7. 12. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 12. 2006

DOKUMENT

Nikoliv naším jménem

Irácká výzva, která se nelíbí Ondřeji Neffovi a označuje ji za "extremistickou"

My, nížepodepsaní iráčtí spisovatelé, novináři a intelektuálové ze středního a jižního Iráku směřujeme své výroky našemu lidu, všem našim spoluobčanům po celém Iráku. Iráčanům všech etnických a náboženských totožností.

Jsme donuceni promluvit jako iráčtí občané na obranu naší vlasti, je naší svatou povinností toto učinit.

Jsme přesvědčeni, že federalistický zákon, zavedený rychle a bez řádné celonárodní debaty, není ničím jiným než starým plánem na zničení Iráku jeho rozdělením. Irák bude rozdělen na malé navzájem se hašteřící celky, aby byl oslaben a aby byla erodována autorita jeho ústřední vlády. Tak bude Iráku, s bohatstvím jeho lidských a přírodních zdrojů, zabráněno, aby se rozvinul v silný národ, schopný být v regionu významným hráčem. Účelem je zabránit Iráku, aby se stal silným regionálním hráčem proti plánům imperialistů na Blízkém východě. A proti sionistické entitě v Palestině, cílem jejíhož vytvoření bylo zabránit arabským zemím, aby dosáhly svých ambicí prosperity a hospodářské nezávislosti.

Federalismus je obvykle zaváděn do malých nezávislých zemí, které se navzájem spojují, aby vytvořily ústřední politickou vládu a napomohly tak svým hospodářským a bezpečnostním potřebám.

Žádné členské státy nemají pravomoc rušit autoritu ústřední vlády v otázkách bezpečnosti, hospodářské politiky či plánování, tak, jak tomu je v zemích, které tvoří Německo, Itálii či Spojené státy.

Historie nebyla svědkem rozdělení země na federální jednotky, které by pak držela dohromady slabší ústřední vláda, jak se to navrhuje v Iráku. To nemá nic společného se skutečným významem federalismu.

Tento starý imperialistický plán je nyní převáděn ve skutečnost, za pomoci přisluhovačů supervelmocí. Přisluhovačů, kteří nemají ani legitimitu, ani morální autoritu jednat jménem iráckého lidu. Porušují a znásilňují všechny základní hodnoty, posvátné iráckému lidu.

Jejich bezpodstatné tvrzení, že federální právo v Iráku zabráni vzniku diktatury v Iráku v budoucnosti je jen příkladem jejich vlastní arogance a diktátorských tendencí. Oni sami se nominovali a zvolili jako zachránci iráckého lidu! Jediné, co je zajímá, je uchovat si vlastní postavení a trůny. Zaměřují se jen na své vlastní cíle a jsou rozhodnuti jich dosáhnout, ať už kolaborací se zahraničními agresory, vyvoláváním občanské války, vražděním vlastního lidu, jen proto, aby získali moc nad třeba jen malou částí Iráku.

Ti, kdož tvrdí, že federalismus odráží vůli iráckého lidu a je založen na referendu o ústavě, neříkají celou pravdu. Každá kapitola ústavy měla být podrobně zkoumána nezávislými a kvalifikovanými odborníky, mělo se o ní svobodně diskutovat a měla být vysvětlena, než byla ústava předložena lidem k referendu. Jedině tak by bylo toto tvrzení pravdivé.

Všichni víme, jak byla současná ústava plíživě přijata v Iráku, slibovalo se, že přinese blahobyt, lepší život a ukončení zoufalství v Iráku. Ani v době hlasování při referendu nebyla konečná verze ústavy k dispozici v tisku, takže si ji Iráčané nemohli přečíst a řádně ji posoudit.

Současná ústava je v podstatě založena na právu přechodné irácké správy.

Ve svých pamětech přiznal Paul Bremmer, že tato irácká dočasná ústava byla vypracována výborem, který mu byl vnucen a byla dítětem Adnana Patchechiho.

Veškerá debata o ústavě byla jednostranná. Účastnily se na ní jen osoby a organizace, které podporovaly válku a okupaci, která jim ulehčila dostat se do postavení moci.

Žádné z těchto stran se nestavěly proti okupaci. Zavedení této ústavy je jasným příkladem autokratické praxe v Iráku.

Mezopotámie byla vždy jednotnou zeměpisnou, politickou a mnohonárodnostní zemí s bohatou historií úspěchů kvetoucího národa.

Ti, kteří chtějí používat občanských bojů jako výmluvy pro zavádění federalismu, jsou pokrytečtí a úskoční. Islám národ sjednotil, všechny teologické rozdíly, které se objevily jako důsledek "jrtihadu" po prorokově smrti, jsou nevýznamné. K mnoha z nich došlo v Iráku. To je odrazem snášenlivosti, která byla katalyzátorem debaty a kritického myšlení v Iráku po mnoho staletí.

Právě v Iráku se objevily různé verze šiitství a různé školy sunnitství. Dodnes dodržují Iráčané jazyková pravidla, která zavedli tito náboženští učenci v Basře a v Kufě. Nic v irácké kultuře a tradicích není dovezeno, kromě nenáviděné okupace se všemi jejími pochybnými projekty, jejími strašlivými zločiny, jejím bombardováním měst ochuzeným uranem a fosforovými bombami, její demokracií zabíjení a občanské války, jejím pleněním a krádežemi.

Připomínáme, že náš lid, zakladatel kolébky civilizace a Iráku byl ohniskem správy tří mocných historických zemí už před Kristovým narozením. V Ninive, Ur a Babylonu. A tři další hlavní města vládla světu od Číny až po Andalusii /Kufa, Bagdád a Samara). Měli jsme kvetoucí civilizaci, když byl ostatní svět ještě zahalen tmou.

Není proto náhodné, že americká armáda rozmístila svá vojska v Uru a v Babelu a ničila Bagdád, Kufu, Ninive a Samaru.

Synové a dcery vítězné revoluce z roku 1920!

Vašimi obětmi byl vybudován Irák, starý i nový, nedovolte, abyste se stali motykou pro zničení slávy vašich předků.

Povstaňte a nebuďte o nic méně energičtí než vaši dědové v boji za slávu a důstojnost své země.

Prodavači federalismu jsou prodavači sektářství a konfliktů, jsou motivováni nenávistí vůči Iráku a usilují o vlastní osobní zájmy.

Chtějí na troskách Iráku dosáhnout vlastní prosperity.

Proto apelujeme na náš trpící lid, aby proměnil svou bolest v hněv proti sionisticko-americkým spiknutím a ochromil tyto špinavé plány tím, že bude stát sjednocen v podpoře porážky okupace a pro její vyhnání se všemi jejími agenty i symboly.

Irák, naše slavná země, je kolébkou civilizace, důstojnosti a hrdosti.

                 
Obsah vydání       7. 12. 2006
7. 12. 2006 Pražská výzva: obrana proti Neffovým pomluvám cestou práva Vladimíra Al-Maliki Levá
7. 12. 2006 Nikoliv naším jménem
7. 12. 2006 Tři otázky pro Vladimíru Levou
7. 12. 2006 Mohla by se "protiirácká" konference konat na půdě anglického parlamentu?
7. 12. 2006 Iráčtí vládní úředníci obviněni z týrání - kdo je vlastně v Iráku zločinec? Štěpán  Kotrba
7. 12. 2006 Demonstrace za práva bezdomovců
7. 12. 2006 Jak vyřešit konflikt v Dárfúru? Petr  Matyáš
7. 12. 2006 Nepřípustný nátlak na prezidenta republiky
7. 12. 2006 Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu de iure neexistuje
7. 12. 2006 Soukromé, příliš soukromé, aneb internet jako léčka na kariéristy Uwe  Ladwig
7. 12. 2006 Bez názvu Bogdan  Trojak
7. 12. 2006 Co Vojtěch Filip o komunismu řekl a říci nemusel Vojtěch  Filip
7. 12. 2006 Vadasův film o Hučínovi: Chaos emocionálních, neartikulovaných útržků Jan  Čulík
7. 12. 2006 Pravdě podobný příběh České republiky
7. 12. 2006 Příhody s různými anděly a jinými konzervativními nápady z Kanady Miloš  Kaláb
7. 12. 2006 Plný dům jako skutečné terno Meike  Snijder
7. 12. 2006 Full House Meike  Snijder
6. 12. 2006 Stáhněme americká vojska z Iráku
7. 12. 2006 Naučte své děti šifrovat Petr  Nachtmann
7. 12. 2006 Nový svět na obzoru Václav  Dušek
7. 12. 2006 Fata Morgana Eduarda Chmelára Pavel  Urban
7. 12. 2006 Filosofové Dostojevskij a Einstein Bohumír  Tichánek
7. 12. 2006 Inženýrská didaktika František  Augusta
7. 12. 2006 Množství spamů se zdvojnásobilo - nalezl nové způsoby, jak se doručovat
7. 12. 2006 Kmenové buňky - nesdílím váš entusiasmus
7. 12. 2006 Proč jsem ten článek o kmenových buňkách přeskočil?
7. 12. 2006 Přitažlivá implantace kmenových buněk do mozků novinářů Ivan  David
6. 12. 2006 Britská firma chce kmenovými buňkami léčit mrtvici
6. 12. 2006 Národní alokační podfuk
6. 12. 2006 Lákavost a zajímavost univerzity Boris  Cvek
5. 12. 2006 Konflikt o podstatě pod nánosem pomíjivosti Bohumil  Kartous
21. 11. 2006 Hospodaření OSBL za říjen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
7. 12. 2006 Nikoliv naším jménem   
6. 12. 2006 Robert Gates: "USA v Iráku nevítězí"   
6. 12. 2006 Stáhněme americká vojska z Iráku   
2. 12. 2006 Proč Alexandr Vondra nechce slyšet pravdu o Iráku Štěpán  Kotrba
1. 12. 2006 Kdo vlastně touží po "otevření dveří" do USA? Štěpán  Kotrba
1. 12. 2006 Ministr zahraničí má strach z Pražské výzvy pro Irák Štěpán  Kotrba
28. 11. 2006 Talabání dal v pondělí Bushovi facku Štěpán  Kotrba
28. 11. 2006 Sedm letů Guantanamo Express do Polska   
27. 11. 2006 Michael Moore: Musíme činit pokání. Stáhněte teď americká vojska z Iráku   
27. 11. 2006 Jak opustit Irák se ctí   
27. 11. 2006 Poláci už splnili v Iráku svou misi   
26. 11. 2006 Tajná studie USA: Výsledkem americké okupace Iráku je občanská válka   
22. 11. 2006 Konstruktivní dialog? Oskar  Krejčí
20. 11. 2006 Novinári urobili pri Iraku chybu -- a ja som bol jedným z nich Branislav  Ondrášik
18. 11. 2006 Blairovo přiznání, že je Irák "katastrofa", vyvolalo v Británii mediální bouři   

Teroristická hrozba a politické hry RSS 2.0      Historie >
7. 12. 2006 Pražská výzva: obrana proti Neffovým pomluvám cestou práva Vladimíra Al-Maliki Levá
7. 12. 2006 Nikoliv naším jménem   
7. 12. 2006 Iráčtí vládní úředníci obviněni z týrání - kdo je vlastně v Iráku zločinec? Štěpán  Kotrba
7. 12. 2006 Mohla by se "protiirácká" konference konat na půdě anglického parlamentu?   
7. 12. 2006 Tři otázky pro Vladimíru Levou   
5. 12. 2006 Proč by v českém Parlamentu nemohla znít obhajoba i kritika USA? Štěpán  Kotrba
5. 12. 2006 Zaorálek: Naším cílem bylo vysvětlovat, spojovat a hledat společná východiska Lubomír  Zaorálek
5. 12. 2006 Spin doctoring Mladé fronty Dnes aneb příliš drahá smrt Štěpán  Kotrba
4. 12. 2006 Je redaktor ČT Martin Rusek nemanželským synem Saddáma Husseina? Lubomír  Brožek
4. 12. 2006 Litviněnkova smrt je "zneužívána proti Putinovi"   
4. 12. 2006 Riziko polonia-210 v britských letadlech bylo "nesmyslně zveličeno"   
4. 12. 2006 Konference o Iráku bude, ale jinde Štěpán  Kotrba
3. 12. 2006 Prý chtěl vydírat čelné ruské špiony a podnikatele   
3. 12. 2006 Rusko má v současnosti v Británii víc než 30 špionů   
2. 12. 2006 Proč Alexandr Vondra nechce slyšet pravdu o Iráku Štěpán  Kotrba

Pražská výzva pro Irák RSS 2.0      Historie >
7. 12. 2006 Pražská výzva: obrana proti Neffovým pomluvám cestou práva Vladimíra Al-Maliki Levá
7. 12. 2006 Nikoliv naším jménem   
7. 12. 2006 Iráčtí vládní úředníci obviněni z týrání - kdo je vlastně v Iráku zločinec? Štěpán  Kotrba
7. 12. 2006 Mohla by se "protiirácká" konference konat na půdě anglického parlamentu?   
7. 12. 2006 Tři otázky pro Vladimíru Levou   
6. 12. 2006 Jsme na tom vlastně stejně jako Kofi Annan Vladimíra Al-Maliki Levá
5. 12. 2006 Zaorálek: Naším cílem bylo vysvětlovat, spojovat a hledat společná východiska Lubomír  Zaorálek
4. 12. 2006 Je redaktor ČT Martin Rusek nemanželským synem Saddáma Husseina? Lubomír  Brožek
4. 12. 2006 Konference o Iráku bude, ale jinde Štěpán  Kotrba
2. 12. 2006 Proč Alexandr Vondra nechce slyšet pravdu o Iráku Štěpán  Kotrba
1. 12. 2006 Ministr zahraničí má strach z Pražské výzvy pro Irák Štěpán  Kotrba