11. 9. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 9. 2008

Kořistka: "I další skutečnosti svědčí o tom, že korupční nabídka byla učiněna"

Jako pravidelný čtenář BL se na vás obracím s prosbou. Dnes proběhlo odvolací jednání u Vrchního soudu v Olomouci, kde jsem konečně po dvou létech mohl vypovídat jako svědek v kauze korupční nabídky. Ani Krajský soud v Ostravě a ani Městský soud v Praze mi toto neumožnil. O to více si cením postupu Vrchního soudu v Olomouci. Zároveň jsem zde mohl přednést závěrečnou řeč, kde jsem mohl poprvé citovat alespoň z těch odposlechů, které zůstaly ve spise (omylem) ve formě pouštění těchto odposlechů svědkyním Froňkové a Ondříškové....a jsou součástí písemných materiálů z těchto výslechů. Posílám vám mou řeč a chci vás velice poprosit o její zveřejnění... Mám obavu že nic z toho se do médií nedostane.

Zveřejňujeme podle zásady Audiatur et altera pars. (red.)

Vážený pane předsedající, vážení členové senátu. Hodně jsem zvažoval zdali zde vystoupím, řeknu své pocity a upozorním na fakta. V uplynulých letech zaznělo mnoho pravdy, polopravdy, ale i lží a dezinformace. Protože celá věc zásadním způsobem ovlivnila můj život, rozhodl jsem se tedy, že zde musí kromě právních výkladů zaznít i věty, které nejsou jen o paragrafech, ale o pocitech přímého účastníka kauzy. Začnu tím, že se stalo přesně to, co jsem redaktorům Mladé fronty Dnes řekl hned na počátku: „pokud zveřejníte moje jméno, tak se vše obrátí proti mně a budu muset čelit žalobám“...

Neudělal jsem jediný aktivní krok směrem k médiím před zveřejněním kauzy. Na vše jsem chtěl zapomenout, a nebýt sdělení jedné ze svědkyň, že ví o schůzce i o korupční nabídce, tak jsem se tím už nikdy nezabýval. Tím chci vyvrátit tvrzení žaloby, že jsem to byl já, kdo celou věc zveřejnil.

Co tedy uvedu na svoji obhajobu? Klíčové je popsat, proč se schůzka uskutečnila, jaké jsou přímé i nepřímé důkazy, co na schůzce zaznělo, popsat chování aktérů kauzy, a taky chci upozornit na průběh vyšetřování a kroků státního zastupitelstva.

1. Proč se schůzka uskutečnila?

Chci zde upozornit na zásadní rozpory ve vyjádřeních na počátku kauzy u pánů Dalíka,Topolánka a Večerka... Proč jsou v jejich vyjádřeních rozpory? Nejdříve tvrdili, že schůzka nebyla, pak schůzku připustili....proč Topolánek 20.8.2004 řekl v MF Dnes...

“s některými poslanci včetně Kořistky jsem nechal vyjednávat o tom, že by nepodpořili vládu“? Proč Topolánek řekl na gremiu ODS, „že si mě vzal na starost on“? Proč v dalších týdnech tvrdil, že on o ničem nevěděl a žádný mandát nikomu nedal?... Zajímavé... Proč tedy Dalík pro Hospodářské noviny 23.8. tvrdil „že měl mandát od Topolánka, že má zjistit jaké má Kořistka další představy o své politické budoucnosti“?

Schůzka prý byla naprosto běžná a nevinná. Než „sladili noty“, jak zjistila policie z odposlechů, tak postupně uváděli toto....budu citovat... „prý se jeli za mnou pobavit o fotbale a dovolené“....absurdní a evidentně lživé! Popírali že by na schůzce něco korupčního zaznělo, a tak se ve dnech 23. - 25.8. v různých médiích propracovali k následujícím výrokům... Dalík - k žádné nabídce nedošlo, chtěl jen mluvit například o postu velvyslance....druhý den už hovoří, že o postech mluvil...nabídl post konzula v Drážďanech....toto potvrdil i Večerek! Dalík sice hovořil, že nabídl tento post v žertu, ale následující den, již asi po domluvě právníků, sdělil v Lidových novinách, že nenabízel žádný post a ani v žertu! Vše jsme zdokumentovali a jejich zmatená a lživá vyjádření jsou součástí spisu. Jsou tohle věrohodní lidé?

2. Byla schůzka jen náhodná nebo se na ní připravovali delší dobu?

Když kauza vypukla, tak sice tvrdili, že to byla schůzka o ničem a náhodná, ale jaká jsou fakta?

Večerek do policejního spisu vypověděl, že se o mně bavili již 3 týdny před schůzkou s Topolánkem a Dalíkem na filmovém festivalu v Karlových Varech.

Redaktor Lidových novin Petr Kolář řekl policii, že 14 dní před schůzkou o mě hovořil v Poslanecké sněmovně Dalík, že na mně něco najdou a „přesvědčí“ mě o hlasování proti vládě.

Tedy žádná nevinná schůzka, ale dlouhodobě připravovaná akce a vyjádření Dalíka, že mě budou případně vydírat. Skandál! Ale ve světle jiných kauz, volba prezidenta republiky nebo nyní poslance ODS Moravy, jde o běžné metody.

3. Odposlechy

Zde se chci chvíli zastavit..... Těch odposlechů je několik desítek hodin, a já se můžu jen domýšlet, co v nich je. I když se ODS snažila tento postup napadat a zpochybňovat,všechny byly uskutečněny zákonně-povoleny soudem! Zdůrazňuji, zákonně a povoleny soudem.

Proč nebyly odposlechy zveřejněny? Proč nesměly být čteny ani na uzavřeném, a tedy neveřejném jednání soudu? Pokud v nich nic není, poslechněme si je a protistrana jistě bude mít důvod k oslavám. Proč se ODS těchto odposlechů tolik bojí? Policejní odposlechy kolují v médiích, a z důvodů pro mě nepochopitelných, je média nezveřejňují. Vlastně ty důvody nejsou až tak nepochopitelné – ODS vydala prohlášení, že kdo je zveřejní, toho budou žalovat. Je zajímavé, že média na tento útok na svobodu slova vůbec nereagovala. Ovšem proč chtějí média zastrašovat, jestliže v odposleších, jak oni soustavně tvrdí, nejsou důkazy o korupčním a jiném protiprávním jednání?

Policie vyhodnotila tyto odposlechy, a i na jejich základě zahájila trestní stíhání Dalíka a Večerka.

V kauze místopředsedy vlády Čunka jsou odposlechy a videonahrávky bez problémů čteny v soudní síni...v kauze fotbalových rozhodčích jsou odposlechy zveřejněny a dokonce je z  jejich textů uváděna divadelní hra, u které se český národ baví.

U odposlechů z tzv. kauzy Kořistka by se asi nebavili !

Když žalující strana udělala vše možné i nemožné, a podařilo se jí vyřadit odposlechy z projednávání, tak zapomněla v zápalu boje, že část těchto odposlechů zůstala ve spise, když byly prováděny výslechy klíčových svědkyň, a tedy jsem se mohl dočíst hodně zajímavé věci.....

Obsahují alarmující vyjádření Topolánka, Dalíka, Večerka, Froňkové a Ondříškové.....

Zaznívají zde věty k svědkyni, která je konfrontována s tím, „že někdo může šáhnout na ni, na její bezpečnost, na jejího syna“....

( to volá současný premier Topolánek svědkyni Froňkové....).

Lidé tam říkají, že

„...kdyby řekli, co vědí, tak že skončí pod kytkami“...,

„...že kdyby tam nebyl Dalík, tak už se neudrží“...,

„...že zažívají věci jako v nejtvrdších detektivkách“...,

„...když jsem řekla, že TO řeknu, tak mi hned začali vyhrožovat, že ať si uvědomím kdo on je“...,

„...on tam v sms píše náznaky TAM TOHO...nedává si na nic bacha“...,

„....když ten debil (Večerek) mi píše sms jako...tys to už určitě VŠECHNO řekla...“...atd.

Sice náznaky, ale zcela jasné, o korupční nabídce.... o zastrašování svědků.....o koordinaci co na schůzce vlastně zaznělo....A to policie uvádí, že nejvíce důležité odposlechy jsou zaznamenány v jiné dny, než které byly čteny u výslechů!

Proč chceme tyto odposlechy?

Dle mých informací, Dalík a Večerek obě svědkyně informovali o průběhu schůzky, včetně nabídky na úplatek....Jedna z nich se mi s tím svěřila na počátku kauzy, a prosila mě, abych ji do celé věci nezatáhl. Já toto slíbil, kryl ji a následně se tento můj postup otočil proti mně. Pak byly obě zastrašovány a nakonec u soudu a u výslechu vše popíraly. Jedna z nich získala za vlády ODS místa ve dvou dozorčích radách?!Odměna?

Ptám se, kde je právo dané Ústavou na spravedlivý proces, když nemůžu soudu předložit dle našeho názoru, klíčové důkazy?

4. Detektor lži

Začnu otázkou... Myslíte si, že má člověk, který nelže, důvod odmítat jít na detektor lži?

Sice se žalující strana snažila vyvolat dojem, že detektor je vlastně hloupost, že se dá oklamat, že bude zneužit proti nim atd, ale racionálně uvažující člověk spíše pochopil...ONI se bojí.... Dalík i Večerek věděli, že na detektoru neobstojí, a protože nemohli tušit, jaké otázky na něm zazní, tak nemohli ani koordinovat svoji případnou výpověď.

Když mi policie nabídla tento výslech, tak jsem neodmítl. Dalík i Večerek odmítli....

Detektor? Nic příjemného, a mohu vás ujistit, že to byla jedna z nejvíce stresujících věcí v mém životě. Desítky otázek.....psychický tlak...emoce....A výsledek?

I když došlo k úniku informací z tohoto výslechu, s polopravdivými i lživými komentáři, klíčové je, že součástí spisu je vyhodnocení odbornice kriminalistického ústavu, které konstatuje, že v klíčových otázkách ohledně nabídky úplatku jsem nelhal !!!

Toto je zcela jasné!

5. Další důkazy

Tvrzení redaktorky Respektu Čápové, která vypověděla do protokolu i u soudu, že Dalík ji řekl, že mi nabídli post velvyslance v Bulharsku. Toto zopakovala u soudu několikrát a na své výpovědi trvá. Pouze neuměla vyvrátit dodatečné Dalíkovo vyjádření, že vše říkal v legraci.

Drážďany....Bulharsko...prostě korupční nabídka je jedná velká sranda.

Politika je prostě legrace. Alespoň v podání členů a spolupracovníků ODS...Jednou je to u Dalíka žert o velvyslancích a konzulech, v dnešní době zase u předsedy poslaneckého klubu ODS Tluchoře, když žertuje o vyděračských fotografiích.

Překvapivé, ale přesto důležité je svědectví svědka Sommera, který obsah schůzky zaslechl a potvrdil, že slyšel 10 milionů.... Byl sice znevěrohodňován, ale o jeho věrohodnosti svědčí i to, že o schůzce a úplatku řekl svému příteli spisovatelovi Kostihovi ještě před tím, než šel vše ohlásit na policii. A pan Kostiha, pro mě naprosto důvěryhodný člověk, toto potvrdil na policii.

6. Nevěrohodnost?

V celé kauze jsem byl pod neuvěřitelným tlakem.Mediální byl tak intenzivní, že když byl uveřejněn průzkum četnosti výskytu některé události v médiích v této době, pořadí bylo následující...1.místo - válka v Iráku, 2.místo – tzv.. kauza Kořistka a 3.místo - prezidentské volby v USA...O tuhle popularitu jsem nestál.

Neuvěřitelný tlak, a není divu, že jsem na veřejnosti nechtěl například hovořit o některých detailech, a taky jsem na policii při prvních výsleších neřekl některé věci, které dle mého nebyly tak klíčové nebo které by mohli do celé kauzy zatáhnout zcela nevinné lidi. Dnes už vím, že to byla moje veliká chyba, která se obrátila proti mně. Slušnost a ohleduplnost zde nebyly na místě. Prožil jsem strach o rodinu, byl jsem zastrašován, čelil jsem mašinerii nejsilnější opoziční strany, jejíž členové věřili spíše lidem, jako je Dalík a Topolánek....

Kdo je tedy věrohodnější?

Ten, který neměl žádný důvod někoho poškozovat, když od počátku věděl, že pokud celá záležitost vyplave na povrch, tak bude šikanován, urážen a nakonec skončí u soudů?

Ten, který sice v některých detailech nesdělil policii na samém počátku všechny informace, protože nechtěl poškodit jiné osoby, ale všechny podstatné věci sdělil ihned a nic na nich za celou dobu nemusel měnit?

Ten, který byl zastrašován, ale když už celá věc ne jeho vinou byla zveřejněna, tak se k věci postavil čelem a jako první popsal zákulisní machinace v politice a korupci?

Nebo je věrohodnější dvojice Dalík a Topolánek, kteří tehdy poprvé nastartovali scénář „získávání“ poslanců jiných stran? Pak pokračovali po volbách v roce 2006 směrem k poslancům sociální demokracie, kdy byl Dalík usvědčen skrytou kamerou redaktora MF Dnes Kmentou, že praktiky získávání „přeběhlíků“ jsou mu blízké.

Je věrohodnější Dalík, který se již stal v očích veřejností, na politické scéně i v médiích představitelem zákulisních praktik, od kterých se již distancují i členové a představitelé ODS?

7. Česká justice

Po celou dobu vyšetřování, a pak při projednávání u soudu, vše směřovalo k zametení celé záležitosti pod koberec. I když státní zástupce Fraš na základě skutečností, které shromáždila policie, nařídil zahájit trestní stíháni, došlo k zásahu z vyšších míst státního zastupitelství a bylo mu přikázáno celou věc zastavit. Státní zástupce Fraš to odmítl a byl odvolán. Státní zástupce Bláha prohlašoval v médiích když kauzu přebíral, že důkazů je na stíháni dost...Změna je ovšem život...na druhý den obrátil a stíháni zastavil. Na prostudování spisu, který má cca 1400 stran a obsahuje cca 40hodin odposlechů, mu stačilo několik hodin!

V průběhu kauzy neustále unikaly informace ze spisu o mé osobě...celé texty mých výpovědí, celý výslech na detektoru, s komentáři, které mě měli znevěrohodnit. Je zdokumentován nátlak některých ostravských soudců do vyšetřování. Byli odvolávání lidé, kteří nebyli poslušni a neplnili nařízení vrchnosti. Na policii byl vykonáván nátlak, a předseda ODS Topolánek se dokonce na adresu vyšetřovatelů vyjádřil, že si je po volbách najde! Neuvěřitelně skandální výrok a nic se nestalo....Nebo možná stalo a našel si je?.. Nevím....

Podobnost s kauzou Čunek asi jen náhodná, že?

Nemyslím si. Spíše se na mé kauze někteří lidé „vyučili“. Zjistili, že jim všechno projde, a že nejlepší obranou je útok. Žaloby, vyhrůžky, zastrašování, zásahy do justice....

Naše důkazy byly zamítány, stížnosti na jednání státních zástupců odmítány, stížnosti na podjatost soudkyně v Praze zamítány.

Je to ale na celý další projev a já již nechci tento soud více zatěžovat.

Myslím si tedy, že přímých i nepřímých důkazů, které popisují plánování schůzky, nevěrohodné vysvětlování co se na schůzce dělo, chování aktérů zachycené v odposleších, přiznání, že nabídka zazněla u postu konzula či velvyslance, sice v žertu, jak říká s oblibou pan Dalík, ale i další skutečnosti, svědčí o tom, že korupční nabídka byla učiněna. Je na zvážení tohoto soudu zdali tomu tak doopravdy bylo.

Občané čtou o úplatcích v komunální politice, nestačí se divit, co je v tomto státě možné beztrestně udělat, jak lze vše zmanipulovat, vidí v televizi praktiky některých poslanců při volbě prezidenta, vyhrožování, náznaky vydírání, získávání kompromitujících materiálů proti politickému soupeři, koaličním partnerům nebo i proti vlastním straníkům kvůli loajalitě.

Je toho hodně, s čím je občan konfrontován...

A v tomto prostředí je souzen člověk, který o korupci promluvil.

Vážený pane předsedající, vážení členové senátu, děkuji vám za pozornost.

                 
Obsah vydání       11. 9. 2008
11. 9. 2008 Chorvatsko prý prodalo Íránu ruský protivzdušný systém S-300 Karel  Dolejší
10. 9. 2008 Ruské strategické bombardéry přiletěly do Venezuely
11. 9. 2008 Kořistka: "I další skutečnosti svědčí o tom, že korupční nabídka byla učiněna" Zdeněk  Kořistka
11. 9. 2008 Kořistka: soud odmítl pustit policejní odposlechy, včetně odposlechů Topolánka
11. 9. 2008 Michael  Marčák
11. 9. 2008 11. září : neobyčejná, či běžná výročí? Vladislav  Černík
10. 9. 2008 Svobodu místo strachu!
10. 9. 2008 Rusko a pošetilost pohádek o pokroku
11. 9. 2008 Lode NATO opustili Čierne more
11. 9. 2008 Pakistan nepovolí cudzincom vojenské akcie na svojom území
11. 9. 2008 Češi mohou mít vládu, ke které budou mít důvěru Milan  Daniel
11. 9. 2008 Cchinvali očima ruského bulváru: Tragédie? To je život...
11. 9. 2008 Michael  Marčák
11. 9. 2008 Socialismus pro bohaté
11. 9. 2008 Platy v ČR 2008 Jaroslav  Polák
11. 9. 2008 Potvrzeno: předražená ropa (a potraviny) mají spasit krachující finanční systém Michal  Vimmer
11. 9. 2008 Redaktoři ČRo 6 se pouští do politických diskuzí pro komerční konkurenci Štěpán  Kotrba
11. 9. 2008 Udělej si sám Ladislav  Žák
11. 9. 2008 Citát dne (včerejšího) aneb konec amerického unipolarismu
11. 9. 2008 Gruzie v Radě Evropy: "Osetie je přece součástí Gruzie, tak si ji můžeme bombardovat" Štěpán  Kotrba
11. 9. 2008 Je správné prokazovat úctu příslušníkům SS?
10. 9. 2008 Poslanci Státní dumy: čekáme novou válku na Kavkaze
8. 9. 2008 Jsou tu paralely? O čem je gruzínská lekce? Miloš  Dokulil
10. 9. 2008 Referendum jako jediný legitimní prostředek rozhodnutí o základně
10. 9. 2008 Smlouva SOFA schválena
10. 9. 2008 Ani ruské protiraketové systémy nezachytí nový Topol-M
10. 9. 2008 Pokles na úroveň opic? Možná postkomunistické panorama... Darina  Martykánová
11. 9. 2008 Spojené státy způsobí Kubě ročně větší škody než uragán Gustav
10. 9. 2008 Politik - alfa samec ve smečce Petr  Sak
10. 9. 2008 Radarové výsledky z ruky
10. 9. 2008 Výbuch sopky, cyklón a státní převrat na Réunionu Miloslav  Štěrba
10. 9. 2008 Falešná "Točka" z Gori už krouží nad ruskými médii Štěpán  Kotrba
10. 9. 2008 LA Times: Ruský nacionalista prosazuje eurasijskou alianci proti Spojeným státům
10. 9. 2008 Nejnovější důvody pro radar: Mulláhové, chamberlaini a elektromagnetické pulsy Karel  Dolejší
10. 9. 2008 Zbavování způsobilosti lidí v novém občanském zákoníku nevyhovuje
10. 9. 2008 Tragická fraška, pokračování normalizace Boris  Cvek
10. 9. 2008 Čeští piloti nesouhlasí s rozprodejem ČSA před jejich privatizací
10. 9. 2008 Marihuana proti zarputilým infekcím
11. 9. 2008 Hospodaření OSBL za srpen 2008

Válka politiků, policajtů a tajných agentů o moc a o peníze RSS 2.0      Historie >
11. 9. 2008 Kořistka: "I další skutečnosti svědčí o tom, že korupční nabídka byla učiněna" Zdeněk  Kořistka
9. 9. 2008 Anonymní avataři v digitální éře a Kroupova žurnalistická etika Štěpán  Kotrba
8. 9. 2008 Topolánkovi sice vadí Tlustý, Dalík ale ne Štěpán  Kotrba
8. 9. 2008 Michael  Marčák
7. 8. 2008 Citát dne: Kubiceho spolupracovník sebekritický   
16. 7. 2008 Sežehne Čunka pekelný Plamen? Štěpán  Kotrba
22. 4. 2008 Jacques zmlácená v souladu se zákonem Štěpán  Kotrba
17. 4. 2008 Rada Českého rozhlasu: Kterak zveřejnění Kubiceho zprávy bylo vlastně činností, na kterou se zákon a Kodex nevztahuje   
10. 4. 2008 Budou zpravodajské služby řídit stát? Zuzka Bebarová Rujbrová
29. 2. 2008 Kubiceho zpráva: Stížnost proti odfláklému stanovisku Rady Českého rozhlasu Štěpán  Kotrba
20. 2. 2008 Populistická hra policajtoreportérů s veřejností Štěpán  Kotrba
8. 2. 2008 Konvalina chce vysvětlení svého odvolání? Může ho mít. Štěpán  Kotrba
31. 1. 2008   
31. 1. 2008 Nevím, proč by se novináři měli politikům omlouvat   
31. 1. 2008 Britská korektní žurnalistika a česká aktivistická praxe Jan  Čulík