12. 9. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 9. 2008

Asijská podoba státem řízené demokracie

Jan Čulík ukazuje, jak snadno převáží v evropském liberálním intelektuálovi představa o převaze jednoho typu státního zřízení nad druhým. Představa nadřazenosti a oprávněnosti. Představa, že právě MY máme právo hodnotit kvalitu života v jiné zemi a usilovat o "posvěcené prostředky" pro bohulibý "účel". Ale účel prostředky nesvětí . Nikde a nikdy. Ani v Iráku, Afghánistánu, v Gruzii či jinde. Žádné špionážně inscenované revoluce, včetně té z roku 1989, nebyly nikdy vyjádřením vůle lidu a nejsou ničím jiným, než skrytou a nelegitimní kulturní agresí. Stejně nepřijatelnou jako přepad země okupační armádou.

Je ona euro-americká parlamentní "demokracie" s vládami, které se střídají po čtyřech letech, tím nejlepším způsobem, jak řídit stát? Je obojaká, falešná morálka evropských či amerických politiků tím, co legitimizuje morální převahu euro-atlantické morálky nad jinými morálkami? Politické elity zakonzervovávají své pozice bez ohledu na oficiální čtyřleté cykly. Politici dělají za zády občanů tiché zájmové koalice bez ohledu na opoziční roli některých z nich. Vydírací atmosféra, která znemožňuje komukoliv začít politiku dělat jinak, připravuje stát o desítky a stovky miliard. Provize bývají důležitějším důvodem k dohodě politiků, než realizace předvolebních slibů. Do lidí už se nestřílí. Nicméně je ekonomická likvidace nepohodlných občanů "demokratičtější"?

Země Asie i země Perské říše jsou filosoficky i historicky připraveny na vládu autorit. Nezažily revoluce třetího stavu, které formulovaly principy občanských práv, jako Evropa. Nezažily protestantismus a tudíž ani vzpoury proti Bohu a vládě jeho kněží. Kolonialismus zde neměl onen kapitalisticky odcizený, kořistný a bezohledný charakter "externalizace itnernalit", ale feudální odpovědnost. Přes různorodost věrouk a historické reminiscence je zde přimknutí občana ke státu a autoritě základem přežití. Stát, rod, rodina je vše, jedinec není nic. Už od dob rodového uspořádání, kmenových válek a pravidel silnějšího, se kterým se sjednocovaly ty obrovské říše. Ať už to byla říše čínská, mongolská, indická nebo perská.

Člověk je ve své podstatě sociální živočich. Dokáže přežít a rozvíjet se jen v prostředí kooperace, spolupráce a dělby rolí. Moc je schopnost svobodně definovat a prosadit kolektivní strategii k přežití a rozvoji. Moc je tedy schopnost volit strategii i k překonání odporu. Když je to potřeba, tak i silou. Moc není nepřítel společnosti, ale jejím základním atributem, zdrojem stability. Člověk se v tomto neliší od zvířat. Společenská pozice vůdce smečky umožňuje vě světě zvířat projevovat nadvládu v otázce přístupu k potravě, službám, páření... Definovat společnost bez vynucované podřízenosti jedněch, privilegií druhých a násilím ověřované schopnosti vládnout nelze. Moc je základem funkčnosti jakékoliv skupiny, tedy i státu. Potlačení opozice jako upevnění moci na jedné straně, opozice a boj o moc na druhé straně je přirozená dialektika vztahů skupin. Míra násilí je civilizačně , resp. kulturně determinována. Sníst srdce poraženého nepřítele je v jedné skupině vrcholně demonstračním rituálním potvrzením jeho definitivní porážky, v druhé skupině je to projevem hrdelně trestuhodné deviace - kanibalismu. Hlubokého mravního, sociálního i kulturního úpadku. Je ta společnost, která zakazuje takovýto rituál, lepší, nebo horší? Ani jedno, ani druhé. Je prostě jiná. Do pralesa ovšem přes stromy nevidíme...

Potěšení dobyvatelů

Vnucování vlastního kulturního kódu je ale jednou z nejhorších a nejtrvalejších projevů agrese. Podobné jako znásilňování žen poražených zemí dobyvateli - Vnucování vlastního genetického kódu. Vnucování evropského či amerického liberalismu v chování, oblékání či chování je v muslimské zemi stejně nepřijatelné, jako na druhé straně vnucování vlastních rigidních náboženských předpisů tam, kde je dané společenství minoritou - v tomto případě muslimskou menšinou v křesťansky liberální až ateistické Evropě. Ale taková nebyla Evropa vždy. Princip sekularity byl uzákoněn až za 3. francouzské republiky v roce 1905 normou o odluce státu a církve. Do té doby se v cizích zemích prosazoval křesťanský kulturní kód. Mečem i slovem. V křižácké minulosti pokračujeme i dnes.

Tvrdit, že chování legálně zvolených a tudíž legitimně moc vynucujících vládců Uzbekistánu i Kyrgyzstánu vůči vlastním občanům je nepřijatelné pouze ve chvíli, kdy tito vládci porušují vlastní společenské smlouvy se svými občany, na základě kterých byli zvoleni. V opačném případě je to výrazem neúcty k cizím pravidlům. Menšiny, které vyznávají jiné hodnoty či se chovají dle jiných vzorců než "většinová" společnost, MUSÍ počítat s normami, které tato většina uzákonila. A to je příčinou většiny postkoloniálních válek, které "civilizovaný svět" bývalých otrokářů a kolonizátorů vede vůči dávno ztraceným a dávno emancipovaným koloniím. Nechovají se podle morálky kolonizátorů. Vnitropoliticky je každé společenství definováno existencí jednoho silného mocenského centra. Mezi"národně" či mezi"státně" pak soustavou bilaterálních dohod více mocenských center.

V této postkoloniální morálce je však na jedné i na druhé straně zakódovaný i sociálně psychologický důvod mocenského konfliktu. V Česku se projevuje paralelou odporu k "dočasnému pobytu amerických vojsk" s dodnes traumatizujícím "dočasným pobytem sovětských vojsk" před čtyřiceti lety. Nebo paralelou odporu vůči církevní "svatosti přikázání" při prožití období okupace husitsky protestantského území s Kralickou biblí v každém domě katolickými církevními a státně mocenskými autoritami. I když před stovkami let. Tvrdit, že nějaká země je diktaturou pouze na základě vnějších atributů systému, aniž známe strukturu vnitřních vztahů, je výrazem ignorace. Nemáme právo soudit druhé, pokud neuzavřeli stejnou společenskou smlouvu, jako my.

Štěstí = O + (5xE) + (3xU)

Přiznejme Uzbekistánu i Kyrgyzstánu právo uspořádat si mocenské poměry uvnitř zemí dle vlastních zvyklostí. Akceptujme tyto země jako partnery v mezinárodně politickém jednání bez podmínek, jak má vypadat právní a politický systém v jejich zemích. A nebo nechtějme jejich plyn či jejich ropu. Jen tyto dvě polohy zahraničně obchodního a zahraničně politického chování jsou spravedlivé, udržitelné a jako takové byly uplatňovány i na Hedvábné stezce... Neuvěřitelně inspirativní je pro demonstraci nepřijatelnosti euro-amerických měřítek na země mimo tento kulturní okruh je odmítnutí kritérií ekonomické vyspělosti v Evropě vystudovaným králem himalájského Bhútánu. Ten poslal k čertu vyslance Světové banky, kteří přišli zjišťovat do Bhútánu výšku hrubého národního produktu. Sdělil jim, že v Bhútánu mají jiný index. Index hrubého národního štěstí. A nepotřebují k tomu ani politické strany.

Suďme každý stát podle jeho měřítek. Jinak se od křížových výprav, prosazující Krista ohněm i mečem, nelišíme. Nejšťastnější lidé žijí kupodivu v Nigérii. Pořadí šťastných míst k životu nezávisí ani na tom, jak velký je v zemi HDP nebo inflace. Spojené státy se při zjišťování národního štěstí londýnskou nadací New Economics Foundation propadly na 150.místo.

iHNed: Štěstí = O + (5xE) + (3xU) ZDE
                 
Obsah vydání       12. 9. 2008
13. 9. 2008 Medvěděv: "Den 8.8. nás změnil tak jako Ameriku den 11. září"
13. 9. 2008 Ptejte se McCaina a Obamy na protiraketovou obranu Philip E. Coyle III.
13. 9. 2008 Další čelná americká banka na pokraji bankrotu
13. 9. 2008 Ruskí vojaci se stiahli z predmestí Poti
13. 9. 2008 Sarah Palin "je připravena vést národ"
13. 9. 2008 Gazprom získal klíčový srbský petrokomplex
12. 9. 2008 Saakašvili se už dostal pod tlak opozice. Zleva i zprava
13. 9. 2008 Hackeři zaútočili na Large Hadron Collider
13. 9. 2008 Jakub Patočka obviňuje Topolánka, že zavádí "zločinecký stát"
12. 9. 2008 Citát dne (včerejšího), aneb vystřelte už konečně někdo tu raketu
12. 9. 2008 Sarah Palinová by zaútočila vojensky proti Rusku
12. 9. 2008 Pákistán bude proti USA hájit svou územní celistvost "všemi prostředky"
12. 9. 2008 BBC: Palinová nezabrání ústupu Američanů od sociálního konzervatismu
12. 9. 2008 9/11 a bilance sedmileté asymetrické války proti terorismu Štěpán  Kotrba
12. 9. 2008 9/11 a naše neodpovědná odpovědnost Miroslav  Polreich
12. 9. 2008 Putin: Měli jsme si setřít krvavé hleny z tváře a sklonit hlavu?
12. 9. 2008 Obama pro radar Boris  Cvek
12. 9. 2008 Formule války
12. 9. 2008 Zdravotní reforma Petr  Wagner
12. 9. 2008 Mráz neprišiel z Dušanbe Peter  Stupavský
12. 9. 2008 CSTO: Asie dostane společné jednotky rychlé reakce
13. 9. 2008 Asijská podoba státem řízené demokracie Štěpán  Kotrba
13. 9. 2008 "Americký" rasisticko-fašistický argument Štěpána Kotrby není platný Jan  Čulík
14. 9. 2008 Chápu Kotrbu správně? Uwe  Ladwig
12. 9. 2008 Když levá ruka neví, co dělá pravá Jan  Paul
12. 9. 2008 Na vládní tvarůžky ani cukr nemám Štěpán  Kotrba
12. 9. 2008 Jourová Topolánkovi: Kdo má u nás takovou moc tu chobotnici ovládat? Věra  Jourová
12. 9. 2008 Citát dne (včerejšího) aneb já nic, já lidovec
12. 9. 2008 Citát dne (včerejšího) aneb příště poslouchejte dobré rady z Ameriky
12. 9. 2008 Formanovi s Havlem hurá! Miloslav  Štěrba
12. 9. 2008 Československo 1968 a strach před "třetí cestou", neboli O veřejném a zveřejněném mínění Uwe  Ladwig
12. 9. 2008 Citát dne (včerejšího) aneb poznej deset rozdílů
12. 9. 2008 Propouštění zaměstnanců v BBC vedlo k vzniku technických problémů ve vysílání
12. 9. 2008 Důkazy k rozptýlení mlhy, která je soustavně vytvářena nad Brdy Štěpán  Kotrba, Milan  Hlobil
12. 9. 2008 Michael  Marčák
12. 9. 2008 Morales i Chávez vykázali velvyslancov USA zo svojich krajín
12. 9. 2008 Jedenásty september: Ideologické vytváranie historickej diskontinuity Peter  Vittek
11. 9. 2008 Cchinvali očima ruského bulváru: Tragédie? To je život...
12. 9. 2008 "Neférový" ruský tisk a Saakšviliho "ljubovnica" Alana Štěpán  Kotrba
12. 9. 2008 O Buchlovicích, bitevníku Cesarevič a carském ministrovi před devadesáti devíti lety Miloslav  Štěrba
12. 9. 2008 Začarované kruhy Ladislav  Žák
11. 9. 2008 Chorvatsko prý prodalo Íránu ruský protivzdušný systém S-300 Karel  Dolejší
11. 9. 2008 Platy v ČR 2008 Jaroslav  Polák
11. 9. 2008 Kořistka: "I další skutečnosti svědčí o tom, že korupční nabídka byla učiněna" Zdeněk  Kořistka
11. 9. 2008 Kořistka: soud odmítl pustit policejní odposlechy, včetně odposlechů Topolánka
11. 9. 2008 Socialismus pro bohaté
11. 9. 2008 Češi mohou mít vládu, ke které budou mít důvěru Milan  Daniel
11. 9. 2008 Potvrzeno: předražená ropa (a potraviny) mají spasit krachující finanční systém Michal  Vimmer
11. 9. 2008 11. září : neobyčejná, či běžná výročí? Vladislav  Černík
11. 9. 2008 Udělej si sám Ladislav  Žák
10. 9. 2008 Pokles na úroveň opic? Možná postkomunistické panorama... Darina  Martykánová
10. 9. 2008 Nejnovější důvody pro radar: Mulláhové, chamberlaini a elektromagnetické pulsy Karel  Dolejší
11. 9. 2008 Hospodaření OSBL za srpen 2008

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
13. 9. 2008 Gazprom získal klíčový srbský petrokomplex   
13. 9. 2008 Asijská podoba státem řízené demokracie Štěpán  Kotrba
8. 9. 2008 Válcovací sjezd Zelených: Silou, Katuško, silou... Štěpán  Kotrba
5. 9. 2008 Putin v Uzbekistánu plánuje plynovod, Cheney se snažil v Ázerbájdžánu, Krol u Turkmenů Štěpán  Kotrba
5. 9. 2008 Ázerbajdžán nepodpořil Cheneyho - neobejde Rusko   
4. 9. 2008 The Times: Evropa prohrála strategickou hru o energie   
31. 8. 2008 Havel: Mělo by být zřetelné, že medvěd šlápl na trpaslíka   
28. 8. 2008 Britská vláda energetickým firmám: Použijte své zisky na pomoc chudým zákazníkům   
12. 8. 2008 Ropný zlom není mediální masáží Jindřich  Kalous
11. 8. 2008 Ropné důvody jihoosetinské války Štěpán  Kotrba
9. 8. 2008 Ropné pozadí rusko-gruzínského konfliktu? Jindřich  Kalous
26. 7. 2008 Posilní sa závislosť EÚ od Gazpromu?   
23. 7. 2008 Jak ušetřit benzín   
21. 7. 2008 Jak si poradíme bez fosilních paliv?   
30. 6. 2008 Ropná krize jako příležitost Jan  Sova