti nést společnou celosvětovou odpovědnost. Na základě důvěry v druhé. Na základě společně sdílené ideje míru, ne výhod vítězství v lokálních válkách. Společnou, ne výlučnou odpovědnost. Sílou Ameriky je veřejně formulovat a politicky unést svou vlastní slabost. Není „trvale udržitelné“ obklopovat se servilními služebníky (včetně těch českých) ani „hnát ovce na porážku“, jak se to stalo při gruzínské provokaci Saakašvilimu. Onen prostý muž věřil, že co je řečeno, bude také vykonáno. A mýlil se, neboť vlastní dvorek dostal přednost před tím cizím. Těch provokací si Američané užili dost. S Juščenkem, se Saakašvilim i s  ČR.

                 
Obsah vydání       12. 9. 2008
13. 9. 2008 Medvěděv: "Den 8.8. nás změnil tak jako Ameriku den 11. září"
13. 9. 2008 Ptejte se McCaina a Obamy na protiraketovou obranu Philip E. Coyle III.
13. 9. 2008 Další čelná americká banka na pokraji bankrotu
13. 9. 2008 Ruskí vojaci se stiahli z predmestí Poti
13. 9. 2008 Sarah Palin "je připravena vést národ"
13. 9. 2008 Gazprom získal klíčový srbský petrokomplex
12. 9. 2008 Saakašvili se už dostal pod tlak opozice. Zleva i zprava
13. 9. 2008 Hackeři zaútočili na Large Hadron Collider
13. 9. 2008 Jakub Patočka obviňuje Topolánka, že zavádí "zločinecký stát"
12. 9. 2008 Citát dne (včerejšího), aneb vystřelte už konečně někdo tu raketu
12. 9. 2008 Sarah Palinová by zaútočila vojensky proti Rusku
12. 9. 2008 Pákistán bude proti USA hájit svou územní celistvost "všemi prostředky"
12. 9. 2008 BBC: Palinová nezabrání ústupu Američanů od sociálního konzervatismu
12. 9. 2008 9/11 a bilance sedmileté asymetrické války proti terorismu Štěpán  Kotrba
12. 9. 2008 9/11 a naše neodpovědná odpovědnost Miroslav  Polreich
12. 9. 2008 Putin: Měli jsme si setřít krvavé hleny z tváře a sklonit hlavu?
12. 9. 2008 Obama pro radar Boris  Cvek
12. 9. 2008 Formule války
12. 9. 2008 Zdravotní reforma Petr  Wagner
12. 9. 2008 Mráz neprišiel z Dušanbe Peter  Stupavský
12. 9. 2008 CSTO: Asie dostane společné jednotky rychlé reakce
13. 9. 2008 Asijská podoba státem řízené demokracie Štěpán  Kotrba
13. 9. 2008 "Americký" rasisticko-fašistický argument Štěpána Kotrby není platný Jan  Čulík
14. 9. 2008 Chápu Kotrbu správně? Uwe  Ladwig
12. 9. 2008 Když levá ruka neví, co dělá pravá Jan  Paul
12. 9. 2008 Na vládní tvarůžky ani cukr nemám Štěpán  Kotrba
12. 9. 2008 Jourová Topolánkovi: Kdo má u nás takovou moc tu chobotnici ovládat? Věra  Jourová
12. 9. 2008 Citát dne (včerejšího) aneb já nic, já lidovec
12. 9. 2008 Citát dne (včerejšího) aneb příště poslouchejte dobré rady z Ameriky
12. 9. 2008 Formanovi s Havlem hurá! Miloslav  Štěrba
12. 9. 2008 Československo 1968 a strach před "třetí cestou", neboli O veřejném a zveřejněném mínění Uwe  Ladwig
12. 9. 2008 Citát dne (včerejšího) aneb poznej deset rozdílů
12. 9. 2008 Propouštění zaměstnanců v BBC vedlo k vzniku technických problémů ve vysílání
12. 9. 2008 Důkazy k rozptýlení mlhy, která je soustavně vytvářena nad Brdy Štěpán  Kotrba, Milan  Hlobil
12. 9. 2008 Michael  Marčák
12. 9. 2008 Morales i Chávez vykázali velvyslancov USA zo svojich krajín
12. 9. 2008 Jedenásty september: Ideologické vytváranie historickej diskontinuity Peter  Vittek
11. 9. 2008 Cchinvali očima ruského bulváru: Tragédie? To je život...
12. 9. 2008 "Neférový" ruský tisk a Saakšviliho "ljubovnica" Alana Štěpán  Kotrba
12. 9. 2008 O Buchlovicích, bitevníku Cesarevič a carském ministrovi před devadesáti devíti lety Miloslav  Štěrba
12. 9. 2008 Začarované kruhy Ladislav  Žák
11. 9. 2008 Chorvatsko prý prodalo Íránu ruský protivzdušný systém S-300 Karel  Dolejší
11. 9. 2008 Platy v ČR 2008 Jaroslav  Polák
11. 9. 2008 Kořistka: "I další skutečnosti svědčí o tom, že korupční nabídka byla učiněna" Zdeněk  Kořistka
11. 9. 2008 Kořistka: soud odmítl pustit policejní odposlechy, včetně odposlechů Topolánka
11. 9. 2008 Socialismus pro bohaté
11. 9. 2008 Češi mohou mít vládu, ke které budou mít důvěru Milan  Daniel
11. 9. 2008 Potvrzeno: předražená ropa (a potraviny) mají spasit krachující finanční systém Michal  Vimmer
11. 9. 2008 11. září : neobyčejná, či běžná výročí? Vladislav  Černík
11. 9. 2008 Udělej si sám Ladislav  Žák
10. 9. 2008 Pokles na úroveň opic? Možná postkomunistické panorama... Darina  Martykánová
10. 9. 2008 Nejnovější důvody pro radar: Mulláhové, chamberlaini a elektromagnetické pulsy Karel  Dolejší
11. 9. 2008 Hospodaření OSBL za srpen 2008

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
12. 9. 2008 Začarované kruhy Ladislav  Žák
12. 9. 2008 9/11 a bilance sedmileté asymetrické války proti terorismu Štěpán  Kotrba
12. 9. 2008 9/11 a naše neodpovědná odpovědnost Miroslav  Polreich
12. 9. 2008 Jedenásty september: Ideologické vytváranie historickej diskontinuity Peter  Vittek
9. 9. 2008 USA provedly už třetí útok na území Pákistánu - tentokráte na madrásu   
27. 8. 2008 Tajná vězení CIA vyšetřuje polská prokuratura   
26. 8. 2008 Irácký prezident: Američané odejdou r. 2011, USA to popírají   
23. 8. 2008 Američané usmrtili 76 afghánských civilistů, konstatuje afghánské ministerstvo vnitra   
22. 8. 2008 Copak mají Spojené státy nárok odsuzovat humanitární intervence? Daniel  Veselý
8. 8. 2008 Bin Ladinův řidič Hamdan dostal pět a půl roku   
4. 8. 2008 Immanuel Wallerstein: Afghánistán: prezident Obama může najet na mělčinu Immanuel  Wallerstein
26. 7. 2008 Posilní sa závislosť EÚ od Gazpromu?   
23. 7. 2008 Immanuel Wallerstein: Zabrala v Iráku "vlna"? Immanuel  Wallerstein
22. 7. 2008 Historie se opakuje Petr  Nachtmann
15. 7. 2008 BBC: Spojené státy utrpěly v Afghánistánu těžké ztráty   

O českých tajných službách RSS 2.0      Historie >
12. 9. 2008 9/11 a naše neodpovědná odpovědnost Miroslav  Polreich
7. 10. 2006 Zpravodajské dezinformace v médiích pokračují - hrozí snad před volbami výjimečný stav? Štěpán  Kotrba
2. 10. 2006 PEN klub: kámoši kámošů našich rozvědčíků Štěpán  Kotrba
30. 9. 2006 Buněčné dělení a slučování špiónů Štěpán  Kotrba
8. 9. 2006 Česká vojenská rozvědka přiznává, že Al-Kajda měla sloužit proti Rusům Štěpán  Kotrba
3. 9. 2006 Ožralý soudce se vrací Štěpán  Kotrba
1. 9. 2006 Policejní odposlechy Klausových poradců: RRTV zahájila s Českou televizí správní řízení Štěpán  Kotrba
31. 3. 2006 Respektovaný fízl Štěpán  Kotrba
17. 9. 2004 Velké policejní ucho Štěpán  Kotrba
9. 1. 2004 Proč prodávat zlatá vejce Telecomu? Štěpán  Kotrba
13. 11. 2003 Odposlech, "státní orgán" a možné melouchy Ivan  David
30. 10. 2003 Srba: Mrzena má více rozumu než vedení České televize Štěpán  Kotrba
14. 7. 2003 Kdo dnes může bez povolení odposlouchávat i poslance? Štěpán  Kotrba
1. 7. 2003 Kauza Srba: shovívavost soudu nebo mediální kalkul? Karel  Mašita
30. 6. 2003 Za přípravu vraždy dostal Srba osm let Štěpán  Kotrba

Americká strategie národní bezpečnosti RSS 2.0      Historie >
12. 9. 2008 9/11 a naše neodpovědná odpovědnost Miroslav  Polreich
1. 9. 2008 Americká ochrana životů a majetku v praxi Ladislav  Žák
22. 8. 2008 Copak mají Spojené státy nárok odsuzovat humanitární intervence? Daniel  Veselý
20. 8. 2008 Rašek a Balabán: koho chleba jíš... aneb americké pohledy na Pražské jaro Štěpán  Kotrba
23. 3. 2008 Česko-americké vztahy a výročí velikonočního "humanitárního" bombardování Jugoslávie Štěpán  Kotrba
15. 1. 2008 Vážné pochybnosti o regulérnosti voleb a férovosti prezidentské volební kampaně Jan  Zeman
3. 1. 2008 Globální válečná hrozba základny USA v ČR a naše odpovědnost Miroslav  Polreich
31. 12. 2007 Vondra chce od neziskového sektoru připomínky k českému předsednictví EU Štěpán  Kotrba
5. 11. 2007 Paroubek odlétl, aby se nechal přesvědčovat Američany Štěpán  Kotrba
30. 10. 2007 Připravují se USA na preventivní jaderný úder proti Rusku? Lukáš  Rázl
11. 10. 2007 Co vše jsem si nepřečetl v českých médiích o válce USA proti Iráku Štěpán  Kotrba
2. 8. 2007 Základna USA a výpověď smlouvy o důvěře Ruskem Miroslav  Polreich
31. 7. 2007 Zmatek v překladech anebo "jemné rozdíly"? Štěpán  Kotrba
16. 5. 2007 Předehra k „Velké ruské hře“ F. William Engdahl
2. 2. 2007 NATO - spojenectví bez závazků Miroslav  Polreich

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
12. 9. 2008 Obama pro radar Boris  Cvek
12. 9. 2008 9/11 a naše neodpovědná odpovědnost Miroslav  Polreich
10. 9. 2008 Referendum jako jediný legitimní prostředek rozhodnutí o základně   
1. 9. 2008 Americká ochrana životů a majetku v praxi Ladislav  Žák
27. 8. 2008 O jaký radar se vlastně jedná? Petr  Pokorný
26. 8. 2008 Špionážní družice USA sestřelena - otazníky zůstávají Stanislav  Kaucký
26. 8. 2008 NCADE: Systém k ničení balistických raket ve startové fázi Stanislav  Kaucký
25. 8. 2008 Paroubek: Jednat ještě neznamená dojednat Jiří  Paroubek
23. 8. 2008 Standa chce radar František  Řezáč
22. 8. 2008 Schválením amerického radaru "zůstaneme na Západě" Martin  Štumpf
22. 8. 2008 O americký ostnatý drát ještě ostnatější!! Milan  Kohout
22. 8. 2008 Jestliže se Čechům radar nelíbí, mohou přece Topolánka vyhnat z funkce   
22. 8. 2008 Proč se ČR chová schizofrenně? Jindřich  Pilař
22. 8. 2008 Polsko--americká deklarace -- rizika ihned, posílení bezpečnosti (snad) od roku 2012 Karel  Dolejší
22. 8. 2008 Česká republika si zahrává s jaderným ohněm Jakub  Rolčík

Teroristická hrozba a politické hry RSS 2.0      Historie >
12. 9. 2008 9/11 a naše neodpovědná odpovědnost Miroslav  Polreich
1. 4. 2008 Elektronické dálniční známky jako bratr Velkého bratra Štěpán  Kotrba
27. 9. 2007 Stokrát opakovaná lež se stává pravdou Tomáš  Gawron
6. 6. 2007 Hledání podpory i strategie Oskar  Krejčí
6. 6. 2007 Vojenské základny USA ve světě Zdeněk  Brousil
18. 5. 2007 Antonín Seďa (ČSSD): Vláda se snaží o destabilizaci vojenské rozvědky   
15. 5. 2007 Současné doktríny a strategie Oskar  Krejčí
23. 1. 2007 Americké radary na českém území? Byznys s hloupostí. Luboš  Wišniewski
21. 1. 2007 Rusko se základny nebojí, ale české rozhodnutí nezůstane bez následků   
20. 1. 2007 Lhali vám, občané, lhali. A lhali vám skoro všichni... Štěpán  Kotrba
9. 12. 2006 Iráckému fóru: Dělejte sami, co umíte, a neberte totéž právo jiným Vladimíra Al-Maliki Levá
8. 12. 2006 Arabský kontext z anglického překladu do českých reálií Vladimíra Al-Maliki Levá
8. 12. 2006 Komu slouží "Pražská výzva pro Irák"?   
7. 12. 2006 Pražská výzva: obrana proti Neffovým pomluvám cestou práva Vladimíra Al-Maliki Levá
7. 12. 2006 Nikoliv naším jménem   

Ruská varování před studenou válkou a asymetrické odpovědi RSS 2.0      Historie >
13. 9. 2008 Gazprom získal klíčový srbský petrokomplex   
12. 9. 2008 9/11 a bilance sedmileté asymetrické války proti terorismu Štěpán  Kotrba
12. 9. 2008 9/11 a naše neodpovědná odpovědnost Miroslav  Polreich
12. 9. 2008 Mráz neprišiel z Dušanbe Peter  Stupavský
12. 9. 2008 CSTO: Asie dostane společné jednotky rychlé reakce   
8. 9. 2008 Mediální válka: Když pro slzy nevidí písmena Irena  Ryšánková
8. 9. 2008 Bank Rossiji začal prodávat dolary. Kupuje eura   
8. 9. 2008 Pracuje Tymošenková pro Moskvu, nebo půjde Juščenko sedět za obchod se zbraněmi?   
7. 9. 2008 Rusko uspořádá vojenské cvičení u amerických břehů   
6. 9. 2008 Saakašvilimu "dali k podpisu podvrh smlouvy s Lavrovem"   
5. 9. 2008 Moskva vyměnila atomovou spolupráci s USA za rozvoj íránského jaderného programu   
5. 9. 2008 Ázerbajdžán nepodpořil Cheneyho - neobejde Rusko   
5. 9. 2008 Změna agendy   
3. 9. 2008 Proč být kvůli Rusku za pitomce?   
3. 9. 2008 Zcela jiná válka, aneb jak to vidí Rusové   

Írán RSS 2.0      Historie >
12. 9. 2008 9/11 a bilance sedmileté asymetrické války proti terorismu Štěpán  Kotrba
12. 9. 2008 9/11 a naše neodpovědná odpovědnost Miroslav  Polreich
11. 9. 2008 Chorvatsko prý prodalo Íránu ruský protivzdušný systém S-300 Karel  Dolejší
8. 9. 2008 Čína vynesla na oběžnou dráhu společnou družici Íránu, Číny a Thajska   
5. 9. 2008 Moskva vyměnila atomovou spolupráci s USA za rozvoj íránského jaderného programu   
3. 9. 2008 Proč být kvůli Rusku za pitomce?   
2. 9. 2008 Protiraketová obrana Izraele Stanislav  Kaucký
22. 8. 2008 Copak mají Spojené státy nárok odsuzovat humanitární intervence? Daniel  Veselý
26. 7. 2008 Posilní sa závislosť EÚ od Gazpromu?   
26. 7. 2008 Baracku Obamovi o Íránu   
23. 7. 2008 Immanuel Wallerstein: Zabrala v Iráku "vlna"? Immanuel  Wallerstein
10. 7. 2008 "Speciální schopnosti" raket Šaháb Štěpán  Kotrba
2. 7. 2008 Agent CIA žaluje americkou vládu kvůli íránské lži Mojmír  Babáček
26. 6. 2008 Írán: hledání cesty Miroslav  Polreich
28. 4. 2008 Teheránský politolog: ŠOS se může brzy stát novým geopolitickým mocenským centrem Pavel  Barák

Gruzie, Rusko a Jižní Osetie RSS 2.0      Historie >
12. 9. 2008 "Neférový" ruský tisk a Saakšviliho "ljubovnica" Alana Štěpán  Kotrba
12. 9. 2008 Putin: Měli jsme si setřít krvavé hleny z tváře a sklonit hlavu?   
12. 9. 2008 Sarah Palinová by zaútočila vojensky proti Rusku   
12. 9. 2008 9/11 a bilance sedmileté asymetrické války proti terorismu Štěpán  Kotrba
12. 9. 2008 9/11 a naše neodpovědná odpovědnost Miroslav  Polreich
12. 9. 2008 Saakašvili se už dostal pod tlak opozice. Zleva i zprava   
12. 9. 2008 Mráz neprišiel z Dušanbe Peter  Stupavský
12. 9. 2008 CSTO: Asie dostane společné jednotky rychlé reakce   
10. 9. 2008 Ne nadutost Ruska, ale cenzura. Tvrdá, odporná, jednostranná cenzura.   
10. 9. 2008 Falešná "Točka" z Gori už krouží nad ruskými médii Štěpán  Kotrba
8. 9. 2008 Mediální válka: Když pro slzy nevidí písmena Irena  Ryšánková
8. 9. 2008 Pracuje Tymošenková pro Moskvu, nebo půjde Juščenko sedět za obchod se zbraněmi?   
8. 9. 2008 Neewsweek: Gruzínská armáda, Made in USA   
8. 9. 2008 Jsou tu paralely? O čem je gruzínská lekce? Miloš  Dokulil
8. 9. 2008 Rusko "souhlasí s odchodem svých vojsk z Gruzie"