26. 8. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Antiraketa SM-3 odpalovaná z křižníku Aegis
26. 8. 2008

Špionážní družice USA sestřelena - otazníky zůstávají

Oficiální sdělení Pentagonu uvádí, že dne 21. února 2008 byla z křižníku USS Lake Erie odpálena antiraketa SM-3 RIM-161, která o tři minuty poté ve výšce 247 km nad Tichým oceánem úspěšně zasáhla nefunkční družici USA 193 (NRO L-21), letící rychlostí vyšší než 17 000 km/h. Ojedinělá akce, která si údajně vyžádala náklady 40 miliónů dolarů, vyvolala řadu doposud nezodpovězených otázek.

Je pochopitelné, že provozní údaje a možnosti družice NRO L-21 nejsou běžně sdělovány veřejnosti. Uvolněny byly jen některé dílčí informace, jako např. to, že působila na oběžné dráze se shodnou inklinací jako družice radiolokačního průzkumu Lacrosse. S největší pravděpodobností nesla komponenty experimentálního radaru budoucí architektury FIA a právě proto se NRO obávala, aby se tyto technologie nedostaly do cizích rukou. Sestřel družice opět nastolil otázku, zda a jak jsou družice zranitelné. ...

... Spojené státy tímto rychlým koncem jedné špionážní družice vlastně prakticky dokázaly, že jejich obranný protiraketový systém může být vzhledem ke kosmickým objektům považován za určitých okolností za útočný. Lze předpokládat, že jestliže Spojené státy dokázaly spolehlivě sestřelit vlastní družici, zrovna tak mohou sestřelit jakoukoli jinou družici v kosmu.

Tajná špionážní družice s oficiálním označením USA 193 o hmotnosti 2265 kg, která stále patří k několika nejtajnějším vůbec, byla vynesena 14. prosince 2006 nosnou raketou Delta-7920-10C. Samotný start byl úspěšný, ovšem po navedení na oběžnou dráhu 353 až 380 km se sklonem 58,5° došlo ke ztrátě spojení mezi pozemním střediskem a družicí. Družici se totiž z neznámých důvodů nerozvinuly panely se solárními články, které jsou potřebné k napájení veškerého vybavení družice. Po ztrátě spojení nebylo možné provádět běžné korekce drah a družice začala pomalu ztrácet svou výšku, stále více se přibližovala k atmosféře a hrozil nekontrolovaný pád. NRO se opakovaně pokoušela navázat s družicí spojení, což si vyžádalo stovky miliónů dolarů. Marně. Na počátku roku 2008 bylo oznámeno, že na přelomu února a března družice nekontrolovatelně vstoupí do hustých vrstev atmosféry a zanikne.

Smysl sestřelu družice

Takové situace se poměrně často stávají, ale v tomto případě tu byl velký problém. Vzhledem k tomu, že družice nikdy nefungovala, nádrže s palivem pro korekční systém, vysoce toxickou chemickou sloučeninou hydrazinem, byly plné. Této nebezpečné látky bylo v nádrži družice 453 kg a podle oficiálního sdělení hrozilo, že by v případě dopadu do obydlené oblasti mohla zamořit prostor několik stovek až tisíc kilometrů a v krajním případě ohrozit životy nebo zdraví lidí. Hydrazin ale při kontaktu s kyslíkem exploduje a všechen shoří, takže tato hrozba byla velmi diskutabilní.

Dne 14. února Pentagon rozhodl: družice bude sestřelena upravenou raketou SM-3 RIM-161. Americké armádě to přišlo vhod, protože mohla naostro vyzkoušet svůj protiraketový systém. Vzpomeňme na test, kdy na počátku minulého roku Čína sestřelila svou sice nefunkční, ale neškodnou družici, čímž ve výšce asi 800 km udělali z tisíců úlomků slušné smetiště na desítky let dopředu. Byl tu ale ještě jeden dobrý důvod pro sestřel družice. Některá z částí družice či jejího supertajného vybavení mohla dopadnout na území "nevhodného státu" a hrozila tak ztráta špičkových technologií. Tím třetím a s největší pravděpodobností skutečným důvodem bylo ověření nové schopnosti protiraketového systému, protože na družici ještě nikdy nestřílel. Toto byl první pokus. A úspěšný. Záběry zásahu ukázaly explozi nádrže s palivem o průměru asi 1 m, téměř všechny úlomky (detekovaných bylo asi 80) během příštích 24 až 48 hodin shořely při prostupu hustou vrstvou atmosféry, zbývající měly postupně shořet v průběhu následných 40 dnů.

Upravená antiraketa

Čtyřstupňová antiraketa RIM-161 SM-3 (Standard Missile-3) o celkové délce 6,5 m je poháněna motory na tuhé pohonné hmoty. Úkolem prvních dvou stupňů je udělit antiraketě maximální zrychlení a její horní část co nejrychleji dopravit nad nejhustší vrstvy atmosféry, třetí stupeň ji dále urychlí na zhruba dvojnásobnou rychlost. Poslední, čtvrtý stupeň nese bojovou hlavici LEAP-KW, kinetický projektil o celkové hmotnosti 9 kg, vybavený vlastním IČ senzorem a určený k přímému zásahu družice. K sestřelu družice o rozměrech několika metrů došlo ve výšce 247 km nad Tichým oceánem. K tomu byly tři antirakety SM-3 speciálně upraveny. Téměř všechny úpravy byly soustředěny na přizpůsobení řídicího softwaru antiraket výhradně pro tuto svým způsobem unikátní misi. To proto, že družice v porovnání s balistickými raketami má mírně odlišnou trajektorii letu. Použita byla však údajně jen jedna. Současně s tím musel být také zvýšen výškový dosah antirakety na úkor dálkového dosahu (původní dálkový dosah 500 km a výškový 160 km). Stejně tak byly provedeny dílčí úpravy středisek řízení palby, počítačů a senzorů na třech válečných lodích, schopných antirakety SM-3 odpalovat. Ke střelbě byl přirozeně využit radarový systém Aegis amerického vojenského námořnictva se sledovacím a naváděcím radarem SPY-1F a radar SBX (Sea-Based X-band radar) instalovaný na plovoucí plošině, který velmi přesně sledoval družici těsně před jejím zásahem antiraketou a okamžitě vyhodnotil úspěšnost zásahu, velikost a četnost úlomků. Bez přesných dat z tohoto radaru by k zásahu družice nikdy nedošlo. Obsluhu tohoto radarového monstra zabezpečuje 75 specialistů.

Sestřel nebyl první ani poslední

V tomto případě se ale zdaleka nejednalo o první sestřel družice z oběžné dráhy. K mnoha sestřelům družic již v minulosti došlo. Sovětský svaz už v 80. letech využíval zcela odlišný způsob zničení družice -- obrovským výbuchem v kosmu ve vzdálenosti přibližně do 1 kilometru od družice. Výbuchem vzniklý shluk úlomků narazil do družice a kinetickou energií ji rozbil. Těchto případů byly desítky. Čínský sestřel byla záležitost poměrně nová. Tady šlo hlavně o to, že Čína předvedla svou schopnost Americe, což zejména ve vojenských kruzích vyvolalo hotové pozdvižení -- jestliže Čína umí sestřelit svou družici ve výšce 800 km nad Zemí, pak dokáže sestřelit libovolnou podobnou družici (i americkou), případně desítky družic, a možná zlikvidovat i celé kosmické systémy. Američtí specialisté si uvědomili hrozbu ztráty své nadvlády v kosmu, resp. relativně snadnou zranitelnost svých družic a celých systémů (průzkumných, navigačních, komunikačních), na kterých jsou jejich ozbrojené síly životně závislé.

Co vlastně Američané sestřelili?

Zajisté je namístě otázka: cože to vlastně Američané nyní sestřelili. Odpověď není vůbec jednoduchá. To proto, že téměř vše o provozu a technickém vybavení těchto špionážních družic je přísně utajováno. Běžně publikované názvy nejznámějších špionážních družic KH-12/13 nejsou skutečnými názvy ani konkrétních družic, ani amerických vojenských kosmických programů. Ty si vymysleli pozorovatelé, aby se v této oblasti zobrazovacích špionážních družic aspoň trochu vyznali.

V případě KH-13 se pravděpodobně jedná o program, nesoucí název 8X, který byl později pojmenován jako EIS (Enhanced Imaging System), tedy zdokonalený zobrazovací systém, a využívá ojedinělou družicovou technologii stealth (neviditelná družice). Ano, je to tak, tyto družice mají velmi podobné vlastnosti jako letouny nebo lodě stealth. Charakteristickou vlastností družice 8X je schopnost pořizovat detailní obrazové informace v širokém zorném poli. Předpokládá se, že současné špionážní družice budou postupně nahrazeny družicemi budoucí plně digitální zobrazovací architektury FIA (Future Imagery Architecture).

Specialisté se domnívají, že nyní byla sestřelena nejnovější verze špionážní družice, využívající rozšířené pásmo až do infračervené oblasti kmitočtového spektra a špičkový radar s úctyhodnou rozlišovací schopností 4--10 cm. USA 193 (NRO L-21) firmy Lockheed Martin je krycím názvem jedné z technologicky nejvyspělejších, nejmodernějších a přirozeně i nejtajnějších špionážních družic americké kanceláře NRO (National Reconnaissance Office). A také jedné z nejdražších. Sestřelená nefunkční družice NRO L-21 již byla koncem února 2008 nahrazena družicí NRO L-28. Je pochopitelné, že provozní údaje a možnosti družice NRO L-21 nejsou běžně sdělovány veřejnosti. Uvolněny byly jen některé dílčí informace, jako např. to, že působila na oběžné dráze se shodnou inklinací jako družice radiolokačního průzkumu Lacrosse.

S největší pravděpodobností nesla komponenty experimentálního radaru budoucí architektury FIA a právě proto se NRO obávala, aby se tyto technologie nedostaly do cizích rukou.

Jsou družice v kosmu bezbranné?

Sestřel družice opět nastolil otázku, zda a jak jsou družice zranitelné. Družice na oběžných dráhách v kosmu se mohou bránit útoku ze Země jedině tak, že se "schovají", tzn. že budou tak malé, že bude nesnadné je zasáhnout. Dnešní družice jsou již odolné proti rušení a odposlechu (ukradení dat) i proti tomu, aby nad nimi převzal kontrolu někdo nepovolaný, dokáží odolávat nepřátelským pokusům o jejich "oslepení" a vyřazení z provozu. To je však ale stále zoufale málo proti brutální síle rychle letící útočné hlavice, která je svou kinetickou energií rozbije na tisíce kousků. Nepomůže jim ani silný pancíř. Dalším soudobým řešením je aplikace technologie stealth. "Neviditelné" družice protivníkovým senzorům ztíží nebo znemožní jejich odhalení, zaměření a sestřelení antiraketami. I tyto možnosti jsou ale velmi omezené. Těžko se před infračervenými senzory schovají sluneční panely. Tepelně výrazně kontrastní družice na chladnému kosmickém pozadí "září" jako hvězdy. Dnešní dokonalé senzory dokáží na družici rozeznat i deseticentimetrové detaily.

Řada specialistů se domnívá, že na první pohled šlechetná myšlenka sestřelení špionážní družice pod záminkou zabránění škodám po dopadu toxického paliva na zem ve skutečnosti zakrývala jedinečnou možnost ověřit si nové schopnosti původně protiraketového systému jako protidružicového systému, známého pod obecným názvem ASAT (anti-satellite system). Spojené státy tímto rychlým koncem jedné špionážní družice vlastně prakticky dokázaly, že jejich obranný protiraketový systém může být vzhledem ke kosmickým objektům považován za určitých okolností za útočný. Lze předpokládat, že jestliže Spojené státy dokázaly spolehlivě sestřelit vlastní družici, zrovna tak mohou sestřelit jakoukoli jinou družici v kosmu.

Zdroje: mda.mil, kosmo.cz, afp.google.com, msnbc.msn.com, fas.org, missilethreat.com, flapsblog.com, defencetalk.com, strategypage.com, af.mil, russiatoday.ru, discovermagazine.com, rense.com, missiledefenseadvocacy.org, space.skyrocket.de.

Video sestřelu družice najdete ZDE

Vyšlo v čísle 4/2008 odborného armádního měsíčníku ATM. Aktuální číslo 8/2008 je právě v prodeji

                 
Obsah vydání       26. 8. 2008
26. 8. 2008 Civil Georgia: Dva američtí senátoři lobbují za dodávky protivzdušných a protitankových systémů do Gruzie
26. 8. 2008 Ruský prezident podepsal dokumenty o uznání nezávislosti Jižní Osetie a Abcházie
26. 8. 2008 Sobotka ani ryba, ani rak. Poloryba, polorak.
26. 8. 2008 Havel prohrál s mladými sociálními demokraty
26. 8. 2008 Gruzie, Západ a politická nepředloženost
26. 8. 2008 Diskuse o komunismu jako pokračování středověkého sporu o "univerzálie" Michael  Kroh
26. 8. 2008 Špionážní družice USA sestřelena - otazníky zůstávají Stanislav  Kaucký
26. 8. 2008 NCADE: Systém k ničení balistických raket ve startové fázi Stanislav  Kaucký
25. 8. 2008 Český rozhlas: nemohoucnost několika radních
26. 8. 2008 Olympijské hry: "vždycky je to naprostá sexuální orgie"
26. 8. 2008 Čína se mění, ale zdi proti Západu tam ještě jsou
26. 8. 2008 Dcera Margaret Thatcherové píše o matčině demenci
26. 8. 2008 Námořní blokáda, anebo totální válka proti Íránu? Michel  Chossudovsky
26. 8. 2008 Irácký prezident: Američané odejdou r. 2011, USA to popírají
26. 8. 2008 Rus na koni, Američan na oslu, Gruzínec na Humvee
26. 8. 2008 Zmrazte tiskové agentury ruským sněhem!
26. 8. 2008 Americká humanitární pomoc a rakety Tomahawk
26. 8. 2008 Valerij Gergijev: Rusko udělalo vše, aby zachránilo zbytek obyvatel od úplného vyhlazení
25. 8. 2008 24. srpna 1944: komunistické vedení pařížského povstání volá o pomoc americkou armádu Karel  Košťál
26. 8. 2008 Čich a volba druhu, neboli Nežádaný účinek antikoncepčních pilulek Uwe  Ladwig
26. 8. 2008 Medvěděv: Pro Rusko přerušit spolupráci s NATO není žádná škoda
25. 8. 2008 Bitva u Kurska aneb čím nás krmí média Miloslav  Štěrba
25. 8. 2008 21.srpen 1968 v OSN a jeho mezinárodně politický význam Miroslav  Polreich
25. 8. 2008 Mladí sociální demokraté se postavili proti vedení
25. 8. 2008 Obama prohraje, protože není dost americký
25. 8. 2008 75. výročí VE 301, neboli "Goebbelsovy huby" Richard  Seemann
25. 8. 2008 Témata a quasitémata, aneb Hrozí nám Nový světový pořádek? Ivo  Šebestík
25. 8. 2008 Devatenácté století ještě neskončilo, ale dvacáté století již ano Jiří  Beránek
25. 8. 2008 Ruský parlament uznal nezávislost Abcházie a Jižní Osetie Radmila  Zemanová - Kopecká
24. 8. 2008 Nestabilita v Gruzii zasáhla přepravu kaspické ropy Karel  Dolejší
24. 8. 2008 Pravděpodobná nástupkyně Saakašviliho letí do USA Karel  Dolejší
22. 8. 2008 AT&T vám přináší předvolební sjezd demokratů ... a republikánský sjezd jakbysmet! Greg  Evans
22. 8. 2008 IANSA: Kdo prodal německé útočné pušky do Gruzie?
22. 8. 2008 Česká republika si zahrává s jaderným ohněm Jakub  Rolčík
23. 8. 2008 Bylo odpoledne... Josef  Škvorecký
23. 8. 2008 Škvoreckého Mirákl: Politická detektivka? Petr  Kleňha
9. 8. 2008 Hospodaření OSBL za červenec 2008

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
26. 8. 2008 Špionážní družice USA sestřelena - otazníky zůstávají Stanislav  Kaucký
26. 8. 2008 NCADE: Systém k ničení balistických raket ve startové fázi Stanislav  Kaucký
25. 8. 2008 Paroubek: Jednat ještě neznamená dojednat Jiří  Paroubek
23. 8. 2008 Standa chce radar František  Řezáč
22. 8. 2008 Schválením amerického radaru "zůstaneme na Západě" Martin  Štumpf
22. 8. 2008 O americký ostnatý drát ještě ostnatější!! Milan  Kohout
22. 8. 2008 Jestliže se Čechům radar nelíbí, mohou přece Topolánka vyhnat z funkce   
22. 8. 2008 Proč se ČR chová schizofrenně? Jindřich  Pilař
22. 8. 2008 Polsko--americká deklarace -- rizika ihned, posílení bezpečnosti (snad) od roku 2012 Karel  Dolejší
22. 8. 2008 Česká republika si zahrává s jaderným ohněm Jakub  Rolčík
20. 8. 2008 Ani Bursík, ani Obama nás před radarem nezachrání Michal  Vimmer
19. 8. 2008 Občané, ztraťe se, nebo seďte doma Václav  Novotný
19. 8. 2008 Pokyn - likvidovat iniciativu Ne základnám?! Václav  Novotný
18. 8. 2008 Kdo byl a nebyl okupant František  Řezáč
18. 8. 2008 Kdy hlasitěji křičet, když ne teď   

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
26. 8. 2008 Špionážní družice USA sestřelena - otazníky zůstávají Stanislav  Kaucký
26. 8. 2008 NCADE: Systém k ničení balistických raket ve startové fázi Stanislav  Kaucký
25. 8. 2008 Paroubek: Jednat ještě neznamená dojednat Jiří  Paroubek
22. 8. 2008 Vládní experti: elektromagnetické pole vyzařované plánovaným "brdským" radarem nepředstavuje zdravotní rizika   
15. 8. 2008 Uvítal bych opravdu objektivní zhodnocení parametrů radaru Vladimír  Schejbal
15. 8. 2008 Konflikt v Gruzii a (česko-)americký radar Miroslav  Prokeš
13. 8. 2008 Americký systém protiraketové obrany: Vliv nových technologií od počátku roku 2008 Stanislav  Kaucký
13. 8. 2008 Budou pro americké antirakety k dispozici i nukleární hlavice? Lukáš  Visingr
13. 8. 2008 Hvězdné války II: Pokračování protiraketové obrany jinými prostředky Karel  Dolejší
12. 8. 2008 Plášť čaroděje Rumburaka pro vojenské použití   
8. 8. 2008 Ani profesor fyziky nezpochybní fyzikální jevy Milan  Hlobil
7. 8. 2008 Svodka z veřejně přístupných zdrojů jako memorandum vlády Sněmovně Štěpán  Kotrba
4. 8. 2008 O americkém radaru v Brdech pochybuje další odborník Univerzity obrany   
4. 8. 2008 Nic není bez rizika, aneb několik poznámek k radaru v Brdech Vladimír  Schejbal
30. 7. 2008 Sledovali jsme skutečný test! Opravdu? Stanislav  Kaucký